Kadim Bilgelik

insan varlığının yardımcı varlığı nerededir? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Kadim Bilgelik>insan varlığının yardımcı varlığı nerededir?
Fark 10:32 25.06.19
Bir çok insan, bir yardımcı varlığı olduğuna inanmakta fakat hakkında fazla bir şey bilmemektedir. Yardımcı varlık, bir vazife planı varlığıdır. Vazife planlarında hiçbir varlık tek başına bir vazife yapmamaktadır. Daha doğrusu vazife safhasına ilk defa geçen varlıklar küçük guruplar oluşturup tek bir varlıkmış gibi vazife yapmaya başlamaktadır.

Bu varlıklar, vazife yapmaya başlamadan evvel sevgi planında bireysel olarak hazırlıklarını tamamlamış ve kendi denginde birkaç varlıkla birleşip o ortamdan ayrılmışlardır. Sevgi planı, huzur ve mutluluk dolu yarı süptil bir alemdir. Bu alemdeki sevginin birleştirici özelliği varlıkları vazife safhasına hazırlamaktadır. Vazife safhasına geçen varlıklar sevgiyle yaşadıkları hayatları ve bedenlerini geride bırakarak vazife safhasına geçmektedirler.

Bu varlıklara verilen veya kendilerinin gönüllü olarak talep ettikleri ilk vazifelerden birisi, ilk defa insanlık safhasına geçmiş bir varlığa, insanlık alemini bitirene kadar yardım etmektir. Dolayısıyla bir insan varlığının yardımcı varlığı bir tane olmayıp birkaç kişilik küçük bir guruptan meydana gelmektedir.

Bir varlığın, ilk defa insan olarak dünyaya gelme amacı bilinmektedir. Çok kısa süreliğine olsa dahi dünyaya gelip gitmek için bir plan ve programın yapılmış olması gerekmektedir. Çünkü kainatın her bir yerine prensipler ve kurallar hakimdir. İnsanlık safhasındaki hayat planlarını da varlıkların kendilerinin hazırlaması gerekir.

Fakat, ilk defa insanlık safhasına geçmiş bir varlık dünya hayatı için tek başına bir plan hazırlayacak durumda değildir. O varlığın nasıl bir plana ihtiyacı olduğunu ve nasıl hazırlanması gerektiğini bilen yardımcı varlık, önceleri onun dünya hayat planını hazırlayıp bedene bağlanmasında ve tatbik etmesinde ona yardımcı olmaktadır.

Bir varlık, yüzlerce defa yapılan planlardan ve yaşanan hayatlardan sonra, kendi hayat planını kendisi yapmaya başlamaktadır. Daha doğrusu, dünya hayat planını idrakinin genişliği oranında seçme hakkına sahip olmaktadır. Çünkü, idraki genişlemiş olan varlık, artık neye ihtiyacı olduğunu ve neyin tamamlanması gerektiğini açıkça bilmektedir. Fakat, hayat planının tümünü kendisi tek başına yapmış olsa dahi, yine de yardımcı varlığın gözetimi altında yapmaktadır.

Varlık, dünya okulundan başarıyla mezun olunca veya sevgi planına geçince yardımcı varlıklar da vazifelerini başarıyla yerine getirmiş olmaktadırlar. Bu vazifeli varlıklar, vazife planlarında bir kademe daha yükselince, yardımcı varlıkları da dahil, birden çok varlığın tekamüllerinden sorumlu olmakta ve vazife yapma sahaları da yavaş yavaş genişlemektedir.

Daha, vazife safhasının ilk aşamalarında bile bir insan varlığına yardımcı olmak gibi küçük görünen bir vazife, bir dünya devresini kapsadığına göre, bir varlığın vazife safhasının sonuna kadar kat edeceği mesafe, o varlığın ilk meydana getirildiği andan itibaren, vazife safhasına gelene kadar kat ettiği mesafeden çok çok daha fazla olacak demektir. Zaten, vazife planlarına ilk defa katılan varlıklara, çok çok uzun sürecek bir yolun daha başında oldukları söylenmişti.

Şimdi, varlık, ruhun hakim olduğu bir manyetik alan topluluğudur. Ruh bu manyetik alan topluluğunu kullanarak beyin hücresi varlıklarına hakim olup tesirler göndermekte ve bu tesirler altında kalan varlıklar da, kendilerine gelen talimata göre, bedenleri olan beyin hücrelerini kullanarak dünyadaki bir insan bedenini idare etmektedirler. Yani insan bedenini beyin hücreleri varlıklarının bedenleri olan beyin hücreleri idare etmekte fakat, o hücrelere bağlı varlıklar da bir insan varlığının hakimiyeti altında bulunmaktadır.

Yardımcı varlık ise, hem tecrübe bakımından hem de hiyerarşik bakımdan insan varlığının üzerinde bulunmaktadır. Ayrıca bir kaç varlığın birleşimi, birkaç manyetik alan topluluğunun birleşimi demektir. Doğal olarak bu varlıkların manyetik alanları tek bir varlığın manyetik alanından geniş olacaktır. Bu varlıklar, bir insan varlığının himayesini üzerlerine aldıkları zaman, insan varlığının manyetik alanı, bu varlıkların manyetik alanı içinde kalmaktadır. Bu durumda, insan varlığının bir bedeni olsa da olmasa da, her iki halde de yardımcı varlığın himayesi altına girmektedir.

Eğer insan varlığı, dünyada bir bedene bağlı bulunuyor ise, bedene gönderdiği tesirler veya bedenden varlığa yansıyan tesirler, ya da dışarıdan gelen yabancı tesirler, kısaca gelip giden tüm tesirler en ince ayrıntılarına kadar, yardımcı varlığın manyetik alan kapsamı içerisinde meydana gelecektir.

Varlık, bedenini terk edeceği zaman da, terk ettikten sonra da, kazanılmış dünya bilgilerinin varlığa mal edilmesi için gerekli sessiz ortamı sağlayan da, rahatsız edilmemesi için dışarıdan gelen yabancı tesirleri engelleyen de, varlığa ulaşması gerekiyorsa manyetik engelleri kaldırıp izin veren de yardımcı varlıktır.

Acaba yardımcı varlığım şu anda beni duyuyor mu veya ne yaptığımı görüyor mu ya da içimden geçenleri biliyor mu, diye düşünecek olursanız, sizin hakkınızda o, bunlardan çok daha fazlasına sahiptir. Yardımcı varlığın çok şey bilmesi ve insan varlığını koruması altında bulundurması, insanda sürekli gözetleniyorum paranoyası uyandırmamalıdır.

Tüm tesir akışlarını kontrol eden yardımcı varlık, gerektiği yer ve zamanlarda bir tesir gönderdiği zaman, bu tesirin insanın kendi varlığından mı yoksa yardımcı varlığından mı geldiği ayırt edilemez. Hatta insana söylenmemiş olsa, bir yardımcı varlığı olduğunu dahi bilemez. Her şeyin kendi içinden doğal olarak akıp geldiğini zanneder.

İnsan varlığının bir sorumluluk hak edebilmesi için, kendisin hazırladığı veya ortak hazırlanmış bir hayat planını, dünyadaki idrak ve irade hürriyetini kullanarak tatbik etmesi gerekir. Yardımcı varlık, sorumlu olduğu insan varlığının idrak ve irade hürriyetine müdahale etmez. Varlığın tekamül kurallarına uygun gelişimini korur ve kollar.

Eğer, bedenli bir insan varlığı, dünyadaki idrak ve irade özgürlüğünü kullanarak vicdanının denge seviyesini düşürür ise, bu durum, varlığın gerilemesi demek olur. Varlığın gerilemesi de tekamül kurallarına aykırıdır. Çünkü varlığı geliştiren ve yükselten vicdandır. İşte bu şartlar oluşmaya başlarsa önce ikazlar, dikkate alınmadığı takdirde de yardımcı varlığın müdahalesi başlamaktadır.

Vicdana olumlu değerlerin eklenip denge seviyesinin yükseltilmesi ve varlığın ileriye doğru bir adım atabilmesi için, yardımcı varlıklar umulmadık yer ve zamanlarda bir takım olayları meydana getirirler. İnsanlar da ihtiyaçları derecesinde bu olaylarla karşılaştırılırlar. Veya, ihtiyacı olan bir insan, yardımcı varlığının gönderdiği tesirlerin altında kalarak ister istemez kendi başını belaya sokar. O insanın yapması gereken ilk iş, sebep olarak kendi vicdanını incelemek olmalıdır. Çünkü varlık vicdani bir sonuç elde edene kadar yardımcı varlığı bu işin peşini bırakmaz.

Bu tesirler, yine o insanın içinden geliyormuş gibi görünür. Neden yaptınız diye sorarsanız suçu başkasına yükler veya dayanamadım, elimde olmadan yaptım, ettim, der. Kendi idrak ve iradesiyle yapılmış gibi göründüğü için, elbette herkes onu yaptığı işten sorumlu tutar. Kimse o olayın arkasında bir yardımcı varlığın bulunduğunu bilmez ve hesaba katmaz. Bu olaylara şahit olmak dahi çok geniş bir plan ve program dahilinde meydana gelmektedir, fakat her olur olmaz olayın sebebini de yardımcı varlıklara yüklemek yersizdir.

Bu varlık nerededir? Bu varlıklar, süptil alemlerde bulunmaktadırlar. Süptil alem, diğer alemlerin üzerinde bir alemdir. Varlıkların bedenleri bu alemin maddelerinden yapılmıştır, fakat oralarda bir yerlere yerleşmiş halde değildirler. Çünkü, süptil alemin maddeleri o kadar çok geliştirilmiş ve inceltilmiştir ki, tüm maddi özellikleri geride bırakıp enerji şeklini almıştır. Varlık, bu alemin bir kısım maddelerinden toplanıp birleştirilmiş olduğu için, çok yüksek frekanslı bir manyetik alan topu gibi olmuştur. Onun için, enerji haline gelmiş bu bedenin bir şekli olmaz. Kafa göz kulak gibi kısımları da bulunmaz. Fakat neticede bu bir beden ve bir maddedir.

Özelliği bilinmeyen ruhtaki bir içgüdü, bir kabiliyet, süptil alemin bir kısım maddelerinden toplanıp enerji şeklini alan bu topluluğa yansımış ve biraz geliştikten sonra da bu kabiliyete idrak denmiştir. Bu idrak, sanki kaygan bir zemini olan süptil alemin maddeleri üzerine kurulmuş, ruhla kainat arasında her türlü bilgi transferi yapan bir terminal gibi çalışmaktadır, fakat sabit bir yeri bulunmamaktadır.

Varlık demenin idrak demek olduğu daha evvel söylenmişti. Bu idrak, kainatın hangi noktasında ortaya çıkarsa, hangi alemde bir faaliyet gösterirse varlık da oradadır demektir. Her ruhun, bu kainatta, belirli bir seviyeden sonra hakim olup tüm alemlerde rahatlıkla kullandığı bu idrak bedeninin faaliyetleri üzerinde derin düşünmek gerekir.

Kısaca, yardımcı varlıkların veya insan varlıklarına onları yardımcı olarak atayanların, kainat içerisinde sabit bir ofisleri yoktur. Fakat, her insan varlığına üst varlıklar tarafından bir yardımcı varlık atanmıştır. Bir hazırlık içerisinde olan insanlık farkında olmasa bile her an yardım görmektedir.

Bu bilgilere sahip olan bir insan, kendi realitesince, eğer yardımcı varlığı tarafından bir zarara uğratıldığını düşünüyor veya hissediyor ise bunu, kendisine yapılmış çok büyük bir yardım olarak değerlendirmesi ve yardımcı varlığına minnet duyması gerekir.

Fakat önce insanın, bu zarara uğratılmayı; vicdan denge seviyesinin düştüğünü, kendi varlığının gerilemekte olduğunu, bunu gören yardımcı varlığın bir müdahalesi olduğunu görebilmesi gerekir. Tıkanan yolların açılması ise, vicdanının olumlu tarafına ancak bilgi ve idrakinin genişliği oranında eklenen değer kadar olacaktır.

Yardımcı varlıkların yardımlarının ne manaya geldiğini idrak edip vicdanlarını rehber edinmiş kimseler dünya okulunu bitirmiş sayılırlar.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147