Kadim Bilgelik

Vahdet-i Vucud - Varlık Birliği - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kadim Bilgelik>Vahdet-i Vucud - Varlık Birliği
Fark 13:19 17.08.18
Vahdet-i Vücud (varlık birliği); tasavvuf düşüncesinde, yaratanla yaratılanın tek kaynaktan geldiğini ve "bir" olduğunu savunan görüştür. Künt'ü Kenz inancı "Gizli bir Hazine idim bilinmeyi istedim" yani dünyadaki bütün varlıkların ve tüm evrenin Tanrı'nın yansımaları olduğu anlamını taşır, İnsanların Allah'tan gelip yine Allah'a dönüşleridir.

Nefsini terbiye eden insan oğlu Şeriat, Tarikat, Marifet ve Hakikat kapılarından geçer ve en sonunda Hak ile Hak olur. Hallac-ı Mansur ve Seyyid Nesimi'nin kendilerini ölüme götüren "En-el Hak" sözü, bu inancın yansımasıdır. Dönemlerinde, bu Evliyalar, dinden çıkmakla sapkınlıkla ve şirkle suçlanmıştır.

Hallac-ı Mansur, ölüm anında şu sözleri söylemiş ve Allah'tan katillerini bağışlamasını dilemiştir: "Ya Rabbi canımı alan bu kullarını bağışla; çünkü onlar senin bana gösterdiğin sırlarından haberdar değiller, senin bana gösterdikerini onlar göremezler bilemezler."

Bu inancın en büyük temsilcileri Hacı Bektaş Veli, Şeyh Bedreddin, Yunus Emre, Niyazi-i Mısri gibi büyük düşünürlerdir. "Vahdet-i vücud" tabiri bu öğretinin en büyük sözcüsü olan Muhyiddin İbn Arabi'nin eserlerinde bu kelimeler ile adlandırılmaz. İfadeyi ilk kullanan, İbn Arabi'nin öğrencisi Sadreddin Konevi'dir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Hal 13:19 17.08.18
" Şimdi bizim aramıza
Yola boyun veren gelsin
Şeriatı Tarikatı Hakikatı bilen gelsin..

Sevgiyle

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Adalet 13:22 17.08.18
Allah nefs'i yarattı ve sordu
Sen kimsin?ben kimim?
Nefs sen sensin bende benim.
Allah "Götürün 300 sene yakın
Nefs tekrar geldi Allah sordu sen kimsin ben kimim o yine sen sensin bende benim dedi. Bu 3 defa tekrar etti ve Allah götürün 3 gün oruç tutsun dedi. Nefs 3 gün oruç tutup geldi. Cenabı Allah yine sordu. Sen kimsin ben kimim? Nefs heyecanla (ente Rabbi) Sen Rabbimsin dedi.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 13:22 17.08.18
HeartLess 13:27 17.08.18
Bana sen gel,
tek gel, kendin gel,
kendinle beraber, seni kasacak, sana kasvet olacak,
başka başka, olmaya çalışan taraflarınla gelme,
sen gel,
yanlızca sen,
olduğun gibi gel.
Hatanla gel,
günahınla gel,
Beceriksizliğinle gel,
Ama tek gel.
Sen gel.
Başka gelme..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
deneyim 22:23 11.09.18
Vahdet'i Vücud'u anlamak için islamı kuranı tüm zerrelerinize indirerek yaşayarak anlayabilmeniz gerekmektedir. Şeyhül Ekberi çok iyi kavramınız ile alakalıdır. Dahasını sayardım ama bu yeter vesselam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Buba 17:07 29.12.20
Varlık Yüksek Yol’a çağrıldığında, bu süreç sırasında eski hayatının dağılıp gideceğini bilir. Bu durumda kendinizi ruhsal düzeyde gelişirken ve etrafınızdaki bazı kişileri hayatınızdan çıkarırken bulursunuz. Bunlar çoğu zaman aile üyeleri ve size en yakın, en sevdiğiniz kişiler olurlar.
Size neler olduğunu anlamayacaklar ve kendi anlayışlarındaki sizi orada tutmak isteyebilecek, yapmanız gerekenleri kendileri belirlemeye kalkışabilecek ve kendi dünyalarına uygun olan kişi olarak kalmanızı isteyebileceklerdir. Siz mevcut sistemleri aşarken onlar çoğunlukla kendilerini güvende hissettiren eski sistemlerine ve inançlarına tutunacaklardır. Kişi bir kez eski inanç sistemlerini aştığında bir daha onlara geri dönemez. Bunu yapmaya cezbolduğu zamanlar olabilir, bir kez daha eski grubunun bir parçası olmak isteyebilir çünkü bazı varlıklar grubun güvenliğini isterler, bununla beraber kişi bir süre sonra bu eski yolların ruhun daha büyük Hakikatlere, daha büyük anlamlara olan açlığını gidermeye hizmet edemeyeceğini görecektir.
Çağrı, bir kez geldiğinde egodan, aileden, arkadaşlardan daha yüksek bir güç olarak ortaya çıkacaktır. Bu bireyin, kendini bulabilmek adına içinde bulunduğu toplumu terk etmesi için ruhunun yaptığı bir çağrıdır. Varlık bunu yapabildiğinde ise Yüksek Gerçeklikler, Yüksek Öğretmenler gelecek ve varlıkla yüksek yöntemlerle çalışmaya başlayacaklardır. Unutmayın, ruh bu yolculukta kendi başına yürümek zorundadır ama yine de kendisiyle aynı yolda olanlar hayatında ortaya çıkacak, birbirlerinin yaşamlarına çekilecekler ve insan bedeninin dış kabuğundan değil, ruha yazılan görünmez işaretlerden birbirlerini tanıyacaklardır.
Böyle bir çağrı aldığınızda yönlendirileceğinizi, size rehberlik edileceğini unutmayın çünkü artık aydınlanma yolunda yürümeye hazırsınız demektir. Bu bir yol, bir yolculuktur; kendiliğinden olan ve tamamlanan bir şey değildir. Bu yolda yürüdükçe zaman zaman keskin sınavlara tabi tutulursunuz ve bu da sizi geçmişteki programlara, eski inanç sistemlerine ve yöntemlere göre davranmaya cezbedecektir. Bu eski programlar insanları uzun süre bir hapishanede ve uykuda tutmuştur. Medyanın, dış dünyanın gerçek olmayan hatalı bilgilerle dolu olan sürekli bombardımanının üzerine çıkmak (kendi içinizde etkilerinin kontrolünü sağlamak, çn) gerekeceğini ve en derin gerçeklerin dışarıda değil içeride bulunabileceğini anlarsınız.
Yolunuzda ilerledikçe, içsel görüş ve biliş deneyiminizin kendinizden daha büyük olduğunu çok net olarak göreceğiniz anlar olacaktır. Yanaklarınızdan süzülen huşu, şükür ve birlik gözyaşlarınız olacaktır. İçsel ve dışsal olarak, aydınlanma ateşiyle dolacaksınız. İşte o zaman lutuflandırılırsınız. Yüksek Üstadlar tarafından, İlahi Olan tarafından, ruhunuzun ait olduğu ruhsal aileniz tarafından, içsel planlarda ödüllendirilirsiniz. Böyle anlar derin anlardır. İçinizden geçen ölçüye sığmayacak güçlülükte bir enerjiyle karşılaşacaksınız ve tüm varlığınızın buna doğru genişlediği anlarınız olacaktır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
k4t4m 02:20 30.12.20
Allah'tan geldik ve ona gideceğiz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Naim 16:45 15.02.21
Vahdet-i Vücud: "Güldüren de ağlatan da O'dur." demektir!

Vahdet-i Vücud: "Biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik" demektir!

Vahdet-i Vücud: "kötülük duygusunu ve takvasını ilham edene andolsun" demektir!

Vahdet-i Vücud: "Size selam verene “Hayır, sen mü'min değilsin demeyin (siz de öyleydiniz)!" demektir!

Vahdet-i Vücud: "Göklerde ve yerde ne varsa, ister istemez kendileri de gölgeleri de sabah akşam Allah'a secde eder" demektir!

Vahdet-i Vücud: “Sizi de sizin yaptıklarınızı da yaratan Allah olduğu halde.." demektir!

Vahdet-i Vücud: “Allah kişi ile kalbi arasına girer” demektir!

Vahdet-i Vücud: "Her şeyi konuşturan Allah, bizi de konuşturdu." demektir!

Vahdet-i Vücud: "Nihayet kullarımızdan bir kul buldular" demektir!

Vahdet-i Vücud: "Her nereye dönerseniz vech-i ilahi oradadır." demektir!

Vahdet-i Vücud: “Allah her şeyi ihata edendir" demektir!

Vahdet-i Vücud: "Şahdamarından daha yakın" demektir!

Vahdet-i Vücud: "Sizden öncekilerin çektiklerini çekmeden, cennete mi gireceğiz sanırsız?" demektir!

Vahdet-i Vücud: "Sayılamayacak kadar çok Ayet'in İdrak'ı" demektir!

Yani "Vahdet-i Vücud Panteizm'dir" vesaire filan diyerek "La İlahe İllallah'tan kaçamazsın Müslüman!" demektir!..

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi