Korunma Uygulamaları

Hıfz ayetler - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 3 
Korunma Uygulamaları>Hıfz ayetler
Sin 16:04 31.05.16
HIFZ AYETLER
Bu Hifz Ayetleri bir Arabi ayın ilk Cuma gecesi
sabaha karsı yazılmalıdır. Önce temiz bir abdest alıp
Allah c.c. rizası için iki rekat hacet namazı kıl. Sonra
misk ve zaferan ile temiz bir kagıt üzerine bu hifz
Ayetlerini yaz. Bu yazılı hirzi üzerinde tasıyan kimseye
hiçbir sey zarar veremez. O kisi her türlü kötülüklerden gamdan, kederden, hüzün ve telaselerden Allah
Teala'nın izniyle emin olup korunur.
Hifz Ayetleri budur:Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves
salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü
hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü
kânitâtün hâfizâtün lil gaybi bimâ hafezallâh. Femâ
erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel
ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi
sühedâ'. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm
hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena
aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ.
Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve bessiril mü'minîn. nne
rabbî alâ külli seyin hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi
hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. nnî hafîzun alîm. Ve
innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve
erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu
ehânâ. Ve mâ künnâ lil gaybi hâfizîn. Lehü
muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi
yahfezû nehü min emrillâh. nnâ nahnü nezzelnaz
zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli
seytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ.
Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihimhâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve
yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel
hâfizîne fürûcehüm vel hâfizât. Ve rabbüke alâ külli
seyin hafîz. Ve hifzan min külli seytânin mârid. Ve
hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû
min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ
erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli
evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn.
Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne
aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya'lemûne mâ
tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min
verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin
mahfûz. n külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz

ulul vel mercan
idris çelebi

Attached: Screenshot_2016-05-31-15-53-39.jpg (52.6 KB (Kilobyte)) Screenshot_2016-05-31-15-53-57.jpg (59.4 KB (Kilobyte)) Screenshot_2016-05-31-15-54-07.jpg (89.1 KB (Kilobyte)) 
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
desperado 16:06 31.05.16
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 21:47 06.06.16
emeğine sağlık kardeşim güzel palaşım

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Esma 23:56 06.06.16
gunes 10:09 07.06.16
alan 13:34 23.06.16
Allah razı olsun
Emeğinize sağlık

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Birkul 17:23 28.09.16
Ejder 15:21 29.09.16
hosaf 05:00 06.11.16
Beyazkartal 21:40 08.11.16
1 2 3