islam & islami Konular

En kötüsünden başlayarak insan Fıkraları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>En kötüsünden başlayarak insan Fıkraları
HeartLess 10:37 30.03.17
En kötüsünden başlayarak insan Fıkraları
Fırkalar
En Kötüsünden Başlayarak İnsanları Fırkalarına Göre Sıralayalım:
01. Ateistler, Yani Allah’a ve Âhiret Gününe İnanmayanlar. Mürtedler, Zındıklar ve Münâfıklar Bu Gruba Dâhildir.
02. Bir Yaratıcıya İnanırlar Ama Bir Dine İnanmazlar. Îmân Yönü ile Bunların Ateistlerden Farkı Yoktur.
03. Ehl-i Kitap, Yani Yahudi ve Hıristiyanlar.
04. Mutezîle, Şiî, Cebriyye Gibi Olanlar. Müslüman’dırlar Ama İtikatları Bozuktur. İtikatları Küfre Girmişse, Diğer Kâfirler Gibi Ebedî Cehennemde Kalırlar.
05. Mutezîle, Şiî, Cebriyye Gibi Olanlar. Müslüman’dırlar Ama İtikatları Bozuktur. İtikatları Küfre Girmemişse, Bid’at Günâhları Yüzünden Cehennemde Cezalarını Çektikten Sonra Cennete Gideceklerdir.
06. Mezhepsiz, Yani Bid’at Ehli Müslümanlar. Bunların da Küfre Girmeyenleri Beşinci Maddedeki Gibidirler, Küfre Girenleri ise Dördüncü Maddedeki Gibidirler.
07. İtikatta Ehl-i Sünnet Ama Amelde Bid’at İşleyenler.
08. Amelsiz Müslümanlar. İnanır Ama Ameli Yok, İçki İçer Namaz Kılmaz Açık Gezer. Bunlardan Küfre Düşmeyenler, Günâhları Kadar Cezalarını Çekip Cennete Giderler.
09. Ehl-i Sünnettir. Amelde Bid’at İşlemeyenler, Günâh İşleyenler, Bâzı İbâdetleri de Yapmayanlar.
10. Ehl-i Sünnet İtikadındadır. Bid’at İşlemez, Amel de İşler ve Harâmlardan Kaçar.
Günümüzdeki Müslümanlar Genelde Altıncı ve Yedinci Maddeye Girerler. Dokuzuncu Maddeye Girenler Azdır. Onuncu Gruptakiler Çok Azdır, Evliyâ Bu Sınıfın İçerisindedir.
✔ İnsanlar Îmân Yönünden İkiye Ayrılırlar:
1. Mü’minler; Müslüman Olanlar.
2. Kâfirler; Müslüman Olmayanlar.
✔ Hadîs-i Şerifte, “İnsanlar Mü’min ve Kâfir Diye İki Kısma Ayrılır. [Taberânî]” Buyuruldu.
✔ Mü’minler de İkiye Ayrılırlar:
1. Ehl-i Sünnet Olanlar.
2. Ehl-i Sünnet Olmayanlar, Yani Bid’at Ehli Olanlar.
✔ Ehl-i Sünnet Olanlar da İkiye Ayrılırlar:
1. Sâlihler; İbâdetleri Yapıp Günâhlardan Kaçanlar.
2. Fâsıklar; Açıktan Herhângi Bir Günâhı İşleyenler.
✔ Bid’at Ehl-i Olanların da Yetmiş İki Fırkaya Ayrıldığı Hadîs-i Şerifle Bildirilmiştir. Meşhûr Üç Tanesi Şunlardır:
1. Mutezîle; İtikatları Bozuktur, “Hayra da Şerre de Allah Karışmaz, İkisini de Kul Yaratır!” Derler. Bir Kısmı Küfre Girmiştir, Vehhabîlerin Bâzı İnanışları Mutezîleye Benzer.
2. Cebriyye; İtikatları Bozuktur, “Hayrı da Şerri de Allah Zorla İşletir!” Derler.
3. Şiâ; İlk Üç Hâlîfeye ve Cennetlik Olan Eshâb-ı Kirâma Düşmanlık Beslerler. Bâzı İnanışları Mutezîleye Benzer. Rafızî Gibi Aşırı Olanları da Vardır. Hattâ Hazreti Ali İçin Tanrı Diyenler de Bu Fırkanın İçerisindedir.
Bid’at Fırkaları Arasında Mezhepsiz Müslümanlar Türemiştir. Bunların İtikatları Bâzen Mutezîleye, Bâzen Cebriyyeye, Bâzen de Şiâya Benzer. Belli Bir İlkeleri Yoktur. Ehl-i Sünnet İtikadına Uymayan Kimseye ve Dinde Olmayan Bir Şeyi İbâdet Olarak Yapana Bid’at Ehli Denir. Doğru Yoldan Ayrılana Sapık Denir. Dini Olmayana Dinsiz, Mezhebi Olmayana da Mezhepsiz Denir. Başka Dinde iken Müslüman Olana da Dönme Denir.
