Kasem-ül Emlakül Felekiye

Meyamini seba kasemi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kasem-ül Emlakül Felekiye>Meyamini seba kasemi
MrBerkHD 10:03 18.01.20
Herhangi bir İnsana ve Cine İrsali hatif yapmak istersen: Bir
hafta müddetle (Yedi gün) şu mübarek beyitleri;
Ve sellattu vehmi fil enami fe sirrihu
Keseyfin minen nirani bil batşi hurrimet
Ve erseltu lil a'da-I kulli mukatilin
Minel cinni kitalan izel leylu azlemet

Her farz namazın arkasından onsekiz (18) defa oku. Yedinci (7)
gün oruçlu olarak şu daireyi;Bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını bir dala as. Ud ve cavi ile
buhurlayarak aşağıda gelecek olan Meyamini seba Kasemini yedi
(7) defa okuyup, dilediğin azab çeşitleriyle istediğin kişiye tevkil et.
Taki kağıt daldan ayrılıp bulunduğun mekanın köşelerinde
zıplayana kadar. Bu esnada sende mübtesim (Gülümsemek) ol.
Şayet böyle olursan kağıt tekrar dala döner. Böyle olunca o anda
sende bu iki güçlü ve şiddetli olan isimlerin

(Tayuş ve Tuş) sahibi olan bu iki hadimi taslite gönderirsen, matlubun olan
kimse feryad ederek, senden yardım isteyerek, yanına gelip,
ayaklarına kapanarak öper. O kişi zamanın en büyük kimsesi olsa
bile, Allah c.c. ın izniyle yanına gelir ve ayaklarına kapanır.
Meyamini seba Kasemi budur:
Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtu aleykum ya meaşirelmelaiketir ruhaniyyeti bil hayyul kayyumu elbaki eddaimullezi la
yemutullezi leyse kemislihi şeyin ellezi lehu ismun la yunsa
ve nurun la yutfa ve arşin la yezul ve kursiyyun la yeteharrake
munezzilel kitabi ala nebiyyihi muhammedin sallallahun
aleyhi ve selem. Eseluke Ya Allahu entella hullezi la ilahe illa
ente malikid dunya vel ahiratu eseluke en takdı haceti ve en
tusahhiralil meliki Tayyuş ve Tuş ve tusallithum ala keza
vekeza bisairi enva-il azabi bi heybetil azizir rahimil
muntakimil cebbaril mutekebbiril halikil bariul musavviris
semi-il basiril hakemil adlil habiri ecibu vi hakki Taşin Tarişin
metuşin şemluhin baruhin esrian min kabliisra-al muntakimu
fe yevme izin la yenfiu ahadikumen nedmu ve kullu minkuma
yaklebu yedahu ya leyte mekane haza deavtukum li kasemi
haza eyyuhel meyamines sebate en teczebu ila hazeynil
hadimeynil azimeyni ve entum ve cunudukum meahuma ve
tusallitu cemian ala keza ve keza bi kaffeti enva-il azabi bi
hakkil esmailleti ehaztu aleykum yevmis sebti ecib ya
meymunes sehabi ecib ya meymunes seyafi ecib ya
meymunel erzak ecib ya meymunel esved ecib ya meymunet
tayyari ecib ya meymunel ğamami ecib ya meymun eba nuh
ecibu cemian bi izzetiz zekiyyil azimil cebbari ve tusallitu ala
keza ve keza essaate hazihi vel vaktu haza bi azametillahir
rahmanir rahimil melikul kuddusus selamul mu'minul
muheymunul azizul cebbarul mutekebbirul halikul bariul
musavvirul ğaffarul kahharullezi eydid da-I bi esmaihi ala
sairil ervahı fesara bi zalike mulaza. Deavtukum inde fakti ve
talebtukum inde usrati ecibu bi ahiyyen şerahiyyen
heşlehaşin elvaşin kabaraşin yefuşin varişin allaşin ekşaşin
akşin işin cehaşin ecibu tavan ev kerhan bi kuvvetir rezzakil
vehhabil fettahil alimi ecibu tevekkelu ve tusallitu ala keza ve
keza bi sairi enva-il azabi ve huzi kalbehu min beyni cenbihi
ve suddu ve seal cihati aleyhi bi satveti kahri ahiyyen
şerahiyyen edunayi esbautin ali şeddayi elvahan elacele
essaate.


2.Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Yedi gün her farz
namazın arkasından yukarıdaki beyitleri 18 defa okur ve yedinci
gün oruçlu olarak okursun. Sekizinci gün kıbleye karşı oturup, iki
serçe parmağını sağ dizinin iç tarafından altına koyup, 1000 defa
Bekeşkeşin Celeşin
isimlerini okuyup, tevkil eder
veya içinden geçen dilediğin şeyi söylersin. Huddamlar matlubun
olan kişinin işini bitirir. Ama bu ameldeki şart matlubunu iyi
tanıman gerekir.

Kaynak :USÛLÜL BAST

SİRRİL EVFÂK VEL HAVAS
HAZIRLAYAN
İDRİS ÇELEBİ
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Logos 11:06 18.01.20
MrBerkHD Nickli Üyeden Alıntı:
Herhangi bir İnsana ve Cine İrsali hatif yapmak istersen: Bir
hafta müddetle (Yedi gün) şu mübarek beyitleri;
Ve sellattu vehmi fil enami fe sirrihu
Keseyfin minen nirani bil batşi hurrimet
Ve erseltu lil a'da-I kulli mukatilin
Minel cinni kitalan izel leylu azlemet

Her farz namazın arkasından onsekiz (18) defa oku. Yedinci (7)
gün oruçlu olarak şu daireyi;Bir kağıt üzerine yazıp, yazdığını bir dala as. Ud ve cavi ile
buhurlayarak aşağıda gelecek olan Meyamini seba Kasemini yedi
(7) defa okuyup, dilediğin azab çeşitleriyle istediğin kişiye tevkil et.
Taki kağıt daldan ayrılıp bulunduğun mekanın köşelerinde
zıplayana kadar. Bu esnada sende mübtesim (Gülümsemek) ol.
Şayet böyle olursan kağıt tekrar dala döner. Böyle olunca o anda
sende bu iki güçlü ve şiddetli olan isimlerin

(Tayuş ve Tuş) sahibi olan bu iki hadimi taslite gönderirsen, matlubun olan
kimse feryad ederek, senden yardım isteyerek, yanına gelip,
ayaklarına kapanarak öper. O kişi zamanın en büyük kimsesi olsa
bile, Allah c.c. ın izniyle yanına gelir ve ayaklarına kapanır.
Meyamini seba Kasemi budur:
Bismillahirrahmanirrahim. Aksemtu aleykum ya meaşirelmelaiketir ruhaniyyeti bil hayyul kayyumu elbaki eddaimullezi la
yemutullezi leyse kemislihi şeyin ellezi lehu ismun la yunsa
ve nurun la yutfa ve arşin la yezul ve kursiyyun la yeteharrake
munezzilel kitabi ala nebiyyihi muhammedin sallallahun
aleyhi ve selem. Eseluke Ya Allahu entella hullezi la ilahe illa
ente malikid dunya vel ahiratu eseluke en takdı haceti ve en
tusahhiralil meliki Tayyuş ve Tuş ve tusallithum ala keza
vekeza bisairi enva-il azabi bi heybetil azizir rahimil
muntakimil cebbaril mutekebbiril halikil bariul musavviris
semi-il basiril hakemil adlil habiri ecibu vi hakki Taşin Tarişin
metuşin şemluhin baruhin esrian min kabliisra-al muntakimu
fe yevme izin la yenfiu ahadikumen nedmu ve kullu minkuma
yaklebu yedahu ya leyte mekane haza deavtukum li kasemi
haza eyyuhel meyamines sebate en teczebu ila hazeynil
hadimeynil azimeyni ve entum ve cunudukum meahuma ve
tusallitu cemian ala keza ve keza bi kaffeti enva-il azabi bi
hakkil esmailleti ehaztu aleykum yevmis sebti ecib ya
meymunes sehabi ecib ya meymunes seyafi ecib ya
meymunel erzak ecib ya meymunel esved ecib ya meymunet
tayyari ecib ya meymunel ğamami ecib ya meymun eba nuh
ecibu cemian bi izzetiz zekiyyil azimil cebbari ve tusallitu ala
keza ve keza essaate hazihi vel vaktu haza bi azametillahir
rahmanir rahimil melikul kuddusus selamul mu'minul
muheymunul azizul cebbarul mutekebbirul halikul bariul
musavvirul ğaffarul kahharullezi eydid da-I bi esmaihi ala
sairil ervahı fesara bi zalike mulaza. Deavtukum inde fakti ve
talebtukum inde usrati ecibu bi ahiyyen şerahiyyen
heşlehaşin elvaşin kabaraşin yefuşin varişin allaşin ekşaşin
akşin işin cehaşin ecibu tavan ev kerhan bi kuvvetir rezzakil
vehhabil fettahil alimi ecibu tevekkelu ve tusallitu ala keza ve
keza bi sairi enva-il azabi ve huzi kalbehu min beyni cenbihi
ve suddu ve seal cihati aleyhi bi satveti kahri ahiyyen
şerahiyyen edunayi esbautin ali şeddayi elvahan elacele
essaate.


2.Bir kimseye İrsali hatif göndermek istersen: Yedi gün her farz
namazın arkasından yukarıdaki beyitleri 18 defa okur ve yedinci
gün oruçlu olarak okursun. Sekizinci gün kıbleye karşı oturup, iki
serçe parmağını sağ dizinin iç tarafından altına koyup, 1000 defa
Bekeşkeşin Celeşin
isimlerini okuyup, tevkil eder
veya içinden geçen dilediğin şeyi söylersin. Huddamlar matlubun
olan kişinin işini bitirir. Ama bu ameldeki şart matlubunu iyi
tanıman gerekir.
İlginç, kaynak nedir , müellifi kim?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
MrBerkHD 11:41 18.01.20
logos Nickli Üyeden Alıntı:
ilginç, kaynak nedir , müellifi kim?
usûlül bast
fi
sirril evfâk vel havas
hazırlayan
idris çelebi
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
H3roglif 21:58 18.01.20
Allah Razı Olsun Güzel Paylaşım
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Selam74 21:58 04.03.23
Benim için işlem yapabilcek olan var mı acaba etkili bir işlem yaptırmak istiyorum?
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi