islam & islami Konular

Selamı Almayan Kimse - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Selamı Almayan Kimse
Havasokulu 18:18 12.09.17
«Selamı Almayan Kimse»


1038— (253-s.) Abdullah ibni's-Samit'den rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:

— Ebû Zerr'e dedim ki, ben Abdurrahman ibni l-Hakem'e te*sadüf ettim de selâm''Verdim; o ise bana hiç bir şeyle mukabele etmedi,

«— Ey kardeşim oğlu Bundan senin aleyhine ne olur? Senin selâ*mını, ondan daha hayırlı olan (melek) aldı. O, sağındaki melekdir,» dedi.[803]



Selâm, müsIümanın müslüman üzerinde olan haklarından biridir ve en faziletli sünnetlerdendir. Her karşılaşmada yerine getirilmesi ve selâmın yayılması üzerinde hadîs-i şerifler geçmiş ve bunun sevabi görülmüştü. Onun için müslümanlara selâm verilir ve bu alınmadığı takdirde de endişe edilmez. Zira selâm rnukabelesiz kalmaz, selâm verilen adamın sağında hasenatını yazan melek tarafından alınır. Melek'in selâma mukabele edip, dua etmesi, selâm veren İçİn daha hayırlı olur. Kendisine selâm verilen adam da, bu selâmı almamak suretiyle farzı terk ettiğinden günahkârdır, azaba hak kazanmıştır.

Ebû Zerr'in hal tercemesİ için î. cild, 113 s istna müracaat ediîsin.[804]



1039— (254-s.) Abdullah'dan rivayet edildiğine göre, demiştir ki: — Selâm Allah'ın isimlerinden bir isimdir. Onu yeryüzüne (insanlar diye) koymuştur Allah. O hâlde selâmı aranızda yayınız. Bir 'insan, bir topluma selâm verip de, ona selâmı iade ederlerse, onlar üze*rine derece fazileti olur. Çünkü o insan, bu topluma selâmı hatırlatmıştır.



Eğer selam kendisine iade edilmezse daha temizi (olan melek) ona selâmı iade eder.[805]


İlk selama başlayan hayır ve sevaba sebep olduğu için onun alacağı sevab, sonrakilerin ziyadedir.Bu bakımdan da selamı yaymalıdır.selam.Sesiz kalmaz, melekler tarafından ona mukabele edilir. Bundan önceki habere bakılsın. (Bu haberi Beyhakt, Bezzâr ve Taberani tahriç etmişlerdir.Fadlullah : C. II, s. 487.).[806]



1040— (255-s.) Hasan'm,şöyle dediği Hişamdan nakledilmiştir:

«— Selâm vermek, nafilelerden bir sünnettir. Selâmı almak ise farzdır.[807]



Selam vermeyen kimse günahkâr olmaz; ancak sefamın manevî mükâfatından mahrum olur. Kendisine selâm, veriten adam ise setorao mukabele edip, onu almadığt takdirde fam terk fettnİşttir. Unun bu nareketınaen, selom verene bir veböf yoktur; mim melekler îode ederler de onların istiğfarına mazhar olur. (Bu-haber İçin başka bir koynak bulunamadı.).[808]


A. Fikri YAVUZ, İmam Buhari’nin Derlediği Ahlak Hadisleri (Edeb-ül Müfred), Sönmez Neşriyat: 2/408-409

Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
Aliye 20:53 12.09.17
Ve Aleyküm selam.. Allah senden razı olsun
Cevapla
ayperi 20:58 12.09.17
Allah razı olsun güzel konu olmuş
Cevapla
RvP 00:42 13.09.17
Aleyküm selamm
Cevapla
werty 01:00 13.09.17
Allah razı olsun önemli konu
Cevapla
Eysan 18:59 13.09.17
ALLAH C.C. razı olsun kardeşim
Cevapla
Etiketler:almayan, kimse, selami
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143