islam & islami Konular

Cihad üç türlüdür. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
islam & islami Konular>Cihad üç türlüdür.
Swordsfish 18:57 13.06.20
Ehli marifetten bir zatın şöyle, dediği nakledilir: Cihad üç türlüdür. Birincisi
kâfirlerle savaşmaktır ki, bu zahirî cihad'dır. Ulu Allah'ın «Allah yolunda cihad
edenler...» âyet-i celilesinde, cihadın bu çeşidine işaret edilmiştir .
İkinci çeşit cihad ilimle ve inandırıcı deliller ile batılın taraftarlarına karşı verilen
cihaddır. «En iyi usulle onlara karşı koy» âyet-i kerimesi, bu çeşit cihada işaret
eder.
Üçüncü çeşit cihad, kötülüğü emreden nefse karşı verilen cihaddır. Bunun
hakkında Allah şöyle buyurur:
—Bizim uğrumuzda cihad edenlere yollarımızı gösteririz» .
Peygamber'imiz (S.A.S.) de bu konuda şöyle buyurur:
— En faziletli cihad, nefse karşı verilen cihaddır.»
Nitekim sahabîler (Allah onlardan razı olsun) kâfirlere karşı verilen bir savaştan dönünce «küçük cihaddan büyük cihada döndük» derlerdi.
Nefse, şeytana ve azgın isteklere karşı verilen cihada «büyük cihad» ismini
vermelerinin sebebi şudur: Nefse ve azgın arzulara karşı verilen cihad
aralıksızdır, oysa kâfire karşı arasıra savaş verilir. Öte yandan cephe savaşçısı
düşmanını görür, fakat şeytan görünmez, görünür düşmana karşı cihad vermek,
görünmez düşmanla cihad etmekten daha kolaydır.
Bir de şeytana karşı savaşırken onun, senin nefsinde bir destekçisi vardır, bu
destekçi nefsin azgın arzularıdır, oysa ki kâfirlerle yapılan savaşta onların senin
nefsinde öyle bir yardımcıları yoktur, bu yüzden şeytana karşı verilen cihad daha çetindir.
Yine savaşta kâfir öidürürsen zafer ve ganimet elde edersin, kâfir seni öldürürse
şehitlik rütbesi ile cennet kazanırsın. Halbuki şeytanı öldüremezsin, ama eğer o
seni nefsini öldürecek olursa Allah'ın cezasına çarpılırsın.
Nitekim derler ki: «Savaşta atını elinden kaçıran kimse düşmanın eline düşer,
buna karşılık imanını yitiren kimse Allah'ın gazabına uğrar, böyle bir şeyden
Allah'a sığınırız!...»
Diğer yandan, kâfirlerin eline esir düşen kimsenin elleri boynuna bağlanmaz,ayaklarına pranga vurulmaz, aç ve çıplak bırakılmaz. Oysa Allah'ın öfkesine
muhatap olan kimsenin yüzü kara olur, elleri boynuna kelepçelenir, ayakları ateşten prangalara vurulur, yediği ateş, giydiği ateş ve içtiği ateş olur.

İmam GAZALİ

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cok Bilmis 02:55 14.06.20
Cihadın 5 manası vardır vesselam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up