islam & islami Konular

Yemın keffareti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Yemın keffareti
Havasokulu 14:23 20.07.17
Mü`akide yemininin hangi türünden olursa olsun bozulması, keffareti gerektirir. Normalde keffaret yemin bozulduktan sonra ödenir. Yemin bozulduktan sonra ödenen kefaretin mûteber olduğu konusunda ulema arasında hiç bir ihtilaf yoktur. Ancak önce kefaretin ödenip sonra yeminin bozulması durumunda bu kefaretin yeterli olup olmayacağı tartışmalıdır. Hanefilere göre, keffaret ister malla, ister oruçla ödensin mutlaka yemin bozulduktan sonra ödenmelidir. Bozulmadan önce ödenmesi caiz değildir. Şafiilere göre keffaret malla ödenecekse yemin bozulmadan önce de ödenebilir. Hanbelî ve Mâlikîlere göre kefaretin ister malla ister oruçla, yemin bozulmadan önce de sonra da ödenmesi caizdir.

Yemin edilmeden önce keffaret ödenip daha sonra yemin edilmesi ve bozulması durumunda bu keffaret mûteber değildir. Bu konuda hiçbir görüş ayrılığı yoktur (Kâsânî, a.g.e., III,18; Ibn Kudâme, a.g.e., XI, 223-226; Şevkânî, Neylü`l-Evtar VIII, 268, 269; Necati Yeniel-Hüseyin Kayapınar, a.g.e., XII, 237, 138).

Yemin keffareti; gücü yeterse bir köle azad etmek veya on fakiri sabahlı akşamlı doyurmak ya da on fakiri alışılmış biçimde giydirmektir. Kişi bu üçü arasında muhayyerdir. Ama bunlara gücü yetmezse,peşi peşine üç gün oruç tutar. Orucun arası hayız dahil hiç bir özür sebebiyle kesilmez, kesilmesi halinde yeniden başlanmalıdır. Yemin kefaretinin gereği ve bu şekilde ödeneceği Kur`ân-ı Kerîm`le sabittir. Ve âyet gayet nettir. (Bkz. Maide, 5/89). Onun için konu ile ilgili görüş farklılığı yoktur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Tuana 14:29 20.07.17
Allah razı olsun

Allah razı olsun


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Leyal 17:34 21.07.17
Allah razı olsun istifade edelim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ebuzer 03:08 22.07.17
ebuzer 05:55 22.07.17
Faytalı olur inşallah.

---------- Post added 22.07.17 at 05:57 ----------

Faydalı olur inşallah.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
KaelTedua 21:08 22.07.17
Şah 21:19 22.07.17
Adalet 18:34 05.09.17
On numara konu olmuş. Teşekkürler.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi