Korunma Uygulamaları

Gümüş Yüzükle Kendimizi Daire içine (Korumaya) Alma - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Korunma Uygulamaları>Gümüş Yüzükle Kendimizi Daire içine (Korumaya) Alma
DiLara 22:08 23.09.19
Öncelikle bir gümüş yüzüğe ihtiyacımız vardır.

Gümüş yüzüğü sağ elimizin serçe parmağının yanındaki parmağın yarısına kadar yüzüğü geçiriyoruz, sonra yüzüğü tutarak okumaya başlıyoruz. Bir euzü besmele çektikten sonra Fatiha suresini okuyoruz. Sonra niyet ediyoruz;

''Yarabbi biz niyet ettik daire içine (korunmaya) alman için okumaya,Yarabbi hıfz aman eyle Ya HAFIZ Ya ALLAH'' dedikten sonra şu duayı okuyoruz:

''Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka'' okuduktan sonra Bakara suresinin ilk beş ayetini 1 defa, Ayetel Kürsi'yi 7 defa, İhlas'ı 3 defa, Felak ve Nas'ı 3 defa ve Hıfz ayetlerinin tamamını okuduktan sonra, yüzüğü yavaş yavaş çevirerek ve şunu okuyarak parmağımızın sonuna kadar itiyoruz;

''ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LAİLAHEİLLALLAHU VALLAHU EKBER ALLAHU EKBER VE LİLLAHİL HAMD.''diyerek tamamlıyoruz.

Dikkat edilecek nokta şudur: Yüzüğü kesinlikle parmağınızdan çıkarmıyacaksınız ve parmağınızın yarısında tuttuğunuz yeri geçerse bozulur. Bu havas uygulamasını yaptığınızda hertürlü kötülükten, hastalıktan, şeytanlardan, şeytani cinlerden, insanların şerlerinden, büyüden, nazardan ve her türlü zaralardan emin olur ve korunursunuz. Bu havas uygulamasının Meleği gelerek görevine başlar. Bütün havas uygulamalarında abdest şarttır. Yüzüğü taşırken zorunlu haller hariç her zaman abdestli olmak zorundasınız.
,
ayetler
ALLAHU EKBER
''Euzü bikelimâtillahittammâti min şerri mâ haleka''
Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtın(bâtınu), ve huve bi kulli şey’in alîm.
"Ve ilahüküm ilahün vahid, la ilahe illa hüverrahmanürrahim"
Ya bedias semavati vel ard Ya zel celali vel ikram

Bismillāhirahmānirahīm
Elif, lam mim. Zalikel kitabu lareybe fihi. Hüdenlil müttekin. Ellezine yü’minune bil gaybi ve yukimunesselate ve mimma rezaknahüm yunfikun. Vellezine yü’minune bima unzile ileyke ve ma unzile min kablike ve bil ahireti hüm yukinun. Ulaike ala hüden min rabbihim ve ulaike hüm-ül muflihun.

Bismillāhirahmānirahīm ALLAHü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm.Hüvallâhüllezi lâ ilâhe illâ hû. 'Âlimü'l-ğaybi veş-şehâdeh. Hüver-rahmânür-rahîm. Hüvallâhüllezî lâ ilâhe illâ hû. El-melikül-kuddûsüs-selâmül-mü'minül-müheyminül-'azîzül-cebbârul-mütekebbir. Sübhânellâhi 'ammâ yüşrikûn. Hüvallâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehül-esmâülhüsnâ. Yüsebbihu lehü mâ fis-semâvâti vel-ard. Ve hüvel-'azîzül-hakîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Hâfizû alas salavâti ves salâtil vustâ ve kûmû lillâhi kânitîn. Velâ yeûdühü hifzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm. Fessâlihâtü kânitâtün hâfizâtün lil ğaybi bimâ hafezallâh. Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Verrabbâ niyyûne vel ahbâru bimas tahfizû min kitâbillâhi ve kânû aleyhi şühedâ’. Vahfezû eymâneküm. Ve yürsilü aleyküm hafezah. Ve hüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve mâ ena aleyküm bi hafîz. Ve mâ cealnâke aleyhim hafizâ. Vel hâfizûne li hudûdillâhi ve beşşiril mü’minîn. İnne rabbî alâ külli şeyin hafîz. Ve mâ ene aleyküm bi hafîz. Ve innâ lehû le hâfizûn. İnnî hafîzun alîm. Ve innâ lehû le hâfizûn. Fallâhü hayrun hâfizan ve hüve erhamür râhimîn. Ve nemîru ehlenâ ve nahfezu ehânâ. Ve mâ künnâ lil ğaybi hâfizîn. Lehü muakkıbâtün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezû nehü min emrillâh. İnnâ nahnü nezzelnaz zikra ve innâ lehü le hâfizûn. Ve hafiznâhâ min külli şeytânin racîm. Ve cealnes semâe sakfan mahfûzâ. Ve künnâ lehüm hâfizîn. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yühâfizûn. Ve yahfezû fürûcehüm. Ve yahfezne fürûcehünne. Vel hâfizîne ürûcehüm vel hâfizât.
Ve rabbüke alâ külli şeyin hafîz. Ve hifzan min külli şeytânin mârid. Ve hifzan zâlike takdîrul azîzil alîm. Vellezî nettehazû min dûnihi evliyâ allahü hafizun alîm.Femâ erselnâke aleyhim hafîzâ. Hâzâ mâ tûadûne li külli evvâbin hafîz. Vellezînehüm li fürûcihim hâfizûn. Vellezînehüm alâ salâtihim yü hâfizûn. Ve inne aleyküm le hâfizîn. Kirâman kâtibîn. Ya’lemûne mâ tefalûn. Ve mâ ürsilû aleyhim hâfizîn. Vallâhü min verâihim muhît. Bel hüve Kurânun mecid. Fî levhin mahfûz. İn külli nefsin lemmâ aleyhâ hâfiz. Ni’mel hâfizullâh. Ni’mel kâdirullâh. Fekadernâ feni’mel kâdirûn.

Bismillâhirrahmânirrahîm Kul hüvallahü ehad Allah'üs-samed lem yelid ve lem yûled ve lem yekûn lehu küfüven ehad.
Bismillâhirrahmânirrahîm Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerri neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.
Bismillâhirrahmânirrahîm Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve kulil hamdu lillâhillezî lem yettehız veleden ve lem yekun lehu şerîkun fîl mulki ve lem yekun lehu veliyyun minez zulli ve kebbirhu tekbîrâ

''ALLAHU EKBER ALLAHU EKBER LAİLAHEİLLALLAHU VALLAHU EKBER ALLAHU EKBER VE LİLLAHİL HAMD.''. Uygulama alıntıdır...Doğrusunu Rabbim bilir....

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Sugarman 00:01 24.09.19
Paylaşım için teşekkürler. ALLAH razı olsun. Nikah yüzüğüm gümüş olur mu? Yeni birtanem mi almak lazım. Bilgi verebilir misin?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Bhscomm 00:01 04.11.19
Gulbilgi 22:11 10.11.19
b1damm 00:02 26.02.20
Serenity 13:13 27.02.20
Musallat varsa ondan kurtulmak içinde uygulanabilir mi acaba

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
asi3535 11:48 04.03.20
Hifz suresi ve dierleri icin guzel bir uygulama tskler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi