Metafizik

Kalp ile ruhun deneyimi - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Metafizik>Kalp ile ruhun deneyimi
shahkhu 04:40 09.06.20
Kalp, ruhun ışığını kaplayan bir küre gibidir ve farklı duyguları bu dünyanın farklı renkleridir. Her duygu belirli bir unsur tarafından üretilir. Kalpteki hayatı deneyimlerken, o andaki ruh şöyle düşünüyor: Üzgün, mutlu ya da korkmuş ya da mizahi. Aslında bu onun anlık deneyimidir. Belirli bir elementin etkisi değiştiğinde, duygunun süresi dolmuş ve ruh eskisi kadar saftır. Hiçbir şey dokunmuyor. Doğası gereği saftır ve daima saf kalır. Eğer on kişi sırayla aynaya bakarsa, ayna herkese yüzünün ona yansıdığını gösterir ve diğer her yansımayı alacak kadar açıktır. Sonunda ayna eskisi kadar net. İçine hiç yansıtılmamış hiçbir yüz, üzerinde bir etki bırakmadı.

Ruhun kalpten deneyimlediği dokuz farklı duygu vardır ve bunlar karşılık gelen öğelerden etkilenir:

Duygu öğeleri

Mizah havası
Sevinç eter
Keder dünya
Korku eteri ve hava
Yazık su
Ateş ve hava cesareti
İlgisizlik eter, ateş ve toprak
Tutku ateşi
Öfke ateşi ve hava
The heart is as a globe covering the light of the soul, and its different emotions are different colors of this globe. Every emotion is produced by a certain element. While experiencing life through the heart, the soul at that moment thinks: I am sad, or glad, or afraid, or humorous. In fact it is its momentary experience. When the influence of a particular element is changed, the emotion has expired and the soul is as pure as it was before. Nothing touches it. It is pure by nature and it always remains pure. If ten people in turn look in a mirror, the mirror shows everyone his face reflected in it and it is clear enough to take every other reflection. In the end the mirror is as clear as before. No face that has ever been reflected in it has left an impression on it.

There are nine different emotions, which the soul experiences through the heart, and these are influenced by corresponding elements, thus:

Emotions Elements

Humor air
Joy ether
Sorrow earth
Fear ether and air
Pity water
Courage fire and air
Indifference ether, fire, and earth
Passion fire
Anger fire and air

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144