ilginç konular & Teoriler

Ermenilerin katliamı Altınbulak köyü Sarıkamış Kars - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

ilginç konular & Teoriler>Ermenilerin katliamı Altınbulak köyü Sarıkamış Kars
aşk 23:54 10.10.16
Altınbulak Köyü İhtiyar Heyetinin İfadesi
ERMENİLERİN İSLÂMLARA KARŞI YAPTIĞI HAKARET VE MEZALİME DAİR ALTINBULAK KÖYÜ İHTİYAR HEYETİNİN İFADESİDİR
Soru -1-Seferberlik başlangıcından ordunun ileri harekâtına kadar Ermeniler tarafından köyünüzde İslâm öldürülmüş müdür?
Cevap -1-Sarıkamış ric’atinde yirmi erkek, beş kadın; beş erkek ve kız çocuğu öldürülmüştür.
Soru -2- Ne zaman öldürdüler ve nerede öldürdüler? Maznun olan Ermeniler kimlerdir ve isimleri nedir ve hangi çeteye mensubdur; beyan ediniz?
Cevap -2- Sarıkamış ric’atında Aliceyrek karysinde Feno oğlu Bogos ve Tosun çeteleri tarafından ve diğer refikleri Aso oğlu Mikoç, Mıgır ve oğlu Serkis, Hampar oğlu Kirkor ve ma’iyyetlerindeki bulunan bilmediğimiz altmış atlı, on beş piyade Ermeni tarafından bir binalara doldurulup balta ve kurşun ile öldürdüler.
Soru -3- Ermeniler tarafından öldürülmüş olan kadın ve erkek çocukların isimleri nedir ve ne suretle öldürüldüler?
Cevap -3- Ahmet oğlu Mevlüd, Ahmet oğlu Mecnun, Şaban oğlu Hüseyin, Ömer oğlu Bedir, biraderi Keleş, Bedir’in mahdumu Bahri biraderi Nuri, Hamso’nn oğlu Koca (?), mahdumu Mahmud, Abdullah’ın oğlu Kemal, biraderi Cemal, Salo’nun oğlu Bekir, Yusuf oğlu Şaban, biraderi Bedir, Osman oğlu Hasan, mahdumu Hüseyin, Nado oğlu Musa, biraderi Nebi. Muhmud oğlu Zabit, biraderi Emir, Ali kerimesi Basra, Behlül kızı Cevahir, Ali kerimesi Güllü, Hasan zevcesi Gülsüm, Hasan kerimesi Elmas, hemşiresi Cevriye, Hüseyin oğlu İmdad, biraderi Ahmed, Mehmed oğlu Polat, isimli kadın ve erkekler, süngü ve balta ile öldürmüştür.
Soru -4- Ermeniler Müslümanların mal ve eşyasını garat ve yağma etmişler midir ve ne zaman ve kimin malını almışlardır, alan Ermeniler kimlerdir ve hangi çeteye mensubdur?
Cevap -4- Sarıkamış ric’atinde adedi mechul birçok hane eşyası yağma ettiler. Ayrıca yüz kırk öküz, yirmi camus, yirmi üç esb, iki yüz otuz inek, yüz altmış tosun, yüz aded kısır sığır, 2480 koyun ve keçi altı bin sekiz yüz kile buğday, üç bin dört yüz kile arpa, Feno oğlu Bogos ve Aso oğlu Mikoç çetesi ve isimlerini bilmediğimiz altmış suvari ve on beş piyade Ermeni çetesi tarafından yağma edilmiştir.
Soru -5- İfadeniz doğru mudur? Doğru ise dinle, tasdik ediniz.
Cevap -5- Evet, ifademiz doğrudur; kati’yyen hilafı hakikat olmadığını tasdik ederiz.
Fi 28 Temmuz sene 1335 (1919)
A’za (Ali oğlu Şamil) A’za (Kasım oğlu Ali) Muhtarı ( Şaban) Altınbulak Karyesi İmamı (Hüseyin)”
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşiv Belgelerini Göre Kafkaslar’da Ve Anadolu’da Ermeni Mezâlimi,c.II, Ankara 1995, s.109-110; Gürsoy Solmaz, Yaşayanların Dilinden Erzurum-Sarıkamış-Kars`ta Ermeni Zulmü (1918 - 1920), Erzurum 2001.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Devrimci 00:47 11.10.16
Ortada bir soykırım var ise soykırımı yapan Ermenilerdir.Mağdurları ise Türkler ve Kürtlerdir.Sadece Erzurum ve Van çevresinde 450.000 Kürt ile 250.000 Türk katledilmiştir.Van şehrinde taş üstünde taş kalmamıştır.Bütün Van şehri yerle bir edilmiş,yakılıp yıkılmıştır.Yine Azerbaycan'da HocaAli katliamını da Ermeniler yapmıştır.
Türklerin soykırım yaptığı iftirası EMPERYALİST BİR YALANDIR.
Bizim dışişleri bakanlığındaki monşerler ve gelmiş geçmiş hükümetler maalesef Türk ün en haklı davalarını bile savunmamış teslimiyetçi !!aman sorun çıkmasın'' politikalarından ve ''Ver KURTUL'' politikalarında başka bir şey bilmezler.
Bütün emperyalistlere,yedi düvele kafa tutup işgal edilmiş topraklardan bu günkü sınırlarımız içinden Cumhuriyeti-son Türk devletini kurup bize bu vatanıhediye eden Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşlarına ALLAH rahmet eylesin.Mekanları cennet olsun.
Bütün Türk milletinin ve İslam aleminin en büyük düşmanı kaşarlaşmış emperyalist İngilizler ve onların dostlarına da lanet olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 23:33 05.05.17
Kars ilinin Adının Menşei


Kars deyince akla, hamaset (yiğitlik) ve menkıbe diyarı gelir. Esasen ismi de menkıbeye dayanır. Kars adı milattan önce 130-127 tarihleri arasında Kafkas Dağları'nın kuzeyinden Dağıstan'dan gelerek bu havalide yerleşen Bulgar Türkleri'nin “Velentur” boyunun “Karsak oymağından” gelmektedir.

Kaşgarlı Mahmut Kars kelimesi için: “deve veya koyun yününden yapılan elbise ve karsak derisinden güzel kürk yapılan bir hayvan, bozkır tilkisi” demektedir.

Türkiye' de bundan daha eski “Türkçe” isim taşıyan bir şehrimiz daha yoktur.

Eski Türkçe'de “Karsak” karnının altı beyaz 75-80 cm. boyundaki çöl tilkisinin adıdır. Bu hayvanı totem edindiklerinden Kıpçaklar'ın “Karsak ” boyuna da bu ad verilmiştir.

Buhara'lı Şeyh Süleyman da Kars'a; “Şal, kuşak, dokuma, belbağı, futa, miyanbet, karsak, tilki” demektedir.

Batlamyus Kars'a; “Khorsa”, Strabom ise; “Khorzene” demektedir. Bir söylentiye göre de: Gürcü dilinde “Kapı kenti” anlamına gelen “Karis Kalaki”den gelmektedir.

Türkistan'da bir su , Dağıstan'da bir köy, Bursa, Kahramanmaraş, Adana, Silifke, Tortum, Tercan, Afyon, Bolu ve Ankara'da birer köy; Ural Irmağı civarında bir göl, köy ve dağ; Makü Bölgesi'nde bir kışlak adıdır.

Çıldır Gölü kuzeyinde ve ortasından devlet sınırı geçen Sodalı Göl'ün kuzeyindeki Karsak, Karzak Kasabası ile Karsak Gölü adları da Bulgar göçebelerinden kalmadır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up