Kuran-ı Kerim

Kur’anda On gün yerine “On gece” zikredilmesinin hikmeti - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Kuran-ı Kerim>Kur’anda On gün yerine “On gece” zikredilmesinin hikmeti
madlen 21:36 31.12.19
Allah’a hamd olsun,

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurdu: “ Tan yerinin ağarmasına and olsun, On geceye and olsun,”(Fecr/1-2)

Alimler, yemin edilen On gece hakkında farklı görüş bildirmişlerdir.

Alimlerin cumhuru Zilhiccenin on günü olduğunu söylemişlerdir. Hatta İbn Cerir Rahimehullah bu konuda icma olduğunu savunmaktadır. (7/514)
İbn Kesir: “On gece”den maksat Zilhiccenin ilk on günüdür. Zira İbn Abbas, İbn Zübeyr, Mucahid ve bir çok ilim ehli bunu söylemişlerdir. (4/535)

Bunun hikmeti sorusuna gelince ve gün yerine gece zikredilmesinin hikmeti ile ilgili şöyle cevap verilir:

Arapça dilinde günler gecelerle ifade edildiği gibi, geceler de günler ile ifade edilebilir. Zira bu Arap dili edebiyatında mevcuttur. Araştırma sonuçlarına göre Sahabenin dilinde galip olan tabir ise günleri geceler ile ifade edilmektedir. İbn Arabi başta olmak üzere bir gurup alim bu görüştedirler, (Ahkam el Kur’an 4/334). İbn Recep Lataif el Mearif 470.

Bazı alimler, “On Gece” den maksat Ramazan ayının son on gecesi olduğunu savunmaktadırlar. Zira bu görüşte olanlar Kadir gecesi barındıran son on gecenin amaçlandığını söylemektedirler. “ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır” başka bir ayette: “Gerçekten biz, onu, mübarek bir gecede (Kadir gecesinde) indirdik. Çünkü biz, (Kur’an’ın hükümleri ile) korkutanız. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).” (Duhan 3-4)
Şeyh İbn Useymin Rahimehullah bu görüştedir. Çünkü ayetin zahirine göre bu şekilde anlaşılmaktadır.

En iyisini Allah bilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146