Kadim Bilgelik

Ayet-el Kürsi ilmi ilahiyenin kudretini galaktik seviyede bilinçlere açar. - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kadim Bilgelik>Ayet-el Kürsi ilmi ilahiyenin kudretini galaktik seviyede bilinçlere açar.
Gercek 11:19 19.11.20
Ayete’l-Kürsi Rabbimizin; ilmi ilahiyenin kudretini galaktik seviyede bilinçlere açar.

İnsandaki tüm Melekeleri (İstidat, kabiliyet, düşünüş, derinlik, selamete erme) kuvvetlendirir.

Galaktik şuurun (Melek’i kuvve) İnsan şuuruna (öz boyut, vehmin erişemediği sahaya; Gönül) projeksiyonu gibi düşünelim.

"Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Ayete’l-kürsi okunan mekanlara manevi bir ağırlık çöker, bu ağırlık (geniş rahatlık) korkulardan emin olmanın getirdiği keyfiyetten dolayıdır.

Kişi 7 yöne okuma yaptığı takdirde manyetik sahası güçlü vede korunaklıdır, düşük seviyeli düşünceleri uzaklaştırırken, yüksek seviyeli düşünce duygulara ise kabulü yaşatır.

Sistemli bir şekilde okuma yapan birisinin aurası, beyin yapısı, kabir yapısı korunaklı vede sevinçle yaşamına devam eder.

Beynin aceleci vede panik hallerini gidererek alfaya; huşuya çeker ve de huzuru, derin düşünmeyi sağlar.

Tefekkür edebilir, anlam katmanları içinde biraz olsun gezinebilirsek ne demek istendiği daha rahat anlaşılacaktır.

Ayetel Kürsi Bakara Suresi'nin 255. Ayetidir.

Bismillahirrahmânirrahîm

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh olmayandır. Diridir, kayyumdur. O’nu ne bir uyuklama tutabilir, ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey O’nundur. İzni olmaksızın O’nun katında şefaatte bulunacak kimdir?

O, kulların önlerindekileri ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) bilir. Onlar O’nun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. (O, göklere, yere, bütün evrene hükmetmektedir.) Gökleri ve yeri koruyup gözetmek O’na güç gelmez. O, yücedir, büyüktür.

Cibril bana geldi. 'Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Âyetü'l-kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Âyetü'l-kürsi'yi oku.' dedi."

“Kim farz olan her namazın ardından Âyetü'l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır." (Bu hadis sebebiyle her farz namazdan sonra Âyetü'l-kürsi okunur.)

"Kur'an'ın en faziletli âyeti Bakara sûresindeki Âyetü'l-kürsi'dir. Bu âyet bir evde okunduğu zaman şeytan oradan uzaklaşır. " (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Korukmehmet 11:20 19.11.20
Marmara ilahiyat hocası birinin Ayetel Kürsi üzerine bir sohbetini dinlemiştim
Kendisi Marmara İlahiyatta öğrenciyken konferans vermek için ülkemizim meşhur psikologlarından Recep Doksat gelmiş
Recep Doksat vakti zamanında şuan psikolog olan oğlu Kerem Doksatla uzakdoğuya gitmişler (hangi ülke olduğunu söylemiyor) kadının biri orda insanların vucüdundan bağırsak gibi şeyler çıkartıyor bi kovaya dolduruyor hatta Recep bey video kaydı alıyor göz yanılması olmasın diye
Sıra kendisine gelirken bu işlemi deneyimsellemek için ailesinden öğrendiği felak nas ayetel kürsi fatihayı şerife okuyor ve kadın yaptığı işlemi yapamıyor Recep beye siz kendinizi korumaya almılsınız diyor müsade ederseniz yapabilirm diyo Recep beyde müsade ediyor

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
canbar 11:21 19.11.20
Selamun aleykum hocam biz ayetwl kursi yi sağ sevri yaparak okuyoruz sağ devri yaparak 7 yone okumus oluyoruz kıble ye yonelip oyle basliyoruz cok etkili bir efal dir gunde 2 defa yapiliyor bir kac gun yaptiktan sonra celalullah ın yatistigini fark ediyor insan

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Furki34 11:22 19.11.20
Sağ devri yaparak 7 yöne okumak kıbleye yönelip başlamak nasıl oluyor?Etkisi faydası nedir?Biraz net anlatırmısınız?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
canbar 11:24 19.11.20
Bu arada zikire başlayan kardeşlerimiz, günde bir iki defa, zikrini tamamladıktan sonra, aşağıda tarif üzere sağ devrini yaparlarsa yerde ve gökte negatif güçleri bağlamış, nefsanî ve şeytani baskılardan, düşmanlarından gelecek her türlü ruhani ve cismani tehlikeden kendilerini korumuş olurlar…

Sağ devri yapmakla, hacıların Kâbe-i muazzamayı tavaf etmeleri gibi sevap kazanırlar. Kâbe insan kalbini temsil eder. Sağ devri (sağ devri nedir) ile kişi kendi kalbi üzerinde tavaf yapmış, Allah tealanın celalini temsil eden sol yanımızı daire içine alarak, bütün celalullah’ı hapsetmiş, cemalullah’a sığınmış demektir. Allah’ın gadabından rahmetine iltica edilmiştir.

Bu devir mecbur kalınmadıkça (sıklıkla) kesretle yapılmaz. Günde bir kere sabah, bir kere de akşam olmak üzere iki defa yapılması yeterlidir.
Daha fazlası ancak ileri derecede bir olumsuz tecelliden haberdar olunursa yapılır ki, ihtilaçname yazımızda hangi hallerde sağ devri ile savunma yapılacağı yazılıdır. Yüzyıllar boyu bu bilgiler halktan gizlenmiş bu efaller ve ihtilaçname günümüz insanının içinde bulunduğu zorluklardan dolayı biiznillah, yayınlanmasına müsaade edilmiştir.

Dünya döner, ay döner, güneş döner galaksiler döner, evren döner…Allah’ın cc. bir ismi “el devvar”dır. Yedi gökten biri (zühre )dışında tamamı saat yönünün tersine, yani solunu içeri alarak , yani sağ devri yaparak döner.
Bu dönüşe ilm-i ledün dilinde sağ devri demişler. Bedenin sol yanını içeri alır, hapseder. Bu kadar açıklama yapma nedenimiz okurdan aldığımız dönüşlerdir.
Sol Allah’ın celâl sıfatlarını, sağ Cemal’ini temsil eder. Celâl yıkıcı güç, cemâl yapıcı güç diyebiliriz. Ve evren düalite (zıdlık) üzerine var edilmiştir. İlk bakışta varlık cemalden, yokluk celaldendir.
O nedenle Hz. Mevlana, “dünya döner, yıldızlar döner, gezegenler döner, bunlarla beraber her şey döner, ben neden dönmeyecekmişim” dedi ve semaya başladı. Ama kesrete gitti, ilm_i ledün hikmetullah‘ın kurallarına uymadan, sakıncalarını bilmeden döndü… Bir saat içinde yüzlerce kere döndü. Halbuki günde iki keresi yeter.
Marifetullah ehli şartlarına uyarak üç kere de devir yapabilir. İcab ederse daha fazla da dönebilir, ancak her fiilin bir getirisi vardır, bir de götürüsü..Alemlerde hesapsız, ilimsiz bir alan söz konusu olmaz olamaz.
Üçten fazlasını bu işin bilenleri tecrübe ederek sakıncalı buldular. dünya dengeler dünyasıdır, hayat zıdların terkibinden meydana gelen bir mucizedir. Kısaca üçten ziyadesi zarar-ı muciptir buyrulmuştur.
İşte o mucize dönüşün nasıl yapıldığına dair yazımız;

Tam da Kâbe’de hacıların yaptığı farz ibadet şekliyle;
SAĞ DEVRİ nasıl yapılır ?

Sağ devri efâl sırrında en büyük korunma efâlidir… Her türlü tehlike anında yapıldığı gibi, günlük olaylarda olması muhtemel olumsuzluklardan da Allah’a sığınmaktır. Allah tealanın gazabından lutfuna sığınmaktır.

Ayet el Kürsî ile yapılan devire “devri âl┠denir. Kişinin kendi kalbi etrafında tavaf etmesi demektir. Sevapları bakımından Kâbe’nin tavafı ile eş anlamlıdır. Hz İbrahim Halilullah zamanından bu yana, ehil zatlar tarafından bilinen bir ibadet şeklidir. Allah’ın celâlından, cemâl sıfatına sığınmak demektir.

Evrende her ne olur yahut ölürse, Allah’ın sıfatlarının inkılabından ibarettir. Gerek kaderin cilvesi, gerekse yine kader sırrının icabı yaptığımız işlerin, söylediğimiz sözlerin sonucu olarak bize geri dönen olumsuz tecellilerin etkisinden korunmak üzere yapılır… Besmelenin fatihanın ve Ayet el Kürsî’nin koruyucu etkisine sığınmaktır. Cenabı Hakk’ın bir sıfatı diğer sıfatını izale eder. San’iğ kudret ezelde böyle hükmetmiş...Bir sevap bir günahı siler, Açlığı, rızkı izale eder; hastalığı, şifa sıfatının tecellisi iyileştirir.
Geçmişte bilmeden veya irademizle, hayır zannıyla yaptığımız efâl ve dualarımız, hikmette belli işlemlerden geçtikten sonra beşeriyete intikal ile bize mükâfat veya ceza olarak döner. Ceza olarak dönenlerden,Allah’ın af ve koruyuculuğuna sığınmak üzere bu sağ devri seçilmişler (yüksek manevi görevliler) tarafından yapılagelmiştir.
Her ne hikmetse hep gizlenmiş. Bu zor zamanda Mü’min’lerin imdadına yetişmek üzere bildirilmesinde bir sakınca görülmemiş, beyanına izin vermiştir. Bu efâli düzenli olarak yapan bir Allah yolcusu hem içten hem dıştan gelen saldırılara karşı korunmuş olur. Ayetel kürside beş esma vardır. Bu beş esmadan biri şafi esması biri hafız (koruyan) eden hafız esmasıdır. Bu devri yapan zat hasta ise şifa bulur, dertli ise deva bulur, süluku sırasında karşılaştığı engelleri kolay aşar. Kendisini emniyette hissedeceğinden Allah’a yolculukta cesareti artar. Şeytanın tuzaklarından, aklî yanılgılardan, vesvese ve evhamlarından,süfli varlıkların saldırılarında korunur, arınır.
Günde bir akşam bir sabah olmak üzere iki defa yapılır… Ehli ihtiyaç halinde daha fazla yapar, ancak sıradan insanlar için iki defası yeterlidir. Namaz kılanların herhangi bir vakit için bunu adet edinmesi ve her gün aynı vakitte yapması tavsiye edilir. Bu sayede yedi günde yedi göğün her birinde bir kere sağ devri yapmış olur.
Sağ devri besmeleye ihtiyaca göre eklenen iki esma ile de okunur. Ancak bu esma bilgisi gerektirdiğinden daha zordur. En iyisi Ayet el Kürsî ile korunmaktır. Çok sıkışık durumda olanlar ayet el kürsi’ye Kafirun Suresini ekleyerek tavaf edebilirler. Kafirun suresi bir savunma ifadesidir.
Her duada olduğu gibi niyet etmek gerekir. Niyetsiz ibadet olmaz. Abdestsiz ibadet olmadığı gibi niyetsiz ibadet de olmaz.
”Niyetsiz ibadet hedefsiz ok gibidir.”
Sağ devrinde nasıl niyet edilir ?
‘’Ya Rabb’im, Niyet ederim, okuyacağım esmâların ve yapacağım efâllerin sırrı mucibince dünyevi ve uhrevi helalinden olan bütün güzelliklerin ve bütün zenginliklerin zatımda ve sıfatımda tecellisini, işlerim üzerine şimdiye kadar kilitlenmiş bütün kilitlerin açılmasını, düğümlenmiş bütün düğümlerin çözülmesini, dünya kuruldu kurulalı her ne sebeple yapılmış olursa olsun bütün büyülerin ve sihirlerin iptalini ve bu sebeplerle işlenmiş bütün büyük küçük günahların affedilmesini, tüm insanlık için affını ve hideyetini, bedeni ve ruhi hastalıklarımıza şifa vermeni niyet ve talep ederim. Dostuma dost, düşmanıma düşman, zaman içinde an, serian ve gariben dua ve dileklerimi arş-ı âlâdan kabul buyur.. ya rahiym ve ya keriym ve ya muciyp ya nur…
İstimdat ya Resulullah,
istimdat ya Habibullah
istimdat ehl-i beyt-i güzin,
istimdat ashab-ı kiram
ve’l istimdat cümle Cemal Kemal ruhaniyat…”
3 Salavat
Namaza başladığımız gibi tekbir getiririz. Ve ellerimizi namazdaki gibi bağlarız.

Bir Fatiha okur, ardından besmele çeker, Ayet’el Kürsî’yi bir defa okursun. doksan derece (bir çeyrek daire) soluna, ayaklarını yerden kaldırmadan, sağ ayağını ileri atarmış gibi sürükleyerek döner, sol ayağını yeni durumuna adapte ederek vücudun duruşunu düzeltirsin. Yönün doğuya dönmüş olur.
Yeniden aynı ayeti(ayet el kürsi’yi) besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönüşle, yönünü kuzeye çevirmiş,kıbleyi arkana almış olursun.
Yeniden aynı ayeti besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönersin, yüzün batıya dönmüştür.
Yeniden okuyarak kıbleye dönersin,devir tamamlanır.
Kendini ve sıfatını, okuduğun esmâların(Ayet’el-Kürsi’deki beş esmanın) anlamıyla daireye (korumaya-manevi zırh içine ) aldın demektir.
Burada dilersen bir kere daha ayeti kebiri okur gökyüzüne nefes edersin.Yeniden okur yere yönelerek üflersin.Yeniden okur ve yutkunursun, yutarsın. Böylece yedi yönden kendini korumuş olursun. Bu son üç okuyup üfleme işi her zaman şart değildir. Sıkıntı duyulduğunda yapılır. Bir de depresyondayım, panik atak geçiriyorum diyenler veya musallat olduğundan şüphe edenler bu yedi okumayı düzenli olarak mutlaka yapmalılar. Kendisinde büyü sihir nazar etkisi olduğundan şüphe edenler ile cin tasallutunda olanlar ayetel kürsiyi kopya kalemle bir kağıda yazar, bir damacana içme suyu içine atarak kırk gün o sudan içmeli, her Cuma günü Cuma selası ile ezan arsında bir kova banyo suyuna bir bardak bu sudan ilave ederek yıkanmalıdır. Bu suya bir çay bardağı üzüm sirkesi eklemek etkiyi kat be kat artırır.
Bu arada evin kapıları pencereleri halıları üzüm sirkesi ile sık sık silinmelidir. Kendisini nazar büyü vs..ile hasta hissedenler banyo sularına bir çay bardağı sirke ilave ederek yıkanmalıdır..sabahları bir kaşık sirkeyi bir bardan suyla seyrelterek içmek de şifa kaynağıdır.
Devir tamam olunca eller yanlara bırakılır. Üç veya dokuz salâvat getirilerek devir tamamlanmış olur. Bir kere de;
“Lâ ilahe illallahü vahtehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve âlâ külli şey-ün kadir” okursun. Daireden sol adımını ileriye ( çizdiğin dairenin dışına) atarak çıkarsın.
Sol ayakta kendi zatın vardır. O nedenle sol ayakla çıkarsın ki zatın daire içinde hapsolmasın. Ayrıca daire kutsanmış, dış ortama göre kutsiyet kazanmıştır bir mekana dönüşmüştür, kutsi alandan sıradan alana geçerken (mescitlerden sol ayakla çıkılır) sol ayak ile geçilir. Buna çok dikkat etmelisin. Aksi halde o dairede kendin dahi hapsolmuş olursun ki bu hikmette yasaktır; zarar görürsün. İptilaya uğrarsın. Bu yaptığın efâl ile hem kendini hem yakın çevreni, sevdiklerini, Mü’min’leri koruma altına aldın demektir. Hayat içinde seni aşırı derecede üzecek her tecelli Allah’ın izniyle mahviyete gidecek, affedilecektir.
Sağ Devri bu demektir. Hayırlı uğurlu olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Furki34 11:28 19.11.20
Açıklama ve bilgilendirme için saolun.

Allah razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
nur2020 04:07 11.02.21
canbar Nickli Üyeden Alıntı:
Bu arada zikire başlayan kardeşlerimiz, günde bir iki defa, zikrini tamamladıktan sonra, aşağıda tarif üzere sağ devrini yaparlarsa yerde ve gökte negatif güçleri bağlamış, nefsanî ve şeytani baskılardan, düşmanlarından gelecek her türlü ruhani ve cismani tehlikeden kendilerini korumuş olurlar…

Sağ devri yapmakla, hacıların Kâbe-i muazzamayı tavaf etmeleri gibi sevap kazanırlar. Kâbe insan kalbini temsil eder. Sağ devri (sağ devri nedir) ile kişi kendi kalbi üzerinde tavaf yapmış, Allah tealanın celalini temsil eden sol yanımızı daire içine alarak, bütün celalullah’ı hapsetmiş, cemalullah’a sığınmış demektir. Allah’ın gadabından rahmetine iltica edilmiştir.

Bu devir mecbur kalınmadıkça (sıklıkla) kesretle yapılmaz. Günde bir kere sabah, bir kere de akşam olmak üzere iki defa yapılması yeterlidir.
Daha fazlası ancak ileri derecede bir olumsuz tecelliden haberdar olunursa yapılır ki, ihtilaçname yazımızda hangi hallerde sağ devri ile savunma yapılacağı yazılıdır. Yüzyıllar boyu bu bilgiler halktan gizlenmiş bu efaller ve ihtilaçname günümüz insanının içinde bulunduğu zorluklardan dolayı biiznillah, yayınlanmasına müsaade edilmiştir.

Dünya döner, ay döner, güneş döner galaksiler döner, evren döner…Allah’ın cc. bir ismi “el devvar”dır. Yedi gökten biri (zühre )dışında tamamı saat yönünün tersine, yani solunu içeri alarak , yani sağ devri yaparak döner.
Bu dönüşe ilm-i ledün dilinde sağ devri demişler. Bedenin sol yanını içeri alır, hapseder. Bu kadar açıklama yapma nedenimiz okurdan aldığımız dönüşlerdir.
Sol Allah’ın celâl sıfatlarını, sağ Cemal’ini temsil eder. Celâl yıkıcı güç, cemâl yapıcı güç diyebiliriz. Ve evren düalite (zıdlık) üzerine var edilmiştir. İlk bakışta varlık cemalden, yokluk celaldendir.
O nedenle Hz. Mevlana, “dünya döner, yıldızlar döner, gezegenler döner, bunlarla beraber her şey döner, ben neden dönmeyecekmişim” dedi ve semaya başladı. Ama kesrete gitti, ilm_i ledün hikmetullah‘ın kurallarına uymadan, sakıncalarını bilmeden döndü… Bir saat içinde yüzlerce kere döndü. Halbuki günde iki keresi yeter.
Marifetullah ehli şartlarına uyarak üç kere de devir yapabilir. İcab ederse daha fazla da dönebilir, ancak her fiilin bir getirisi vardır, bir de götürüsü..Alemlerde hesapsız, ilimsiz bir alan söz konusu olmaz olamaz.
Üçten fazlasını bu işin bilenleri tecrübe ederek sakıncalı buldular. dünya dengeler dünyasıdır, hayat zıdların terkibinden meydana gelen bir mucizedir. Kısaca üçten ziyadesi zarar-ı muciptir buyrulmuştur.
İşte o mucize dönüşün nasıl yapıldığına dair yazımız;

Tam da Kâbe’de hacıların yaptığı farz ibadet şekliyle;
SAĞ DEVRİ nasıl yapılır ?

Sağ devri efâl sırrında en büyük korunma efâlidir… Her türlü tehlike anında yapıldığı gibi, günlük olaylarda olması muhtemel olumsuzluklardan da Allah’a sığınmaktır. Allah tealanın gazabından lutfuna sığınmaktır.

Ayet el Kürsî ile yapılan devire “devri âl┠denir. Kişinin kendi kalbi etrafında tavaf etmesi demektir. Sevapları bakımından Kâbe’nin tavafı ile eş anlamlıdır. Hz İbrahim Halilullah zamanından bu yana, ehil zatlar tarafından bilinen bir ibadet şeklidir. Allah’ın celâlından, cemâl sıfatına sığınmak demektir.

Evrende her ne olur yahut ölürse, Allah’ın sıfatlarının inkılabından ibarettir. Gerek kaderin cilvesi, gerekse yine kader sırrının icabı yaptığımız işlerin, söylediğimiz sözlerin sonucu olarak bize geri dönen olumsuz tecellilerin etkisinden korunmak üzere yapılır… Besmelenin fatihanın ve Ayet el Kürsî’nin koruyucu etkisine sığınmaktır. Cenabı Hakk’ın bir sıfatı diğer sıfatını izale eder. San’iğ kudret ezelde böyle hükmetmiş...Bir sevap bir günahı siler, Açlığı, rızkı izale eder; hastalığı, şifa sıfatının tecellisi iyileştirir.
Geçmişte bilmeden veya irademizle, hayır zannıyla yaptığımız efâl ve dualarımız, hikmette belli işlemlerden geçtikten sonra beşeriyete intikal ile bize mükâfat veya ceza olarak döner. Ceza olarak dönenlerden,Allah’ın af ve koruyuculuğuna sığınmak üzere bu sağ devri seçilmişler (yüksek manevi görevliler) tarafından yapılagelmiştir.
Her ne hikmetse hep gizlenmiş. Bu zor zamanda Mü’min’lerin imdadına yetişmek üzere bildirilmesinde bir sakınca görülmemiş, beyanına izin vermiştir. Bu efâli düzenli olarak yapan bir Allah yolcusu hem içten hem dıştan gelen saldırılara karşı korunmuş olur. Ayetel kürside beş esma vardır. Bu beş esmadan biri şafi esması biri hafız (koruyan) eden hafız esmasıdır. Bu devri yapan zat hasta ise şifa bulur, dertli ise deva bulur, süluku sırasında karşılaştığı engelleri kolay aşar. Kendisini emniyette hissedeceğinden Allah’a yolculukta cesareti artar. Şeytanın tuzaklarından, aklî yanılgılardan, vesvese ve evhamlarından,süfli varlıkların saldırılarında korunur, arınır.
Günde bir akşam bir sabah olmak üzere iki defa yapılır… Ehli ihtiyaç halinde daha fazla yapar, ancak sıradan insanlar için iki defası yeterlidir. Namaz kılanların herhangi bir vakit için bunu adet edinmesi ve her gün aynı vakitte yapması tavsiye edilir. Bu sayede yedi günde yedi göğün her birinde bir kere sağ devri yapmış olur.
Sağ devri besmeleye ihtiyaca göre eklenen iki esma ile de okunur. Ancak bu esma bilgisi gerektirdiğinden daha zordur. En iyisi Ayet el Kürsî ile korunmaktır. Çok sıkışık durumda olanlar ayet el kürsi’ye Kafirun Suresini ekleyerek tavaf edebilirler. Kafirun suresi bir savunma ifadesidir.
Her duada olduğu gibi niyet etmek gerekir. Niyetsiz ibadet olmaz. Abdestsiz ibadet olmadığı gibi niyetsiz ibadet de olmaz.
”Niyetsiz ibadet hedefsiz ok gibidir.”
Sağ devrinde nasıl niyet edilir ?
‘’Ya Rabb’im, Niyet ederim, okuyacağım esmâların ve yapacağım efâllerin sırrı mucibince dünyevi ve uhrevi helalinden olan bütün güzelliklerin ve bütün zenginliklerin zatımda ve sıfatımda tecellisini, işlerim üzerine şimdiye kadar kilitlenmiş bütün kilitlerin açılmasını, düğümlenmiş bütün düğümlerin çözülmesini, dünya kuruldu kurulalı her ne sebeple yapılmış olursa olsun bütün büyülerin ve sihirlerin iptalini ve bu sebeplerle işlenmiş bütün büyük küçük günahların affedilmesini, tüm insanlık için affını ve hideyetini, bedeni ve ruhi hastalıklarımıza şifa vermeni niyet ve talep ederim. Dostuma dost, düşmanıma düşman, zaman içinde an, serian ve gariben dua ve dileklerimi arş-ı âlâdan kabul buyur.. ya rahiym ve ya keriym ve ya muciyp ya nur…
İstimdat ya Resulullah,
istimdat ya Habibullah
istimdat ehl-i beyt-i güzin,
istimdat ashab-ı kiram
ve’l istimdat cümle Cemal Kemal ruhaniyat…”
3 Salavat
Namaza başladığımız gibi tekbir getiririz. Ve ellerimizi namazdaki gibi bağlarız.

Bir Fatiha okur, ardından besmele çeker, Ayet’el Kürsî’yi bir defa okursun. doksan derece (bir çeyrek daire) soluna, ayaklarını yerden kaldırmadan, sağ ayağını ileri atarmış gibi sürükleyerek döner, sol ayağını yeni durumuna adapte ederek vücudun duruşunu düzeltirsin. Yönün doğuya dönmüş olur.
Yeniden aynı ayeti(ayet el kürsi’yi) besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönüşle, yönünü kuzeye çevirmiş,kıbleyi arkana almış olursun.
Yeniden aynı ayeti besmele ile birlikte okur, bir çeyrek daire dönersin, yüzün batıya dönmüştür.
Yeniden okuyarak kıbleye dönersin,devir tamamlanır.
Kendini ve sıfatını, okuduğun esmâların(Ayet’el-Kürsi’deki beş esmanın) anlamıyla daireye (korumaya-manevi zırh içine ) aldın demektir.
Burada dilersen bir kere daha ayeti kebiri okur gökyüzüne nefes edersin.Yeniden okur yere yönelerek üflersin.Yeniden okur ve yutkunursun, yutarsın. Böylece yedi yönden kendini korumuş olursun. Bu son üç okuyup üfleme işi her zaman şart değildir. Sıkıntı duyulduğunda yapılır. Bir de depresyondayım, panik atak geçiriyorum diyenler veya musallat olduğundan şüphe edenler bu yedi okumayı düzenli olarak mutlaka yapmalılar. Kendisinde büyü sihir nazar etkisi olduğundan şüphe edenler ile cin tasallutunda olanlar ayetel kürsiyi kopya kalemle bir kağıda yazar, bir damacana içme suyu içine atarak kırk gün o sudan içmeli, her Cuma günü Cuma selası ile ezan arsında bir kova banyo suyuna bir bardak bu sudan ilave ederek yıkanmalıdır. Bu suya bir çay bardağı üzüm sirkesi eklemek etkiyi kat be kat artırır.
Bu arada evin kapıları pencereleri halıları üzüm sirkesi ile sık sık silinmelidir. Kendisini nazar büyü vs..ile hasta hissedenler banyo sularına bir çay bardağı sirke ilave ederek yıkanmalıdır..sabahları bir kaşık sirkeyi bir bardan suyla seyrelterek içmek de şifa kaynağıdır.
Devir tamam olunca eller yanlara bırakılır. Üç veya dokuz salâvat getirilerek devir tamamlanmış olur. Bir kere de;
“Lâ ilahe illallahü vahtehu lâ şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve âlâ külli şey-ün kadir” okursun. Daireden sol adımını ileriye ( çizdiğin dairenin dışına) atarak çıkarsın.
Sol ayakta kendi zatın vardır. O nedenle sol ayakla çıkarsın ki zatın daire içinde hapsolmasın. Ayrıca daire kutsanmış, dış ortama göre kutsiyet kazanmıştır bir mekana dönüşmüştür, kutsi alandan sıradan alana geçerken (mescitlerden sol ayakla çıkılır) sol ayak ile geçilir. Buna çok dikkat etmelisin. Aksi halde o dairede kendin dahi hapsolmuş olursun ki bu hikmette yasaktır; zarar görürsün. İptilaya uğrarsın. Bu yaptığın efâl ile hem kendini hem yakın çevreni, sevdiklerini, Mü’min’leri koruma altına aldın demektir. Hayat içinde seni aşırı derecede üzecek her tecelli Allah’ın izniyle mahviyete gidecek, affedilecektir.
Sağ Devri bu demektir. Hayırlı uğurlu olsun
Allah razi olsun. Cok seyirme yasiyorum marifetnamaye bakinca sag devir sol devir yazardi merak ediyordum ne zamndir nasil yapilir diye ogrenmem bugune kismetmis

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 13:15 15.02.21
Tarif edilen korunmanın kaynağı nedir bilen varsa Allah rızası için açıklarmı.? Sahihmidir . @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @HATTAB 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
imas 13:42 15.02.21
Elifelif Nickli Üyeden Alıntı:
Tarif edilen korunmanın kaynağı nedir bilen varsa Allah rızası için açıklarmı.? Sahihmidir . @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]. @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @HATTAB 🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
haci ali bayram isimli kisinin ortaya cikardigi uygulama,adamin bazi fikirleri akla zarar,mesela yururken veya ayakta Allah zikri cekilmez gibi,seğirmeler konusundaki fikirleri gibi,bu uygulamayada benim aklim yatmadi,herkes kafasina gore bir sey cikariyor....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Elifelif 14:01 15.02.21
imas Nickli Üyeden Alıntı:
haci ali bayram isimli kisinin ortaya cikardigi uygulama,adamin bazi fikirleri akla zarar,mesela yururken veya ayakta Allah zikri cekilmez gibi,seğirmeler konusundaki fikirleri gibi,bu uygulamayada benim aklim yatmadi,herkes kafasina gore bir sey cikariyor....
İmas kardeşim Allah teala razı olsun senden benimde aklım yatmadı o yüzden sizlere danıştım şurası şüpheye düşürdü soldan sağa dönüş yapılıyor normalde sağdan sola dönülür ben öyle yapıyorum yani sağ hayırdır hayılıdan başlamak gerekir bu sanki şeytana kapı açıyor Allah teala korusun hepimizi böyle insanların şerrinden aminnn.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi