islam & islami Konular

Ana ve Babanın Hakkı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Ana ve Babanın Hakkı
Swordsfish 20:10 21.06.20
Allah Teâla (C.C.) söyle buyuruyor:
"Ey insanlar! Sizleri bir tek insandan yaratan, o tek insandan erkegi ve disiyi
yaratarak bu çiftten bir çok erkek ve kadinlar üretip yeryüzüne yayan Allah'a
karsi gelmekten sakininiz. O'nun adini ileri sürerek birbirlerinizden çesitli
dileklerde bulundugunuz Allah'dan ve akrabalik baglarini zedelemekten çekininiz.
Çünki, Allah sizin üzerinizde devamli bir denetleyicidir."
(Nîsâ Sûresi - 1)
Yine ulu Allah (C.C.) söyle buyuruyor:
"Yoksa idare yetkisi elinize geçse, yeryüzünde kargasalik çikararak ve akrabalik
baglarini zedeleyerek bas mi kaldiracaksiniz?! Bu kimseler yok mu? Allah onlari
rahmetinden kovarak kulaklarini sagir ve gözlerini kör etmistir."
(Muhammed Süresi. 22-23)
Hazreti Allah (C.C.) buyuruyor ki:
"O kimseler ki, Allah île vardiklari kesin sözlesmeyi bozarak Allah'in isler halde
tutulmasini emrettigi münâsebet ve baglari keserler ve yeryüzünde kargasalik
çikarirlar. Bu kimseler yok mu? Onlar büyük zarara ugrayanlarin ta
kendileridirler."
(Bakara Süresi. 27)
Yüce Allah (C.C.) buyuruyor ki:
"O kimseler ki, Allah ile vardiklari kesin sözlesmeyi bozarlar ve Allah'in isler halde
tutulmasini emrettigi münâsebet ve baglari keserler. Bunlar yok mu? Iste Allah'in
laneti bunlarin üzerindedir, kötü barinak (Cehennem) da onlarin olacaktir."
(Ra'd Süresi. 25)
Buhari ve Müslim'in Ebû Hureyre'den (R.A.) rivayet ettigine göre, Peygamber'imiz
(S.A.S.) söyle buyuruyor:
«— Ulu Allah (C.C) bütün varliklari yaratti. Bitirdigi zaman, «Silâ-i Rahim» ayaga
kalkarak; «Ey Allah (C.C)'im! Burasi akrabalik ve dostluk baglarini kesmekten
kaygi duyanlarin makarredir» dedi. Ulu Allah (C.C) «Evet, sana riayet edene
yakin olmama ve seni savsaklayanlari rahmetimden uzak tutmama razi olmaz
misin?» buyurdu. Rahm: «Evet» dedi, ulu Allah (C.C) da «Öyleyse
orasi senin olsun» buyurdu, sonra dilerseniz Allah (C.C)'in su âyetini okuyunuz
dedi:
"Yoksa idare yetkisi elinize geçse, yeryüzünde kargasalik çikararak akrabalik
baglarini zedeleyecek bas mi kaldiracaksiniz? Bu kimseler yok mu? Allah onlari
rahmetinden kovarak. kulaklanni segir ve gözlerini kör etmistir."
Bu hadis-i Tirmizi'de rivayet etmis hasen sahih bir hadisdir demistir. Ibni Mâce ile
Hâkim dahi rivayet etmisler. Hâkim isnadi sahihdir demistir.»
Hz. Ebû Bekr (R.A)'den rivayet edildigine göre. Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor
ki:
"Âhîrette çekilecek azabin yaninda cezalar öne alinarak dünyada çektirilmeyi hak
eden baslica günahlar gaddarlik ile akrabalik hakkini çignemektir."
Buharî ile Müslim'in birlikte naklettiklerine göre Peygamberimiz {S. A.S.) söyle
buyuruyor:
«— Akrabalik hakkini çigneyenler Cennete giremezler.»
Süfyân: «Bundan murat, silayi rahim yapmayanlardir» demistir. Güvenilir
ravilerin senedi ile imami Ahmed dahi rivayet etmistir.
«— insanogullarinin amelleri her persembe günü ve Cuma geceleri Allah (C.C)'a
arzedilir, fakat akrabalik hakkini çigneyenlerin amelleri geri çevrilir.
Beyhakinin rivayetine göre Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Cebrail (A.S.) bana gelerek söyle dedi:
Bu gece saban ayinin onbesinci gecesi (Berat gecesi)dir, Allah (C.C) bu gece Kelb
kabilesinin sürüsündeki koyanlarin killari sayisinca kimseyi cehennemden azad
eder, fakat su kimselerin yüzüne bile bakmaz:
1 — Allah (C.C)'a ortak kosanlar,
2 — Kin tutanlar,
t — Akrabahk baglarini savsaklayanlar,
4 — Kendini begenmislik ve büyüklük duygusunun alâmeti olarak elbisesini
topuklarina kadar uzatanlar,
5 — Ana-babaya karsi gelenler.
6 — Devamli içki içenler.»
Ibni Hibban ile baskalarinin rivayetinde; Peygamber'imiz (S A.S) buyuruyor ki:
«— Su üc kimse cennete giremez:
1 — Devamli içki içenler
2 — Akrabalik baglarini savsaklayanlar
3 — Büyüye inananlar.»
Ibni Ebü Dünya ile Beyhaki'nin ve kisaltilmis olarak Imami Ahmed'in rivayetinde
Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle buyurduler:
"Bu ümmetin içinden öyleteri gelecektir ki, bunlar bir gece her insan gibi yiyip içip
oynayacaklar, fakat maymun ve domuz kiligina girerek sabahlayacaklar,
sarsintiya ugrayip
yerin altina geçecekler veya üzerlerine tas yagacaktir."
Halk «Dün gece filân ogullari yerin dibine batti, falan dünyâperestin evi alt üst
oldu» diyecektir. Lût kavminin bazi kabileleri üzerine yagdigi gibi onlarin ve
evlerinin üzerine de tas yagacaktir. Hz. Âd'in bir kisim kavmini kavuran kasirga
gibi bir kasirgaya tutulacaklardir. Bu âfetlerin sebebi su günahlari islemeleridir:
1 — Devamli içki içmeleri,
2 — Erkeklerin ipekü elbise giymesi,
3 — Oyuncu ve sarkici ve kadinlar edinmeleri.
4 — Faiz alip vermeleri,
5 — Akrabalik haklarini savsaklamalari."
Hz. Cabir (R.A.) buyurur. «Bir haslet daha var ki, Cafer onu unutmustur.
(Taberaninin El-Evsat'ta rivayetine göre) Bir gün biz toplanmis oturuyorken
karsimiza Peygamberimiz (S.A.S.)
cikageldi ve bize söyle buyurdu:
«Ey müslümantar cemaati Allah (C.C)'dan korkunuz ve akrabalik haklarini
gözetiniz, çünki mükâfati en çabuk veriien iyi amel, akrabalik hakkini
gözetmektir.
Gaddarliktan sakinintz, çünki cezasi en çabuk verilen günah gaddarliktir,
zulümdür. Ana - babaya karsi gelmekten, onlari yüzüsütü brrakmaktan sakininiz,
çünki kokusu bin senelik mesafeden duyuldugu halde su kimseler. Cennetin
kokusunu bile duyamazlar:
6 — Ana-babaya karsi gelenler, onlari yüzüstü birakanlar,
2 — Akrabalik haklarini savsaklayanlar,
3 — Yasli iken zina isleyenler,
4 — Büyüklük taslamak gayesi ile elbisesini yerlerde sürünecek sekilde uzatanlar,
çunki büyüklük Allah (C.C)'a mahsustur.»
Isfehanî'nin rivayetine göre Cabir söyle demistir: Peygamber (S.A.S.)´imizin
huzurunda oturuyorduk. O: «Akrabalik haklarini gözetmeyenler aramizda
oturamazlar» dedi. Bunun üzerine bir delikanli ayaga kalkarak halkamizdan çikti
ve bir teyzesine gitti, aralarinda bir kirginlik varmis, hemen orada delikanli
teyzesinden afv diledi, teyzesi de onu afvettigini bildirdi, arkasindan delikanli yine
aramiza katildi.
Bunun üzerine Peygamber'imiz (S.A.S.) «Aralarinda akrabalik hakkini çigneyen
birisinin bulundugu topluluga Allah (C.C)`in rahmeti inmez» buyurdu.
Yukardaki hadîs, su rivayeti dogruluyor, buna göre bir gün ebu Hureyre (R.A.)
Peygamber (S.A.S.)´imizden bahsederken «O, akrabalik baglarini çigneyenleri
aramizdan çikarirdi» deyince orada bulunan bîr delikanli ayaga kalkti, hemen
yillardan beri dargin yasadigi bir halasina gitti, onunla baristi.
Kadin yegenine davranisinin sebebini sorunca oglan da Ebû Hureyre (R.A.)'nin
sözlerini anlatti, Kadin «Git, bu konuda ondan daha genis bilgi al» dedi, ogian
gelip Ebû Hureyre (R.A.)'den daha genis bilgi isteyince o söyle dedi. «Çünki ben
Peygamber`imizin (S.A.S.) söyle dedigini duydum: "Aralarinda akrabalik baglarini
çigneyenlerin bulundugu kavimlere Allah (C.C)
rahmet göndermez."
Taberanî'nin (rahimehullah) naklettigine göre (Hadiste: "Süphesiz Melekler
içlerinde akrabalik hakkina riâyet etmiyenler) bulunan bir kavmin üzerine
inmezler." demistir.
(Taberanî'nin sahih senediyle) Âdem'den rivayetine göre söyle demistir: «Bir gün
sabah namazindan sonra Ibni Mes'ud (R.A.) bir gurup arasinda oturuyordu, bir ara
söyle dedigini duydum,
«Allah (C.C) askina, aramizda akrabalik baglarini koparanlar varsa kalkip çiksin.
Cünki biz Rabb'imize dua etmek istiyoruz. Oysa ki, gökyüzü kapilan akrabalik
baglarini çigneyenlerin yüzüne kapalidir.»
Buhârî ile Müslim'in bildirdigine göre Peygamberimiz (S.A.S.) söyle buyuruyor:
"Rahim, Ars'a asilidir ve kim beni gözetirse Allah (C.C) da onu gözetir, kim beni
savsaklarsa Allah (C.C) da onu rahmetinden mahrum eder» der."
Hadisi Ebû Dâvûd'la Tirmizî de rivayet etmis, Tirmizî onun hakkinda: Hasen Sahih
bir hadistir demistir. Fakat, sahihtir demesine itiraz edilerek Munkati oldugu
söylenmistir. Mevsul rivayeti hakkinda Buhari hatadir demistir.
Abdurrahman Ibni Avf'in (R.A.) rivayetine göre Peygamber (S.A.S.)`imiz söyle
buyuruyorken isittim demistir.
«— Ulu Allah (C.C) der ki, «Ben Allah'im, ben Rahman'im. Rahm´i yarattim ve
ona kendi adimla ayni kökten türeyen bir isim verdim, onu gözeteni ben de
gözetirim, onu çigneyeni ben de rahmetimden mahrum ederim.»
Imam-i Ahmed'in sahih senetle rivayetine göre: Peygamber'imiz (S. A.S.)
buyuruyor ki:
"Faizin en katmerlisi, müslümanin irzina haksiz yere dil uzatmaktir. Rahm Allah
(C.C)'in «Rahman» isminden türemis karsilikli bir kan yakinligidir. Bu yakinlik
bagini çigneyenlere Allah (C.C) Cenneti haram eder."
Imam-i Ahmed'in kuvvetli iyi bir isnatla ve Ibni Ribba'nm Sahihinde rivayetine
göre Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Rahim, Allah (C.C)'in «Rahman» isminden türemis, karsilikli bir kan
yakinligidir, O der ki, «Yâ Rabb'i! Beni çignediler, ya Rabb'i beni savsakladilar. Yâ
Rabb'i, bana haksizlik ettiler. Yâ Rabb'i. Yâ Rabb'i...»
O böyle sikâyet edince Allah (C.C) ona söyle cevap verir: «seni gözeteni
gözetmeme ve seni çigneyeni rahmetimden mahrum etmeme razi degil misin?»
der.
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Rahim, Arsa asili bir halkadir, keskin bir dil ile konusarak söyle der: Allah
(C.C)'im! Beni gözeteni sen de gözet, beni çigneyeni de rahmetinden uzak tut.»
Ulu Allah (C.C da ona söyle buyurur: Ben «Rahmans ve «Rahim»`im. Rahm'e
kendi adimla ayni mastardan titreyen bir isim takdim, onu gözeteni gözetirim,
onu çigneyeni ben de rahmetimden uzak tutarim.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Su üç sey Ars'a baglidir:
1 — Rahim, o der ki. «Allah (C.C)'im! Ben senin yanindayim, hiç bir zaman
münasebeti kesmem.»
2 — Emanet, o da der ki, Allah (C.C)'im! Ben senin yanindayim, hiç bir zaman
hiyanet etmem.»
3 — Nimet, o da, der ki, «Allah (C.C)'im! Ben de senin yanindayim, hiç nankörlük
etmem.»
Beyzaz ile Beyhaki'nin rivayetinde
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Mühür Ars'in diregine asili durur. Rahim birisinden sikâyette bulundugu
zaman ve kisi Allah (C.C)'in emirlerine karsi gelerek günah isledigi vakit, Allah
(C.C) mührü göndererek kalbini mühürler, adam ondan sonra artik yaptigi hiç bir
kötülügün farkina varmaz.»
Buhâri ile Müslim'in birlikte bildirdigine göre Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle
buyuruyor:
"Allah (C.C)'a ve Âhiret Gününe inananlar, misafirlerini güzel agilasinlar: Allah
(C.C)'a ve Âhiret Gününe inananlar, akrabalik baglarini gözetsinler. Allah (C.C)'a
ve Âhiret Gününe inananlar, ya faydali (dogru) konussunlar, yahut sussunlar."
Yine Buhârî ile Müslim'in bildirdigine göre. Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle
buyuruyor:
«— Geçim imkânlarinin genistemesinl ve ömrünün uzun olmasini isteyenler,
akrabalik baglarini gözetsinler.»
Ebû Hureyre (R.A.) buyurur: «Peygamber'imizin (S.A.S.) söyle dedigini duydum:
«Geçim yollarinin genislemesini ve ömrünün uzun olmasini arzu eden kimse,
akrabalik baglarini gözetsin»
Bu Hadis-i Buhârî ve Tirmizî rivayet etmislerdir. Lâfzi sudur: Peygamber'imiz
(S.A.S.) söyle buyurmuslardir:
«Soylarinizdan akrobaya yardim edeceginiz seyi ögrenin, çünki, akrabaya yardim,
ailede muhabbet, malda zenginlik, ömürde ziyadedir.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
"Ömrünün uzun olmasini, geçim imkânlarinin genislemesini ve son nefeste
imansiz can vermemeyi isteyen Allah (C.C)'dan korksun ve akrabalik baglarini
gözetsin.»
Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Tevrat'ta der ki, rizkinin ve ömrünün artmasini dileyenler, akrabalik baglarini
gözetsinler.»
Peygamberimiz (S.A.S.) buyurur ki:
«— Sadaka vermek ve akrabalik baglarini gözetmek sayesinde Allah (C.C) ömrü
uzatir, son nefeste imansiz can vermsk tehlikesini uzaklastirir, istenmeyen ve
korkulan ihtimallerden uzak kalmayi temin eder.»
Ebû Ya'lâ'nin (rahimehullah) iyi bir isnatla Hasan kabilesinden biri söyie der: «Bir
gün Peygamber'imizin {S.A.S.) yanina vardim. Kendisi ashabindan birkaç kisi ile
beraberdi. «Allah (C.C)'in Rasülü oldugunu ileri süren sen misin?» diye sordum.
O. «Evet, benim» cevabini verdi. Bu cevabi üzerine O'na «Ya Rasûlallah, Allah
(C.C) katinda en degerli amel nedir?» diye sordum. «Allah (C.C)a iman etmektir»
dedi. «Ya Rasûlallah sonra arkasindan ne gelir» diye sordum. «Akraba baglarini
gözetmek» diye cevap verdi.
Arkasindan «Ya Rasûlallah, Allah (C.C)'in en sevmedigi ameller hangileridir?» diye
sordum. «Allah (C.C)'a ortak kosmaktir» dedi. «Ya Rasûlallah sonra?» dedim.
«Akrabalik baglarini çignemektir» diye cevap verdi. «Yâ Rasûlallah, doha sonra?»
diye sordum. «Iyiligi emrederek kötülükten ala-koymaktir» diye cevap
buyurdular.
Buhâri ile Müslim'in birlikte naklettiklerine göre, seyahatlerinin bîrinde
Peygamber'imizin (S.A.S.) önüne bir çöl bedevisi çikti, devesinin dizginini yahut
yedegini tutarak «Yâ Rasûlallah. beni Cennete yaklastiran ve Cehennemden
uzaklastiran amel nedir, söyie» dedi. Peygamber (S.A.V)'imiz bu soruya önce
cevap vermeyerek arkadaslarinin yüzüne bakti ve «bu adam, gerçekten muvaffak
oldu, yahut gerçekten dogru yola geldi» dedi. Cöl bedevisine Peygamber
(S.A.V)'imiz «ne demistin» diye sordu. O da tekrarladi bunun üzerine Peygamber
(S.A.V)'imiz çöl bedevisine su cevabi verdi. «Cehennemden uzaklasp Cennet'e
yaklasmak istiyorsan varligina ortak kosmaksizin Allah (C.C)'a kulluk edeceksin,
namazi dosdogru kilacaksin, malinin zekâtini vereceksin ve akrabalik baglarini
gözeteceksin. Simdi devemin dizginini birak de yoluma devam edeyim» buyurdu.
Cöl bedevisi arkasisi dönerek yoluna koyulunca Peygamber (S.A.V)'imiz
arkadaslarina «bu adam eger kendisine verdigim emirlere uyarsa Cennet'e girer»
dedi.
Taberanî'nin güzel bir isnatla bildirdigine göre. Peygamber'imlz (S.A.S) söyie
buyuruyor:
"Ulu Allah (C.C) dünyaya geldiklerinden beri kendilerine buguz ederek yüzlerine
bakmadigi bir kavimle bir ülkeyi onarir ve geçim imkânlarini gelistirir."
Sahâbîler «Bu nesIL olur, yâ Rasûlallah» diye sorarlar. Peygamber'imiz (S.A.S.)
bu soruya «Bu kavmin akrabalik baglarini gözetmeye yönelmesi sayesinde» diye
cevap buyururlar.
Ahmed Ibni Hanbel'in (rahimehullah) güvenilir Raviler senediyle rivayet ettigine
göre Peygamberimiz (S.A.S.) söyie buyuruyor:
«— Tatli huya ve müsamahaya sâhib olan kimse, dünya ve âhiretten en yararli
payini, akrabalik baglarini gözetmeyi, iyi komsuluk ve huy güzelligi almis
demektir. Bunlar ülkeleri kalkindirir ve ömürleri uzatir.»
Yalniz bu hadiste inkita vardir.
Ebu Seyh, Ibni Hibban ve Beyhâkî'nin {Allah (C.C) onlardan razi oisun)
bildirdigine göre, Peygamber'imize (S.A.S.) «insanlarin en hayirlisi kimdir» diye
sordular, Peygamber (S.A.S.)'imiz bu soruya «Allah (C.C)'dan en cok çekinenler,
akrabalik baglarini en titiz sekilde gözetenler, dogruyu emredip egrilikten
alakoyma görevine en fazla önem verenler» diye cevap buyurdular.
