Korunma Uygulamaları

Maruf Kerhi Hz.lerinin Dünya ve Ahiret sıkıntıları için okuduğu Dua - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Korunma Uygulamaları>Maruf Kerhi Hz.lerinin Dünya ve Ahiret sıkıntıları için okuduğu Dua
Naim 02:08 30.01.20
MARUF KERHÎ HAZRETLERİNİN DÜNYA VE ÂHİRET SIKINTILARI İÇİN OKUDUĞU ÇOK KIYMETLİ DUÂSI

Ma'rûf el- Kerhî Kuddise Sırruh Hazretlerinden rivâyet edilen ve hem dünyâ hem de âhiret sıkıntılarından kurtulmak için okunması tavsiye edilen bu duâ, hakîkaten pek ârifânedir ve âdetâ bir ders gibidir...

"Dînim ve dünyam için Allah bana yeter" diye başlayan duâ bu cümle ile hem vecîz hem de son derece şumullü...Öyle ki, bundan sonra gelen duâ cümlelerini de içine alıyor...

Sonra gelen üç duâ cümlesi dünyevî derd ve fitnelere karşı esmâ-yı ilâhiyyeden muvâfık isimlerle inşâ edilmiş...Kerîm, Halîm, Şedîd ve Kaviyy isimleri ma'nâ bakımından pek güzel düşüyor...

Sonraki beş duâ cümlesi, ölüm ve ölümden sonraki menziller olan Kabir, Hesap, Mîzân ve Sırat ile ilgili olup, bu zorlu menzillerin her biri için Cenâb-ı Hakk'ın sıfatlarından Rahîm, Ra'ûf, Kerîm, Latîf ve Kadîr sıfatları ile ilticâ edilmiş ki bunlarda ma'nâ bakımından pek yakışıyor...

Cenâb-ı Hakk, Ma'rûf el-Kerhî Hazretlerinin himem-i rûhâniyyetlerini üzerlerimize sâyebân eyleyip, feyzlerinden cümlemizi feyzyâb eylesin...Âmîn bi hürmeti seyyidil mürselîn...
Maruf Kerhi Hz.lerinin Dünya ve Ahiret sıkıntıları için okuduğu Dua
Bismillahirrahmânirahîm

"Hasbiyallahu li dînî."
(Dînim için Allah bana yeter)

"Hasbiyallahu li dünyâye."
(Dünyam için Allah bana yeter)

"Hasbiyallahul Kerîmü limâ ehemmenî."
(Bana üzüntü verene karşı Kerîm Allah bana yeter)

"Hasbiyallahul Halîm-ül-Kaviyyü limen begâ 'aleyye."
(Bana baş kaldırana karşı Halîm ve Kaviyy Allah bana yeter)

"Hasbiyallahuş Şedîd-ül-Kaviyyü limen kâdenî bi sû'."
(Bana kötü hîle yapana karşı Şedîd ve Kaviyy Allah bana yeter)

"Hasbiyallahur Rahîmü 'indel mevt."
(Ölüm anında Rahîm Allah bana yeter)

"Hasbiyallahur Ra'ûfu 'indel mes'eleti fil kabr."
(Kabirdeki sorguda Ra'ûf Allah bana yeter)

"Hasbiyallahul Kerîmü 'indel hisâb."
(Hesaba çekilirken Kerîm Allah bana yeter)

"Hasbiyallahul Latîfü 'indel mîzân."
(Mîzân kurulduğunda Latîf Allah bana yeter)

"Hasbiyallahul Kadîru 'indes sırât."
(Sırâtı geçerken Kadîr Allah bana yeter)

"Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve 'aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil 'azîm."
(Bana Allah yeter. O'ndan başka ilâh yokdur. Ben ancak O'na tevekkül ettim. O, yüce Arş'ın sâhibidir)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
MrBerkHD 02:15 30.01.20
Allah Razı olsun çok güzel bir dua.En azından normal,sade ve kalben bir dua.Çok güzel

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Sugarman 02:44 30.01.20
✍️Rabbim sizden razı olsun. Anlam bakımından kıymetli bir dua en azından günde bir defa da olsa okunmalı diye düşünüyorum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up