Kuran-ı Kerim

Hıfz ayetleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
1 2 3 
Kuran-ı Kerim>Hıfz ayetleri
Devrimci 06:56 03.06.16
HIFZ AYETLERİ

Bismillahirrahmanirrahiym* Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyum* La te’huzühu sinetün ve la nevm* Lehu ma fis semavati ve ma fil erd* Men zellezi yeşfeu indehu illa bi iznih* Ya’lemü ma beyne eydiyhim ve ma halfehüm* Ve la yuhıytune bi şey’in min ılmihi illa bima şae vesia kürsiyyühüs semavati vel erda ve la yeudühu hıfzuhüma ve hüvel aliyyül aziym*

Falllahü hayrun hafizan ve hüve erhamür rahımiyn* Ve hüvel kahiru fevka ıbadihi ve yürsilü aleyküm hafezah* İnne rabbi ala külli şey’in hafıyz* Ve künna lehüm hafizıyn* Ve rabbüke ala külli şey’in hafıyz* Ve indena kitabün hafıyz* Ve inne aleyküm le hafizıyn* Li külli ebvabin hafıyz* Ve hıfzan min külli şeytanin marid*

Ve hıfzan zalike takdirul azizil aliym* Ve hafıznaha min külli şeytanin raciym* İnna nahnü nezzelnez zikra ve inna lehu le hafizun* Lehu müakkıbatün min beyni yedeyhi ve min halfihi yahfezunehu min emrillah* Allahü hafiyzun aleyhim ve ma ente aleyhim bi vekil* İn küllü nefsin lemma aleyha hafiz bel hüve kur’anün meciyd* Fi levhın mahfuz* Elane haffefellahü anküm*

Yüridüllahü en yühaffife anküm üd’u rabbeküm yühaffif anna* Zalike tahfifün min rabbiküm le kad caeküm rasulün min enfüsiküm azizün aleyhi ma anittüm harisun aleyküm bil mü’minine raufün rahiym* Fe in tevellev fe kul hasbiyellahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azıym* Ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ya hafıyz ıhfazna* Allahümmahrüsna bi aynikelleti la tenamü vektenifna bi kenfikellezi la yüramü*

Ya Allahü ya Allahü ya Allahü ya rabbel alemiyn* Ve bi cahi seyyidina ve nebiyyina ve şefiy’ına ve Mevlana ve kurrati uyunina muhammedin sallellahü aleyhi ve selleme ve alihi ve sahbihi ve selleme ecmeıyn* Sübhane rabbike rabbil ızzeti amme yasifun ve selamün alel mürseliyn velhamdülillahi rabbil alemiyn*.


Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
gunes 10:27 03.06.16
Eline sağlık
hic okumadim ama okuyanlar dan cok etkili oldugunu duydum

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
dilan 14:06 03.06.16
ruh 15:12 14.06.16
Fatmasevvalim 15:25 14.06.16
İnşirah 11:47 12.03.17
madlen 22:35 17.05.17
neco43 09:12 19.05.17
Mucella 09:38 19.05.17
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
kel 01:29 13.07.17
1 2 3