Taberanî ve Ibni Hibban'a göre, sahabîlerden Ebû Zerr (R.A) söyle der. «Dostum
Rasûlallah, bana su iyi huylari edinmemi tavsiye etti:
1 — Bana, kendimden daha zenginlere degil, daha fakirlere bakmami tavsiye etti,
2 — Yoksullari sevmemi ve onlara yakinlik göstermemi tavsiye etti,
3 — Küsmüs olsan bile akrabalar arasinda akrabalik baglarini gözetmemi tavsiye
etti»
4 — Allah (C.C) yolunda hiç bir kimsenin beni kinamasindan çekinmememi tavsiye
etti,
5 — Aci da olsa gerçegi söylemekten geri durmamami tavsiye etti.
6 — Sik sik «la havle ve lâ kuvvete illâ billah» dememi tavsiye etti; çürki bu
cümle, Cennet hazinelerinden biridir.»
Buhârî ile Müslim'in ve baskalarinin bildirdigine göre Peygamber (S.A.S.)'imizin
eslerinden biri olan Hz. Meymune (R.A), Rasûlullah (S.A.S.)'a danismadan
kendisine ait oian bir cariyeyi azad eder. Meymune (R.A)'nin nöbet günü gelince
«yâ Rasûlallah (S.A.S.), ben cariyemi azad ettim» diye bildirir.
Peygamber'imiz (S.A.S.) «Sen bunu yaptin mi?» diye sorar. Hz. Meymune (R.A)
«Evet» diye cevap verir. Bunun üzerine Peygamber (S.A.S.)'imiz ona «Onu azad
edecegine dayilarindan birine bcgislasaydin daha cok sevap kazanirdir.» diye
buyurur.
Ibni Hibban ve Hakimin rivayet ettigine göre adamin biri bir gün Peygamber
´imize (S.A.S.) gelerek «Büyük bir günah isledim, benim tevbem kabul edilir mi?
diye sorar. Peygamber (S.A.S.)´imiz adama «Annen sag mi?» diye sorar, adam
«Hayir» diye cevap verir. O zaman Peygamber (S.A.S.)´imiz «Peki, teyzen var
mi?» diye sorar, adam «Evet, var» deyince. «O halde git ona iyilik et» buyurur.
Buhari ve baskalarinin bildirdigine göre Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle buyuruyor:
"Akrabalarindan gördügü yakinliga ayni yakinligi göstererek karsilik veren kimse,
akrabalik baglarini gözetmis sayilmaz. Akrabalik baglarini gözeten kisi, arayi açan
akrabalar ile münâsebetleri tazeleyen kimsedir."
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Sakin, eger baskalarindân iyilik görürsek biz de onlara karsi iyi davraniriz,
bize haksizlik eden otursa, biz de mukabil bir hâksizlik ile onlardan öcümüzü
aliriz, diyen beyinsizler güruhundan olmayiniz. Kendinizi baskalarindan
gördügünüz iyilige iyilik ile cevap vermeye ve size yapilan haksizliklara baska bir
haksizlikla cevap vermemeye alistiriniz.»
Müslim'in bildirdigine göre sahabelerden biri bir gün Peygamberimize (S.A.S.)
gelerek der ki, «Yâ Rasülallah, benim bir kaç akrabam var. Ben bunlar ile olan
baglarimi gözetiyorum, onlar ise aramizdaki akrabalik hakkini çigniyorlar. Ben
onlara karsi iyi davraniyorum, onler bana karsi kötü hareket ediyorlar. Ben onlara
karsi nezâket gösteriyorum, onlar bana kabalik gösteriyorlar- ne yapmami tavsiye
edersiniz?»
Peygamber (S.A.S.)'imiz adama söyle cevap verdi: «Eger durum dedigin gibi ise,
sen onlarin yüzüne kizgin kül serpiyorsun demektir, böyle davranmaya devam
ettikçe onlara karsi Allah (C.C)'in destegini yaninda bulursun.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle buyuruyor:
«— Sadakanin en faziletlisi, içinden düsmanlik besleyen bir akrabaya verilenidir.»
Bu hadis, yukarida gecen «akrabalik baglarini savsaklayanlara karsi yakinligi
tazeleyenlerden bahseden hadisi teyid etmektedir.
Taberanî ve Hakim'in naklettiklerine göre Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle
buyuruyor:
«— Su üç huy kimde bulunursa Allah (C.C) onu kolay bir hesaplasmadan sonra
Cennete gönderir.»
Sahâbilerin «Bu huylar nelerdir?» diye sormalari üzerine Peygamber'imiz (S.A.S.)
su cevabi buyurdular:
1 — Eger sana vermeyene sen verirsen,
2 — Akrabalik baglarini çigneyenlere yakinlik göstermeye devam edersen.
3 — Sana karsi haksiz davrananlarin kusurlarini bagislarsan, bu üç huyun sahibi
isen, Allah (C.C) seni Cennete koyar.»
Ahmed Ibni Hanbel'in (rahimehullah) naklettigine göre Ukbe Bin Âmir (R.A.) der
ki, «Bir gün Peygamber (S.A.V)imiz ile karsilastim, elini tutarak «Yâ Rasûlallah
(S.A.V), bana en faziletli amellerin hangileri oldugunu söyle» dedim. O bana söyle
cevap verdi. «Ya Ukbe, aranizdaki akrabalik baglarini çigneyenlere yakinlik
göstermeye devam et, sana vermeyene sen ver, ve sana haksizlik edenin
kusurunu bagisla.»
Hakim'in rivayetine göre. Peygamber (S.A.V)'imiz sözünü söyle bitirir; «Dinle,
ömrünün uzun olmasini ve geçim imkânlarinin genislemesini isteyenler, akrabalik
haklarini gözetsinler.»
Taberaninin rivayet ettigine göre, Peygamber'imiz (S.A.S.) bir sahâbiye söyle
buyurdu:
«Dinle, dünya ve Âhiretin en soylu huylarini sana söyleyeyim mi: Aranizdaki
akrabalik baglarini çigneyenlere yakinlik göstermen, elini bos çevirenlere senin
vermen, sana karsi haksizlik edeni bagislamanda.»
Yine Taberâni'nin baska bir rivayetine göre Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle
buyurmustur:
«— Faziletlerin en üstünü aranizdaki akrabalik baglarini çigneyenlere yakinlik
göstermeye devam etmen, seni bos çevirene vermen, sana karsi çirkin ve incitici
söz kullananlarin kabaligini bagislamandir.»
Beyzaz'in rivayetine göre: "Size, Allah (C.C)'in dereceleri ne ile yükselttigini
göstereyim mi?" demis.
Yine Taberâni'nin rivayetine göre ise söyle buyurmustur:
«— Dinleyin, Allah (C.C)'in ülkelere seref bagislamasina ve kullarin derecelerini
yükseltmesine vesile olan huylari size bildireyim mi:
Ashâb. «Bildir Yâ Rasûlallah. (S.A.S.)» dediler.
«1 — Sana kaba davranani hos görmen,
2 — Sana Haksizlik edenlerin kusurlarini bagislaman.
3 — Sana vermeyene vermen.
4 — Akrabalik baglarini çigneyenlere yakinlik göstermendir.» buyurdular.
Ibni Mâce'nin rivayet ettigine göre, Peygamber'imiz (S.A.S.) söyle buyuruyor:
«— Sevabi en erken verilecek olan iyilikler, ana - babaya iyilik ve akrabalik
baglarini gözetmektir. Buna karsilik ilk cezasi verilecek olan kötülükler de basta
ana - baba olmak üzere baskalarina karsi haksiz davranmak ve akrabalik baglarini
çignemektir.»
— 147 —
Taberanî'nin rivayet ettigine göre Peygamber´imiz (S.A.S.) söyle buyuruyor:
"Âhirete ait olani sakli tutmak üzere cezasi öne alinarak dünyada iken verilmeye
en lâyik kötülükler, akrabalik baglarini çignemek, emanete karsi hainlik etmek, ve
yalan söylemektir.
Buna karsilik sevabi en erken verilecek iyilik de akrabalik baglarini gözetmektir.
Oyle ki, bir âilenin mensuplari hep fasik olurlar da akrabalik baglarim gözetmek sartiyle mallarinin çogaimasmi isterler ve sayıları çoğalır."

imam gazali

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146