islam & islami Konular

Faizin Yasak Olusu - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Faizin Yasak Olusu
Swordsfish 21:51 21.06.20
Faizi yasaklayan âyetler çoktur. Bu konudaki hadislerden bazilarinin Buhari ve
Ebû Dâvud söyle rivayet etmislerdir. Peygamber'imiz (S.A.S.) vucûda dögme
isleyenler ile isletenleri, faiz yiyenler ile yedirenleri lânetlemis, köpek alip satarak
ve zina yolu iie kazanç saglamayi yasaklamis ve resim yapanlari lânetlemistir.
Ahmed lbni Hambel. Ebû Ya'lâ. Ibni Huzeyme ve Hibban'in Ibni Mes'-ûd 'dan
rivayetine göre fâiz alan ve müvekkiler, bile bile faize sahitlik ve kâtiblik edenler,
süs olsun diye vücûdlarina dögme isleyenler ve isletenler, zekât yemekten
kaçinanlar, hicretten sonra Islâm'dan dönen bedeviler. Peygamberimizin dili ile
lânetlenmislerdir.
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Su "dört kimseyi cennete koymamak, onlara oranin nimetlerinden
tattirmamak Allah (C.C)'in kesin sözüdür: 1) Devamli içki içenler. 2) Faizciler. 3)
Gayri mesru sekilde yetim mali yiyenler. 4) Ana - babaya âsi olanlar.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Faiz yetmis üç cesittir, en hafifi insânin anasi ile zina etmesi gibidir.»
Yine Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Faiz, yetmis küsur çesittir. Sirk de onun gibidir.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Faiz yetmis çesittir. En asagi derecelisi, anasi ile zina edenin yaptigi gibidir.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Fâiz yolu île kazanilan bir dirhem, insanin Islâm'i kabul ettikten sonra otuz üç
kere zina etmesinden daha agir bir günahtir.»
Abdullah Ibni Ömer der ki; «Faiz yetmis iki dereceli bir günahtir, en hafifi
muslüman olduktan sonra insanin anasi ile zina etmesi gibi bir günahtir. Faiz yolu
ile kazanilan bir dirhem, otuz küsur zinadan daha agir bir günahtir. Ulu Allah
(C.C) Kiyamet Günü. iyi kötü herkesin mezardan dogrulmasina izin veriyor, fakat
faizciye vermiyor. Cünki o ancak seytan tarafindan çarpilmis biri gibi mezardan
dogrulacaktir.
Kâ'b Ibni Ahbar der ki; «Bile bile bir dirhem faiz yiyecegime otuz üç kere zina
etmeyi tercih ederim.»
«— Bile bile yenen bir dirhem faiz. otuz alti kere zinadan daha agirdir.»
Beyhakî'nin rivayet ettigi bir hadisde söyle denilmisitir: «Peygomber'imiz (S.A.S.)
bize hutbe okudu, faiz meselesini ele aldi, onun büyük önemini belirterek buyurdu
ki:
"Insanin faizden ele geçirdigi bir dirhem, Allah (C.C) Kati'nda otuz alti kere zina
islemekten daha agir bir günahtir. Bu katmerli faiz müslümanin nâmusudur."
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Kim bir hakki örtmek için batil bir yolla bir zâlimi desteklerse Allah (C.C)'in ve
Rasûlü'nün himmetinden uzak kalir. Kim faiz yolu ile elde edilmis bir dirhem
yerse o, otuz üç kere zina etmis gibidir. Kimin eti haram ile beslenirse ona
cehennem daha yarasir.»
Beyhakî'ye göre Peygamber'imiz buyuruyor ki:
"Faiz yetmis küsur çesittir, en hafifi anasi ile zina eden gibidir. Faizden elde edilen
bir dirhem otuz bes zinadan daha agirdir."
Taberânî'ye göre Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Faiz yetmis iki türlüdür. En hafifi insanin anasi ile zina etmesi
gibidir. Faizden de kötüsü; insAnIn müslüman kardesinin namusuna dil
uzatmasidir.»
Ebû Hureyre 'nin rivayet ettigine göre Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur:
«— Faiz yetmis dereceli bir günahtir. En hafifi insanin anasi ile zina etmesi
gibidir.»
Ibni Abbas buyurur ki; «Peygamber'imiz : olgunlasmamis meyveyi satin almayi
yasaklayarak buyurdu ki:
«— Bîr yerde zina ve faizcilik yaygin hale gelirse oranin halki Allah (C.C)'in
azabini hakketmis olur.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Bir kavim arasinda zinâ ve faiz salgin hale gelince Allah (C.C)'in azabini
