islam & islami Konular

Dua Ederken Dikkat Edilecek Hususlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Dua Ederken Dikkat Edilecek Hususlar
watcher44 14:34 15.07.17
DUANIN ŞARTLARI

Duadan önce hata ve kusurlardan tövbe, hak sahiplerinden hakkını iade etmek, helal rızık ile beslenmek ve doğru sözlü olmak gerekir. Çünkü duanın iki kanadı vardır;
birincisi helal lokma, ikincisi doğru sözlü olmak denilmiştir.
Duada bütün gayretini, istediğine ve duasına teksif edebilmelidir. Çünkü bu, duanın kabulünün en önemli sebebidir. Haddi aşmak ise, duanın reddolunmasına sebep teşkil eder.

Allahü Teala bir ayet-i kerimede:
“Rabbinize (gönülden) yalvararak, gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları,
aşırı gidenleri sevmez
”
(A’raf Suresi, ayet: 55) buyurmuştur.

Haddi aşmak, aşırı gitmek demek; şer’an imkansız olan bir şey için dua etmek demedir. Mesela; "Ya Rabbi, beni, peygamber veya melek yap" demek gibi. Ya da, tabii olarak olması imkansız şeyleri istemek manasına gelir. Ahmak, cahil veya fakir bir kimsenin; “Ya Rabbi beni kral veya vezir yap" diye dua etmesi gibi.
Bir başka görüşe göre ise haddi aşmak demek, duanın rükünlerini şartlarını ve adabını terk etmek, denmiştir.

Sehavi ve İbni Ata diyor ki; duanın rükünleri, kanatları,sebepleri ve vakitleri vardır. Dua eden kişi rükünleri yerine getirirse, duası kuvvetli olur. Kanatlarını yerine getirirse, duası semada uçarak gider. Sebeplerine sarılırsa, duasında muvaffak olur.
Vakitlerine riayet ederse, kazananlardan olur.

Duanın rükünleri; kalbin huzuru, inceliği, Allah’a itaat ve O’na boyun eğmedir. Kalbin yalnızca Allah’a bağlanması ve dünya sebepleriyle ilgisini kesmesidir.
Duanın kanatları doğru sözlü olmaktır.
Duanın vakitleri seherlerdir.
Duanın kabul olma sebepleri ise Peygamberimiz’e (sav) salatü selam okumadır.

Kaynak: (Netâicu'l İhlâs) -AHMED ZİYÂÜDDİN GÜMÜŞHANEVİ (K.S.)

---------- Post added 15.07.17 at 14:36 ----------

DUANIN ADABI

1 ) Dilediğinde ve istediğinde ciddi ve ısrarlı olmak.
2 ) Yalnızca musibet ve zorluk zamanlarında değil, bolluk ve rahatlık zamanlarında da duaya devam etmek.
3 ) Allah’tan bir şey istediğinde, azimli ve kararlı olmak.
4 ) Dua ederken istediklerini, üç defa tekrar ederek istemek.
5 ) Az ve öz kelimelerle duada bulunmak.
6 ) Duasını, Peygamber (S.A.V.)’e salâvat-ı şerife getirerek bitirmek.
7 ) Abdestli olmak.
8 ) Dua esnasında Kıble’ye dönmek.
9 ) Dua ederken ellerini omuzları hizasına kaldırmak.
10 ) Alçak sesle dua etmek, sesini yükseltmemek.
11 ) Duadan sonra ellerini yüzüne sürmek.
12 ) Duasının kabul olduğunu görünce, Allah’a hamd etmek.
13 ) Duaya Allah’a hamdü sena ile başlamak.
14 ) Yine duaya, Rasulullah Efendimiz (sav)’ e salavat geti-rerek başlamak.
15 ) Hiçbir gününü ve gecesini duasız geçirmemek.
16 ) Duadan önce, hayırlı bir iş, Salih bir amel işlemek.
17 ) Günah işlemeye devam ettiği halde dua etmemek.
18 ) Allah’a karşı ihlaslı olmak.
19 ) Duasını, Allah’tan başka birisi işitmeyecek şekilde gizli bir sesle yapmak.
Çünkü Allahü Teala: “Rabbinize (gönülden) yalvararak ve için için dua edin” buyurmuştur.
Bir başka ayet-i kerimede de:“ O, Rabbine, gizli bir seslenişle yalvarmıştı” buyurmaktadır.

Selef âlimleri de:"Gizli sesle yapılan her dua, açıkta yapılan yetmiş duadan daha hayırlıdır" demişlerdir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
watcher44 14:37 15.07.17
DUANIN KABUL ZAMANLARI

Kadir gecesi, Arefe günü, Ramazan ayı, Cuma gecesi,Cuma günü, Ramazan ve Kurban bayramlarının birinci gecesi,
Recep ayının ilk gecesi, Şaban ayının onbeşinci gecesi, gecenin yarısı, gecenin ikinci yarısı, gecenin ilk üçte biri, gecenin son üçte biri, seher vakti,
Cuma saati ki bu vakit, duanın kabülünün en çok ümid edildiği bir vakittir. Ezan okunurken, ezan ve kamet arası, bir musibete uğramış olanlar
için “Hayye ala’s salah” ve Hayye ale’l felah” cümleler arasında, kamet okunurken, farz namazlarının akabinde, secde esnasında,
Kur’an-ı Kerim okuduktan sonra, özellikle Kur’an-ı Kerim’in hatminde, Fatiha suresinde “veled dallin” ayetinden sonra,
Zemzem içmeden önce, horoz öttüğü zaman, Müslümanlar bir yerde toplandıkları zaman, şer’i ölçülere uygun yapılan zikir ve sohbet meclislerinde, yağmur yağarken,
Allah yolunda yapılan bir savaşta İslam ordusu ile küfür ordusunun karşılaştığı vakitler, kalbin safi ve sakin olduğu ve dünya meşgalelerinden uzak olduğu zamanlar, iftar vakti, öğle ikindi arası, yolculuk esnasında, hastalık ve zorluk anlarında dualar kabul olunur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
forevernight38 14:38 15.07.17
watcher44 14:38 15.07.17
DUALARIN KABUL EDİLECEĞİ BİLDİRİLEN MEKANLAR

Kabe’yi ilk gördüğü zaman, Mekke-i Mükerreme' de Harem-i Şerif, Kudüs’ te Mescid-i Aksa, Medine-i Münevvere’ de Mescidi Nebevi, tavaf yeri,
Mültezem makamı, Kabe-i Muazzama’nın içi, Zemzem kuyusunun yanı, Safa ve Merve tepeleri, Safa ile Merve arasındaki Sa’y yeri, Arafat meydanı,
Müzdelife, Mina bölgesi, şeytan taşlama yerleri ve salih insanların kabirlerinin yanı.


DUASI KABUL EDİLEN KİMSELER

Sıkıntı ve zorluk içerisinde olan çaresizler, kafir, günahkar ve facirde olsa zulme uğrayan bütün mazlumlar, çocukları için dua eden baba,
adaletle hükmeden padişah, idareci, salih ve veli kimseler, ana-babasına hizmette bulunan evlat,
misafir, oruçlunun iftar vaktindeki duası, evine dönünceye kadar ve evine döndükten sonrada kırk gün süresince hacının duası,
ehline dönünceye kadar Allah yolunda savaşan gazinin duası, günahlarına tövbe eden kişi,
Müslümanın Müslümana gıyabında, yani arkasından yaptığı dua ki, bu dua en süratli, en çabuk kabul olan duadır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Leyal 15:10 15.07.17
Dua ederken aşağıda belirtilen on kuralı uygularsanız,duadan çok daha fazla yararlanabilirsiniz inşallah:
1- Her gün bir köşeye oturun. Hiçbir şey söylemeyin.
Yalnız Allahı düşünün. Böyle yaparsanız dimağınızı Allaha açmış olursunuz.
2- Sonra basit cümlelerle sesli olarak dua etmeye başlayın.
Kafanızda olan herhangi bir şeyi yaradana söyleyin.
Allahla kendi günlük dilinizle konuşun, o sizi anlayacaktır.
3- Her gün işe giderken, trende veya otobüste dua edin.
Dua ederken gözlerinizi kapayın, dünyayla ilişkinizi kesip yalnızca Allahın varlığını hissedin.
Bunu her gün yaptıkça Allah’ın varlığını daha iyi hissedeceksiniz.
4- Dua ederken Allah’tan her gün bir şeyler istemeyin,
onun yerine bize bahşettiği nimetler ve yaptığı yardımlar için teşekkür edin.
5- Dua ederken dualarınızın sevdiklerinize ulaşacağına,
Allah’ın da onları sevip koruyacağına inanarak dua edin.
6- Dua ederken aklınıza hiçbir olumsuz düşünce getirmeyin.
Yalnız olumlu düşüncelerle ilgili dualar etkili olur, bunu aklınızdan çıkarmayın.
7- Daima Allah’ın sizin için yapacaklarını kabul edeceğinizi belirtin.
Allah’a isteklerinizi de belirtin, fakat Allah ne yaparsa onu kabul edeceğinizi de ifade edin.
Onun sizin için yaptıkları, sizin isteklerinizden her zaman daha iyi olur.
Bunu da sakın unutmayın.
8- Herşeyi Allah’ın iradesine bıraktığınızı belirtin.
Allah’tan size en iyi şeyleri yapma yeteneği vermesini isteyin.
Hareketlerinizin her türlü sonucunu Allah’ın kararına bırakacağınızı belirtin.
9- Sevmediğiniz ve size kötü davranan insanlar için de dua edin.
Gücenme, manevi gücün ortaya çıkmasında en büyük engeldir.
10- Kendileri için dua edeceğiniz insanların bir listesini yapın.
Bu listeye sizinle doğrudan ilişkisi olmayan, uzaktan tanıdığınız insanların ismini de yazın.
Ne kadar çok insan için dua ederseniz, duanın faydasını o kadar çok görürsünüz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 08:41 11.02.18
Cahilin Duası

Adamın biri abdest bozduktan sonra temizlenirken: “Yarabbi bana cennet kokusunu duyur,” diye dua etti bunu duyan akıllı bir zat:
“Evlâdım güzel dua ettin fakat ettiğin duanın yeri yanlış. Senin okuduğun dua abdestte burna su verirken edilecek duadır. Sense bunu oturacak yerini yıkarken ediyorsun,” dedi.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ahsen 23:49 16.09.18
Allah razı olsun...Emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Leyya 11:14 18.09.18
Baskabirsey 15:41 20.07.19
Çok güzel bir konu olmuş emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi