Keşif ve istihare Uygulamaları

Gözlerdeki Perdelerin Kalkması ve Keşfin Açılması - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 5 11  ... Sonuncu
Keşif ve istihare Uygulamaları>Gözlerdeki Perdelerin Kalkması ve Keşfin Açılması
HavasHoca 06:28 04.05.16
Gözlerdeki Perdelerin Kalkması ve Keşfin Açılması

KAF Suresi Âyet - 22

فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun

İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.
Ebced Değeri:2207

Gözlerdeki Perdelerin Kalkması ve Keşfin Açılması

KAF Suresi 22 nci ayetin ikinci kısmı

Bismillahirrahmanirrahim
لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ Meali: 22. Andolsun sen bundan gaflette idin; derhal biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir).

Yukarıdaki Kaf suresi 22. ayetin son kısmı “Kırmızı renkteki bölüm” gülsuyu-anber-misk-zaferan ile yapılan mürekkeple Cuma günü selalar okunurken bir kağıda yazılır,yazma işlemi sağdan sola doğru önce Hz. Süleymanın mührü yazılarak başlanır(bir çok kişi bilmez Hz.Süleymanın mührü Besmeledir) yine ayetin sonunda mühür yazılır. Ayetin başında ve sonunda mutlaka olmalıdır. Hz.Süleyman’ın mührü Davut yıldızı olarakta bilinir.Yazılan kağıt alına konmadan önce Kadir suresi okunması daha hoş olur. Kağıt alna konduktan sonra (düşmemesi için yapıştırılabilir) Besmele ile “İnnallahe kane semian basira” denir.Herhangi bir sayı yada sınır yok, istenildiği kadar söylenir.

Ayetin Türkçe Okunuşu:Bismillahirrahmanirrahim “Fekeşefna anke ğıtaeke febesarü kel yevme hadiyd”

Ayeti kerimenin yazılışını 50 nci sure 26 ncı cüz sayfa 518 den KAF suresi 22 nci ayetini Kur’anı Kerime bakarak yazarsanız hatanında önüne geçmiş oluruz.

KAF suresi 22 nci ayeti kerimesi
لَقَدْ كُنْتَ فى غَفْلَةٍ مِنْ هذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
Biz kırmızı kısmı yazıyoruz ayetin tamamını değil!... Lütfen Kuranı Kerimden bakarak yazın.
***********************

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 06:39 04.05.16
Kalp Gözü Açan Ayetler (Keşif Ayetleri) için bu linkteki konuyu da okuyunuz.

[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 06:42 04.05.16
En'am suresi 75.ayet:Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li yekûne minel mûkınîn(mûkınîne).

Bu ayetin riyazatlı ve oruçlu olarak 9 günlük çalışmasıyla Ruhani krallarla ilişki kurulur.Bir ara bunun çalışılması şeklini konu olarak açarım.
Uygulanmış ve başarılı olunmuş mücerreb bir çalışmadır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 09:04 04.05.16
kaf suresi 22.ayeti:لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.

(Allahû Teâla buyurur): “Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”


Kuran-ı Kerimdeki Keşif Ayetleri
Necm Suresi 58 لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ

Leyse lehâ min dûnillâhi kâşifeh(kâşifetun).

Onu, Allah’tan başka keşfedecek yoktur.

kaf suresi 22.ayeti:لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ

Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keşefnâ anke gıtâeke fe besarukel yevme hadîdun.

(Allahû Teâla buyurur): “Andolsun ki sen bundan gaflet içindeydin. İşte senden perdeni kaldırdık. Artık bugün senin görüşün keskindir.”

Mülk suresi 14.ayet:Elâ ya’lemu men halak(halaka), ve huvel latîful habîr(habîru).

Yaratan (yarattığını) bilmez mi? Ve O; Lâtif’tir, Habîr’dir (haberdar olandır).

yasin suresi 53.ayet:İn kânet illâ sayhaten vâhıdeten fe izâ hum cemîun ledeynâ muhdarûn(muhdarûne).

Sadece tek bir sayha (şiddetli ses dalgası)! İşte o zaman onlar, hepsi huzurumuzda hazır bulunanlardır.

rahman suresi 20.ayet: Beynehumâ berzehun lâ yebgıyân(yebgıyâni).

İkisi arasında berzah (engel) vardır, ikisi birbirinin sınırını geçemez (birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz).

Ali imran 118.ayet:Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehızû bitâneten min dûnikum lâ ye’lûnekum habâlâ(habâlen), veddû mâ anittum, kad bedetil bagdâu min efvâhihim, ve mâ tuhfî sudûruhum ekber(ekberu), kad beyyennâ lekumul âyâti in kuntum ta’kılûn(ta’kılûne).

Ey âmenû olanlar! Kendinizden (mü’minlerden) başkalarını sırdaş edinmeyin. Onlar sizi fesada düşürmekten geri kalmazlar ve size sıkıntı verecek şeyleri temenni ettiler. Kin ve öfkeleri ağızlarından (sözlerinden) belli olmuştur. Göğüslerinde gizledikleri şey (kinleri) daha da büyüktür. Akıl etmiş olsaydınız, size âyetleri açıklamıştık.

Maide 12.ayet:Ve lekad ehazallâhu mîsâka benî isrâîl(isrâîle), ve beasnâ minhumusney aşera nakîbâ(nakîben) ve kâlellâhu innî meakum lein ekamtumus salâte ve âteytumuz zekâte ve âmentum bi rusulî ve azzertumûhum ve akradtumullâhe kardan hasenen le ukeffirenne ankum seyyiâtikum ve le udhılennekum cennâtin tecrî min tahtıhel enhâr(enhâru), fe men kefere ba’de zâlike minkum fe kad dalle sevâes sebîl(sebîli).

Ve andolsun ki Allah, İsrailoğulları’ndan misak almıştı. Ve onlardan on iki nâzır görevlendirdik. Ve Allahû Teâla: “Eğer namazı mutlaka ikâme ederseniz, zekât verirseniz ve Resûllerim’e îmân edip onlara yardım ederseniz ve Allah’a (Allah için) güzel bir borç verirseniz, muhakkak ki ben sizinle beraberim ve de mutlaka sizin günahlarınızı örterim ve sizi, mutlaka altından ırmaklar akan cennetlere koyarım.” dedi. Artık, bundan sonra sizden kim inkâr ederse mutlaka sevvâ edilmiş (Allah’a ulaştırmak üzere dizayn edilmiş) yoldan sapmış olur.

Zuhruf 80.ayet:Em yahsebûne ennâ lâ nesmeu sırrehum ve necvâhum, belâ ve rusulunâ ledeyhim yektubûn(yektubûne).

Yoksa onların sırlarını ve fısıltılarını işitmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Hayır, onların yanında resûllerimiz (elçilerimiz) (herşeyi) yazıyorlar.

tarık suresi 9.ayet:”Yevme tubles serâir(serâiru). “

“Gizli şeylerin açıklanacağı gün.”

Nahl 69.ayeti:Summe kulî min kullis semerâti feslukî subule rabbiki zululâ(zululen), yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn(yetefekkerûne).

Sonra meyvelerin (çiçeklerin) hepsinden yeyin! Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülûk edin (uçun, dolaşın). Onun karnından muhtelif (çeşitli) renklerde içecek (bal) çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda, tefekkür eden bir kavim için elbette bir âyet (delil) vardır.

Tevbe .16.ayeti:Em hasibtum en tutrekû ve lemmâ ya’lemillâhullezîne câhedû minkum ve lem yettehızû min dûnillâhi ve lâ resûlihî ve lel mu’minîne ve lîceh(lîceten), vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

Yoksa siz Allah’ın, sizden savaşanları ve Allah’tan ve O’nun resûlünden ve mü’minlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen, bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah, yaptığınız şeylerden haberdardır

Tevbe suresi son 3 ayeti:

Ve îzâ mâ unzilet sûretun nazara ba’duhum ilâ ba’d(ba’din), hel yerâkum min ehadin summensarafû, sarafallâhu kulûbehum bi ennehum kavmun lâ yefkahûn(yefkahûne).

Ve sure olarak bir şey indirildiği zaman: “Sizi gören bir kimse var mı?” diye onlar birbirlerine bakarlar sonra giderler. Allah, onların kalplerini, fıkıh etmeyen bir kavim olmaları sebebiyle çevirdi.

Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.

Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.

En’am suresi 75.ayet:Ve kezâlike nurî ibrâhîme melekûtes semâvâti vel ardı ve li yekûne minel mûkınîn(mûkınîne).

Ve böylece Biz, İbrâhîm’e onun mûkınîn (yakîn hasıl edenlerden) olması için yerin ve göklerin (semaların) melekûtunu gösteriyoruz (gösteriyorduk).

İnne rabbi ledifun lima yeşa’u innehühüvel alimül hakim (yusuf suresi ayet 100)

La tüdrikühül ebsaru ve hüve yüdrikül ebsara ve hüvel latıyfül habir (en’am suresi ayet 103)

E lem tere ennallâhe enzele mines semâi mâen fe tusbihul ardu muhdarreh(muhdarreten), innallâhe latîfun habîr(habîrun). Hacc 63.ayet:

Yâ buneyye innehâ in teku miskâle habbetin min hardalin fe tekun fî sahretin ev fîs semâvâti ev fîl ardı ye’ti bihâllâh(bihâllâhu), innellâhe latîfun habîr(habîrun).”Lokman 16.ayet:

Vezkurne mâ yutlâ fî buyûtikunne min âyâtillâhi vel hikmeh(hikmeti), innallâhe kâne latîfen habîrâ(habîren).”Ahzâb 34.ayet:”

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 08:36 08.05.16
NOT:Foruma açtığım konuları kaynakları genellikle elimdeki dökümanlarından ve havass kitablarından müelliflerinden veya mütercimlerinden izin alınarak açılmıştır.Mesela Rahmetli İdris ÇELEBİ hocamdan ölmeden önce bu izini almıştım.Konularım için emek sarf edip imla hatalarını düzeltip bazen kendi tecrübe-görüş ve önerilerimi ekliyorum ve öyle konu açıyorum.Açtığım konularda kaynak neyse yazıyorum.
Açtığım konuların formumuzdan kopyalanıp başka forumlara taşınmasını kabul etmiyorum ve hakkımı helal etmiyorum.Şxxx mesajımı almışsındır umarım.

Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ebuhamza 11:17 08.05.16
güzel paylaşımlar inşallah yararlanırlar

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 03:24 09.05.16
Alyhamza Nickli Üyeden Alıntı:
güzel paylaşımlar inşallah yararlanırlar
Yararlanmak için önce gafletten kurtulup çalışmak lazım.Allah hepimizi gaflet uykusundan uyandırsın.Amin...


Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HavasHoca 08:02 09.05.16
Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O’na ağır gelir (O’nu üzer). Size çok düşkün, mü’minlere şefkatli ve merhametlidir.

Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O’ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah’a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.

Bu iki ayetin çok büyük havaslarından biriside sabahleyin kalktığında 7 defa bu iki ayeti okuyan o gün ölmez.


Değerli üyelerimiz lütfen forumdaki konulara yorumlar yazınız,sorular sorunuz,konular açınız,Konulara mesajlar yazınız ve chat bölümündeki sohbetlere katılınız.Sizleri forumda daha aktif görmek isteriz.Hep birlikte forumumuzu canlı tutalım.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Çınar 11:32 09.05.16
Uyan ey gözlerim gafletten uyan :'(

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 13:44 09.05.16
Gözdeki perdeyi kaldırmak için
Korkanlar okumasın

Allahümme ya semiu ye basiru ye alimu ya muheyminu ikşif lii elhicabe.

Ey işiten ey gören ey bilen ey hükümran olan Allah'ım perdeyi kaldır

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4 5 11  ... Sonuncu