Korunma Uygulamaları

Havvas-i Şetta - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Korunma Uygulamaları>Havvas-i Şetta
RvP 15:59 07.09.18
Kur'an-ı Kerim'de iki ayet-i kerime vardır ki bütün harfleri ihtiva etmektedir.Bunlar Sure-i Al-i İmran'daki:

Sümme enzele aleyküm min ba'dil ğammi emeneten nüasen yağşa taifeten minküm ve taifetün kad ehemmethüm enfüsühüm yezunnune billahi ğayral hakkı zannel cahiliyyeh*
Yekulune hel lena minel emri min şey'*
Kul innel emra küllehu lillah*
Yuhfune fi enfüsihim ma la yübdune lek*
Yekulune lev kane lena minel emri şey'ün ma kutilna hahüna*
Kul lev küntüm fi büyutiküm le berazellezine kütibe aleyhimük katlü ila medaciıhim*
Ve li yebteliyellahü ma fi suduriküm ve li yümehhısa ma fi kulubiküm*
Vallahü alimün bi zatis sudur*

ayeti kerimesi ile Feth Suresi'nin sonundaki:

Muhammedeün rasulülah*
Vellezine meahu eşiddaü alel küffari ruhamaü beynehüm terahüm rukkean sücceden yebteğune fadlen minellahi ve rıdvana*
Simahüm fi vücuhihim min eseris sücud*
Zalike meselühüm fit tevrati ve meselühüm fil incil*
Ke zer'ın ahrace şat'ehu fe azerahu festağleza festeva ala sukıhı yu'cibüz zürraa li yeğıyza bihimül küffar*
Veadellahüllezine amenu ve amilüs salihati minhüm mağfiraten ve ecran azıyma*

ayeti kerimesidir..

Bunları safran ile bir kağıt üzerine yazıp daima üstünde taşıyan kimse bütün işlerinde Allah'ın muhafazasındadır..Cenabı Hakk, o kimseden her türlü gammı ve kederi izale buyurur.Her türlü zahiri ve batıni hastalıkları şifa buyurur..

Temiz bir kabın içine bu ayetler yazılarak üzerine su konularak hastaya içirilirse veya bu kabın içine zeytinyağı konularak yara, çıban ve ağrılı bölgelere masaj yapılırsa, hastalık Allah'ın izni ile şifa bulur...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Naim 16:00 07.09.18
Safranla veya buna benzer hangi malzemelerle yazılıyorsa bunları bulmak arapça yani aslına ve kaidesine uygun yazmak çok zor biz normal insanlar için. O malzemelere ulaşmak bile zor. Bu işi bilen birine yazdırayım desen nerden belli safranla yazdığı? Yani çok güzel ve faydalı olduğunu düşündüğüm terkipler. Ama gerçeğine ulaşmak zor. Bi de bu ayetleri bir kaba yazma olayı nasıl olacak?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
RvP 16:01 07.09.18
Safranla yazan hocalarımız var sitede Sin hoca Yahyahoca gibi.
Kaba yazma olayı markasız bir porselen ya da cam bir kap kullanılabilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up