Kuran-ı Kerim

Kur an da müminlerin sıfatları - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kuran-ı Kerim>Kur an da müminlerin sıfatları
RvP 22:59 12.01.20
İnsanın yaratılışı Allah‘a kul olma üzerine kuruludur. Kul olmanın ilk adımı şüphesiz, tertemiz bir inançla inanmak ve teslim olmaktır. Gerçek mümin kimdir, hangi hasletleri yaparak gerçek mümin sıfatına sahip olabiliriz? Cevabını arayacağımız en önemli sorumuz bu!

Kur‘an ayetleriyle müminlerin sıfatlarını ve özelliklerini inceleyeceğiz. İşte Kur‘an‘a göre mümin kimdir sorusunun cevabı:

Allah‘a ve Resulüne inanırlar

"İman edenler ancak, Allah‘a ve Peygamberine inanan, sonra şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerdir. İşte onlar doğru kimselerin ta kendileridir" [Hücurat 15]

Gayba inanırlar

"Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar" [Bakara 3]Ahirete kesinlikle inanırlar

"Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar" [Bakara 4]

Allah‘tan başka hiç kimseden korkmazlar

"Daha önce gelip geçen o peygamberler, Allah‘ın vahiylerini tebliğ eden, Allah‘tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter" [Ahzap 39]

Namazlarını huşu içinde kılarlar

"Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler" [Müminun 2]

Faydasız işlerle uğraşmazlar

"Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler" [Müminun 3]

Allah‘ın adı anıldığı zaman kalpleri ürperir

"Müminler ancak o kimselerdir ki; Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman (bu) onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler" [Enfal 2]

Namuslarını korurlar

"Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah‘ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar" [Furkan 68]Zekâtlarını hakkıyla verirler

"İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı taraflarına çevirmeniz(den ibaret) değildir. Asıl iyilik, Allah‘a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin; mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin; namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda (direnip) sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar, doğru olanlardır. İşte bunlar, Allah‘a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir" [Bakara 177]

Kendilerine verilenden infak ederler

"İşte onların, sabredip kötülüğü iyilikle savmaları ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda harcamaları karşılığında, mükâfatları kendilerine iki kez verilecektir" [Kasas 54]

Tevazu sahibidirler, cahillerle tartışmazlar

"Rahman‘ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazu ile yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman, ‘selâm!‘ der (geçer)ler" [Furkan 63]

Yalan söylemez, hatalarında ısrar etmezler

"Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler" [Müminun 8]

"Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları yahut nefislerine zulmettikleri zaman Allah‘ı hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını isteyenler -ki Allah‘tan başka günahları kim bağışlar- ve bile bile, işledikleri (günah) üzerinde ısrar etmeyenlerdir" [Al-i İmran 135]

Toplantıda iken izin almadan gitmezler

"Müminler ancak Allah‘a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah‘tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir" [Nur 62]

Kendilerinden olmayanı sırdaş edinmezler

"Ey iman edenler! Sizden olmayanlardan hiçbir sırdaş edinmeyin. Onlar size fenalık etmekten asla geri kalmazlar. Hep sıkıntıya düşmenizi isterler. Onların kinleri konuşmalarından apaçık ortaya çıkmıştır. Kalplerinde gizledikleri ise daha büyüktür. Eğer düşünürseniz size ayetleri açıkladık" [Al-i İmran 118]İnananlara ‘sen mümin değilsin‘ demezler

"Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınız zaman, gerekli araştırmayı yapın. Size selâm veren kimseye, dünya hayatının geçici menfaatine (ganimete) göz dikerek, "Sen mümin değilsin" demeyin. Allah katında pek çok ganimetler vardır. Daha önce siz de öyle idiniz de Allah size lütufta bulundu (Müslüman oldunuz). Onun için iyice araştırın. Çünkü Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır" [Nisa 94]

İsraf ve cimrilik etmezler

"Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır" [Furkan 67]


Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144