Kuran-ı Kerim

Mazlum kalan Allahın kitabı Kuran - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kuran-ı Kerim>Mazlum kalan Allahın kitabı Kuran
Modern Sofi 14:21 14.08.20
* “Gerçekten size Allah’tan bir nur, apaçık bir kitap geldi. Rızasını arayanı Allah onunla kurtuluş yollarına götürür ve onları iradesiyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır, dosdoğru bir yola iletir.” (Mâide 15, 16)
** “İşte bu (Kur’ân), bizim indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Buna uyun ve Allah’tan korkun ki size merhamet edilsin.” (En’âm 155)
*** “Allah sözün en güzelini, birbiriyle uyumlu ve bıkılmadan tekrar tekrar okunan bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların, bu Kitab’ın etkisinden tüyleri ürperir, derken hem bedenleri hem de gönülleri Allah’ın zikrine ısınıp yumuşar. İşte bu Kitab, Allah’ın, dilediğini kendisiyle doğru yola ilettiği hidayet rehberidir. Allah kimi de saptırırsa artık ona yol gösteren olmaz.” (Zümer 23)


Allahın kutsal kitabı olan Kurani Kerim çok mazlum. Kuran olmuş ölülerin kitabı.
Müslümanların yarıdan çohu Kuran okumasını dahi bilmiyor.

Bir müslüman hiç mi merak etmez kutsal kitabında ne yazar diye ? İşte merak etmedigi için bir cahil atestin basit sorusu onu şüpheye düşürür tüm itikadını bir ufak şüphe ile elinden verir. Zaten kişi okumadıgı bir kitabı nasıl savuna bilir ki ?
Bazıları da zann eder ki, Kuran okumak mollaların, din alimlerinin işi. Öyle olsa idi Kuranda Kuran
"Ey Benim Kullarım!" (Ankebut-56) demezdi.
"Ey İman Edenler!" (Nisa-136) demezdi.

İlim ve amel sahibi bir alimin ömrünün sonlarında böyle dedigi nakl ediliyor: "Keşke gençligimde okudugum bir çok kitabın yerine Kuran okusaydım."

Çohumuzun evinde Kurani-Kerim vardır (arapça ve ya türkce meali). Arada bu kutsal kitabı tozlu raftan kaldırıb hiç olmazsa tozunu almak için bile elinize alın, okuyamıyorsanızda yazılarına bakın size nur verir.
*– “İşte böylece sana da emrimizle Kur’ân’ı vahyettik. Sen, kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz ki sen doğru bir yolu göstermektesin.” (Şûrâ 52)
**Ravi diyor ki: İmam Sadık (a.s)’a arz ettim: Canım sana feda olsun. Ben Kuran’ı hıfzettim ve Onu kalbimden okuyorum. Acaba bu mu daha faziletlidir yoksa Kuran’a bakmak mı? İmam şöyle cevap verdi: “ Bakarak okuman daha faziletlidir. Kuran’a bakmanın ibadet olduğunu duymadın mı?”
(kaynak: Kuleyni, Yakup, El-Kafi, C.2, S.613, dördüncü baskı; Mazenderani, İbni Şehraşub, Menakib-i Âli Ebu Talib (a.s); Şeyh Hurri Amili, Vesailuş-Şia; Şeyh Saduk, Men la Yehsuruhul-Fakih, Camia’yi Müderrisin Yayınevi)

Ayrıca Kuran okuyamayanlar, Kuran dinleyerekte okuma sevabına ulaşa bilirler.
*"Kur’an okunduğu zaman onu dinleyin ve sessiz durun ki rahmete nâil olasınız." (Araf-204)

Bir müslüman Kuranla haşır-neşir olmalı özellikle de gençler.
*“Kitab’a sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte biz böyle iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.” (A’râf 170)

İnsanlar yüzerlerce dini kitaplar okumlarına rağmen Kurana iyi aşina degiller. İlmi bahislerde çohu zaman alimlere istinad ederiz ama Kurana pek fazla istinad etmeyiz. Bunu da şöyle açıklaya biliriz ki, ya Kurandan haberimiz yok, ya da Kurana karşı itinasızız.
Hadislerlerin doğru olup olmadıgını da Kurana göre teyit eder din uzmanları. Yani Kuran da yanlışlık yoktur ama hadis yanlış ola bilir.
*“O kitap (Kur’ân); onda asla şüphe yoktur. O, müttakîler (takvalılar) için bir yol göstericidir.” (Bakara 2)
**“Kur’an’ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.” (Hicr 9)


Tanıdıgım bazı alimler tüm dünyevi ve uhrevi dertlere Kuran ayetleri ile çözüm buluyor.
*“Biz, Kur’an’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, müminler için şifa ve rahmettir; zalimlerin ise yalnızca ziyanını artırır.” (İsrâ 82)

Zamanında Mekke müşrikleri Kurana benzer bir kitap yazmak için çok çaba sarf etdiler ama başarısızlıga uğradılar.
*Ey Muhammed! De ki: "Yemin olsun, eğer insanlar ve cinler bu Kur'ân'ın benzerini getirmek üzere toplansalar ve birbirlerine yardımcı olsalar bile, yine onun bir benzerini meydana getiremeyeceklerdir." (İsrra 88)

Bazılarıda (tıpkı şimdiki ateist düşüncesi ile) Kuranı Muhammed yazdı diyorlardı.
*"Onu o (peygamber) uydurdu" mu diyorlar? De ki; "Haydi siz de onun gibi bir sûre getirin ve Allah'dan başka, çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz (bunu yapın). (Yunus 38)

Hadislerde Kuranın bazı kişilerden mahşer günü şikayetçi olacağı geçiyor. Evet Kuran canlı bir kitaptır ve canlılara hitap eder ölülere değil. Kimisi diri iken ölüdür, kimisi de ölü iken bile diridir (şehitler gibi mesela).
*"(Kur'an,) Diri olanları uyarıp korkutmak ve küfre sapanların üzerine sözün hak olması için (indirilmiştir)."

Her gün en 50 ayet okumaya gayret edelim. Zamanı olanlar hiç olmazsa Kuranın 30. cüz"ünü ezberleye bilirler o kadarda zor değil azacık gayret ister. Şarkıları ezbere bilen için bu zor olmasa gerek.

Allahu Teala müslümanlara Kuranla yaşayıp, Kuranla ölmeyi nasib etsin.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
ishak41 00:38 15.08.20
Filozof Nickli Üyeden Alıntı:
Allahu Teala müslümanlara Kuranla yaşayıp, Kuranla ölmeyi nasib etsin.
Amin Cümlemize inşeallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up