hakketmis olurlar.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Aralarinda faiz yaygin hale gelen kavim, mutlaka kitlikla cezalandirilir.
Aralarinda rüsveti yayginlastiran kavim de korku ile cezalandirdir.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
"Mi'râc'a çikarildigim geçe yedinci kat göge varinca yukariya baktigim zaman
yildirimlar, simsekler ve firtinalar gördüm, o orada karinlara bir ev kadar ve
içlerinde disardan seçilebilen yilanlar bulunan bir gurupla karsilastim. Cebrail
(A.S)'e «Bunlar kimdir?» diye sordum, bana: «Bunlar faiz yiyicilerdir» diye çevap
verdi."
Isfehanî'ye göre Peygamber'imiz (S.A.S.) buyurur ki:
«— Göge yükseltildigim zaman, birinci kat gökte bir guruba rastladim, karinlari
kocaman odalar gibi sismisti. Firavun hanedaninin geçis yolu üzerinde
yigilmislardi, her gün sabah aksam atesin basina dikilerek «Rabbimiz, Kiyamet
Günü hiç bir zaman olmasin» diye duâ ediyorlardi. «Yâ Cebrail (A.S), bunlar
kimdir?» diye sordum. Cebrail (A.S) bana «Bunlar, ümmetin arasinda faiz
yiyenlerdir. Bunlar mezarlarindan, ancak seytan çarpmis gibi dogrulurlar» diye
cevap verdi.
Taberani'ye göre Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Kiyamete yakin zina, faiz ve içki salgin hale gelir.»
Abdullah Ibni Verrak der ki; «Bir gün Abdullah Ibni Ubey Ev-fa'yi sarraflar
çarsisinda gördüm. «Ey sarraflar, size müjdeler olsun» diye bagiriyordu. Sarraflar
ona «Yâ Ebû Muhammed, Allâh (C.C) seni cennetle müjdelesin, bize neyi
müjdeliyorsun?» diye sordular. Abdullah Ibni Ubey onlara «Peygamber'imiz
sarraflari cehennemle müjdeleyin, buyurdu» diye cevap verdi.
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Afvedilmeyen günahlardan sakininiz. Bunlardan biri hile ve hiyanettir. Hile ve
hiyanet yolu ile mal kazanan kimse Kiyamet Günü onu sirtinda tasir. Digeri de
faizdir, sonra faiz yiyen kimse. Kiyamet Günü çarpilmis bir deli olarak mahsere
gelir.» (Peygamber'imiz sözlerine devam ederek) «Faiz yiyenler mutlaka seytanin
çarptigi kimseler gibi mezarlarindan dogrulurlar» mealindeki âyeti okudu.»
(Bakara 275)
Isfehanî'ye göre Peygamber'imiz
«Faiz yiyenler. Kiyamet Günü Mahsere ayaklarini sürüye sürüye birer çarpik
olarak gelirler» diye buyurduktan sonra «Onlar mutlaka seytanin çarptigi kimseler
gibi mezarlarindan dogrulurlar» mealindeki âyeti okudu.
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Faizciligi meslek haline getirenler, sonunda mutlaka kitlikla karsilasirlar.»
Peygamber'imiz buyuruyor ki:
«— Faiz, ne kadar cogalsa da, sonunda azalmaya mahkûmdur.»
Peygamberimiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Öyle bir gün gelecek ki, hic kimse müstesna olmamak üzere herkes faiz
yiyecektir, hic faiz yemeyene bile tozu bulasacaktir.»
Peygamber'imiz buyuruyor ki;
«— Faiz, ne kadar çogalsa da, sonunda azalmaya mahkûmdur.»
Peygamber'imiz (S.A.S.) buyuruyor ki:
«— Nefsimi kudret elinde tutan Allah (C.C) adina yemin ederek söyîüyorum ki,
ümmetimden bazi kimseler aksam sen - sakrak ve eglenceden sonra yatacak,
fakat sabaha maymun ve domuz kiligina girmis olarok çikacaklardir. Sebebi,
haramlari helâl saymalari, çalgici kadin edinmeleri, içki içmeleri, faiz yemeleri ve
ipekli giymeleridir.»
Ayni konuda Ahmed îbni Hambel ile Beyhakî'nin rivayeti söyledir:
«— Bu ümmetin bir kismi yiyip içip gülerek eglenerek yatar. Fakat sabaha
maymun veya domuz sekline girmis olarak çikar. Yine onlardan bir kisminin
basina yerin dibine batma ve tas yagmuru gibi âfetler gelir. Sabahleyin halk,
«Falangiller yerin dibine batti, geceleyin falan gillerin evleri yikildi» diye
konusuriar. Yahud da Lût kavminin bir kisim kebileleri iie onlarin evlerine oldugu
gibi üzerlerine gökten tas yagar. Sebebi, içki içmeleri, çalgici kadin edinmeleri,
faiz yemeleri, akrabalara yakinlik göstermemeleridir.»
Bir haslet daha var ya. onu Ravi unutmustur.


imam gazali

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146