işaretler

Günlere Göre Kulak Çınlaması - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
işaretler>Günlere Göre Kulak Çınlaması
Aynel Yakin 13:57 13.07.22
Bir insanın durup dururken kulağı çınlar. Güya tiz bir düdük veyahut ince bir çıngırak çalınıyormuş gibi bir ses, bir sağda duyar ve eski hallerden insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir işaret olmak üzere telakki eden, Cenab-ı Allah tarafından bir işaret nazarı ile bakan ilim ve bilim erbabı ve havvas alimleri uzun tecrübeler neticesinde gün ve gecesine göre hükümlere tasnif ve taksim eylemişler, hayr ve şerden her neye delalet ettiğini belitmiş ve bildirmişlerdir. Bir kimsenin her ne zaman kulağı çınlarsa derhal "Allahümme salli ala seyyidine muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme. Allahümme inni eselüke küllel hayri ve eüzü bike min külli şerri" demek lazımdır demişler. çünkü her bir işaret ve alametde Cenab-ı Vacibül Vucud hazretlerinden hayrı istemek ve şerden ise istiaze etmek ehli imanın adeti kadimesi ve müstahsenesidir. Yani bir savap işleme halidir.Pazartesi Günü: Yolculuğa gider ve az çok eline mal geçer.

Pazartesi Gecesi: Gam kedr, ağrı sızı ve meşekkate işarettir.


Salı Günü: Zarar ve ziyan görmeye, elinden malın gitmesine , ağrı ve sızıya, gam ve gusyaya işarettir.

Salı Gecesi: Sahibi olan zaatın ümidine nail olacağına, fevkalade sevineceğine işarettir ve çok iyidir.

Çarşamba Günü: Faide ve kar hasıl olmasına, hasmına galip gelmeye, arzu ettiği şeye vasıl olmasına, hısım ve akrabalardan veyahut büyüklerden yardım ve muavenet görmeye delalet eder.

Çarşamba Gecesi: Bir sebeple pek ziyade kederli, pek cok üzüntülü olur, hiç iyiliğe delalet etmez.

Peşembe Günü: Hısım ve akrabasından , büyüklerden velhasıl ümit etmediği ve hesaba katmadığı veyahut hiç ümit etmediği yerden faide görür, sevinir ve mesrur olur.

Perşembe Gecesi: Kavga ne nizaa, can sıkılacak şeylere, zarar ve ziyane ve müşkilata delalet eder.

Cuma Günü: Zarar ve ziyan hasıl olur. Üzülecek ve müteessir oolacak bir haber alır. yahut keder ve endişe verecek bir hal vaki olarak gam ve gussaya düşer.

Cuma Gecesi: Çok iyidir, ümit ve maksadı hasıl olur. Gam ve kederi var ise gider, eline mal gecer, mesrur olaya sebep olacak haber alır, sevinir ve memnun olur.

Cumartesi Günü: Ümit etmediği yerden eline para girer, iyi haber alır, kar ve kısbi artar, el hasıl her ne suretle olursa olsun, sevinç ve mesrur olmaya delalet eder.

Cumartesi Gecesi: Elinden mal çıkar, zarar ve hasara uğrar, ümit ettiği şeyleri elde edemez, mahrum kalır.

Pazar Günü: Büyüklerden faide görmesine, ümit ettiği yerden menfaat görmesine delalet eder.

Pazar Gecesi: Büyük bir sevince, azim meserrete, büyük bir sürura mensup olmaya delalet eder.

Kaynak: Marifetname
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
BLueSea 23:47 13.07.22
Kulak çınlaması musallatlilarda da çok olur. Teşekkürler paylaşım için ��
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up