Keşif ve istihare Uygulamaları

Gizli cevherlerden (Havas ilmi) - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Keşif ve istihare Uygulamaları>Gizli cevherlerden (Havas ilmi)
Devrimci 05:42 06.04.16
Gizli cevherlerden (Havas ilmi)

GİZLİ CEVHERLERDEN
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّـلَوةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ
Bismillahirrahmanirrahim
Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü vesselamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmein
( Rahman ve Rahim olan Allah ın adıyla.
Hamd Alemlerin Rabbi olan Allah (c.c.) a. Salat ve selam Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.) e ve O nun aile efradı ile yüce Ashabının üzerine olsun ).
Birçok kişinin heves edip elde edemediği ve herkesin buna muhtaç olduğu bir ilimdir. Ama alimler bu ilmi birçok kişiden gizlemişlerdir. Bu ilmin şartları çoktur.
Ben fakire Allah Teala hazretleri bu ilmi kolaylıkla ihsan etti. Sadık bir arkadaşım vardı. Bu sırrın hakikatini bende olduğunu öğrendi. Bana türlü hizmetlerde bulunduktan sonra, ona bir risale yazıp verdim.
Ey Talip ! Bu mübarek ilim bütün isteklerine reva (Uygun, layık) olsun. Bu kitabı cahil, münafık ve basireti kör olanlardan sakının. Zira böyle cahil, münafık ve basireti kör olanlar, bu ilmin kıymetini bilmeyip hor ve hakir görerek inkar ederler.
EBCEDİ KEBİR
Ey Talip! Ebced hesabında rakamlar (1) birden (10) ona kadar (1) birer birer, ondan (100) yüze kadar (10) onar onar, (100) yüzden bine (1000) kadarda (100) yüzer yüzer artar.
Ebcedi Kebir ( Büyük Ebced ) budur :
ز و هـ د ج ب ا
7
6
5
4
3
2
1
ن م ل ك ى ط ح
50
40
30
20
10
9
8
ش ر ق ص ف ع س
300
200
100
90
80
70
60
غ ظ ض ذ خ ث ت
1000
900
800
700
600
500
400
EBCEDİ SAĞİR
Bu Ebcede, Ebcedi sağir denir. Bu küçük Ebced büyük Ebced ten çıkmıştır. Ebcedi kebirdeki her harfin adedinden oniki-oniki (12) çıkarılıp, bakide kalan rakam o harfin karşılığıdır.
Örneğin: Lam (ل) harfinin Ebcedi Kebirdeki adedi (30) otuzdur. Bu rakamdan 12-12 çıkarılırsa bakide altı (6) kalır. Lam (ل) harfinin Ebcedi Sağir deki karşılığı altı (6) rakamıdır.
Ebcedi Sağir ( Küçük Ebced ) budur :
ز و هـ د ج ب ا
7
6
5
4
3
2
1
ن م ل ك ى ط ح
2
4
6
8
10
9
8
ش ر ق ص ف ع س
Sakıt
8
4
6
8
10
Sakıt
غ ظ ض ذ خ ث ت
4
Sakıt
8
4
Sakıt
8
4
Ebcedi Sağirde (Küçük Ebced) dört harf sakit tir. (Düşmüş) Bu dört harf Sin, Şın, Hı ve Zı dır. Bu harflerin ebcedi kebir adetlerinden oniki-oniki çıkarsak, geriye sıfır kalır. Bunun için bu dört harf sakittir.
HARFLERİN ANASIRI
Mevcut olan yirmisekiz harf anasırı erbaaya ( Dört unsur ) ayrılmış olup, her unsurda yedi (7) harf vardır. Bu harfler ve mensub oldukları unsurlar şöyledir:
1. Ateş unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meftuh (açık) tur. Kuru ve sıcak olup, safravi tabiatıdır. Ateş harflerinin yönü doğu olup, cezb edici ve galiptir.
Ateşe mensub olan harfler bunlardır:
ا هـ ط م ف ش ذ
Zel Şin Fe Mim Tı He Elif
2. Toprak unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meczum (kesik) dur. Kuru ve soğuk olup, sevdaviye tabiatıdır. Toprak harflerinin yönü güney olup, cezb edilen ve mağluptur.
