islam & islami Konular

Riyakarlık ve Münafıklık - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Riyakarlık ve Münafıklık
Harezmi 23:11 19.01.20
Değerli kardeşimiz,

Riyakarlık ile münafıklık aynı şeyler değildir. Bir Kur’an terminolojisi olarak münafıklık; bir iman-küfür meselesidir. İman ettiğini diliyle ilan etmekle beraber, kalbinde küfrü saklamak manasına gelir. Yani münafık ikiyüzlü bir kâfirdir.

Riyakarlık ise, bir kimsenin herhangi bir konuda samimiyetsiz olması, içi, dışı bir olmaması manasına gelir. Bu husus, kâfir-mümin herkes için geçerli olmakla beraber, daha çok yaygın olan şekli; bir müminin Allah rızası için yaptığı imajını verdiği bir işi, gerçekte Allah rızası dışındaki bazı amaçlar için yapmış olmasıdır.

Münafıklık ile riyakarlık arasında yakın bir ilişki vardır. Eskilerin, eskimez ifadeleriyle aralarında “umum-husus” ilişkisi vardır. Buna göre, "Her münafıklık aynı zamanda bir çeşit riyakarlıktır, fakat her riyakarlık münafıklık değildir." Örneğin

“Münâfıklar Allah’ı aldatmaya çalışırlar, Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken üşene üşene kalkarlar, müminlere karşı riyakarlık / gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah’ı pek az hatırlarlar.”(Nisa, 4/142)

mealindeki ayette yer alan “riyakarlık” ile, Maun suresinde münafıklar için söz konusu edilen “riyakarlık”, aynı zamanda bir münafıklıktır. Yani burada riyakarlık ile münafıklık iç içe girmiştir.

Küfür manasındaki münafıklık dışında, Allah rızasının esas olduğu ihlas sırrına aykırı olan ve içinde samimiyet olmayan her söz ve davranış bir çeşit riyakarlıktır, fakat münafıklık değildir. Örneğin “insanlar desinler” için yapılan güzel işler riyakarlıktır, fakat küfür manasındaki münafıklık değildir. Halk arasında “münafıklık” kavramı genellikle iki yüzlülük, riyakarlık manasında kullanılır. Fakat bu gerçek “küfrî münafıklık” olmadığı için konumuzun dışındadır.

Riyakarlık her zaman gizli şirktir. Çünkü, riyakarlık demek sırf Allah’ın rızasını kazanmak için yapılması gereken bir işi, insanların rızasını kazanmayı da gözeterek yapmak manasına gelir. Bu ise, yapılan işte -biri Allah’ın rızası, diğeri insanların rızası olmak üzere- iki amaç gütmek ve insanların hatırını Allah’ın hatırına ortak etmek demektir. Bu ise gizli şirktir.

Gizli şirk olması demek, küfür manasına gelen açık şirk olmaması demektir. Bu sebeple gizli şirkin boyutu aynı olmayıp, yapılan işte insanların hatırını saymakla orantılı olarak az veya çok olabilir. Örneğin; -yanında kimseler olsun, olmasın- Allah rızası için namaz kılmayı esas alan bir kimsenin namazın herhangi bir yerinde şeytana uyup orada bulunanları da % 10 oranında gözetmesinin şirki ile, namazında % 70 oranında insanların hatırını gözeten kimsenin şirki aynı değildir.

ALINTIDIR...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147