islam & islami Konular

Ay ve Yıldızların Yaratılmasındaki Hikmetler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Ay ve Yıldızların Yaratılmasındaki Hikmetler
H3roglif 18:28 10.01.20
Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Gökte burçlar
yaratan, onların içinde ışık saçan bir kandil
(güneş) ve aydınlık veren bir ay var edenin (Allah’ın)
şanı çok yücedir.” (Furkan: 7 i). Allah geceyi, havanın
soğuma ve canlıların sükûnete erip dinlenme zaman
yapmış, ancak onu, hiç aydınlık olmayan ve asla çalışma imkanı bulunmayan zifiri karanlık bir halde de
bırakmamıştır. İnsanlar bazen, zaruret, gündüz vaktin
yetmeyişi ya da aşın sıcaklar gibi sebeplerden dolayı,
gece de bazı işler yapma ihtiyacı duyabilirler. İşte bazı
geceler ay ışığı, bu konuda bize yardımcı olur. Ay’ın
ışığı ve ısısı güneşinkinden daha azdır. Bunun sebebi
de, insanların gündüz ki kadar yoğun bir tempoyla
çalışmamasıdır. Aksi takdirde geceleyin sahip oldukları
sükûnete erip dinlenme durumu da ortadan kalkar ve
bu da onlara zarar verir.
Allah yıldızlara da bir parça aydınlık vermiştir ve
ay ışığının olmadığı zamanlarda onlardan yararlanılır.
Diğer taraftan yıldızların, yeryüzü halkının içini açan
ve onlan ferahlatan bir zinet özelliği de vardır. Evet,
Allah, kendisine duyulan ihtiyaçtan dolayı karanlığa
bir vakit belirlemiş ve bu süre içinde, kalan ihtiyaçların
da karşılanıp tamamlanması için belli oranda bir aydınlık tayin etmiştir.
Ay’dan, Allah’ın bir nimeti ve iyiliği olarak, ayların ve yılların hesaplanması için de yararlanılır. Yine
yıldızların da, daha pek çok faydalan vardır. Ziraat ve
ağaçların dikimi gibi pek çok işin zamanının bilinmesinde, kara ve deniz yolculuklarında yönlerin bulunmasında, sıcaklık ve soğukluk gibi olaylarının tahmininde, yıldızlar delillere ve işaretlere sahiptir. Bu hususta
yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kara ve denizin karanlıklarında, kendisiyle yolu bulasınız diye, sizin için
yıldızlan yaratan O’dur.” (En’am: 97).
Ay ve yıldızların, yakınlaşıp uzaklaşmaları, parlaklık ve aydınlıkların, doğup batmaları gibi gökyüzündeki
hareketeder ve Özellikle de Ay’ın hilal şeklindeki başlangıcı, sonra daire haline gelmesi, artması ve eksilmesi
(büyüyüp küçülmesi), aydınlatması ve tutulması, evet
bütün bunlar, onların dünyanın selameti için bu şekilde
düzenleyen yaratıcılarının kudretinin delilleridir.
Sonra bu yıldızların her gün ve her gece yörüngelerinde hızlı bir şekilde nasıl döndüklerine bir bak!
Onların bu şekilde seyretmeleri bilinen ve müşahede
edilen bir durumdur. Onların doğduklarım ve battıklarını müşahede etmekteyiz. Eğer onların seyredişleri
hızlı olmasaydı, bu kadar uzun bir mesafeyi
katedemezlerdi. Ve eğer Allah onları, yörüngelerinde
(yıldırım gibi) hızlı bir şekilde seyretmelerinin şiddetinden etkilenmeyeceğimiz kadar yükseklerde yaratmasaydı, onların bu denli hızlı hareket etmeleri gözlerimizi alırdı. Tıpkı bazen arka arkaya çakan şimşeklerde
olduğu gibi. Ancak Yaratıcı bir lütuf olarak, onların
çok çok uzaklarda seyretmelerini takdir etmiş ve böylece her hangi bir olayın meydana gelme ihtimalini
ortadan kaldırmıştır.
Yıldızların geceleri ortaya çıkıp görülmeleri, ihtiyaca göre takdir edilmiştir. Örneğin Süreyya, Cevza ve
Şi’râ gibi bazı yıldızlar senenin bazı zamanlarında görülür, bazı zamanlarında ise görülmez. Eğer yıldızların
tamamı sürekli olarak görülüyor olsaydı, o zaman bunlar delil olmazlar ve insanlar da onlara bakarak yollarını bulamazlardı. Bu yüzden, yıldızlardan bazılarının
kimi zaman görülüp kimi zaman görülmemesi, insanların çıkarlarına uygundur ve görüldükleri zamanlar
(bir şeylerin delili olarak) ondan yararlanmayı sağlar.
Büyük Ayı ve Küçük Ayı takım yıldızlan ise, bir çok
faydasından dolayı, hiç kaybolmadan sürekli olarak
görülürler. Bu yıldızlar, insanların karada ve denizde
yollarını bulmalarında yardımcı olan işaretler konumundadır.
Hareket halinde olan yıldızların oldukları yerde
sabit değil, yörüngelerinde seyir halinde olmaları üzerinde de düşünülmelidir. Eğer sabit olsalardı, hareketlerinden ve burçlarda izledikleri yollardan elde edilen
deliller de ortadan kalkardı. Yıldızların hareketlerinde
olduğu gibi, Güneş ve Ay’ın kendi menzillerinde seyretmelerinde de, dünyada meydana gelen pek çok hadisenin delilleri vardır. Eğer hepsi hareket halinde
olsalardı, yörüngelerinde seyretmelerinin bilinen menzilleri ve ölçülüp kıyaslanabilecek bir şekilleri olmazdı.
Çünkü hareket halinde olanların bu seyirleri, ancak
alçak burçlardaki intikalleriyle bilinir. Tıpkı diğerlerinin seyirlerinin, üzerinden geçtikleri menzillerine göre
bilinmesi gibi. Güneşi, ayı, yıldızları ve burçlarıyla bu
alem, senenin dört mevsiminde her daim, mutlak galip
ve her şeyi bilen Allah’ın takdiriyle içindeki bitkiler,
canlılar ve bunların dışındaki şeyler için, dünya etrafında döner.
Bu husustaki çok büyük hikmetlerden biri de,
dünyanın son derece sağlam bir şekilde hiç değişmeden (bozulmadan) devam etmesini sağlayan yörüngelerin yaratılmış olmasıdır. Bu mesele (hikmet olarak)
insanlara yeter. Çünkü şayet bu önemli işte bir değişiklik olsaydı, insanın onu düzeltmeye ne gücü yeterdi, ne
de herhangi bir tedbir alabilirdi. Böyle bir değişiklik
kaçınılmaz olarak yeryüzünde büyük ve sınırlan kestirilemeyen bir durum meydana getirirdi. Çünkü yeryüzünün dengesi, gökyüzüyle bağlantılıdır. Bütün bunlar, Yaratıcının kudretiyle hükme bağlanmıştır ve dünyanın selameti için ne bozulurlar, ne de vaktinden geri
kalırlar. Her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten yüce
Allah, bütün eksikliklerden beridir.

Dua Ve Sellametle

ALINTI

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Alun 22:00 10.01.20
Kurânda bazı yerlerde iki Doğu ve iki Batının Rabbi deniliyor ayrıca Gece Âyeti söndürüldü diye ifâdede var. Bundan yola çıkarak NASA'nında düşündüğü, eskiden Ay Güneş gibi parlak ve Dünyaya daha yakındı ve sonradan söndürülüp şimdiki düzenine girdi. Güzel yazınız için Teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Logos 22:04 10.01.20
Ay yılda birkaç cm uzaklaşıyor zaten, bundan milyonlarca yıl önce yaşamış olan dev cüsseli canlıların varolabilmesi için düşük yerçekimi gerekliydi bunu da Ay in dünyaya çok yakın olmasıyla açıklayabiliriz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up