Kadim Bilgelik

Kendindeki şeytanı yok etmek için Şeytan Sınavı - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kadim Bilgelik>Kendindeki şeytanı yok etmek için Şeytan Sınavı
Buba 17:55 16.09.19
Tüm kainat görünen ve görünmeyen tüm alem insan içindir, her şey Hakk sisteminin rüyası içindedir, Hakk maddeyi insan sıfatıyla deneyimlerken KUL diye anılır, Hakk ile kul aynıdır. İns’an kendine vakıf olabildiği ölçüde KUL olabilir.

Kul olabildiği ölçüde tüm bu alemin kendisi için olduğunu, alemin kendi hizmetinde olduğunu, her şeyin zaten sahibi olduğunu bu yüzden de hiçbir şeye sahip olmaması gerektiğini idrak seviyesine ulaşabildiği derecede tüm kainat onun hizmetine verilir.

Sahip olmaya çalışansa kendisindeki şeytanla harbini kazanamaz, o koştukça peşinden koştuğu kendinden uzaklaştırılır, koşmayı bırakanlarınsa gördüğü tüm bu zenginlik kendi oyununun fragmanıdır, oyunu görebildiğinde ve oyunundan çıkabildiğinde kendisine verileceğinin göstergesidir.

İnsan ruhsal yolculuğunda belli bir yere kadar geldiğinde kendindeki şeytanı yok etmek için şeytan sınavına girer, burada tutunduğu, sahip olmaya çalıştığı, peşinden koştuğu ne varsa HİÇ olduğunu idrak edebilmesi için elinden alınır, bu kapıdan hakkıyla geçebilenler, Allah şeytandan razı olsun bize dosdoğru hakikat yolumuzu gösterdi diyebilir.

Burada kişi kendini resetler, her insanda ruh ve zihin yani Allah ve şeytan vardır, Allah ve şeytansa hakikatte birdir, maddeyi deneyimlemesinde farklı isimlerle ve farklı rollerdedir, her insanın iyi ve kötü tarafı olmasının sebebi budur. bu yüzden insandaki ruh ve zihin yani Allah ve şeytan kast edilerek birbirinize düşman olarak maddeyi deneyimleyin denilmiştir.

Kişi kendi dengesini yönetim merkezi yani aklı sayesinde kurabilir, aklını ele geçiren güçten özgürleşebildiği ölçüde, akıl melekesiyle yani Cebrail’le tanışır, akıl, ruh ve zihin dengesine vakıf olur.

Tüm bu oyun varlığın insan sıfatıyla oynamasındaki kurduğu sistemi idrak etmek içindir, öyle bir sistemdir ki, muhteşem nizam intizam üstünedir, sistem için topluluk inancında olanlardan bazıları 99 bazıları 70 küsür isimle anmışlardır, oysaki sistemin ismi AŞK’tır.

Aşk Hakk demektir, kula nasip edilişi sistemi idrak içindir, aşk geldiğinde açılımlar oluşur, aşk madde üzerindeki tüm kapıları açan tek anahtardır.

İns’an aşka vakıf olup yanmaya başladığında tüm alemine zihinden özgürleşip ruhuyla bakar, çiçeklere, böceklere, yollara, gördüğü ve görmediği her şeye aşk yani Hakk gözüyle bakar, lakin peşinden koşmuştur fakat ona verilmemiştir, o yine de vazgeçmemiştir, yanmıştır yok olmuştur.

Sistem kendindeki eğoyu yok etmek ve sistemi idrak etmek için aşka yani kendisine vakıf olmuştur, kendini bilmeye başladığındaysa içindeki Hakk tecelli eder, işte o zaman aşık olmaktan çıkar ve AŞK olur.

Orada kavramlar yoktur, hayvani boyutu geçmiştir Hakk olduğunu idrak etmiştir, içindeki hayvan ölmüş Aşk açığa çıkmıştır, bir kişinin peşinden koşmaz işin hakikatine vakıf olmuş yani KUL olmuştur.

Aşk boyutunda koşmak yoktur, kişi kendi bedeni dahil her şeyin kendi hizmetinde olduğunu bilir ve koşmayı bıraktıkça, vazgeçtikçe akıl hazır hale gelmiştir, o zaman her şey önüne serilir, o aşktır her şey onun hizmetindedir. Maddenin manasına vakıf olmuştur, kendindeki Hakka vakıf olabildiği ölçüde de maddeye hükmeder.

Tüm bu yaşam dediğimiz rüyada bilinç olarak düşen varlık kendini unutmuştur, unutturulmuştur, lakin unutanda, unutturanda kendisidir, hepsi oyundan ibarettir, Hakk kendini bilmek için maddeyi deneyimlemektedir, rüyayı idrak edebilenler için madde yoktur, insan ne zaman maddeye kapılırsa Hakk ile Kul arası yani kişinin kendine olan uzaklığı açılır. Hakk sisteminde asıl olan kişinin kendini bilmesidir, kendini bilen Hakkı bilir ki, oda kendisidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elif35 18:17 16.09.19
Evveli AŞK Ahiri AŞK Vesselam ❤

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kırklar 18:18 16.09.19
Şimdi kıymetini pek bilemediğimiz bu maddi vücudumuz,maddi hayatımız bize muvakkat zevkler ve sefahatlar yolunda harcanmak için değil, lazım gelen hazırlığı yaparak ebedi huzur diyarına gitmek için verilmiş bir lütuf taşıtıdır. Irademiz de bu taşıtın direksiyonudur. Onu hüsran uçurumuna veya Kamil Insan'ın davet ettiği vicdan,irfan, gönül cennetine götürmek bizim elimizde dir. Maddi vücudumuzun yaratılmasındaki sebep ve hikmet, öbür dünyadaki imtihanı kazanmak için "ilahi bilgi " yi bu dünyada öğrenmemiz lazım geldiği hakikati ile ilgilidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
musab034 18:25 16.09.19
Gelir bir bir, gider bir bir,
Bu takdîre olmaz tedbîr,
Vaid böyle; yoktur cebir;
Ne gelen vâr, ne giden var…

Bir esrâr-ı ilâhîdir,
Bak: envâr-ı ilâhîdir;
Bil: ikrâr-ı ilâhîdir,
Ne gelen vâr, ne giden var…

Görünüşü: sen ile ben;
Bürünüşü: can ile ten;
Acep kimdir bu görünen?
Ne gelen vâr, ne giden var…

Çeşit çeşit eder edâ,
Adedi yok çıkar sadâ,
(… Ve nefahtü) verir gıdâ;
Ne gelen vâr, ne giden var…

Kendi (Zâhir), kendi (Bâtın),
Senden sana O’dur yakın;
Ben! der isen, O’ndan sakın…
Ne gelen vâr, ne giden var…

Bir aynadır, bakan kendi,
Her çiçekten kokan kendi,
Aşk verip de yakan kendi;
Ne gelen vâr, ne giden var…

Bu tedbîri düzen kendi,
Senin ile gezen kendi,
Mûzip kendi, düzen kendi;
Ne gelen vâr, ne giden var…

Kul kendidir, İlâh kendi,
Girdap kendi, felâh kendi,
Göz içinde siyah kendi;
Ne gelen vâr, ne giden var…

Nuh kendidir, Tûfan kendi,
Zâtı (Bâkî), her (Fân) kendi,
Bilen kimdir? İrfan kendi;
Ne gelen vâr, ne giden var…

(Emre) ile şaşan kendi,
Sağı, solu aşan kendi,
Âşıklarla koşan kendi;
Ne gelen vâr, ne giden var…

(Muhammed)le (İlim)kendi,
(Mesîh) kendi, (Kelîm)kendi,
Ben bir hiçim, dilim kendi;
Ne gelen vâr, ne giden var…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
El Kindi 18:29 16.09.19
Allah Senden Razı Olsun Gerçekleri Çok Güzel Açıklamışsınız Aşk İle Aşk İnsanın Kendisini Bilmek Kamil İnsan Olabilmek Hakikati Görebilmek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Kadim 19:53 16.09.19
Okunur her kitaptan,
Kurtuluruz azaptan;
Yârabbî! sen emîn-et
Çıkılmadık girdaptan.

Elinde değil midir?
Dilinde değil midir?
Bütün huylar, ahlâklar,
Selinde değil midir?

Bunları sen yarattın,
Kulun gönlüne attın;
Hızır'la, İlyas ile
Darlara hep imdattın.

Seyr-eden gözleri aç;
Her insana ihtiyaç;
Muhammed, (görmek) ile
Sana eyledi mîrac.

Canında; semâ değil,
Âleme nümâ değil;
(Emre)ye bir göz verdin,
Sır görür, âmâ değil.

Şifâyı ister senden,
Kalbleri saklar beden;
İçi Hâlik, dışı kul,
Bilmiyen, sanır bir ten.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ezo 18:55 19.12.20
İçten dökülen bazen geriye dönüp tekrar okunması gereken muhteşem yazı 💖

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi