Metafizik

Zihinin anayasası - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Metafizik>Zihinin anayasası
shahkhu 04:16 09.06.20
The mind is composed of five faculties. Even as our hand has five fingers, the physical world has five chief elements, which constitute it. As ether is an element separate from earth, water, fire, and air, and yet contains all these elements, so is the faculty which we call heart, a faculty separate from the remaining four; and yet it contains the four faculties within itself.

The special work of the heart is to feel and to produce emotions out of itself. The second faculty is mind. Its work is to think and to produce thoughts. The third faculty is memory. Its work is to collect and to supply impressions. The fourth is reason. Its work is to discriminate and to decide things. The fifth faculty is the ego, which makes one think of one's own person, and all else as a separate entity.

The word, 'heart,' in metaphysics denotes the main center of the mental plane. The piece of flesh which we term heart is the sensitive part in us, which feels the effect of all joy and pain before any other organ. From this center, the breath carries on the work of spreading all energy throughout the physical body. That is why the Sufi works through this center in the physical body when he wishes to impress his absolute self with a certain thought. But high development lies in purifying the five faculties before mentioned by the mystical process and in mastering them.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
shahkhu 05:16 09.06.20
Zihin beş fakülteden oluşur. Elimizin beş parmağı olsa bile, fiziksel dünyanın onu oluşturan beş ana unsuru vardır. Eter yeryüzünden, sudan, ateşten ve havadan ayrı bir element olduğu ve yine de tüm bu elementleri içerdiği için kalbi dediğimiz fakülte, diğer dördünden ayrı bir fakülte; yine de kendi içinde dört fakülte içerir.

Kalbin özel çalışması hissetmek ve kendinden duygu üretmektir. İkinci fakülte zihin. İşi düşünmek ve düşünce üretmektir. Üçüncü fakülte hafızadır. İşi izlenimleri toplamak ve sağlamaktır. Dördüncü neden. İşi, ayrımcılık yapmak ve bazı şeylere karar vermektir. Beşinci fakülte, kişinin kendi kişisini ve diğer her şeyi ayrı bir varlık olarak düşünmesini sağlayan egodur.

Metafizikte 'kalp' kelimesi zihinsel düzlemin ana merkezini ifade eder. Kalp dediğimiz et parçası, diğer herhangi bir organdan önce tüm sevinç ve acıların etkisini hisseden içimizdeki hassas kısımdır. Bu merkezden, nefes tüm bedeni fiziksel bedene yayma çalışmalarına devam ediyor. Bu yüzden Sufi, mutlak benliğini belirli bir düşünce ile etkilemek istediğinde fiziksel bedende bu merkezden çalışır. Ancak yüksek gelişme, mistik süreçten önce bahsettiğimiz beş fakülteyi arındırmak ve onlara hakim olmaktır.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up