Korunma Uygulamaları

Korunma Duası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 4 
Korunma Uygulamaları>Korunma Duası
Sin 16:17 10.03.16
Bismillahirrahmanirrahim,
Bismillahil kaviyyul metin Zil havli vel kuvveti el mütekebbiri el kahhar
Eşşedid Zil batşil mani-i El vakii Muizzü abdihi Bi esmaihi
Ve sıfatihi Ve müzillü men adahu Bi ceberuutihi
Ve kibriyaihi Fehüvellezi la yüdrikü
Bi vehmin vela yahiilü fii aklin Vela Yümessilü Fi nefsin
Vela yutasavveru Fi zihnin Lehül izzetü şşaamihatu
Vel keffetül hafizu Vel hısnul mani-u vessetrul hasiinu
Vel hırzul menii-u nes-eluhu bimaa veraai
Suradikatu arşihil meciidü en yakıınü bi izzetihi ve yüdhilenii fi kenfihi
ve yuhassanii bi hısnihi
ve yüsebbilü ala ziili setrihil hasiini mahruzan bi hirzihil menii-i min şerri halkihi
ve minel cinni vel insi Vel hevaami bi elfi elfi
La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
bi şemhin el heerubaa vela yelhin bibevlin eruuyeşin ehyaa
takdemuune yaa tuuyehin emiiraahin eruuşin ehyaa ehyaa
kuddusin samedin leyse kemislihi şey-un vehüvessemiul basir,
Tevekkeltu alallah hasbiyallah la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim,
Allahümme Ahcubeni An Cemii-i esnafil cinni Vel insi Ve Envaa-iha
Ve ecnaasihaa Ve min cemii-il merdetü Veşşeyatinü ecmain
Bi hakkı Kelimatikettaammeti
Ve bi hakkı İsmikel azim El Mübcilül Mükerrami Hicaaben Manian Sakafehuu Medede Nuri ismike El hayyul kayyum Haytanuhu Selamun kavlen mirrabbirrahim, Dairatuhu lehu muakkibaatun Min beyni yedeyhi Ve min halfihi Yahfezuunehu min emrillahi Vallahu Min veraaihim muhiit Bel hüve kuranun Mecid Fi levhin mahfuz , Ahtecibtü Bi nurillahi el kadim El kamil Ve tahassantu bi nurihi menii-i Eşşamili Ve tahassantu Bil hayyil kayyum ellezi la yemutu ebeden ve tahassantu billahi Ve tahassantu Billahi
Ve tahassantu bi havarillahi Ve esbahtu fi cevarillahi
Ve emseytu fi cevarillahi Ellezi la yedaamu
Ve fi zemamillahi ellezi la yeraamu vela yahsaa
Ve carullahi mahfuuzan, Allahümmah fiznii min külli Suu-in Yüezziinii
Ve ahresnii Bi aynike Elleti La yetanamu
Ve ahcebenii Min şerrişşeyatini Vel insi Vel caani İnneke Ala külli şey-in kadir,
Ve iza kara'tel kur'ane Ca alnaa Beyneke
Ve beynellezine La yu'minune Bil Ahireti Hicaben mesturan ila nufura
Fein tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü
ve hüve rabbul arşil azim Bismillahi ala yemiinii Bismillahi ala yusaarii
Bismillahi halfi Bismillahi emamii bismillahi fevkii bismillah bismillahi İktefet Ve fi havzihil hasini ve halet ve bi esmaihil hüsna tesurru bilet
Ve bi sırrı envari ismihi el celil türdiyet ve bi kuvveti emdadi esrari ismihil
kaviyyul kahiru uluvvet ve galebet aadaaii minel cinni vel insi ve saairil mahlukiiyne ve kaharat ven tasarat
ve bi celali biha-i ina ismühül azamil ekber
el hayyu el kayyum zül celali vel ikram tederreat
ve bi bevariki envari esrari kelamihil azim ihtecebet
ve temesseket ve bi hafiyyi Lutfihi husnu el cemil ta allakat
ve bereketuhu el kaviyyuttecatu
ve istenedtü subhanehu
ve bi hamdihi Leyse kemislihi şey-un
ve hüssemiul basiir ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedin
ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

havas işine başlamadan 7 kere okuyun sonra 7 kere ayetel kürsü sonra tövbe'nin son ayeti 3 kere okuyun kendinizi manevi daireye alın okumaya başlayın ne yapacaksanız yapın size kesinlikle zarar gelmez ve başın ağrımaz sorun olmaz korku olmaz v.s üstüne basa basa söylüyorum değerli arkadaşlar koruma yapmadan sakın havas çalışması yapmayın dua ile vesselam

127. Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba'duhüm ila ba'd hel yeraküm min ehadin sümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun

128. Le kad caeküm rasulüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bil mü'minıne raufür rahıym

129. Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym

ayetel kürsi koruması için kıbleye yönelip dizüstü çökerek

-oku sağa üfle
-oku sola üfle
-Oku ve öne doğru üfle
-Yine oku arkaya doğru üfle
-Oku sonra yukarı üfle
-Oku ve aşağı üfle
-Oku ve sağ taraftan üflemeye başlayarak daire çiz
-oku ve üfleme nefesi içine çek

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Kuplulu 01:43 03.05.16
Allah razı olsun hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
bestekar60 14:17 10.05.16
FETTAH 00:08 16.05.16
sahabettin 01:00 16.05.16
Korunmak şart Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ahmetkardeş 14:25 05.06.16
alan 13:46 23.06.16
Arzu 01:23 12.08.16
Allah Razı olsun . Çok değerli bir Paylaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zeylan 02:50 14.08.16
Birkul 07:29 14.08.16
paylasimlarini titizlikle okyor vede taktir ediyorum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2 3 4