Kadim Bilgelik

Levh-i mahfuz kodlaması - Sayfa 2 - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Kadim Bilgelik>Levh-i mahfuz kodlaması
MEK 22:54 05.01.19
Evet insanlık yakında fizik kurallarının dışına çıkarak yeni çağ başlatacaktır. Fakat asıl mesele şu ki bunu bis Müslümanlarının mı yoksa din düşmanlarının mı yapacak olması.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Nabık 12:20 18.01.19
Allahın dışında hiç bir varlık levhi mahfuzun içeriğini detayını asla bilemez ve öğrenemez. Allah insanları ve cinleri neden yarattığını açıkça belirtmiştir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
eminnaga 18:15 29.01.19
Tomris katun 05:14 12.02.19
Cenâb-ı Allah, kâinatın bir çekirdeği olarak, önce, kendi nûrundan Hz. Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm’ın nûrunu yarattı.1 Bu nûr, Allah’ın takdiri ile dilediği gibi geziyordu.

O zaman ne Levh-i Mahfuz, ne kalem, ne Cennet, ne Cehennem, ne melek, ne gök, ne yer, ne Güneş, ne Ay, ne insan ve ne de cin; hiçbir şey yoktu! 2 Sonra suyu yarattı. Sonra Arş-ı Âlâ’yı yarattı. Arş-ı Âlâ, su üzerinde idi.3 Sonra, Arş içinde Kürsî’yi yarattı.

Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm Ebû Zerr-i Gıfârî’ye (ra) şöyle buyurmuştur:

“Yâ Ebâ Zer! Yedi kat gök ile yedi kat yerin Kürsî yanında büyüklükleri, ancak bir çölün ortasına atılmış bir kapı veya bir yüzük halkası gibidir. Arş-ı Âlâ’nın da Kürsî’ye göre büyüklüğü, o çölün o halkaya nazaran büyüklüğü derecesindedir.”4

Arş-ı Âlâ’nın su üzerinde bulunuşu ne demektir? Demek, gerek içmek, gerekse arınmak sûretiyle hayat damarlarımızın bu derece su ile bağlı bulunuşu boşuna değil. Su, içindeki rahmeti okuyup takdir edebilirsek, bizi Rahman ve Rahîm isimlerinin arşına ve Arş-ı Âlâ nezdindeki yüksek makama çıkarabilecek bir kudrete ve hasiyete sahip.

Arş-ı Âlâ, Üstad Saîd Nursî Hazretlerine göre, Zâhir, Bâtın, Evvel ve Âhir isimlerinin halita ve karışığıdır. Bâtın ismi îtibariyle bakıldığında Arş melekût, kâinât da mülk olur. Yani, Bâtın ismi varlıkların daha çok melekûtünü ve iç yüzünü kuşatmış olduğundan, kâinâtın ve olayların mukadderâtını elinde tutan Arş-ı A’lâ ekseriyetle Bâtın isminin tasarruf alanı hükmündedir. Bu isme göre kâinât mülktür, yani dış yüzeydir.5

Levh-i Mahfûz ise, Hafîz, Alîm, Kadîr, Mürîd, Mukaddir, Evvel, Âhir, Zâhir, Bâtın ve Allah’ın kendi ilminde var olan sâir isimlerinin emir ve talimatlarının kaleme alındığı, kâinâttaki her nesnenin mukadderâtının plânlanıp yazıldığı muazzam kürsüye ait büyük kader defteridir.

Kâinât ve zerrelerden kürelere kâinâtta var olan bütün varlıklarla ilgili emir ve hükümlerin, mukadderât ve plânların, proje ve tâlimatların yazıldığı, muhafaza edildiği ve zamanı gelince icrâya dökülmek üzere saklandığı alan Levh-i Mahfûz’dur. Cenâb-ı Hak buyurur ki: “Ölüleri diriltecek olan ve onların iyi ve kötü işleriyle arkalarında bıraktıkları eserleri zâyi etmeyip kaydeden Biz’iz! Biz her şeyi İmam-ı Mübîn’de (Levh-i Mahfûz’da) tek tek yazdık.”6

Kur’ân Levh-i Mahfuz’da yazılmış, korunmuş ve yeryüzüne Levh-i Mahfuz’dan indirilmiştir.7

Hz. Ebû Hüreyre (ra) anlatıyor: “Resulullah Aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Hz. Âdem ile Musa Aleyhimesselâm Rab’leri katında birbirlerine karşı delil getirerek mücâdele ettiler. Neticede Âdem, Mûsâ’yı delil ile susturdu.