Toprağa mensub olan harfler bunlardır:
ب و ى ن ص ت ض
Dat Se Sat Nun Ye Vav Be
3. Hava unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler mağmum ( kapalı ) dur. Nemli ve sıcak olup, demeviye tabiatıdır. Hava harflerinin yönü batı olup, cezb edici ve galiptir.
Havaya mensub olan harfler bunlardır:
ظ ج ز ك س ق ث
Se Kaf Sin Kef Ze Cim Zı
4. Su unsuru: Bu unsura bağlı olan harfler meksur (kırık) dur. Nemli ve soğuk olup, balgam tabiatıdır. Su harflerinin yönü Kuzey olup, cezb edilen ve mağluptur.
Suya mensub olan harfler bunlardır:
د ح ل ع ر خ غ
Ğayın Hı Ra Ayın Lam Ha Dal
Cedvelde şu tertip üzere toplanmıştır :
KAMER
UTARİD
ZÜHRE
ŞEMS
MERİH
MÜŞTERİ
ZÜHAL
ANASIRI ERBEA
ذ ش ف م ط هـ ا
ATEŞ
ض ت ص ن ى و ب
TOPRAK
ظ ت ق س ك ز ج
HAVA
غ خ ر ع ل ح د
SU
NURANİ VE ZÜLMANİ HARFLER
Yirmisekiz harfin ondördü nurani ve ondördü zülmani olarak ikiye ayrılmıştır.
Nurani harfler bunlardır :
ا ح ر س ص ط ع ق ك ل م ن هـ ى
Elif Ha Ra Sin Sad Tı Ayın Kaf Kef Lam Mim Nun Ye.
Zülmani harflerde bunlardır:
ب ت ث ج خ د ذ ز ش ض ظ غ ف و
Be, Te, Se, Cim, Hı, Dal, Zel, Ze, Şın, Dat, Zı, Ğayın, Fe, Vav.
ANASIRIN BİRBİRİNE DOST VE DÜŞMANLIĞI
Ateş erkek tabiatlı olup, Ateş ile Hava dosttur.
Su dişi tabiatlı olup, Su ile Toprak dosttur.
Hava erkek tabiatlı olup, Hava ile Toprak düşmandır.
Toprak dişi tabiatlı olup, Su ile Ateş düşmandır.
ANASIRIN MEVSİMLERDE DOSTLUĞU
İlkbahar mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur.
Yaz mevsiminde Ateş ile Toprak dosttur.
Sonbahar mevsiminde Su ile Hava dosttur.
Kış mevsiminde Su ile Hava dosttur.
GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ
Zühal gezegeninin tabiatı son derece kuru soğuk olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen göğün celladı olup, yedinci kat gökte doğar. Nahıs ( Kötü ) olup, en büyük uğursuzdur.
Müşteri gezegeninin tabiatı nemli sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen göğün kadısı olup, altıncı kat gökte doğar. Said ( iyi )olup, en büyük uğurlu gezegendir.
Merih gezegeninin tabiatı aşırı derecede kuru sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gece diye itibar olunur. Bu gezegen göğün beyi olup, beşinci kat gökte doğar. Nahıs olup en küçük uğursuz gezegendir.
Şems gezegeninin tabiatı kuru sıcak olup, anasırı ateş, cinsiyeti erkek ve gündüz diye itibar olunur. Şems gezegeni göğün sultanı olup, dördüncü kat gökte doğar. Said olup, en büyük nurlu gezegendir.
Zühre gezegeninin tabiatı kuru soğuk olup, anasırı toprak, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Zühre gezegeni göğün dansözü olup, üçüncü kat gökte doğar. Said olup en küçük uğurlu gezegendir.
Utarid gezegeninin tabiatı kuru soğuktur. Cinsiyeti dişi ve gündüz diye itibar olunur. Bu gezegen göğün katibi olup, ikinci kat gökte doğar. Mümtezic (birleşik)) olup, dört unsurda mevcuttur. Utarid gezegeni iyi ile iyi, kötü ilede kötü olur.
Kamer gezegeninin tabiatı nemli soğuk olup, anasırı su, cinsiyeti dişi ve gece diye itibar olunur. Bu gezegen göğün tabibi olup, birinci kat gökte doğar. Said olup, en küçük nurlu gezegendir.
BİRBİRİNE DOST OLAN GEZEGENLER
Zühal ile Merih gezegeni birbirine dosttur.
Müşteri ile Kamer gezegeni birbirine dosttur.
Merih ile Zühre gezegeni birbirine dosttur.
Şems ile Utarid gezegeni birbirine dosttur
Zühre ile Kamer gezegeni birbirine dosttur.
Utarid ile Zühre gezegeni birbirine dosttur.
Kamer ile Müşteri gezegeni birbirine dosttur.
BİRBİRİNE DÜŞMAN OLAN GEZEGENLER
Zühal ile Şems gezegeni birbirine düşmandır.
Müşteri ile Zühre gezegeni birbirine düşmandır.
Merih ile Utarid gezegeni birbirine düşmandır.
Şems ile Kamer gezegeni birbirine düşmandır.
Zühre ile Zühal gezegeni birbirine düşmandır.
Utarid ile Müşteri gezegeni birbirine düşmandır.
Kamer ile Merih gezegeni birbirine düşmandır.
GEZEGENLERİN ŞEREFİ
Şems gezegeninin şerefi Hamel burcundadır.
Kamer gezegeninin şerefi Sevr burcundadır.
Müşteri gezegeninin şerefi Seratan burcundadır.
Utarid gezegeninin şerefi Sünbüle burcundadır.
Zühal gezegeninin şerefi Mizan burcundadır.
Merih gezegeninin şeref Cedi burcundadır.
Zühre gezegeninin şerefi Hut burcundadır.
GEZEGENLERİN GÜNLERİ
Pazar gününün gezegeni Şems ( Güneş ) tir.
Pazartesi gününün gezegeni Kamer ( Ay ) dir.
Salı gününün gezegeni Merih ( Mars ) tir.
Çarşamba gününün gezegeni Utarid ( Merkür ) tir.
Perşembe gününün gezegeni Müşteri ( Jüpiter ) dir.
Cuma gününün gezegeni Zühre ( Venüs ) dir.
Cumartesi gününün gezegeni Zühal ( Satürn ) dir.
GEZEGENLERİN BUHURU
Zühal gezegeninin buhuru Meyatü saile dir.
Müşteri gezegeninin buhuru Sandalı asfer dir.
Merih gezegeninin buhuru Kust veTopalak kabuğu.
Şems gezegeninin buhuru Senderus ve Misk tir.
Zühre gezegeninin buhuru Ud ve Mastaki dir.
Utarid gezegeninin buhuru Muklil ezrak tır.
Kamer gezegeninin buhuru Lübani zeker dir.

Tarfatülayn hocadan alıntıdır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
aşk 16:06 17.05.16
işte tamamen havasçı arkadaşların ilgilendiği bir konu bu.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 06:45 08.06.16
aşk Nickli Üyeden Alıntı:
işte tamamen havasçı arkadaşların ilgilendiği bir konu bu.
Evet bu konuyu bilmeden,öğrenmeden havasscı olunmaz.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.
Sayın üyelerimiz Chat Sohbetlerinden faydalanmanız için 30 mesaj,Forum hocalarından ücretsiz bakım hizmetinden faydalanmak için ise 50 mesaj,E-kitap indirebilmeniz için 100 mesajınız olması gerekir.Lütfen forumdaki konulara yorumlar ve mesajlar yazarak forumda katılımcı ve aktif olunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Devrimci 10:32 08.06.16
CHAT!in altındaki reklama her gün 2-3 defa tıklayalım Arkadaşlar,foruma destek için ihmal etmiyelim

Sayın üyelerimiz Chat Sohbetlerinden faydalanmanız için 15 mesaj,Forum hocalarından ücretsiz bakım hizmetinden faydalanmak için ise 50 mesaj,E-kitap indirebilmeniz için 100 mesajınız olması gerekir.Lütfen forumdaki konulara yorumlar ve mesajlar yazarak forumda katılımcı ve aktif olunuz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kaan6375 11:35 08.06.16
dilan 17:46 08.06.16
emeğine sağlık kardeşim güzel paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Mahmut1 21:25 14.06.16
PARADOX 15:12 28.09.16
Ejder 14:28 30.09.16
artil 21:50 02.10.16
1 2 3 4