islam & islami Konular

Şuhur-u Selâsenizi bütün ruhumla tebrik ediyorum - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Şuhur-u Selâsenizi bütün ruhumla tebrik ediyorum
Och 22:20 28.02.20
Aziz ve Sıddık Kardeşlerim ve Fedakâr ve Sadık Arkadaşlarım!
Evvelâ: Sizin, bu mübarek Şuhur-u Selâse ve içindeki kıymettar leyâli-i mübarekeleri tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak, her bir geceyi sizin hakkınızda birer Leyle-i Regaib ve Leyle-i Kadir kıymetinde size sevap versin, âmin.

Kastamonu L., mektup no: 46, s. 88

***

Seksen küsur sene manevî ve bâkî bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan Şuhur-u Selâsenizi ve Leyle-i Regaibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum.

Kastamonu L., mektup no: 153, s. 260

***

Bu Şuhur-u Selâse, seksen küsur sene bir ömrü kazandırıyor. Elbette sizler gibi mücahidler onu kazanmaya çalışacaksınız. Cenab-ı Hak, her bir gecesini sizin hakkınızda Leyle-i Mi’rac ve Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar eylesin, âmin.

Kastamonu L., mektup no: 47, s. 90

***

Şuhur-u Selâse çok kıymettardır; Leyle-i Kadrin sırrıyla seksen sene bir ömrü kazandıracak bir vakitte, en iyi, en efdal şeylerle meşgul olmak lâzım geliyor. İnşaallah, Kur’ân’a ait mesâille iştigal, bir nevi manevî mütefekkirâne Kur’ân okumak hükmündedir. Hem ibadet, hem ilim, hem marifet, hem tefekkür, hem kıraat-ı Kur’ân manaları risalelerin istinsah ve mütalâalarında vardır itikadındayız. Zaten bu ciheti siz takdir etmişsiniz.

Barla L., mektup no: 257, s. 376

***

Şuhur-u Selâse ve Muharremede âlem-i İslâm’ın manevî havası, umum ehl-i imanın ahiret kazancına ve ticaretine ciddî teveccühleri ve himmetleri ve tenvirleri o havayı sâfîleştiriyor, güzelleştiriyor, müthiş arızalara ve fırtınalara mukabele ediyor. Herkes o sayede ve sayesinde derecesine göre istifade eder.

Kastamonu L., mektup no: 31, s. 69

***

Bu mübarek Şuhur-u Selâsede ve eyyam-ı meşhurede yardıma koşmak, sizin gibi kahraman ve vefadar ve şefkatkârların şe’nidir. Bütün ruhumla bu imdad-ı manevîyi sizden rica ediyorum. Ve ben dahi iman ve sadâkat şartıyla, Risale-i Nur Talebelerini bütün duâlarıma ve manevî kazançlarıma, yirmi dört saatte, iştirak-i a’mâl-i uhreviye düsturuyla, bazen yüz defadan ziyade Risale-i Nur Talebeleri ünvanıyla hissedar ediyorum.

Kastamonu L., mektup no: 97, s. 156
LÛ*GAT*ÇE:

efdal: En faziletli.

eyyam-ı meşhure: Meşhur günler, mübarek gün ve geceler.

istinsah: Çoğaltma.

iştirak-i a’mâl-i uhreviye: Ahiretle ilgili amellerde ortaklık; birbirinin sevabından hissedar olmak.

kıraat-ı Kur’ân: Kur’ân okumak.

leyâli-i mübareke: Mübarek geceler.

Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerîm’in dünya semasına nâzil olduğu gece, Ramazan ayı içerisinde gizli olmakla beraber daha ziyade 27. gece olarak idrak ve ihya edilen gece.

Leyle-i Regaib: Regaib Gecesi.

mesâil: Geceler.

Şuhur-u Muharrame: Savaşmanın haram olduğu mübarek aylar; Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep.

Şuhur-u Selâse: Üç Aylar; Recep, Şaban, Ramazan.

tenvir: Nurlandırma.

Etiketler: Risale-i Nur, Bediüzzaman Said Nursi

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146