✔ Kâfirler de İki Fırkaya Ayrılırlar:
1. Ehl-i Kitap; Bunlar Yahudi ve Hıristiyanlardır.
2. Kitapsız Kâfirlerdir.
✔ Kitapsız Kâfirler de Çeşitli Kısımlara Ayrılırlar:
1. Müşrikler; Allah’a Ortak Koşan ve Puta Tapan Kâfirler.
2. Ateistler; Allah’a, Peygamberlere ve Âhiret Gününe İnanmayan Kâfirler.
3. Deistler; Bir Yaratıcı Var Dedikleri Hâlde Hiçbir Dine ve Peygambere İnanmayan Kâfirler.
4. Münâfıklar; Müslümanları Aldatmak İçin Müslüman Görünen Kâfirler.
5. Mürtedler; Müslümanlıktan Ayrılıp Kâfir Olanlar.
6. Mülhidler; Kendini Samimi Müslüman Bildiği Hâlde Âyet ve Hadîse Kendi Görüşü ile Manâ Vererek Îmânı Bozulup Küfre Düşen Kimseler.
7. Zındıklar; Münâfık Gibi İnancını Gizleyip İslâmiyet’i Yıkmak İçin Çalışan Sinsi Kâfirler.
✔ Îmân Bakımından İnsanların Çeşitlerini Bildiren Bir Hadîs-i Şerif Şöyledir:
Allahû Teâlâ İnsanları Üç Kısım Olarak Yarattı:
1. Hayvanlar Gibi Olanlardır. Allahû Teâlâ’nın, “Onların Kalpleri Var Ama Anlamazlar, Gözleri Var Görmezler, Kulakları Var İşitmezler. İşte Bunlar Hayvanlar Gibidir, Hattâ Daha da Aşağıdır.” Buyurduğu Kişilerdir.
2. Bedenleri İnsan Bedeni ise de Rûhları Şeytân Rûhu Gibi Olanlardır.
3. Allah’ın Himâyesinden Başka Himâyenin Olmadığı Günde, O’nun Himâyesine Sığınan Mü’minlerdir. [Hâkim]
✔ İnsanlar Rızkı Kazanmada İnanç Yönünden Beşe Ayrılırlar:
1. Rızkın Yalnız Çalışmaktan Geldiğine İnananlar ki, Bunlar Kâfirlerdir.
2. Rızkın Hem Allah’tan Hem Çalışmaktan Geldiğini Sananlar ki, Bunlar Müşriklerdir.
3. Rızkın Allah’tan Geldiğini Bildiği Hâlde “...ya Vermezse!” Diye Endişeye Düşenler ki, Bunlar Münâfıklardır.
4. Rızkın Allahû Teâlâ’dan Geldiğini Bildiği Hâlde Çalışırken Allah’a Âsi Olanlar ki, Bunlar Fâsıklardır.
5. Rızkın Allah’tan Geldiğine ve Çalışmanın, Sebebe Yapışmak Olduğuna İnananlar ki, Bunlar da Çalışırken Allahû Teâlâ’ya Âsi Olmayanlardır, Yani Sâlih Mü’minlerdir.
✔ Îmâm-ı Gazâlî Hazretleri Buyurdu ki; İnsanlar Kendileriyle Münâsebet Kurma Yönünden Üç Kısma Ayrılırlar:
1. Gıda Gibi Olanlar; Her Zaman Gereklidir.
2. İlaç Gibi Olanlar; Bâzen İhtiyaç Duyulur.
3. Hastalık Gibi Olanlar; Bunlardan Kurtulmak İçin İdâre Edilmeleri Gerekir.
✔ Yine Îmâm-ı Gazâlî Hazretleri, İnsanları Ahlâk Bakımından da Üçe Ayırıyor:
1. Yiyip İçmek ve Zevk Etmekten Başka Şey Bilmeyenler.
2. Hilekâr ve İkiyüzlü Olup Etrâfında Bulunanları Aldatanlar ve Onlara Zulmedenler.
3. Güzel Ahlâk Sahibi Olan Hakîki Müslümanlar.
✔ Bilgi Yönünden de İnsanlar Dört Gruba Ayrılırlar:
1. Bildiğini Bilen; İyi Kimseler.
2. Bildiğini Bilmeyen; İkâza, Muhtaç Olanlar.
3. Bilmediğini Bilen; Haddini Bilenler.
4. Bilmediğini Bilmeyen; Zararlı Kimseler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
SiLence 22:25 30.03.17
Birkaç ekleme de ben yapıyım.
1. Bildiğini Bilen; İyi Kimseler.
2. Bildiğini Bilmeyen; İkâza, Muhtaç Olanlar.
3. Bilmediğini Bilen; Haddini Bilenler.
4. Bilmediğini Bilmeyen; Zararlı Kimseler.Kendileri ile ilişki kurmak yönünden insanlar dörde ayrılır
1- Tavşan pisliği gibi olanlar.
2- Gıda [besin] gibi olanlar.
3- İlaç gibi olanlar
4- Hastalık gibi olanlar.Farklı bir paylaşım olmuş. Teşekkürler @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 07:52 31.03.17
Muhteşem çok güzel ( Bilmedigini bilen Haddini bilenler ) evet bilmediğin konuda konuşup pot kırmaktansa susarsın asil zannederler .Allah razı olsun inşallah admin

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 13:04 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 16:14 04.02.18
Emeğine sağlık adminim..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi