islam & islami Konular

Kadınların Kabir Ziyareti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Kadınların Kabir Ziyareti
SiLence 14:26 09.02.17
Kadınların Kabir Ziyareti
îbn Abbas'dan, demiştir ki:
"Rasülullah (sa) kabirleri ziyaret eden kadınlara, kabirleri mescid edinen ve oralarda kandil yakanlara lanet etti"[652]

Açıklama

Bir kimseye lanet etmek demek, o kimsenin Allah'ın rahmetinden kovulması için onun hakkında beddua etmek demektir
Rasûl-ü Zişan Efendimiz, kabir ziyaretine giden bazı kadınların ziyaret esnasında cahiliyye âdetlerinin tesiriyle feryad-ü figân ettiklerini, yakalarım yırtıp yüzlerini dövdüklerini, hatta oralarda süslü elbiseler içerisinde arz-ı endam ederek salına salına gezip, kocalarının haklarına riayet etmediklerini görmüş ve onları bu çirkin hareketlerinden alıkoymak için, böyle yapmaya devam eden kadınların Allah'ın rahmetinden kovulmaları için beddua etmiştir
Hz Peygamber'in bu bedduasına hedef olanlar arasında, kabirlere saygı göstermek gayesiyle oralarda mescidler yapan kimselerle, lüzumsuz yere kan*diller yakıp israfa yol açan kimseler de vardır Bu hadis-i şerif; kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin haram olduğuna delâlet etmektedir
Nitekim Şâfiîler, Mâlikîler ve Hanefîlerden bazıları, bu hadis-i şerifi delil getirerek, kadınların kabirleri ziyaret etmelerinin haram olduğunu söylemiş*lerdirŞâfiîlerin ekseriyyeti ile Hanefîlerin bazısı ise, yine bu hadis-i şerife dayanarak kadınların mezarları ziyaret etmelerinin mekruh olduğunu söyle*mişlerdir
Hanbelîlerin meşhur olan görüşü de budur
Hanbelîlere göre, daha önce tercümesini sunduğumuz 3167 numaralı hadis-i şerif, mevzumuzu teşkil eden hadis-i şerifteki yasağın hükmünü ha-ramlıktan çıkarıp kerahete çevirmiştir Hanefî âlimlerin ekserisinin görüşüne göre, kadınların kabirleri ziyaret etmeleri caizdir Mâlikîler ile Ahmed b Hanbel (ra)'den rivayet edilen görüşlerden biri de budur Hanefî âlimlerin*den merhum İbn Âbidin meşhur haşiyesinde bu mevzuda şu görüşlere yer veriyor:
"Bazıları kadınlara kabir ziyaretinin haram olduğunu söylemişlerdir Doğru olan, ruhsatın onlar hakkında da sübut bulmuş olmasıdır
Miiiıye şârihi, kadınlara kabir ziyaretinin kesinlikle mekruh olduğuna kaildir
Hayreddin Remlî diyor ki: "Eğer bu ziyaret, kadınların âdetleri vecihle gam ve kederi, ağlamayı tazelemek için olursa caiz değildir "Allah kabirle*ri ziyaret eden kadınlara lanet etsin" hadisi bu manaya yorumlanır İbret almak, ağlamadan rahmet dilemek, sâlihlerin kabirlerini ziyaretle teberrükte bulunmak için ise ihtiyar kadınlar hakkında beis yok, gençler hakkında mekruhtur"[653]
Kabir ziyaretinin kadınlar için de caiz olduğunu söyleyen âlimlere göre; kadınların ziyaretlerinin yasaklığı, kabirleri ziyaretin kadm-erkek herkese ya*saklandığı ve bu yasağın yürürlükte olup da ziyareti teşvik eden 3235 numa*ralı hadisin henüz varid olmadığı dönemlere aittir Ancak bu hadis varid ol*duktan sonra, kadınlar da erkeklerle beraber, tağlîb yoluyla, "Fezûru = ziyaret ediniz" emrinin şümulüne girmişler ve bu mevzuda erkeklerin tabi olduğu hükme girmişlerdirÇünkü kadınlar erkeklerin bir parçası olduğundan on*lardan ayrı olarak düşünülemezler
Gerçekten İbn Abdilberr'in Temlıîd isimli eserinde Abdullah b Ebî Müleyke tarikiyle Hz Âişe'deri rivayet ettiği şu hadis-i şerif de bu görüşü teyid etmektedir: "Hz Âişe mezarlıktan dönüyordu Kendisine:
Ey mü'minlerin annesi, nereden geliyorsun? diye sordum
Kardeşim Abdurrahman'ın kabrinden, cevabını verdi
Rasûlullah (sa) kabirleri ziyareti yasaklamamış mıydı? dedim
Evet yasaklamıştı Fakat sonradan kabir ziyaretini emretti, cevabını verdi"
Kadınların mezarları ziyaret etmelerinin caiz olduğunu söyleyen âlimle*rin diğer delilleri de, Müslim'in rivayet ettiği, "(Ey Âişe, mezarlığı ziyaret ettiğin zaman orada yatanlara "Selâm, mii'min ve mü si umanlardan bu di*yarda yatanlara (olsun) de!"[654] mealindeki hadis-i şerifle, daha önce meali*ni sunduğumuz 3124 numaralı hadis-i şeriftir Çünkü bu hadis-i şeriflerde Hz Peygamber'in kadınları kabir ziyaretinden menetmediği ifade ediliyor
Bu mevzuda Menhel yazarı şunları söylüyor: "Kadınların kabirleri ziyaret etmelerini yasaklayan delillerle, buna cevaz veren delillerin arasını şu şekilde te'lif etmek mümkündür Bu izin, İslâmî esas ve ölçülere göre kapa*nıp ibret almak üzere kabir ziyaretine giden hanımlar içindir Yasaklar ise, İslâmî tesettüre riayet etmeyen, ziyaret esnasında bağırıp çağırmak, elbisesi*ni yırtmak, yüzlerini darbelemek gibi hareketlerle, İslâmî kuralları çiğneyen kadınlar içindir"

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 14:30 09.02.17
islamiyete sokulan hurafelerle kadınlara vurulan bir darbe daha..

kadınlar neden mezarlığa giremiyor ?

eğer gerekli giyim olunmazsa erkek ile giremez mezarlığa..

gerektiği gibi usturuplu düzgün bir şekilde girilip ölüler tabii ki ziyeret edilir...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 11:02 10.02.17
Bu konu da ciddi görüş ayrılıkları var...

Kadınlar çoğunlukla mezar ziyaretine gittikleri zaman bağırıp çağırırlar, üstlerini başlarını yırtarlar, yüzlerini gözlerini döverler, kocalarının hukukunu çiğnerler, İslâmî tesettüre riayet etmezler, hattâ süslenerek giderler. Bu olumsuz davranışlarından dolayı İlâhî rahmetten uzak kalmaları yolunda Peygamberimizin (a.s.m.) bedduasına maruz kalmışlardır. Kısaca konu İslâmî kuralları çiğneyen kadınlar içindir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Drogo 12:52 10.02.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] abla bu güzel paylaşım için teşekkür ederim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 18:13 08.04.17
Herşeyin usul vede adabı ile olursa güzel emeğine sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Och 08:56 17.07.18