islam & islami Konular

Miraç hadisesinin oluş nedeni - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 4 5 
islam & islami Konular>Miraç hadisesinin oluş nedeni
legalexp 09:51 17.01.17
Nedeni bence Peygamberimizin yer yüzündeki her varlığa (insanlar ve cinler) bölge ve ırk ayrımı yapılmaksızın gönderilmiş olması ve onun bütün varlıkları temsilen Rabbimiz huzuruna çıkarak bunların ibadetlerini, tesbihatlarını ve kısaca biatımızı iletmesidir.

Diğer bir fikrim ise Peygamberimize ilk vahiy indirildiğinde bilindiği gibi sıtma, titreme gibi hallerle karşılaşmasıydı. Peygamberimizin ruhu ve bedeni bu karşılaşmaları kaldıracak kadar yeterince güçlü değildi. Nitekim İnşirah suresinde "Biz senin göğsünü açıp genişletmedik mi?" ayeti Peygamberimizin manevi alemdeki seviyesinin gittikçe yükseltildiğinin ve ruhunun ruhani olaylara dayanmanın ve bunların manevi/batıni anlamının en üst seviyesine ulaştığının işaretidir.

Şimdi bunun kanıtını başka bir ayette göstereyim.

Araf Suresi, 143- Ne zaman ki, Musa, mikatımıza geldi, Rabbi ona kelâmıyla ihsanda bulundu. "Ey Rabbim, göster bana kendini de bakayım sana". dedi. Rabbi ona buyurdu ki; "Beni katiyyen göremezsin ve lâkin dağa bak, eğer o yerinde durabilirse, sonra sen de beni göreceksin". Daha sonra Rabbi dağa tecelli edince onu yerle bir ediverdi, Musa da baygın düştü. Ayılıp kendine gelince, "Sen sübhansın", "tevbe ettim, sana döndüm ve ben inananların ilkiyim," dedi.

Araf suresinin 143. ayetinden de anlaşılacağı gibi Hz. Musa a.s. ruhu Allah cc'nun nurunu kabul edecek seviyede değildi. Bizzat celalini Hz. Musa'ya gösterseydi belki o da o dağ gibi helak olacaktı. Bundan yaptığım çıkarım şudur: Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ruhaniyeti mana aleminde ulaşılacak en yüksek noktaya ulaştı. La İlahe İllallah yani kelime-i tevhidin manasını tam olarak yaşadı ve benliğinden tamamen sıyrıldı. Yani Allah'tan başka İlah yoktur cümlesi Allah'tan başka hiçbir şey yoktur, bende yokum, bu alemlerde yoktur. Tek olan ve ol kelamıyla yaratan Allah'tır. Bence bunu bütün benliğiyle yaşadığı için Peygamberimizin ruhu miraca çıktı ve helak olmadan Rabbimizin kemaline bakabilmeyi başardı.

Selam ve dua ile
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hiçlik 09:52 17.01.17
Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla görendir." (el-İsrâ, 1)Muhammed Mustafâ ile Rabbinin) araları, iki yay arası kadar, ya da daha yakın oldu." (en-Necm, 9)

Mîrâc hâdisesi, Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'in son olarak Tâif'te mâruz kaldığı zulümler netîcesinde kalbini dolduran hüznü, sürûra tebdîl etmek maksadı ilahisinede matuftur.

Aslında zaman ve mekân kaydı dışında gerçekleşen bu ilâhî tecellînin, insan müfekkiresi için tamâmının kavranması imkânsızdır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
insan-ol-evlat 11:58 17.01.17
18 bin alemin efendisisin denildiğine göre bilmediğiniz ne kadar alemler var peygamber efendimiz miraca çıkarılırken bütün alemleri görüyor ve hepsine işte kainatın en hayırlı insanı rahmet peygamberi diye tanıtılıyor
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gümüş35 17:07 17.01.17
Allah (c.c) yüceliğini ve tekliğini bizzat göstermiştir. Miraç gecesi peygamberimiz herşeyi görerek bunu insanlara anlatmıştır.

---------- Post added 17.01.17 at 16:08 ----------

Kim bildi hocam
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
desperado 00:10 18.01.17
m.alihoca Nickli Üyeden Alıntı:
Kandil gecelerimizin biridir mi’rac olayı.
Sizlere mi’rac olayını yazmayacağım. Zaten bunu,ben Müslümanım diyen bir kimse, az çok bu konu hakkında bilgi sahibidir.
Bizim,ifadeye çalışacağımız konu,mi’rac olayının neden gerçekleştiği, neden cibrili emin rasulullahı ( s.ve s.) mi Allahu celle celakuhünün huzuranana,çıkardı.bununun nedeni nedir ?
Bu konuyu doğru yazan üyelerimize,bir eserimi hediye edeceğim.
Lütfen, vatanımız ve islam dünyasının selameti için,dua edelim.
Selam ve dua ile kalınız.


“…Miraçta Hz. Peygamber (S.A.V)’e şu üç şey verildi: Beş vakit namaz verildi, Bakara Suresinin son kısmı (Amenerresulu) verildi ve bu ümmetten Allah’a şirk koşmadan ölen kimsenin günahlarının bağışlanacağı hususu (söz verildi

yani hediyeler ve müjdeler verildi hocam

Miraç mucizesiyle insanlığa varlıkların hakikati ve asıl gayeleri gösterilmiştir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Çınar 02:47 18.01.17
“Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye, kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Harâm’dan, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya (İsrâ -gece yürüyüşü- ile) götüren (Allah, her türlü noksanlıktan) münezzehtir. Şübhesiz ki Semî‘ (herşeyi işiten), Basîr (hakkıyla gören), ancak O’dur.” (İsra, 1)
Miraç hadisesi ile Allah (cc), yarattığı her şeyin hakikatini Peygamberimiz’e (asm) göstermiş, böylece mahlûkatın sırlarından insanlık haberdar edilmiştir. Peygamber Efendimiz’e (asm) Miraç’ta öncelikle bütün varlık mertebeleri gezdirilmiş, kendisine bu kutsi seyahatte Allah’ın bütün isimleri en yüksek makamlarıyla gösterilmiştir.
Varlıkların en önemli yaratılış gayelerinden birisi, Allah’ın isimlerine ayna olmalarıdır. Bu gaye üzerine yaratılmış olan kâinat meleklere, cinlere ve insanlara Allah’ın güzel isimlerini göstermektedir. Allah (cc) varlık âlemlerinden her birini güzel isimlerinden birisine hususi bir merkez yapmıştır. Mesela dört unsurdan biri olan toprak; kendisine bırakılan bir çekirdeğin içindeki muhteşem programı ortaya çıkartır. Adeta şuurluymuş gibi yaptığı bu harika vazife ile Allah’ın ilim ve hikmetini yansıtan bir ayna hükmündedir. Canlıların rızk ihtiyacını karşılamasıyla da Rezzak ismini gösterir. Ayrıca Rahim ve Kadir isimlerini de yansıtmaktadır. Fakat aslında toprak unsurunda esmaü’l-hüsnadan en yüksek mertebede gözüken isimler bunlar değildir. Toprak, Allah’ın Hafiz (muhafaza eden) ve Muhsin (iyilik eden, güzelleştiren) isimlerinin merkezi hükmündedir ve toprakta gözüken diğer isimler bu Hıfz ve ihsanın gölgesinde kalmaktadır.
İşte miraç hadisesinde Allah (cc), perdeleri kaldırarak varlıkların ardındaki -Zatına ait olan- isim ve sıfatları Peygamber Efendimiz’e (asm) perdesiz olarak göstermiştir. Miraçta kâinatla ilgili bütün bu sırlar anlaşılmış ve yaratılmışların hakikati miraç gecesi ortaya çıkmıştır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Frost 20:30 18.01.17
Insan ustun yaratildi kulu allah i severse allahdA onun dercesini yukseltir

Perdeleri kaldirir kendine yaklastirir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 22:59 31.01.17
@[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] m beklemedeyiz ve merakta.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 23:56 31.01.17
Peygamber efendimiz sav sadece insanlara değil tüm mahlukata peygamber olarak gönderilmiştir miraca çıkmasının bir sebebi de 19 bin alemde yaşayan varlıkları tebliğ etmektir
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
m.alihoca 01:17 01.02.17
paylaşıma cevap yazan tüm kardeşlerime ,teşekkür ederim.
kısmet olursa kısa bir zaman sonra yazacağım.
doğru yazan kardeşlerime ,bir kitabımı hediye edeceğim.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5