Korunma Uygulamaları

Demirden icad edilen hiç bir şey sana zarar veremez - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Korunma Uygulamaları>Demirden icad edilen hiç bir şey sana zarar veremez
Sin 16:35 04.03.16
128- Lekad câekum resûlun min enfusikum azîz(azîzun), aleyhi mâ anittum harîsun aleykum bil mu’minîne raûfun rahîm(rahîmun).
129- Fe in tevellev fe kul hasbîyallâh(hasbîyallâhu), lâ ilâhe illâ hûv(hûve), aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azîm(azîmi).

MANASI
128- Andolsun ki; size, sizin içinizden azîz bir Resûl geldi. Sizin üzüldüğünüz şey, O'na ağır gelir (O'nu üzer). Size çok düşkün, mü'minlere şefkatli ve merhametlidir.
129- Bundan sonra eğer onlar dönerlerse, o zaman onlara şöyle de: “Bana, Allah yeter (kâfidir), O'ndan başka ilâh yoktur. Ben, Allah'a tevekkül ettim (güvendim). Ve O, azîm arşın Rabbidir.Yukarıdaki ayetler (Tevbe suresi son 2 ayet) sabah namazından sonra 7 defa okunursa o gün o kişi ölmez ve kendisine demirden icat edilmiş hiç bir şey zarar vermez.

Yapılan rivayete göre,Resulullah (S.A.V.) buyuruyor ki:Kim bulunduğu günde Tevbe suresinin sonundaki iki ayeti okursa,o gün ölmez.

Başka bir rivayette ise ”O gün öldürülmez.”

Diğer bir rivayette ”O gün ne öldürülür, ne de madeni bir aletle yaralanır.”Geceleyin de okusa yine böyledir. Tavsiye edilen sabah ve akşam okunmasıdır.

Salihlerden bir kısmı bu hadisi hatırlayarak hastalandıkları veya kendilerini böyle sandıkları zaman okumuşlardır.Yetmiş yaşında bulunurken bu ayetlere devam ettikleri için yüz,yüz yirmi yaş yaşamışlardır.Allah onların ruhunu almak istediğinde,rüyalarında Peygamber (S.A.V) Efendimizi görürler Peygamber (S.A.V.) onlara ”Bizden daha ne kadar kaçacaksın?!”diyerek uyarıda bulunur.Bunun üzerine onlar da iki ayeti okumayı terk ederler ve böylece ölürler.


Tevbe suresinin son iki ayeti (128-129) ile ilgili rivayetler.

Ayetin nüzul sebebi ile ilgili rivayetler:

1- Sa'd ibn Ebî Vakkâs'tan rivayet ediliyor:

"Allah'ın Rasûlü (s.a.v.), Medine-i Münevvere'ye gelince Cuheyne kabilesi mensupları Efendimiz (s.a.v.)'e geldiler ve:

"Ey Muhammed, sen gelip aramıza indin. Bizim için, bizim senden, senin de bizden emniyette olacağına dair aramızda bir antlaşma yaz." dediler. Hz. Peygamber (s.a.v.):

"Bunu niçin istiyorsunuz?" diye sordular.

"Biz ancak emniyet (güvende olma) peşindeyiz." dediler de bunun üzerine Allah Tealâ bu âyet-i kerimeyi indirdi."[504]

2- Übeyy ibn Ka'b'dan rivayet edildiğine göre o, şöyle demiştir:

"Kur'ân'dan son nazil olan âyet, sûrenin sonuna kadar olmak üzere "Andolsun ki size kendi*nizden bir peygamber gelmiştir. Sizin sıkıntıya uğramanız kendisine ağır ge*lir..." âyet-i kerimesidir." [505]

3- Abdullah b. Abbas ve Yusuf b. Mihran'ın rivayetine göre Übey b. Ka'b, bu son iki âyetin, Kur'an’ın en son inen âyetleri olduğunu söylemiştir. [506]

4- Hasan el-Basrî şöyle demektedir:

"Bu iki ayet Allah Teâlâ'nın en son indirdiği ayettir ki, bundan sonra Kur'an indirilmemiştir." [507]

5- Ubeyy İbn Ka'b da şöyle demiştir:

"Zaman bakımından Allah'ın en son indirdiği Kur'an ayeti bu iki ayettir." [508]

6- Bu, aynı zamanda Saîd İbn Cübeyr'in de görüşüdür. [509]

7- Bazıları da, Kur'an'ın en son inen ayetinin Bakara: 2/281 ayeti olduğunu söylemişlerdir. [510]

8- Huzeyfe'nin şöyle dediği nakledilmiştir:

"Siz bu sûreyi, Tevbe sûresi diye adlandırıyorsunuz. Halbuki bu sûre, azâb süresidir. Siz, bu sûrenin içine almadığı hiç kimse bırakmadınız. Allah'a yemin olsun ki, siz onun dörtte birini okuyorsunuz." [511]

9- Fahreddin er-Razi der ki:

"Bu rivayetin yalanlanması gerekir. Zira, biz bunun böyle olduğunu kabul edecek olursak bu, Kur'an'a bir fazlalığın ve noksanlığın arız olmuş olduğuna bir delil olmuş olur. Binâenaleyh bu, Kur'an'ı bir hüccet olmaktan çıkarır. Bu sebeple, bu haberin bâtıl olduğu açıktır. Allah Teâlâ, muradını en iyi bilendir." [512]

10- Bu ifadeler Kur'ân'dan son nazil olan âyetlerin bu iki âyet olduğunu ifade etmekte ise de Alûsî, Übeyy ibn Ka’b’dan gelen bu rivayeti, yukarda verdiğimiz İbn Merdûye'den gelen rivayet sebebiyle kabule lâyık görmemektedir.[513]

11- Zeyd b. Sabit el-Ensari, bu iki âyeti, Huzeymetü’l-Ensari'nin getirip yaz*dırdığını rivayet etmiştir. [514]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Jq 22:30 07.03.16
Kurşun geçirmeyen muska vardı heralde o bu.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Neptün 11:08 28.06.16
ruh 12:49 28.06.16
Birkul 17:22 28.06.16
bunu bir tavukta denemisler
17 kez ates etmisler
kursun islememis
netde okumustum boyle bisi bu olsa gerek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bestekar60 12:38 30.06.16
dilan 14:52 30.06.16
allah razı olsun güzel paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ejder 15:32 28.07.16
SiLence 00:03 11.02.17
Ilena34 00:01 21.02.17
1 2 3 4