Metafizik

Ruhun diğer şeylerden deneyimi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Metafizik>Ruhun diğer şeylerden deneyimi
shahkhu 04:36 09.06.20
Ruh ihtişamına uyanmadığı sürece, sınırlamalarından kaynaklanan yoksulluk ile doludur. İnsanın yaşama bağlı olduğu şeyler ve insanın hayranlık duyduğu ve sahip olmak istediği şeyler onun ulaşamayacağı kadar uzaktır. Bunun nedeni, ruhunun ulaşamayan kısa kolları olması değil, ruhunun fiziksel bedende esir olması ve sadece bir avludan daha uzun bir mesafeye ulaşamayan maddi kollarla nasıl çalışılacağını bilmesidir.

Ruhun yaşamdaki hayal kırıklığının diğer nedeni, kendisini etrafındaki şeylerden ve varlıklardan koparması, sınırlı araçlara, ona odaklanan zihin ve bedene ve yaşamı deneyimlemesine odaklanmasıdır. Bunlara 'bireysel benliğim' diyor, böylece geniş kapsamlı gücünü ve zekasını sınırlıyor.

Ruh uyandığında, o zaman hiçbir varlık, hiçbir şey onun ulaşamayacağı kadar uzak değildir ve insan aracılığıyla daha yetenekli hale geldikçe, şeyleri de görebilir. Bu şekilde ruh her şeyi görür ve kullanımlarını, yaşamdaki amaçlarını bilir ve onları hayattaki en iyi amaçları için kullanır.

Ruh sadece şeyleri ve doğasının sırrını bilmekle kalmaz, aynı zamanda bir şeyler çekebilir, inşa edebilir ve bir şeyleri yok edebilir. Gücü, kelimelerin açıklayabileceğinden çok daha büyük.

Göremeyen, ancak dışsal delillere inananlar, onlar için ruh ölü gibidir ve sınırlı bedenleri kadar sınırlıdırlar. Her şeyi bilen ve her şeye kadir olan Tanrıyı idrak eden ve ruhundaki zekasını ve gücünü gerçekleştirenler, yaşamdaki evrim ve güçlerine göre, cennetteki Baba'nın gücünü ve zekasını miras alırlar. Rumi, 'Dünya, su, ateş ve hava insanlara ölü şeyler gibi görünüyor, ama görenler için yaşayan her varlık, evrenin Tanrısı Rab'lerinin emrini yerine getirmek için her anı bekliyorlar' diyor. (Mathnawi I, 838)So long as the soul has not awakened to its majesty, it is full of poverty, which is caused by its limitations. The things upon which man depends in life, and the things that man admires and wishes to possess, seem so far from his reach. This is not because his soul has short arms, which cannot reach, but because his soul is captive in the physical body and only knows how to work with the material arms, which cannot reach further than one yard's length.

The other reason for the soul's disappointment through life is that it disconnects itself from the things and beings around it, concentrating upon the limited vehicles, the mind and body, which are focused on it, and through which it experiences life. It calls these 'my individual self,' thus limiting its far-reaching power and intelligence.

When the soul awakens, then no being, no thing is far from its reach, and as it becomes more capable of seeing through man, so it becomes capable of seeing through things also. In this way the soul sees through all things and knows their use, their purpose in life, and uses them for their best purpose in life.

The soul not only knows things and the secret of their nature, but it can attract things, it can construct and it can destroy things. Its power is much greater than words can ever explain.

Those who cannot see, but believe by the external evidences, to them the soul is as if dead, and they are as limited as their limited body. Those who realize God, the all-knowing and almighty, and realize His intelligence and power in their soul, they, according to their evolution and power in life, inherit the power and intelligence of the heavenly Father. Rumi says, 'Earth, water, fire, and air seem dead things to men, but to the seer they seem living beings, waiting every moment to carry out the command of their Lord, the God of the universe.' (Mathnawi I, 838)
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi ▪︎
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145