Kadim Bilgelik

Zaman sadece 7 gündedir. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kadim Bilgelik>Zaman sadece 7 gündedir.
Adalet 13:34 02.07.18
Yaratılan bütün dünya; yaratılışın hemen sonrasında aniden ve içsel olarak var olmayı durdurdu ve sonra yeniden ve yeniden yaratıldı...
Yeniden yaratılış süreci birdenbire değil, tedrici olarak gerçekleşti.
Yani hazırlanması 6 ilahi gün sürdü ve son gün olan Cumartesi ortaya çıktı.
Ancak biz-mahluklar yaratılmış dünyaya sadece 7.günde şahit olduk.
Bu 6 gündeki yeniden yaratılışa şahit olamadık.
Dünyanın 6 günde yaratılışı daima ve yinelenerek her an gerçekleşir.
Bu yüzden o ilk 6 gün aslında zamanın değil, mekanın yaratıcı kökenidir ve zaman sadece 7.gündedir.
İbnül Arabi
Zaman ve Kozmoloji (İbnül Arabi)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jq 13:35 02.07.18
Einstein'in görelilik kuramına göre zaman bir bütündür. Yani geçmiş, simdi ve gelecek bir bütündür. Zaman sadece insanların hissetmiş olduğu kuvvetli bir illüzyondur.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 13:35 02.07.18
Yukarıdaki metinden de aynı sonucu çıkarıyorum. Sadece anlatım farkı diyebiliriz belki.
7. Gün olan son gün Einstein'ın An-Şimdi kavramı ile aynı.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Jq 13:35 02.07.18
Zaten bu kurama göre maddenin varlığı da şüpheye düşmektedir. Bizim evren diye algıladığımız her şey sadece bir illüzyondan ibaret. Hayat dediğimiz şeyi deneyimleyen tek bir bilincin parçalarıyız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 13:36 02.07.18
Evet, Bunu da yine yukarıdaki metinde satır aralarına gizlenmiş ilk 6 günden anlıyorum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi