Namaz

Nafile Namaz ne demektir - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Namaz>Nafile Namaz ne demektir
Gölge 03:07 21.02.15
Farz, vâcib ve sünnet namazların dışında kılınan (sevabı bol) namazlara “Nafile Namazlar” denir.

Nafile Namazlar ve Rekatları:
1- İşrak Namazı (Gündoğumu, 2 rekat)

2- Duha Namazı (Kuşluk, 2-12)

3- Tahiyyatül-Mescid Namazı (Camiye Girince, 2)

4- Abdest ve Gusülden Sonra Namaz (2)

5- Evvâbin Namazı (Akşam-Yatsı Arası, 4-6)

6- Teheccüd Namazı (Gece, 2-12)

7- Yolculuk Namazı (2)

8- Teşbih Namazı (4)

9- Tevbe Namazı (2)

10- Hâcet Namazı (İstek, 2-4)

11- İstihare Namazı (2)

12- Katil Namazı (2)

13- İstiskâ Namazı (Yağmur Duası, 2)

14- Küsûf Namazı (Güneş Tutulması, 2)

15- Hüsûf Namazı (Ay Tutulması, 2-4)

16- Mübarek Gece (Kandil) Namazları (2-12)

Nafile Namazlar: Beş vakit farz namazların sünnetlerin*den başka, birtakım nafile namazlar daha vardır.

Bunlasın yapılması zorunlu değilse de bu nafileleri yerine getirenlerin Allah’ın rızasını kazanmalarına, derecelerinin yük*selmesine vesile olur. Tatavvu da denilen bu nafilelerin ifâsı kişi*nin ihlas ve takvasını arttırır.

İhlas ve samimiyet ile yapılan ve çoğaltılan ibadetin ecrini (sevabını) Allah (c.c.) artırır.

Nafile Namazların Başlıcaları Şunlardır:
1- İşrak Namazı
Güneş doğup mekruh vakit çıktıktan sonra iki rekat olarak

kılınır.

2- Duha (Kuşluk) Namazı
Kuşluk Namazı, gün doğup kerahat vakti çıkışından, Öğle vaktinden 50 dakika öncesine kadar devam eden zaman içeri*sinde iki, dört, sekiz veya oniki rekat olarak kılınan mendup bir namazdır. En iyi vakti, gündüzün dörtte biri geçtikten sonradır

3- Tahiyyatül-Mescid Namazı
Cami ve mescidlere ziyaret için girildiği zaman, iki rekat Tahiyyatül-Mescid Namazı kılınır; müstehab bir namazdır.

4- Abdest ve Gusülden Sonra Namaz
Abdest veya gusül aldıktan sonra, daha abdestin yaşlığı kurumadan iki rekat namaz kılınması menduptur.

5- Evvâbin Namazı
Evvabin Namazı, Akşam ile Yatsı arası, dört veya altı re*kat olarak kılınır.

6- Teheccüd Namazı
Teheccüd Namazı. Yatsı Namazı ile Sabah Namazı vakti arasında kılınır. En iyi vakti gecenin son bölümüdür. En azı iki. en çoğu oniki, ortası sekiz olan mendup bir namazdır

7- Yolculuk Namazı
Bir Müslüman bir yolculuğa çıkacağı zaman veya bir yol*culuktan döndüğü zaman, iki rekat namaz kılması müstehaptır.Çıkarken evde, dönünce mescitte (camide) kılması daha efdaldir (faziletlidir).

8- Teşbih Namazı
Teşbih Namazı dört rekattır. Her rekatında yetmişbeş defa “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber” Teşbih Duası okunur. Müstehap bir namazdır. Teşbih Namazı, ikişer ikişer kılındığı gibi, dört rekat olarak da kılınabilir. Teşbih Namazı’nın vakti ve sebebi yoktur. Her zaman kılınabilir.
9- Tevbe Namazı
İnsanlık gereği işlediği günahlarının bağışlanmasını iste*yen bir mümin, güzelce bir abdest alır. Mümkünse tenha bir yer*de iki rekat namaz kılıp tevbe ve istiğfar ederek Allah’tan bağış*lanmasını ister.

10- Hacet Namazı
Dünya ve âhirete ait isteği ve sıkıntısı olan bir kimse, ab*dest alarak Yatsı Namazı’ndan sonra iki veya dört rekat namaz kılar. Yüce Allah’a hamd, Peygamber Efendimiz’e Salât ve Se- lam’dan sonra şu Hacet Duası’nı okuyup, istediği işin oimasını ve sıkıntısının giderilmesini Yüce Allah’tan ister.

Hacet Duası:
‘‘Allâhümme innî es’elüke tevfika ehli’l-hûdâ, ve a’mâle eh- li’l-yakîni ve munâsahate ehli t-tevbeti ve azme ehli’s-sabri, ve cidde ehli’l-haşyeti ve talebe ehli’r-rağbeti ve teabbüde ehli’l- vera’ı ve irfâne ehli’l-ilmi hattâ ehâfük. Allâhümme innî es elüke mehâfeten tahcüzünî an ma’sıyetike hattâ a’mele bitâatike ame*len estehıkku bihî rıdâke ve hattâ enâsıhake bi’t-tevbeti havfen minke ve hattâ uhlisa leke’n-nasîhate hubben leke ve hattâ ete- vekkelü aleyke fi’l-ümûri ve hüsne zannin bike. Sübhâne Hâlikı’n- Nûr.”

(“Allah’ım! Ben, Senden hidâyet ehlinin muvaffakiyetini, yakîn erbabının amellerini, tevbekârların ihlasını, sabırlı zatların azmini, korku sahiplerinin ciddiyetini, rağbet ashabının niyazını, takva ehlinin ibâdete çalışmalarını ve ilim sahiplerinin irfanını dilerim. Tâ ki Senden hakkıyla korkmuş olayım.

Allah’ım! Ben, Senden öyle bir korku ve haşyete nâil ol*mak isterim ki beni, Sana günah işlemekten men etsin. Tâ ki Senin tâatinle öyle bir iş işleyeyim ki, onunla Senin rızana layık olayım. Tâ ki Senden korkmaktan dolayı Sana halisane tevbe edeyim, tâ ki Sana sevgiden doğan hayırhahlığımı halisane bir veçhile yapayım ve tâ ki her işte Sana güzel zannımdan dolayı zât-ı ehâdiyyetine mütevekkil bulunayım. Ey nuru yaratan Al*lah’ım! Seni teşbih ve takdis ederim.”)

Bir hadis-i şerife göre Hacet Namazı’nın birinci rekatında Fâtiha’dan sonra Âyet-el-Kürsi, diğer üç rekatında ise Fâtiha’dan sonra İhlâs, Kul eûzü biRabbil-Felâk ve Kul eûzü biRabbin-Nâs sûreleri okunur

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
lisan 22:45 15.05.16
sofi 00:03 16.05.16
madlen 12:53 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
adil80 19:30 10.05.17
Emeğine saglıkkk güzel bir paylaşım olmuş teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
007 12:06 17.05.17
Bu güzel Paylaşım için teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Pretzel 12:08 17.05.17
Havasokulu 23:19 26.03.18
Sayın @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...], Allah-u Zülcelal razı olsun.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi