islam & islami Konular

Misvağın önemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

islam & islami Konular>Misvağın önemi
Sadi 13:21 21.08.20
Misvağın önemi
Sözlükte “bir şeyi ovmak” anlamındaki sevk (sivâk) kökünden türeyen misvâk (sivâk), dişlerin temizlenmesinde kullanılmak üzere genellikle erâk (salvadora persica) ağacından yapılan, bir ucu fırça şeklindeki çubuk parçasının adıdır. Sudan’da bulunan, milâttan önceki devirlere ait bir diş üzerinde yapılan incelemeler misvak ağacının çok eski dönemlerden beri kullanıldığını ortaya koymaktadır.

Misvâk, erâk denilen ağacın dalıdır. Bunun gibi lifli olan di*ğer ağaçların dallarından da yapılabilir.

Misvâk, parmak kalınlığında ve kullananın karışı boyunda olmalıdır. Sağ ele alınır, serçe parmağının üstünden geçirilir, baş parmakla altından tutulur, diğer parmaklar da ortada bulunduru*lur. Misvâkı bütün parmaklarla tutmaktan kaçınmalıdır. Islatıla*cak ağzın sağ tarafından başlanır, dişlere enine sürülür. Önce ağ üstü, sonra altı, sonra sol üstü, sonra altı, sonra da dişlerin ıç kısmı aynı sırayla misvâklanır. Daha sonra diline ve damağı*na getirilir.

Misvâk kullanırken; "Allah Teâlâ’nırı isminin söylendiği yeri temizlemeye" diye niyet etmelidir, (imâm Gazali, Kimyây ı Saâdet. s 116)

Abdestten önce, ağız temizliği için misvâk kullanmak sün*nettir. İmâm-ı Evzâî; “Misvâk kullanmak abdestin yarısıdır." demiştir. Hanefî mezhebine göre, her çeşit misvâk, her zaman kul*lanılabilirken, Şâfiî'ye göre oruçlunun zevâlden sonra misvâk kullanması mekruhtur.

Her abdest alışında misvâk kullanmalıdır. Abdestli olmayıp ağzında bir değişiklik olduğunda, meselâ uyumuşsa yahut koku*lu bir şey yemişse misvâk kullanmak sünnet olur. Bilhassa ab*dest alırken, uykudan kalktığı, Kur’ân-ı Kerîm okuyacağı, tefsîr, hadîs ve diğer din ilimlerini öğreteceği zaman, misvâk kullanmak çok Önemli ve pek faziletlidir, (imâm Bırgivî, Birgivi Vasiyetnamesi, s. 272)
Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 13:23 21.08.20
ibni Abbâs -radıyallahü anh-'dan rivâyet olunduğuna göre Fahr-i Kâinat -sallâllâhü aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuşlardır:

-Misvâk kullanmaya devam ediniz. Çünkü onda on fayda vardır:

Ağzı temizler.
Rabb in rızâsını kazandırır.
Melekleri ferahlandırır.
Gözleri kuvvetlendirir.
Dişleri beyazlatır.
Diş etlerini sertleştirir.
Diş ve diş etleri arasındaki pasları giderir.
Yemeğin hazmini kolaylaştırır.
Balgamı keser.
Melekler misvâk kullanan kimsenin yanından ayrılmazlar ve namazının ecri kat kat verilir. ’’

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 13:34 21.08.20
Misvak ağacı üzerinde yapılan araştırmalar misvakın dişleri güçlendiren ve çürümeyi önleyen, lekelere karşı etkili, dişlerin parlamasını sağlayan, antiseptik özelliği olan, diş etlerini sıkılaştıran, ağız içi asit salgısını dengeleyen, iltihap kurutucu, kanamayı durdurucu ve beyazlatıcı özelliğe sahip etilamin, trimetilamin, florid, alkaloid, silis, saponin, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum, sodyum, sülfür, kükürt dioksit, tannik asit, benzil nitrat, sitasterol vb. maddeler ihtiva ettiğini ortaya koymuştur. Bu maddelerin diş ve ağız sağlığı yanında vücudun diğer organları üzerinde de olumlu etkiler yaptığı bilinmektedir. Batı’da misvakla ilgili incelemeler sonucunda bazı ilâç şirketleri misvak ağacının terkibindeki maddelerden faydalanarak diş macunu imal etmişlerdir (Muhtâr Sâlim, s. 431; Rispler-Chaim, II/1 [1992], s. 13).

Erâk bitkisi yetiştiği ülkelerde halk arasında romatizma tedavisinde kullanılmakta, özellikle çekirdeğinden elde edilen yağ romatizma ağrılarına karşı iyi gelmektedir. Bu bitkinin yaprak ve meyvelerinin kuvvet verici, ateş düşürücü ve yatıştırıcı, öksürük kesici, nefes ve ses açıcı, hâfızayı ve gözü güçlendirici, gaz söktürücü ve idrar arttırıcı özelliği de vardır.
Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 13:37 21.08.20
Bir hadîs-i şerifte;

"Misvak ile dişleri fırçalamak; ağzın temizliğine, Rabb'ın rızasına sebep olur." (Nesâî Taharet, 4) buyurulmuştur.

Yine Rasûl-i Ekrem -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz buyurur:

"Misvak ile dişler temizlenerek kılınan namazın fazileti, misvâklanmadan kılman namazdan yetmiş kat fazladır." (Ahmed bin Hanbel, Müsned, 6, 272)

Misvâk kullanmanın ehemmiyetini belirtmek için Peygamber -sallâllâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurur:

“Misvâk kullanın! Zira o, ağız için temizlik vesilesi, Rabbül- âlemin için de rizâ ve hoşnudluk sebebidir. Cebrail her gelişinde bana misvâk tavsiye etti. O kadar ki, bana ve ümmetime farz kı*lınacak zannettim." (ibni Mâce, Taharet, 7)

Diğer bir hadîs-i şerifte de şöyle buyurulur:

“Kirâmen kâtibin meleklerini, sâhibi bulundukları kimseyi, dişlerinin arasında yemek kırıntısı olduğu halde namaza durur görmek kadar hiçbir şey rahatsız etmez.” (Terğîb, 1,168)
Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sadi 13:42 21.08.20
Her abdest alışında misvâk kullanmakla yetinmeyen ve bu vakitlerin dışında da sık sık misvâk kullanan Peygamber -sallâl- lâhü aleyhi ve sellem- Efendimiz;

“Ben dişlerimi o kadar misvaklarım ki (bâzen) ön dişlerim sö*külecek diye korkarım." (ibni Mâce, Tahâret, 7) buyururdu. Namaz için evden her çıkışında misvâk kullandığı gibi, eve her girişinde de dişlerini misvâklardı. (Müslim, Taharet, 45)

Huzeyfe -radıyallahü anh-’dan rivâyete göre; “Rasûlullâh -sallâllâhü aleyhi ve sellem-, gece kalktığı za*man misvakla dişlerini ovardı.” (Müslim, Tahâret, 46)

Misvâk, yalnız namazlara mahsus değildir. Her ihtiyaç duyul*duğunda kullanılabilir. Çünkü temizliğe yardımcıdır ve kıl fırça*larla yapılan diş temizlemesinden her yönüyle üstündür. Misvâ- kın kullanılması oruca da mâni değildir, (ö. Nasuhi Bilmen, Büyük İs*lâm İlmihâli, s. 77)

Diş fırçası olarak kullanılan misvâkın, diş macununda mev*cut mikropları öldürme hassasına mâlik olduğu, bunu kullanan*ların ayrıca diş macununa muhtaç olmayacağı tahlil sonucu sâbit olmuştur.
Misvâkın, zararlı mikropları öldüren kokusundan dolayıdır ki Sevgili Peygamberimiz;

Ümmetime zahmet vermekten çekinmeseydim, her abdest alırken kendilerine misvâk kullanmalarını emrederdim." (Buhâri, Mevâkît, 24.) buyuruyor. Buradaki emir vücûb (farz) ifâde eden emirdir. (Abdülaziz Çaviş, Anglikan Kilisesine Cevâb, s. 111)
Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi