Kuran-ı Kerim

Kuranda geçen erkek isimleri - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Kuran-ı Kerim>Kuranda geçen erkek isimleri
Sadi 19:08 18.08.20
Kuranda geçen erkek isimleri

Ali
Kur'an’da yer alan Ali ismi, yüce, ulu, yüksek mertebeli kişi demektir.
Ahmet
Saf suresi 6. Ayette yer alan Ahmet ismi, övgüye layık insan anlamındadır.
Adem
İlk yaratılan insan olarak Kur'an’da yer alan Adem, temiz insan demektir.
Akif

İbadet etmek anlamına gelmektedir.
Asım
Yusuf, Hud, Mumin suresinde*geçen Asım ismi, namuslu, günahı olmayan demektir.
Araf
Kur'an'da sure ismi olan Araf, cennet ile cehennem arasında kalan yer olarak tanımlanır.
Adil
Doğruluktan ayrılmamış kimse anlamındadır.
Abdi
Bakara suresinde yer alan Abdi ismi, kulluk eden demektir.
Adin
Kur'an’da 5 farklı ayette bulunan Adin ismi, haddini aşmak demektir.

Aşir
Nisa suresinde bulunan Aşir ismi, cenaze namazından sonra okunan Kur'an ayetinin ismidir.
Azer
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Azer,*Enam suresinde yer almakta ve ateş anlamına gelmektedir.
Ahad
İhlas suresinde yer alan Ahad ismi, tek olan anlamındadır.
Azim
Allahın 99 isminden biri olan Azim,*Bakara ve şura surelerinde yer almaktadır.
Alim
Kur'an’da birçok ayette yer almaktadır. Bilgin anlamındadır.
Azmi
Kur'an’da 4 farklı surede yer alan Azmi ismi, azimli kararlı kişilik anlamındadır.
Abid
Kaf ve Bakara surelerinde yer alan Abid ismi, kul anlamındadır.
Ahsa
Hem kız hem de erkek isimi oalrak kullanılan Ahsa, kuranda birçok ayette geçmektedir. Hesap yapmak anlamındadır.
Ahlas
Kuran’da*Sad suresinde yer alan Ahlas ismi, temiz anlamındadır.
Amir
Kuran’da*Tevbe suresinde yer alan Amir, emir yetkisi bulunan kimse demektir.
Afil
Enam suresinin 76. Ayetinde yer alan Afil ismi, görünmez olan anlamındadır.
Amil
Kuran’da birçok ayette yer alan Amil, isteyen emeli olan kişi anlamında kullanılmaktadır.
*.
Batın
Allahın 99 isminden biri olan Batın, biricik ve tek anlamındadır.
Berk
Sağlam, dayanıklı anlamına gelen Berk, Kur'an’da yer alan isimlerdendir.
Beyda
Kurak bir yer anlamına gelmektedir.
Benan

Enfal ve Kıyamet surelerinde yer alan Benan, hem kız hem erkek ismi olarak kullanılmaktadır. Parmakla gösterilen kişi demektir.
Baki
Baki Allahın isimlerinden biridir. Sürekli, daim anlamındadır.
Bükre
Fetih suresinde 9 ayette geçen isim olan Bükre, sabah vakti anlamındadır.
Bahri / Bahra
Bakara ve İsra surelerinde yer alan Bahri, denizle ve suyla ilgili şeylerle anlamlandırılmaktadır.
Bedir / Bedri
Bedir Savaşı'nın yaşandığı yer olarak bilinen bir çöl adı olan Bedir, ayrıca dolunay anlamına da gelmektedir.
Bukra
Kalem Suresinin 38. Ayetinde yer alan Bukra ismi, erken vakit anlamındadır.
Berka
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Berka, şimşek anlamındadır. Kur'an'da*Rum ve Rad surelerinde yer alır.
Barak
Araf ve İsra surelerinde yer alan Barak, Arapça'da bereketli anlamındadır.
Bereket
Araf ve Hud surelerinde yer alan Bereket ismi, bolluk anlamına gelmektedir

Celal
Allahın 99 isminden biri olan Celal, yüce demektir.
Cemil

Yusuf suresinde geçen isimlerden olan Cemil, Allahın*99 isiminden biridir. Güzel anlamına gelmektedir.
Cihad/ Cihat
Tevbe, Hacc, Furkan surelerinde yer alan Cihad ismi, din uğruna düşmanla savaşmak anlamındadır.
Cabbar
Kuranda yer alan Cabbar ismi, güçlü, kudret sahibi anlamındadır.
Cebrail
Bakara suresinde yer alan Cebrail ismi, Allah'ın 4 büyük meleğinden biridir.
Celil
Rahman suresinde yer alan Celil ismi, Allah'ın isimlerinden birisidir. Yüce demektir.
Cahid
Kur'an’da birçok ayette yer alan Cahid ismi, bir şeyler için çabalayan kişi anlamına gelmektedir. *
Ceza
Kur'an’da birçok ayette geçen isimlerden olan Ceza, uygunsuz davranış sonucu verilen tepkidir.
Cami
Kur'an’ da*Nisa ve Nur surelerinde yer alan Cami, ibadet etmek için müslümanların toplandığın mekana verilen isimdir.
Cudi
Hud suresinde yer alan isim Cudi, cömert anlamındadır.

Duha
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Düha, Kur'an-ı Kerim’de yer alan surenin ismidir. Kuşluk vakti demektir.
Davut /Davud
Kuran’da birçok surede geçen Davut /Davud ismi, sevgili demektir.
Diyar
Hem kız hem de erkek ismi olara kullanılan Diyar, Kur'an'da birçok surede yer almaktadır.
Dehri
İnsan suresinde yer alan Dehri ismi, çok bilgin kişi demektir.
Dafi
Kur'an’da iki farklı ayette bulunan Dafi, engeli ortadan kaldıran anlamındadır.*

Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ebrar,*İnsan suresinde yer almakta ve iyilik sever anlamına gelmektedir.
Emri
Kur'an’da birçok ayette yer almaktadır.
Ensar
Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen Ensar, koruyucu anlamındadır.
Efnan
Rahman suresinde yer alan Efnan ismi, tür anlamına gelmektedir.
Ezel
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Ezel, geçmiş zaman demektir.
Emin
Kur'an-ı Kerim’de birçok yerde geçmektedir. Güvenilir kişi demektir.
Ekrem
Alak ve Fecr surelerinde geçen Ekrem ismi, cömert anlamındadır.
Eyüp
Kur'an’da yer alan Eyüp ismi sabırlı kişi anlamındadır.
Etka
Hucurat suresinde yer alan Etka ismi, Allah korkusu olan kimse demektir.
Emrullah
Nisa, Tevbe, Nahl surelerinde yer alan Emrullah ismi, Allah’ın buyruğu demektir.
Ecir
Kur'an’da yer alan Ecir ismi, sevap anlamına gelmektedir.
Enhar
Kur'an-ı Kerim’de yer alan Enhar ismi cennetdeki ırmaklardan biridir.
Enfal
Kur'an-ı Kerim’de surenin ismi olan Enfal, ganimet anlamındadır.
Enbiya
Kur'an’da yer alan surenin adıdır.
Esved
Bakara suresinde geçen Esved ismi, hem erkek hem de kız çocuklarında isim olarak kullanılmakatadır. Kara anlamındadır.
Ehad
Kur'an’da birçok ayette geçen Ehad, Allah’ın isimlerindendir.
Ekber
Kur'an’da birçok ayette yer alan Ekber, büyük, yüce anlamındadır.
Ebu
Kur'an’da birkaç farklı ayette geçen Ebu ismi, ata anlamındadır.
Ebed
Kur'an’da birçok ayette yer alan Ebed, sonsuz anlamındadır.
Evliya
Kur'an’da birçok ayette yer alan Evliya, Allah’a yakın olan kişi anlamındadır.
Enam
Kur'an’da yer alan surenin ismi olan Enam, halk anlamındadır.
Ekmel
Maide suresinde geçen Ekmel ismi, eksiksiz anlamındadır.
Evfa
Kur'an’da birçok ayette geçen Evfa, vefalı anlamındadır

Furkan
Kur'an-ı Kerim’de sure ismi olarak yer alan, doğru yolu gösteren kişi anlamına gelmektedir.
Fettah
Allah’ın isimlerinden biri olan Fettah, üstün kişi anlamına gelmektedir.
Fuad
Necm suresinin 11. Ayetide geçen isimlerden Fuad, gönül demektir.
Fatih
Allah’ın sıfatlarından biridir.*

Harun
Kur'an’da yer alan Harun ismi, parlak anlamındadır.
Halil
Nisa suresinde yer alan Halil ismi, sadık anlamındadır.
Hakkı
Kur'an’da geçen Hakkı ismi doğrulukla ilgilidir.
Huda
Bakara suresinde yer alan Huda ismi, doğru yol gösteren kişi anlamındadır.
Halid
Sonsuz anlamında olan Halid, Kur'an’da birçok surede yer almaktadır.
Hamdi
Kur'an’da birçok surede geçen Hamdi, Allah’a şükreden anlamındadır.
Hayri
Kur'an’da birçok surede geçen Hayri, iyilik yapan kişi anlamındadır.
Hadi
Allahın 99 isminden biri olan Hadi, doğru yol gösteren kişi demektir.
Halis
Sad, Nahl surelerinde geçen Halis samimi anlamına gelmektedir.
Hakim
Allah’ın isimlerindne biri olan Hakim, Kur'an’da birçok surede yer almaktadır.
Hasbi
Tevbe ve Zümer surelerinde geçen Hasbi ismi, karşılık beklemeden yapılan iyilik demektir.
Halim
İsra suresinde yer alan Halim, Allah’ın isimlerinden biridir. Güzel huylu anlamındadır.
Hanif
Bakara suresinde geçen Hanif ismi, dine bağlı olan insan anlamındadır.
Hatem
Birçok surede geçen Hatem ismi, cömert anlamındadır.
Halef
Araf ve Meryem surelerinde geçen Halef ismi, soy anlamındadır.
Hafız

Hem erkek hem de kadın ismi olarak kullanılan*Hafız, Nisa, Hicr, Şura surelerinde yer alan isimlerdendir. Kur'an’ı ezbere bilen kişi demektir. *
Hadis
Kur'an’da birbirinden farklı surelerde yer alan Hadis ismi, Hz. Muhammed’in söz ve davranışları anlamında gelmektedir.*

İbrahim
Peygamber ismi olan İbrahim, hak anlamına gelmektedir.
İsmail
Kur'an’da yer alan İsmail ismi, işiten kimse anlamındadır.
İlyas
Kur'an’da yer alan İlyas, peygamber isimlerindendir.
İhsan
Bağışlama anlamına gelmektedir.
İdris
Peygamber adı olan İdris, aynı zamanda bir kiraz türüdür.
İsa
Dört büyük peygamberden biri olan İsa ismi, yargılama anlamına gelmektedir.
İmran
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan İmran, refaha eren kimse anlamındadır.
İslam
Kur'an’da birçok ayette yer alan İslam, müslüman dini anlamındadır.
İshak
Peygamber adı olan İshak,*güler yüz anlamına gelmektedir.

Kadir
Kur'an’da geçen surenin adı olan Kadir, birçok ayettede yer almaktadır. Kudretli kişi demektir.
Kazım
Kur'an’da geçen Kazım ismi, öfkesini yenen kişi anlamına gelmektedir.
Karin
Kaf suresinde geçen Karin ismi, yakın anlamındadır.
Kader
Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Alın yazısı anlamındadır.
Kamer
Hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Kamer, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Ay anlamındadır.
Kadem
Nahl suresinde geçen Kadem hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılmaktadır.*Uğur anlamındadır.
Kadri
Değer, kıymet anlamında olan Kadri, Kur'an’da farklı surelerde yer almaktadır.
Kahhar
Allahın 99 isminden biri olan Kahhar, yok edici anlamındadır.
Kabil
Mümin suresinin 3. Ayetinde yer alan Kabil ismi, kabul eden anlamındadır.
Kavi
Alalh’ın isimlerinden olan Kavi, kuvvetli zengin anlamındadır.
Kaim
Kur'an’da birbirinden farklı ayetlerde yer alan Kaim, dik duran kişilik anlamındadır.
Karun
Kur'an’dan birden fazla ayette yer alan Karun, çok zengin kimse demektir.*

Muhammed
Peygamberimizin ismi olan Muhammed, güzel huylara sahip olan kişi demektir.
Mustafa
Sad suresinde geçen Mustafa ismi, seçkin kişi demektir.
Memati
İsra, Enam surelerinde geçen Memati ismi, ölüm demektir.
Metin
Kur'an’da*Zariyat suresinde geçen Metin ismi, sağlam demektir.
Musa
Dört büyük peygamberden biri olan Musa ismi, Kur'an’da birçok yerde geçmektedir.
Malik
Melek adı olan Malik, bir şeye sahip olan anlamındadır.
Mikail
Dört büyük melekten biri olan Mikail ismi, Kur'an’da Bakara suresinde geçmektedir.
Melik
Kur'an’da birçok ayette geçen Melik, Allah’ın isimlerinden biridir. Hükümdar anlamındadır.
Mürsel
Kur'an’da birçok ayette geçmektedir. Gönderilmiş insan demektir.
Mehdi
Kur'an’da farklı ayetlerde yer alan Mehdi ismi, kendisine yol gösterilen anlamındadır.
Muhsin
Kur'an’da farklı ayetlerde *yer alan Muhsin, iyilik eden anlamındadır.
Mavera
Bakara , Nisa surelerinde geçen hem kız hem de erkek ismi olarak kullanılan Mavera ismi, bir şeyin arkasında olan demektir.
Mecid
Allahın 99 isminden birisidir. Birçok ayette geçmektedir. Büyük, yüce anlamındadır.
Muhlis
Kur'an’da birçok ayette yer alan Muhlis, saf ve temiz *anlamındadır.
Mazlum
İsra suresinde yer alan Mazlum ismi, sessiz sakin anlamındadır.
Mürselin
Allah tarafından gönderilen elçiler anlamında olan Mürselin, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
Mücahid
Nisa ve Muhammed surelerinde yer alan Mücahid ismi, din uğruna savaşan anlamındadır.*

Nur/ Nuri
Kur'an’da yer alan surenin adıdır. Aydınlık demektir.
Necati
Mumin suresinde geçen Necati ismi, kurtulmuş anlamındadır.
Nas
Halk anlamında gelen Nas ismi, Kur'an’da birçok yerde geçmektedir.
Naci
Yusuf suresinde yer alan Naci ismi, kurtulan anlamındadır.
Nebi
Kur'an’da pek çok ayette yer alan Nebi, ismi haberci anlamındadır.
Naim
Maide, Yunus, Hac surelerinden yer alan Naim ismi, bolluk anlamındadır.
Nehar
Kur'an’da birçok ayette geçen Nehar ismi, gündüz anlamındadır.
Necmi
Mahl ve Necm surelerinde geçen Necmi ismi, yıldız anlamındadır.
Nadi
Alak suresinde yer alan Nadi ismi, haykırmak anlamındadır.
Nuh
Kur'an’da Nuh isminde sure bulunmaktadır. Ayrıca peygamber adıdır.
Nasır
Yardımcı anlamında olan Nasır, Peygamber’in isimlerinden biridir. Yardımsever anlamındadır.
Nasrullah
Bakara ve Nasr surelerinde geçen Nasrulalh ismi, Allah’ın yardımı demektir.
Nezir
Birçok ayette yer alan Nezir ismi, uyarı anlamındadır.*

Rahman /Rahim
Allahın 99 isminden biri olan Rahman, Kur'an’da birçok yerde geçmektedir. Koruyan anlamındadır.
Rıdvan
Kur'an’da geçen Rıdvan, razı olmak anlamındadır.
Resul
Birçok ayette yer alan Resul, elçi anlamındadır.
Ramazan
Bakara suresinde geçen Ramazan, müslümanlar arasında oruç tutulan aya verilen isimdir.
Rafet
Hadid suresinde yer alan Rafet ismi, korumak anlamındadır.
Rauf
Bakara ve Tevbe suresinde yer alan Rauf ismi, Allah’ın isimlerindne biri olup esirgemek anlamındadır.
Rafi
Vakia ve imran surelerinde geçen isimlerden olan Rafi, yüce anlamındadır.
Rasih
İmran ve Nisa surelerinde geçen Rasih ismi, bilgi sahibi olan anlamındadır.
Raci
Bakara ve Enbiya surelerinde geçen Raci ismi, umut veren anlamındadır.
Raki
Birçok surede ismi geçen Raki, saygı duyan anlamındadır.

Sirac
Kur'an’da farkıı ayetlerde ismi geçen Sirac, aydınlık anlamındadır.
Samet/ Samed
İhlas suresinde geçen Samet ismi, yüksek anlamındadır.
Süleyman
Peygamber isimlerinden biri olan Süleyman, huzur anlamındadır.
Selim
Kur'an’da geçen*Selim ismi, sağlam anlamındadır.
Salih
Kur'an’da birçok ayette geçen Salih ismi, uygun, hoşgörü anlamındadır.
Sabri
Bakara suresinde geçen Sabri ismi, sabırlı insan anlamındadır.
Sultan
Hem kız hem erkek ismi olarak kullanılan Sultan, Kur'an’da birçok ayette geçmektedir.
Safa
Bakara suresinde geçen Safa ismi, sakin olmak anlamına gelmektedir.
Sadık/ Sıddık
Nur, Zariyat, Şuara surelerinde geçen Sadık ismi, güvenilir kişi anlamındadır.
Salim
Kalem suresinde geçen Salim ismi, eksiksiz, tam anlamındadır.
Semi
Allahın 99 isminden birisi olan Semi, işitme kuvveti olan anlamında kullanılmaktadır.
Saim
Ahzab suresinde yer alan Saim ismi, oruç tutan kişi anlamındadır.
Seva
Nahl ve Enfal surelerinde geçen Seva ismi, birlik beraberlik anlamındadır.
Sacid
Kur'an’da birçok ayette yer alan Sacid, secde eden kişi anlamında gelmektedir.
Seyyid
Ali imran ve Yusuf surelerinde geçen Seyyid ismi, ileri gelen kişi anlamındadır.
Selam
Kur'an’da birçok ayette geçmekte olan Selam, barış anlamındadır.
Sefer
Bakara suresinde yer alan Sefer ismi, yolculuk anlamındadır.*

Şura
Kur'an-ı Kerim’de bir surenin adı olarak geçen Şurai danışma meclisi anlamına gelmektedir.
Şüheda
Nisa suresinde geçen Şüheda, şehit anlamına gelmektedir.
Şakir
Nahl suresinde geçen Şakir ismi, şükretmek anlamındadır.
Şahap
Cin suresinde geçen Şahap ismi, kıvılcım anlamındadır.
Taha
Kur'an-ı Kerim'de yer alan surenin adıdır.
Tarık
Tarık, Kur'an-ı Kerim'de geçen surenin adıdır. Yıldız anlamındadır.
Turab
Kaf, Vakia, Nebe surelerinde geçen Turab, toprak anlamındadır.
Talip
Hacc suresinde geçen Talip, istemek anlamındadır.
Tufan
Araf suresinde yer alan Tufan ismi, şiddetli yağmur demektir.
Tuğyan
Birbirinden farklı surelerde yer alan Tuğyan, coşku anlamındadır.
Türabi
Kur'an’da birçok surede yer alan Türabi ismi, topraktan yaratılmış anlamına gelmektedir.
Tayyib
Kur'an’da birçok ayette yer alan Tayyip ismi, iyi ve hoş anlamındadır.

Ufuk
Necm suresinde geçen Ufuk ismi, anlamak, kavramak anlamında kullanılmaktadır.

Veli
Kur'an’da birçok ayette yer alan Veli, ermiş kişi anlamındadır.

Yusuf
Kur'an’da yer alan Yusuf isim, inleyen, ağlayan demektir.
Yakup
Takip eden anlamına gelen Yusuf, Peygamber isimlerindendir.
Yunus
Kur'an-ı Kerim’de yer alan Yunus ismi, Peygamber isimlerindendir.
Yasin
Kur'an’da yer alan sure isimlerinden biridir.
Yelit
Hucurat suresinde geçen Yelit ismi, eksilme, azalma anlamında gelmektedir.
Yahya
Kur'an’da birçok yerde geçen isimlerden biridir.
Yenal
Bakara ve Araf surelerinde geçen Yenal ismi amacına ulaşan kimse anlamındadır

Zahid
Yusuf suresinde geçen Zahid ismi, kıymet vermeyen anlamındadır.
Zahir
Hadid, Enam, Kehf surelerinde yer alan Zahir ismi, parlak anlamındadır.
Zahit
Yusuf suresinde geçen Zahit ismi, haramdan uzak duran anlamındadır.
Alıntı

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144