islam & islami Konular

Üç Aylar’da Hizbü’l-Kur’ân okumak - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Üç Aylar’da Hizbü’l-Kur’ân okumak
RvP 22:11 28.02.20
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!
Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam’ın hem fevkalâde ehemmiyeti, hem faydaları, hem okumasında hiçbir vesvesenin gelmemesi, hem bütün Kur’ân’ın en sevaplı âyetlerinin ihtivası, hem Resâil-i Nuriye’nin bütün esaslarını ve hakikatlerini cem’ etmesi, hem herkese, hususan her vakit bütün Kur’ân’ı okumaya fırsat bulamayan ve hafız olmayanlara tamam Kur’ân’ın bir numune-i kudsîsi, hem tamam Kur’ân’ın tevafuklu tab’ında bir misal-i musağğarı ve müjdecisi, hem maddî ve lâfzî ve mânevî parlak bir i’caz göstermesi gibi pek çok hasiyetleri var ve bu şuhur-u mübarekedeki pek çok bereketlere ve nurlara ve sevaplara medardır ve onun tab’ına ve neşrine çalışmışlara çok büyük hayırlar kazandırır.

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 15, s. 62

***

Risale-i Nur’un üstadı ve me’hazı ve Said’in de çok zamandan beri bir virdi olan bazı âyetler, bir hizb-i Kur’ânî suretinde bir kısım talebelerin arzularıyla kaleme alınmış. Sonra da tab’ edilmiş. Ve dört beş mahkemenin de gösterdiği ehl-i vukuf ulemâları ve hatta Diyanet Riyaseti dairesi ve İstanbul’un fetvâ dairesindeki Tetkik-i Kütüb-ü Diniye Heyetinden hiçbir âlim ve ehl-i vukuf ulemâları itiraz etmemişler. Belki takdir edip tahsin etmişler. Çünkü başta Sahabeler ve matbu Mecmuatü’l-Ahzab’da bulunan Hazret-i Üsame Radıyallahü Anh hizb-i Kur’ânîsi ki, her bir günde bir kısmını okumakla taksim edilmiştir. Ve aynı kitapta ve Mecmuatü’l-Ahzab’ın aynı cildinde İmam-ı Gazalî’nin (ra) bir hizb-i Kur’ânîsi ve çok ehl-i velâyetin kendi meşreblerine muvâfık bazı sûreleri ve âyetleri bir hizb-i mahsus-u Kur’ânî yaptıkları meydandadır. (...)

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın büyük bir kumandanı olan Hazret-i Üsame Radıyallahü Anh, bir gün “hamd”e ait, bir gün “istiğfar”a ait âyetler, bir gün “tesbih”e ait, bir gün “tevekkül”e, bir gün de “selâm” lâfzına, bir gün de “tevhid” ve “Lâ ilâhe illâ Hû”ya ait, bir gün de “Rab” kelimesine ait bütün Kur’ân’dan müteferrik sûrelerden bir hizb-i Kur’ânî çıkarmış, kendine bir vird eylemiş. Demek böyle hizblere izn-i Peygamberî (aleyhissalâtü vesselâm) var.

Hem bizim hizb-i Kur’ân’ımız iman hakikatlerine dair âyetleri, hususan sûreler başlarındaki âyetleri cem’ ettiğinden, başlarında “Bismillahirrahmanirrahim” yazılmış. Bu hizb, tamam-ı Kur’ân’ı okumaya büyük bir şevk verir, noksaniyet vermez...

Emirdağ Lâhikası, mektup no: 313, s. 480-482

***

Bu Hizb-i A’zam ve bu vird-i ekber, Risale-i Nur mensuplarına bazı eyyam-ı mübarekede okunması için bir zaman size de göndermek hakkınız var...

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 22, s. 54

***

Mu’cizatlı ve her bir harfi on ve yüz ve beş yüz ve bin ve binler kadar sevap ve meyve veren bir virdi okumak isteyen, bu semâvî virdi okusun.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 58, s. 101

***

..O mektubunuzda çok ehemmiyetli bir hâdise-i Nuriyeden bahis var ki Hizbü’l-Ekberü’l-Kur’ân’ı tab etmek teşebbüsüdür. Evet, o Hizbü’l-Ekber’deki âyât, bütün Risale-i Nuriyenin ruhu, esası, madeni, üstadı ve güneşidir.

Kastamonu Lâhikası, mektup no: 82, s. 133
LÛ*GAT*ÇE:

âyât: Âyetler.

cem’ etmek: Toplamak, bir araya getirmek.

eyyam-ı mübareke: mübarek günler.

hizb-i Kur’ânî: Kur’ân’dan alınmış bir hizb (bölüm).

Hizbü’l-Kur’ânü’l-Muazzam: Bediüzzaman Hazretleri’nin Risale-i Nur’daki hakikatlerin kaynağı olan Kur’ân âyetlerini bir araya getirmek suretiyle oluşturduğu, evrad u ezkâr niyetiyle de okunabilecek Kur’ân’dan bir hizb (bölüm).

Mecmuatü’l-Ahzab: Şeyh Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevî’nin üç ciltlik duâ kitabı.

me’haz: Bir şeyin alındığı, çıkarıldığı yer; kaynak.

misal-i musağğar: Küçültülmüş örnek.

neşir: Yayma, yayın.

şuhur-u mübareke: Mübarek aylar; üç aylar.

tab’: Basım.

vird: Düzenli olarak belli zamanlarda okunan âyet, Esma-i Hüsna ve duâlar.

vird-i ekber: Çok büyük duâ.

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146