Kuran-ı Kerim

Kuran Okumanın Faziletli Olduğu Yer ve Zamanlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kuran-ı Kerim>Kuran Okumanın Faziletli Olduğu Yer ve Zamanlar
RvP 17:15 05.01.20
Kuran okumanın en faziletli vakti, namazda ayakta ve cami içindeki okuyuştur. Eğer yatağında uzandığı ve abdestsiz olduğu halde ezberinden Kuran okursa, yine fazileti varsa da, ayakta iken, namazda ve camide okuması kadar fazileti yoktur. Çünkü Allah Teala Kuran-ı Hakim’de “Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar…“Al-i İmran 191) buyurmuştur.Görüldüğü gibi Allah Teala burada hangi halde Kuran okursa okusun, Allah’ı ananları övmektedir. Fakat şu kadar var ki önce ayakta okumayı, sonra oturarak , sonrada uzanarak okumayı tavsiye buyurmaktadır.
Ebu Hüreyre (R.anh) anlatıyor: “Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem); ‘Sizden kim evine döndüğü zaman üç adet gebe, iri, semiz deve bulmayı istemez’ diye sordu.
-Hepimiz isteriz, diye cevap verdik.
-‘Öyle ise, her kim namazda üç ayet okusa bu ona, üç iri ve semiz deveden daha hayırlıdır.‘ (Kynk.-1)
Hz. Ali (r.anh) şöyle demiştir: “Ayaktayken namaz da Kuran okuyan bir kimse için her harfe karşılık yüz sevap yazılır. Oturarak namazda Kuran okuyan için, her harfe karşılık elli, namazın dışında abdestli olarak okuyan içinde yirmibeş, ve abdestsiz olarak okuyan için ise on sevap vardır. Geceleyin ibadet etmek daha ewfdaldir. Çünkü o gece kalbin herşeyden boşalmasına daha elverişlidir.’ (Kynk.-2)
Namaz dışındaki okuyuşa gelince, bunun en faziletli olanı gece okuyyuşudur. Onun da son yarısı, ilk yarısından daha faziletlidir. Akşamla yatsı arasında okumak da iyidir.
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Allah geceleyin Kuran okuyan bir kuldan hoşnut olduğu kadar hiçbir şeyden hoşnut olmamıştır. Allah’ın rahmeti namaz da olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar Allah’a Kuranla ilgileri arttıkça yaklaşmış olurlar.” (Kynk.-3)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “ Üç kişi vardır ki, Allah onları sever: Gece kalkıp Allah’ın kitabını okuyan kişi. Sağ elinin verdiğini sol elinden gizleyecek kadar sadakayı gizli veren kişi. Bir savaşta bulunupda arkadaşlları bozguna uğrayıp dağıldıkları halde, sebat ederek düşmanın üzerine yürüyen kişi.” (Kynk.-4)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Oruç ve Kuran kula şefaat edeceklerdir. Oruç:
– Rabbim ben gündüzün onun yemek yemesine, su içmesine engel oldum. Bu sebeple beni hakkında şefaatçi yap, der. Kuran’da:
– Rabbim, ben geceleyin onu uykusuz bıraktım. Bu sebeple beni hakkında şefaatçi kıl, der ve her ikisi de ona şefaatçi kılınır.” (Kynk.-5)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kişi kabrinden kalkınca Kuran, o kimseyi rengi değişmiş ve zayıflamış bir halde karşılar ve:
–Beni tanıyormusun? der. O da:
–Hayır! der. O zaman:
–Ben senin arkadaşın olan ve seni şiddetli sıcaklarda susuz, geceleri uykusuz bırakan Kuran’ım, der”. (Kynk.-6)
Sonra o şahsa vakar tacı, anne-babasına da iki değerli elbise giydirilir. Anne-baba bunun sebebini sorunca, çocuklarının Kuran ile olan meşguliyeti söylenir.“ (Kynk.-7)
Özellikle geceleyin kuran okumak insanın kalben uyanık kalmasına, gaflketten kurtulmasına, Kuran’i bir şuur içinde geceye girmesine, gecenin karanlığını Kuran nuruyla aydınlatmasına vesile olur.

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kuran (kıyamet’te dünyadaki) arkadaşına şefaat etmek üzere gelip şöyle diyecek:
– Ya Rabbi! her işçiye işinden dolayı bir ücret vardır. Doğrusu ben de onun zevkine ve uykusuna engel oluyordum. Bunun için ona ikramda bulun!
Bunun üzerine (Kuran’nın arkadaşına):
–Sağ elini aç, denilecek ve (ona) Allah’ın rızasından doldurulacak. Sonra:
–Sol elini aç, denilecek, ona da Allah’ın rızasından doldurulacak. (ayrıca ona) şeref elbisesi giydirilecek, o şeref süsü ile süslenilecek ve ona şeref tacı giydirilecek!“ (Kynk.-8)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kuran, arkadaşına şefaat edecek de ona şeref elbisesi giydilecek. Sonra (Kuran):
– Ya Rabbi, ona arttır! diyecek de ona şeref tacı giydirilecek. (Ardından Kuran yine):
– Ya Rabbi ona artır, ona ve, ona ver! diyecek. (Yüce allah da):
–(Ona) Rızalığımı (verdim)! diyecek” (Kynk.-9)
Vuheyb İbni Verd (Rah.A) dedi ki: “Kuran okumanı ilim öğrenme vesilesi yap, onu iş olsun diye yapma!”

Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede 10 ayet okursa, gafillerden yazılmaz, ibadet edicilerden ve (Allah’ı) zikredenlerden (zakirundan) yazılır.” (Kynk.-10)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede 50 ayet okursa, (Allah’ın hükümlerini) koruyanlardan yazılır.” (Kynk.-11)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede 100 ayet okursa, o kişi için bütün geceyi ibadetle geçirmiş sevabı alır ve kendilerini taat ve ibadete verenlerden (Kanitun’dan) yazılır.” (Kynk.-12)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede 200 ayet okursa, kurtuluşa erenlerden (faizun’dan) yazılır ve Kuran onunla mücadele etmez!” (Kynk.-13)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gecede 200 ayet okursa, kabri etrafından yedi (7) kabirdekilere şefaatçi olur; müşrik bile olsalar, Allah, ana babasından azabı hafifletir.“ (Kynk.-14)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim bir gün ve gecede 500 ayet okursa, tonlarca sevap yazılır.“ (Kynk.-15)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Her kim de bir gecede 500 ayetten 1000 ayete kadar okursa, ahirette bir kıntâr (sevabı) olduğu halde sabahlar!”
Orada bulunanlar. “Kıntâr nedir? demişler.
–Kırkbin (dinar)…” karşılığını vermiştir.” (Kynk.-16)
Resulullah (Salallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: “Kim bin ayet okursa, ona bir kıntâr sevabı yazılır. Bu kıntârâ sizin dünyanız kafi gelmez!” (Kynk.-17)
Buradaki zikredilen hadisi şerifler, mü’minleri geceleri Kuran okumaya teşvik etmektedir. Okunan Kuran’ın azlığı veya çokluğu, sevabın da aynı oranda az veya çok olmasını gerektirir.

Gündüz okuyuşunda faziletli olan sabah namazından sonraki okuyuştur.
Amr bin Meymûn (R.anh) şöyledemiştir: “Sabah namazını kıldığı zaman Kuran açıp 100 ayet okuyan bir kimseyi, bütün insanların yaptığı hayırlı amelleri yapmış bir kimse gibi, Allah Teala amellerini yüceltir.” (Kynk.-18)
Kuran okumak hususunda mekruh hiç bir vakit yoktur, namaz kılınması yasak olan vakitlerde de, Kuran okumak için bir kerahet olmayıp, zikirle meşgul olmak daha faziletlidir. Günler içerisinde Cuma, Pazartesi, Perşembe ve Arife günü seçilir. zilhicce ayının ilk on günü ve Ramazan ayının da son günü daha fazlietli olmalarıyla seçilirler. aylar için de de en fazletli okuyuş Ramazan ayına mahsustur.

Dipnotlar
Müslim, Salatül-Müsafirun, 250; Sünen-i Darimi, Fedailül-Kuran,1
Gazali, İhya, 1/282
Tirmizi, Sevabül-Kuran, 17
Abu Davud, Cihad, 36; Tirmizi, Cennet, 25
Ahmed, Müsned, 2/74; Heysemi, Mecme’uzzevaid, 3/181; Hakim, Müstedrek, 1/554
İbni :Mace, Edeb, 52; Darimi, Sünen, 2/451
Müslim, Salatül-Müsafirin, 252
Darimi, Fedailül-Kuran 1, no.3315
Darimi, Fedailül-Kuran 1, no.3316
Hakim, Müstedrek, 1/555; Suyuti, Cami’ussağir, 6/197, no.8924
Darimi, Fedailül-Kuran, 27, no.3450
İbni Hüzeyme, Sahih, 1142; Hakim, müstedrek, 1/308; Darimi, Fedailü’l-Kuran, 28, no.3453;Zebidi, ithaf, 5/134
Darimi, Fedailü’l-Kuran, 28, no.3452; Heysemi, Mecme’uzzevaid, 2/270
Gümüşhanefi, Ramuzül-Ehadis, 438/3
Heysemi, Mecme’uzzevaid, 2/270-271
Darimi, Fedailü’l-Kuran, 30, no.3462;31, no.3469
Darimi, Fedailü’l-Kuran, 31, no.3464
Gazali, İhya, Fedailül-Kuran,1/282

Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144