“Hz. Musa, Hz. Âdem’e (as) dedi ki: ‘Ey Âdem! Sen bizim babamızsın! İşlediğin günahla insanları Cennetten çıkardın ve onları bedbahtlığa attın, mahrûmiyete ve zarara düşürdün!’

“Hz. Âdem de Hz. Musa’ya: ‘Sen, Allah’ın peygamberlik vermek sûretiyle seçtiği ve hususi kelâmına mazhar kıldığı Mûsâ’sın! Benim yaratılmamdan kaç yıl önce Allah’ın Tevrât’ı yazdığını buldun?” “Hazret-i Mûsâ (as): ‘Kırk yıl önce!’ dedi.

“Hazret-i Âdem (as) de: ‘Peki Tevrat’ın içinde, ‘Ve Âdem Rabb’ine âsî oldu da şaşıp kaldı!’ (Bu âyet Kur’ân’da da vardır: Tâhâ Sûresi: 121) âyetini buldun mu?’ diye sordu.

“Hazret-i Mûsâ (as): ‘Evet, buldum!’ dedi.

“Hazret-i Âdem (as): ‘Öyle ise, Allah’ın, işleyeceğimi beni yaratmasından kırk yıl önce üzerime yazmış olduğu bir işi işlememden dolayı beni azarlayıp, ayıplamaya mı kalkıyorsun?’ dedi.

“Resulullah (asm) devamla dedi ki:

“Hz. Âdem böylece Mûsâ’yı delil ile iknâ etti ve susturdu.”8 Bediüzzaman’ın da ifâde ettiği gibi, bizim duâmız ve yönelişimiz çerçevesinde Cenâb-ı Hak dilediği gibi bu yazıyı değiştirebilmekte, musîbeti def edebilmekte, bizim mutluluğumuz lehine çevirebilmektedir.9

Şu halde, hâfıza kuvvetimizin işâret ettiği Levh-i Mahfuz10, bütün varlıkların bütün hareketlerinin asıllarının ve hakîkatlerinin yer aldığı büyük kader defteri hükmündedir ki, kâinâtta akıp giden olayların hepsi bu hükümlerin ve yazıların uygulama alanına dökülüşü demektir.11 Üstad Bediüzzaman’ın diğer bir ifâdesiyle, âlemde her mevcut, Levh-i Mahfuz’da yazılmış yazının cisimleşmiş bir lâfız olarak görüntüsünden ibârettir.12

Dipnot:

1- Bedîüzzaman, Mesnevî-i Nuriye,Yeni Asya Neş. S. 99;

2- Kastalanî, Mevahibü’l-Ledünniye, C.1 S.7;

3- Hûd Sûresi: 7;

4- Tecrid-i Sarih Tercemesi, 9/7;

5- Mesnevî-i Nûriye, s. 91;

6- Yâsîn Sûresi: 12;

7- Bürûc Sûresi: 22;

8- Buhârî, Kader 11, Enbiya 31, Tefsir, Taha 1, 3, Tevhid 37; Müslim, Kader 13, (2652); Muvatta, Kader 1, (2, 898); Ebu Davud, Sünnet 17, (4701); Tirmizî, Kader 2, (2135);

9- Mesnevî-i Nûriye, s. 175;

10- Sözler, s. 149, 433;

11- Sözler, s. 505; Mektûbât, s. 40, 41;

12- Şuâlar, s. 150.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ozay 21:55 15.02.19
Emeğinize sağlık ama kodumuzu nasil çözeceğiz kodumuzu çözersek ne yapacağız benim bildiğim insan hayatindan memnun değilse dualarla yüce yaradana yalvarır takdir gene Allahındır kişinin kaderini değiştirmede

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bwheel11 22:57 15.02.19
Allah razi olsun bu levh-i mahfuz olayini teknolojiyle birlikte cok iyi ozetlemissin bence cok guzel bir konu olmus.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ozay 13:55 16.02.19
Ben biraz araştırma yaptım bu kodumuzu nasıl bulabiliriz diye doğum tarihimizi toplayıp bulabiliyormuşuz
Örneğin 12.04.1945 =1+2+0+4+1+9+4+5=26=2+6=8 gibi çıkan sonuçlar gerçekten doğru herkes araştırabilir kendi kodunun özelliğini

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
mormocha 23:03 17.02.19
Çok ilginç konular ya hep merak ediyorum. Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mübarek 00:31 21.02.19
Emeginize saglik

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aykutay 03:27 21.02.19
1 2 3