Kadim Bilgelik

Kıyamet işaretleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 
Kadim Bilgelik>Kıyamet işaretleri
bitter 17:00 22.05.18

KIYAMET İŞARETLERİ

Yahudilere göre; kıyamet yaklaştığında güneş kararacak, Ürdün Nehri’nin suları kana dönüşecektir. Dünya milletleri birbirlerine saldıracaklar, Fars kralı Arabistan’a hücum edecek, Arabistan kralı da Roma’yı vuracaktır.

İnsanların nesilleri kesilecektir. Dünyaya dinsizlik ve ahlaksızlık hakim olacak ve Rab'bin düşmanı olan kuvvetler Kudüs’e saldıracaklardır. İnsanlarda utanma hissi azalacak, pahalılık artacak, adalete fazla kulak verilmeyecektir. Alimlerin meclisi fahişeler yuvası olacaktır. Tevrat alimlerinde bilgi kalmayacak, günahtan çekinenler küçük görülecek, büyüklere saygı kalmayacak, oğul babasının şerefini düşürecek, kız annesine, gelin kaynanasına karşı gelecektir.

Felaketler birbirini kovalayacak, savaşlar, hastalıklar ve pahalılık insanları saracaktır. Dünyanın verimi azalacak, ülkeler çöle dönecek, tarla ve bağlar bakımsız kalarak; dikenler ve çalılar yetişecektir. Kudüs harap olacak, yabani eşeklerin gezinti yeri, sürülerin otlağı olacaktır. Sınır halkları sefalet içinde, şehirden şehire dolaşacak, yüzlerine bakan olmayacaktır. Babilliler İsrail ülkelerine ayak basacak, Fars atları İsrail mezarlarını çiğneyecektir.

İslamiyet’e göre ise; kıyamete yakın ve mehdi öncesi devirde dünyayı zulüm ve adaletsizlik dolduracaktır. İsyan ve küfür yayılacak, emanete hıyanet artacak, içki ve sarhoşluk çoğalacak, idare işleri ehil olmayanlara verilecektir. Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacaktır. Erkekler karısına itaat edip annesine isyan edecek, dostuna iyilik, babasına eziyet edecektir. Ayak takımları başa geçecektir. Baştaki kişiye şerrinden korkulduğu için hürmet edilecek ve sonraki gelen önceki geleni kötüleyecektir. Deprem ve harp felaketleri görülecektir. Müslümanlarca mehdinin gelmekte olduğunu gösteren işaretlerden biri, Fırat Nehri’nin yarılarak bir dağdan altın çıkmasıdır. Diğer bir işaret, Ramazan ayının ilk gecesinde ay, onbeşinci gününde de güneş tutulmasıdır. Yine her tarafı aydınlatan bir kuyruklu yıldızın doğması, onu takiben doğu tarafından çıkacak bir dumanın dünyayı sararak kırk gün etrafı karanlığın kaplaması olaylarıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Havasokulu 10:18 25.05.18
KİYAMET GUNU SORULACAK 4 SORU

Bir Hadisi Serifte soyle buyrulmaktadir:
"Kiyamet Gununde 4 seyden sorgulanmadikca kulun ayaklari yerinden kimildamaz.
1- Omrunden, onu ne ile yok etti?
2-Gencliginden, onu nerede curuttu?
3-Malindan, onu nereden kazandi nereye sarf etti?
4-İlminden, onunla ne yapti?

(Tirmizi, Kiyame, 1)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mrz 04:03 06.06.18
Guzel bir bilgi durim vahim Allah yardimcimiz olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yesimcy 22:52 08.06.18
Kıyamet yaklaşıyor , imanlı ölüm nasip etsin rabbim

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Yafes 21:13 11.06.18
Tuana 14:23 18.07.18
Kıyamet Alametleri;

Cabir R a yolu ile gelen bir rivayete Resullullah efendimiz şöyle buyurmuştur ;

Bir topluluk bir mecliste oturur da sonra da bana salat okumadan dağılırlarsa ancak cifeden daha kötü kokulu bir şekilde ayrılırlar.

Ebü hüreyre R a şöyle dediği anlatılmıştır; Allah ondan razı olsun Allah kendisine salat ve selam eylesin Resullullah efendimizin şöyle buyurduğunu anlattı

Bir kimse bana salat okumayı unutursa cennet in yolunu unutmuş olur

Üstte anlatılan bu hadisi şerifler şifa-i şeriften alınmıştır

Hz Ali nin rivayetine göre ;Allah ondan razı olsun Resullullah efendimizin şöyle buyurmuştur Allah ona salat ve selam eylesin

İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki İSLAM ın sadece ismi DİNİN resmi ( dış merasimim uygulaması ) KURAN ın sadece dersi kalacaktır

Mescitleri imar ederler ama onlar Allah ın zikrinden yana boş bir yerdir

O zamanın şerlileri bilginleridir fitne onlardan çıkar yine onlara döner

İşte bunlar kıyamet alametleridir

Üstteki hadis şerfif zübdetül vaizin adlı eserden alınmıştır

Huzeyfe b.useyd b. Gıfarı den şöyle anlatıldı Allah ondan razı olsun

Bir gün Resullullah efendimiz yanımıza geldi Allah ona salat ve selam eylesin o anda biz müzakere alindeydik bize sordu

Neyi muzakere ediyorsunuz

Dedik ki

Bunun üzerine şöyle buyurdu

Kesinlik le kıyamet kopmayacak ; taki şu on şeyi göresiniz sonra şöyle buyurdu

Onlar sırası ile şöyledir

1 duman

2 deccal

3 dabbet ül arz

4 güneşin battığı yerden dogması

5 İSA As yere inmesi

6 yecüc ve mecüc ün çıkması

7/8/9 şu 3 yerde önemli güneş tutulması

A ) doğuda

B ) batıda

C ) arap yarım adasında

10 en sonunda yemen den bir ateş çıkar ki insanları mahşer yerine sürükler

Üstte anlatılanlar ZÜBBE adlı eserden alınmıştır

Duman

Duman doğu ile batı arasını kaplayacaktır ve kırk gun kadar o halde kalacaktır

O dumanın tesirinden müminler sadece nezleye kapılmış gibi olacaklar , kafirler ise ;dumanın tesiri ile sarhoş gibi olacaklar o duman onların burnundan kulaklarından geri yanından ir çıkar

Bu da Kunevi nin bivriği şehrinden alınmıştır

Dabbat ül arz

Dabbet ül arz Mekke”i mükerremede safa ya yakın bir yerde çıkacaktır

Konuşması açıktır anlaşılır

Yer yüzünü adalet le dolduracaktır

O nun elinde Musa As asası Süleyman A s mührü vardır .Elindeki asa ile bir müminin anlına vurduğunda şu yazı ortaya çıkar işte mümin

Kafir in yüzüne mührü bastığı zaman da şu yazı ortaya çıkar

İşte kafir

Bu da Kunevi nin bivriği şehrinden alınmıştır

İSA as

İsa a s şam da akminare ye inecektir

İsa a s Deccal ı öldürecektir. Zaten öldürmeyecek olsa da Deccal suda eriyen tuz gibi eriyip gidecektir

Sonra İsa A s Resullullah efendimizin şeriatı ile amel edecektir

Bu da Kunevi nin bivriği şehrinden alınmıştır

YECUC ve MECUC

Gelelim yecuc ile mecuc un çıkışına

Bunlar iki sınıfa ayrılırlar bir sınıfı olabildiği kadar kısa boyludur diğeri de olabildiği kadar uzun boyludur .Şu anda mevcutturlar İskenerin yaptırdığı settin ardında bulunmaktadırlar vakti geldiği zaman oradan çıkacaklar . Bunlar sayılmakla bitmez hesapları yapılmaz o kadar çokturlar ki Taberiye denizinden bir damla bırakmazlar hepsini içerler

Bu da Kunevi nin bivriği şehrinden alınmıştır

Resulullah efendimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurdu Allah ona salat ve selam eylesin

Kıyamet için bazı şartlar vardır onlar arasında şunlar başta gelir

Çarşı pazarda alış veriş durgunluğu ,Yağmurun azalması ,Bitkilerin yeşermez olması Açıktan gıybet edilmesi ,Faiz gelirinin yenmeye başlaması ,Zina yolu ile doğan çocukların sayılarının artması

Nal sahiplerinin saygı görmesi ,Mescidler de fasık kimsenin sesinin yükselmesi

Akla mantığa uymayan meşru yolda sayılmayan kimselerin hakikat ehli gerçekçi kimselere üstün gelmesi

Bu kısımda anlatılanlar tenbi hül gafilin adlı eserden alıntıdır

Ebu hureyre “”nin şöyle dediği anlatıldı Allah ondan razı olsun Allah kendisine salat ve selam eylesin RESLUÜLLAH şöyle buyurdu

Şu işler meydana gelirse kıyamet alametlerin den sayılır

Vergiler yerli yersiz dağıtılırsa , güvence altına alınan mallar ganimet malı sayılırsa ,zekat bir borç gibi yük görülürse ,öğrenim sadece din dışı şeylere tahsis edilirse ,erkek kadına itaat eder anasına asi gelirse insan dostuna yakın olup babasından uzaklaşırsa , mescitler de olur olmaz sesler yükselmeye başlarsa bir boyun başkanı onların fasık ları olursa, şerrinden korkulan kimseye iyilik edilmeye başlanırsa , Allah katında bulunan şeylerden ötürü bir ikram yapılmaz sa ( yani azaptan korkmak sevap ummak için değilse )

Burada anlatılanlar Meviza”dan alınmıştır.

SUR

İbni Abbas”ın şöyle dediği anlatılmıştır . Allah ondan ve babasından razı olsun

RESLUÜLLAH şöyle buyurdu Allah ona salat ve selam eylesin

Allah yerleri ve göğü yarattığı zaman sur u da yarattı surun on bir boğumu vardır bundan sonra suru

İsrafil “e verdi İsrafil bur suru ağzına koymuştur. gözü de Arş ta dır onu üflemesi için emir alacağı anı bekliyor

Ebu Hureyre sordu ya RESÜLALLAH sur nedir

Resülüllah efendimiz şöyle buyurdu

O nurdan olup boynuz şeklinde bir borudur beni hak Peygamber olarak gönderen Allah adına yemin ederim ki onda bulunan her boğumun genişliği yerlerin göklerin genişliği kadardır. İsrafil sur a üç kere üfleyecektir

1 bu üfleyişte kıyamet kopacak 2 bu üfleyişte ölmesi gereken her şey ölecek 3 bu üfleyişte ölenler dirilecektir

Allah “ü Teala İsrafil A s sura birinci üflemeyi emrettiği zaman üfleyecek o zaman göklerde ve yerde ne varsa sarsılacak feryad figan edecek

Üstteki durum neml süresinin 87 ayetinde şöyle anlatıldı

Sur a üfürüldüğü ğün yerdekiler göktekiler müthiş bir korkuya kapılacaktır

Bu üfleme sonunda meydana gelecek durum ise Zumer suresinin 68 . ayetinde şu şekilde anlatıldı

Sur üfürüldüğü zaman yerdeki kimseler göklerdeki kimseler öleceklerdir ancak Allah”ın diledikleri kalacak o anada ölmeyip kalacak olanlar şunlardır

Cebrail aleyhisselam Mikail aleyhisselam İsrafil aleyhisselam ölüm meleği Azrail aleyhisselam ve arş ı taşıyan melekler bundan sonra Yüce Allah ölüm meleği Azrail e emrederek bunlarında ruhlarını al bunu üzerine ölüm Meleği bunlarında ruhlarını alır bu işler olup bittikten sonra Yüce Allah ölüm Meleğine soracak Ey ölüm meleği yarattıklarımdan kim kaldı .Azrail şöyle diyecek Ya Rabbi bu zavallı ölüm meleği kaldı Bunun üzerine Yüce Allah şöyle buyuracak Sen şu emrimi duymadın mı Hemen her canlı ölümü tadacaktır. Şimdi kendi canını al bundan sonra ölüm meleği cennet ile cehennem arası bir yere gidecek ve kendi canını alacaktır ölüm meleği kendi canını alırken öyle bir bağırış bağıracak ki eğer halkın tamamı hayatta olmuş olsaydı onun sesinden hepsi birden ölürlerdi

Bu hali anlayan ölüm meleği kendi kendine şöyle diyecek eğer ölümün bu kadar şiddetli bu kadar acılı olduğunu bilseydim müminlerin canını daha yumuşak daha acımalı alırdım ve hemen herkes her şey ölür yaratılmışlardan hiç kimse kalmaz yer yüzü bu şekilde kırk yıl bomboş kalır

O zaman Yüce Allah soracak ; Ey alçak dünya nerede padişahlar sultanlar krallar ?nerde adamların nerde zalimler

Hani rızkımı yiyip te başkasına kulluk edenler sonra mümin suresi 16. Ayetinde ki emri bildirecek

Bu gun mülk kimin

Ama bu sorusuna cevap verecek kimseyi bulamayacak ve Zatından zatına şöyle buyuracak VAHİD KAHHAR ALLAH “ın bundan sonra Yüce Allah Ad kavmine gönderdiği cinsten her şeyi yakıp kavuran bir kasırga gönderir bu gelen kasırga iğne deliğin den sızacak kadardır ama yeryüzünde ne dag bırakır ne tepe hemen her şeyi yıkar ortalığı deri gibi dümdüz eder üstteki manada Yüce Allah ta-ha suresinin 107. Ayetinde şöyle buyurdu orada ne bir eğrilik görebilirsin nede bir tümsek

Bundan sonra Yüce Allah göğe emreder ki yağmur yağdır a , o da yağmaya başlar ki yağdır dığı erkeklerin menisine benzer tam kırık gün yağar bu yağan yağmur hemen her şeyin üstüne çıkar on iki zira )( her zira adamına göre 75/90 cm kadar dır ) yükselir ,bu yağan yağmurdan sonra halk yerden bitmeye başlar tıpkı yeşil sebzelerin çıktığı gibi sonunda bünyeleri tam olur önceki hallerine gelirler

Bundan sonra yüce Allah sırayla şunları diriltir

Arşı taşıyan melekler . İsrafil Aleyhisselam ,Mikail Aleyhisselam ,Azrail Aleyhisselam ,Cebrail Aleyhisselam

Allah “ın izni ile bunlar dirildikten sonra Yüce Allah Cennet bekçisi Rıdvan a emreder ki bunlara Burak Taç ikram forması sancak getirip vere bundan sonra bunlar gelip yerle sema arasında dururlar Cebrail Aleyhisselam bura da yere sorar Ey yer Muhammed “in Kabri nerede ? Allah ona salat ve selam eylesin

Yer şöyle der ;

Seni hak olarak gönderen hakkı için Allah bana her şeyi yakıp kavuran bir kasırga gönderdi o da beni darmadağın etti bunu için o nun Kabrinin nerede olduğunu bilemiyorum. Bundan sonra Resulullah efendimizin Kabri üzerinden göğe doğru nurdan bir sütun yükselir Cebrail Aleyhisselam bilir ki Muhammed ” in kabri oradadır Allah ona salat ve selam eylesin hep birlikte gidip orada dururlar

Cebrail Aleyhisselam ağlamaya başlar ona sorarlar bu ağlamanın manası nedir

Cebrail Aleyhisselam şöyle anlatır ; Ben nasıl ağlamayayım ki Muhammed kabrinden kalktıgı zaman bana ümmetinin soracak halbuki ben onun ümmetinin nerede olduğunu bilmiyorum tam bu sırada kabir titremeye başlar yer yarılır Muhammed te kabrinden kalkar Allah ona salat ve selam eylesin başında ki tozu toprağı silkeleyip atar sonra sağına soluna bakmaya başlar ne varki mamur beldeleren hiçbir yer göremez Cebrail .Mikail. İsrafil , Azrail i görür

Cebrail e sorar Ey Cebrail bugün ne günüdür Cebrail şöyle anlatır

Bu gün hasret ,pişmanlık günüdür bugün senin şefaat günündür bugün kıyamet günüdür tekrar sorar

Ey Cebrail ümmetim nerede belki de onları cehennemin kenarına bıraktın geldin ki bunu bana bildiresin

Cebrail şöyle der

Allah korusun hiçte öyle değil ; eseni hak peygamber olarak gönderen Yüce Zat hakkı için senden önce hiç kimseye yer yarılmadı ki hepsi topraktalar ,Bundan sonra Resullullah efendimizin başına taç konur üzerine formalar giydirilir Burak a bindirilir Allah ona salat ve selam eylesin sorar Ey kardeşim Cebrail ashabımdan Ebubekir Ömer Osman Ali nerde ? Tam bu sırada Allah ın izni ile onlarda yerlerinden kalkarlar bir melek gelir beraberinde formalar burak lar vardır onlarda formaları giyer burak lara binerler gelip Resullullah ın yanına dururlar bundan sonra Resullullah efendimiz ağlaya ağlaya secdeye kapanır Allah ona salat ve selam eylesin şöyle yalvarır ümmetim ümmetim ümmetimi istiyorum

Bunu üzerine Yüce Allah tarafından İsrafil in kulağına bir ses gelir Sura üfle bu üfleme üçüncü üflemedir üflenince bütün ruhlar çıkar bal arısı gibi dağılırlar yerle gök arasını doldururlar sonra da cesetlere girerler Sur a bu son üflemeyi Yüce Allah zummer suresinin 68. Ayetinde şöyle anlattı

Sonra ona bir daha üflenir ki bir den onlar kalkar ;bakmaya başlarlar bütün bu olup biten işlerden sonra yaratılmışlar mahşer meydanında toplanırlar bu toplananalar insanlar ve cinlerdir Melekler orada toplanmazlar

Üstte anlatılanlar Zübdetül vaizin adlı eserden alınmıştır

Muaz bin cebel in şöyle dediği anlatıldı

Resullulah ” a sordum Allah ona salat ve selam eylesin nebe suresinin 18 . ayetinde buyrulan sur a üflendiği gün dalgalar halinde geleceksiniz ayetinde ki daha açık mana nedir Ağlamaya başladı Allah ona salat ve selam eylesin o kadar ki gözlerin den akan yaşlarla üstü ıslandı sonra şöyle buyurdu

Ya Muaz bana büyük bir işen sordun ümmetim on iki sınıf halinde mahşer meydanına gelecektir

BİRİNCİ SINIF

İlk sınıfa girenler kabirlerinden elsiz ayaksız kalkacaklardır Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak Bunlar komşularına eziyet edenlerdir gidecekleri yerde Cehennemdir

Çünkü Allah” ü Teala nisa suresinin 38 .ayetinde yakın komşuya uzak komşuya buyurmak sureti ile iyilik edilmesi gerekenler arasında saydı

İKİNCİ SINIF

Bu sınıfa dahil olanlar kabirlerinden domuz suretinde kalkarak mahşer meydanına gelecekler Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak Bunlar namazı önemsemeyen kimselerdir

Allah ü Teala bu manada maun suresinin 4/5 .ayetinde şöyle buyurur vay şu namaz kılanların haline ki

Namazlarını yanılgılarıyla kılarlar

ÜÇÜNCÜ SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken karınları dağlar gibi doludur içinde yılanlar akrepler vardır ki her biri katır gibidir Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak Bunlar zekat vermeyen kimselerdir cezaları da budur yerleri ise cehennemdir bu durumu Yüce Allah tevbe suresi 34.ayetinde şöyle açıkladı altını gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar

DÖRDÜNCÜ SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken ağızların dan kan akmaktadır Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar alış verişte yalan söyleyenlerdir cezaları da budur yerleri de cehennemdir Allah ”ü Teala Ali imran suresi 77. Ayetinde bunların durumunu şöyle anlatır Şunlar ki Allah “ verdikleri sözü yeminlerini düşük bir değer karşılığında satarlar

BEŞİNCİ SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken her tarafları şişmiştir kötü kokulu olarak insanlar arasında leşten daha pis kokarlar Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar işledikleri masiyetleri insanlardan korkup sakladılar ama Allah tan korkmadılar işte cezaları yerleri de cehennemdir. Allah “ ü Teala bu zümreyi Nisa suresinin 108. Ayetinde şöyle anlatır

İnsanlardan gizlerler ama Allah “ tan gizleyemezler

ALTINCI SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken boğazları kesilmiş olarak gelirler Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar yalancı şahitlik edenlerdir işte cezaları yerleri de cehennemdir. Yüce Allah iyi kullarının sıfatları anlatırken Furkan suresinin 72.ayetinde şöyle buyurdu ONLAR YALAN YERE ŞAHİTLİK ETMEZLER

YEDİNCİ SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken dilsiz olarak ve ağızlarında kusmuk ve kan akarak gelirler Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar bilip gördükleri şeyde şahitlik etmediler işte cezaları yerleri de cehennemdir bu manada Yüce Allah Bakara suresinin 283 .ayetinde şöyle buyurur Şahitliği gizlemeyiniz her kim şahitliği gizlerse günahkar kalplidir

SEKİZİNCİ SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken başları düşük ayakları da başlarını üstüne çıkmış bir şekilde gelirler Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar zina ettiler tövbe etmeden de ölüp gittiler işte cezaları yerleri de cehennemdir Allah “ ü Tela zina üzerine İsa suresinin 32. Ayetinde şöyle buyuruyor Zinaya yaklaşmayın zina kötüdür günahtır kötü bir yoldur

DOKUZUNCU SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken yüzleri kara gözleri gök karınları da ateş doludur Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar haksız yere yetimlerin mallarını yiyenlerdir Allah “ü Teala bunların durumunu Nisa suresi 10. Ayetinde şöyle anlatır , şunlar ki haksız yere yetimlerin mallarını yerler ancak karınlarına ateş doldurmuş olurlar yakında lavları yükselen cehennem ateşine kavuşacaklar

ONUNCU SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken cüzzam alaca illetlerine düşmüş olarak gelecekler Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar ana baba ları na karşı gelen kimselerdir Yüce Allah ana babaya iyilik etmek i.in Nisa suresi 23. Ayetinde şöyle buyurdu ANAYA BABAYA İYİLİK EDİNİZ

ON BİRİNCİ SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken kalp gözleri baş gözleri kördür dişleri sığır boynuzu gibidir dudakları göğüslerinin üzerine düşmüş dilleri de karınlarına bacaklarına kadar inmiştir bunların içlerinden pislik çıkar Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar

Şarap ( alkollü içki ) içen kimselerdir Allah “ü Teala Maide suresi 90 . ayetinde şöyle buyurdu ey iman edenler içki kumar tapınmak için dikilen taşlar fal okları şeytan işi pis şeylerdir şeytandan uzak durunuz

ON İKİNCİ SINIF

Bu sınıfa girenler kabirlerinden kalkıp mahşer yerine gelirken yüzlüdürler mehtaplı gecede ay gibi sırat köprüsünden çakan şimşek gibi geçip giderler Rahman tarafından bir sunucu bunları şöyle tanıtacak bunlar yararlı amel işleyenlerdir kötülüklerden sakınan iyilik edenler dir beş vakit namazını devamlı kılanlardır günahlarından yana tövbe üzere ölenler dir . Bunların mükafatı da Cennet Mağfiret ve Rıdvan dır Yüce Allah bunlar için Fussilet suresinin 30 .ayetinde şöyle buyurdu

Korkmayın ,üzülmeyin size vaad edilen cennetle sevinin

Bu kısımda anlatılanlar Tenbihül gafilin adlın eserden alınmıştır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 10:58 13.08.18
HayAllah 03:25 14.08.18
Bazı yerlerde hata olsa da yinede güzel. Allah Razı Olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cennet 23:38 14.08.18
Rabbim sonumuzu hayreylesin razı olduğu kullardan eylesin
Paylaşım için Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasinrazi 12:33 18.12.18
1 2