Namaz

Fazileti yüksek olan namazlar - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Namaz>Fazileti yüksek olan namazlar
gunes 20:12 19.04.15
Fazileti yüksek  olan namazlar
Fazileti Yüksek Namazlar ( s.a.v. ) den....
*
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed ( s.a.v. ) ' den Altın Değerinde Mucize Namaz Çeşitleri. Allah Hepimizin Kalbine Göre Versin, Hayırlı Olanı Kabul Eylesin...

Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu:
"Bir kimse Allah rızası için iki rekat namaz kılar, birinci rekatta Fatiha'dan sonra bir Ayet'el-Kürsi ve onbeş adet Ihlas suresi okur, ikinci rekatta da aynı şekilde hareket eder,*sevabını herhangi bir ölünün ruhuna bağışlarsa Yüce Allah o ölünün üzerinden kabir azabını kaldırır. Ayrıca o kimsenin kabrinin içerisine cennetten yetmiş ayrı renkle nur indirir. Bundan başka Yüce Allah o kimsenin kabrine kendisiyle arkadaşlık yapmak için cennetten bin tane melek gönderir de o kimse ile kıyamete kadar muhabbet ederler. Bundan başka yine Yüce Allah okuyan kimsenin bütün günahlarını da bağışlayıverir. Ayrıca bir yıllık ibadet sevabı ihsan buyurur. Namaz içerisinde okunan her ayet için cennette kendisine bir şehir kurulur. Bin şehit sevabına nail olur."

Ömer b. Şu'be'den, o babasından, o da dedesinden şöyle rivayet etmiştir. Allah Rasulü (s.a.v.) buyurdu:
"Bir kimse Duha namazını oniki rekat olarak kılar, her rekatte Fatiha'dan sonra bir Ayet'el-Kürsi ve üç İhlas okuyarak namazı tamamlarsa,*her gökten onbin yetmiş (10.070) melek, yanlarında beyaz kağıt ve nurdan kalemlerle inerler, kıyamete kadar o kimse için sevap yazmaya devam ederler. İsrafil Aleyhisselam sura üfürünceye kadar görevlerini sürdürürler. Kıyamet koptuğunda bu melekler ellerinde cennet giysileri olduğu halde kabrin başına gelirler ve şöyle seslenirler:
"Ey bu kabirde yatmakta olan kişi! Allah'ın izniyle artık kalk. Sen kurtuluşa erenlerdensin."

Resulü Ekrem (s.a.v.) buyurdu:
"Her kim*akşam namazından sonra günah icap ettirir bir kelime konuşmadan altı rekat namaz evvabin kılarsa, Allah katında on iki senelik ibadet yerine geçer."

Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor:
""” Bir kimse*gece veya gündüz her rekatında bir Fatiha ve onbeş defa İhlâs Suresini okumak kaydıyla dört rekat namaz kılar ve namazını bitirdikten sonra yetmiş defa "Sübhânellâh" diyerek tesbih eder, yetmiş defa da bana salatü selam getirirse,*beni peygamber olarak gönderen Yüce Zât hakkı için bu namazı kılanın kalbinden hikmet kaynakları fışkırır. O hikmetleri dili ile konuşur. Allah Teala o kimseye dünyanın derdini de devasını da gösterir. Beni peygamber olarak gönderen Allah hakkı için her kim bu namazı anlattığım şekilde kılarsa başını secdeden kaldırmadan Allah onu bağışlar Bu arada ölecek olursa bağışlanmış ve şehit olarak ölür Bir kimse bu namazı yolculuk halinde kılarsa murad ettiği yere gidişini ve dönüşünü Allah Teala kolaylaştırı şayet borçlu ise Allah Teala ona borcunu ödemeyi kolaylaştırır. Şayet bir ihtiyacı varsa Allah Teala onun bu ihtiyacını yerine getirir. Beni peygamber olarak gönderen Yüce Allah hakkına yemin ederim ki, bu namazı bir kul kılarsa Allah Teala onun okuduğu her harf ve ayet için cennette bir mahrefe ihsan eder."
- Yâ Resulellah! Mahrefe nedir? diye sordular Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurdu;
"Mahrefe, cennette bir bahçedir. Onun ağaçlarından birinin gölgesinde bir atlı yüz sene gitse yinede aşamaz."*Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin galâten tehullü bihâ ukdetî ve tüferricü bihâ kürbetî ve takdıy bihâ haceti ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim*

Bir kimse sabah namazından önce veya yatsı namazından sonra yahut da uykusundan uyanır uyanmaz yukarıdaki salavat-ı şerifeyi (51) ellibir defa okuyup arkasından*Allah rızası*için iki rekat namaz kılsa ve kılınan namazın birinci rekatinde Fatiha ile Elem neşrah leke'yi, İkinci rekatta da Fatiha ile birlikte "Kul yâ eyyühel kâfirûn" ve "izâ câe nasrullâh" surelerini okusa*Yüce Allah o kimsenin kıldığı bu namazın her rekatı için yüz şehit sevabı verir.
Kıraat olarak okunan her ayet için bir köle azadı sevabı ihsan buyurur. Bu namazı kılan kimsenin kıyamete kadar amel defteri kapanmaz ve her günü için hac ve umre sevabı kadar durmadan kendisine sevap yazılır. Vefat ettiğinde o kimseye melekler şehit muamelesi yaparlar. O kimseler cennette de İbrahim Aleyhisselam'a komşu olurlar.Allah Resulü (s.a.v.), bu namazı tamamlayıncaya kadar Cebrail Aleyhisselam'm yanından hiç ayrılmadığını haber vermiştir. Ayrıca şöyle buyurduğu da rivayet edilir:
"Cebrail Aleyhisselam bana geldi ve şöyle dedi:
"Ey Muhammed Ümmetinden her kim bu namazı kılarsa göklerde ve yerde bulunan bütün melekler O kimsenin günahlarının bağışlanması için yaşadığı sürece tevbe ve istiğfarda bulunurlar. Ahirette de sekiz cennet kapısı o kimseler için ardına kadar açılır, hangisinden isterse cennete girerler.Yüce Allah o kimsenin kabirde sağından ve solundan cennete iki kapı açar da kişi dilediği kapıdan cennete girer Yüce Allah o kimsenin bin tane dünyada, bin tane de kabirde ihtiyacını giderir. O kimse kabrinden gülerek kalkar ve mahşer yerine gelir.*
Yüce Allah o kimseye rahmet ve merhamet nazarıyla bakar ve ona:
"Ey kulum! Haydi peygamberlerimle, sıddıklarımla birlikte Arş'ımın altına geçip oturuver. Burada sana hiçbir hesap yoktur" buyuracaktır.
Pazar gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor:
"Pazar günü dört rekat namaz kılan ve her rekatında Amenerrasûlü'yü*okuyan kimseye Allah Teala nasrani kadın ve erkeklerin adedince sevap yazar. Bir peygamber sevabı verir, o kimse için bir hac ve umre sevabı kıldığı rekat için bin namaz sevabı yazar.Okuduğunun her harfine karşılıkta cennette misk-i ezferden bir şehir bahşeder."


Yine Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor*"Pazar gecesi, yirmi rekat namaz kılan ve her rekatında Fatiha ve İhlası elli defa, Muavvizeteyn'i de birer defa okuyan*ve hemen peşinden de ana ve babası için yüz defa istiğfar ve peygamber (s.a.v.) üzerine yüz salavat getirip "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym" dedikten sonra "Şehadet ediyorum ki Adem Allah'ın halis kulu, İbrahim Aleyhisselam halili, Musa Aleyhisselam kelimi, İsa Aleyhisselam ruhu Muhammed Aleyhisselam'da habibidir." diyen kimseye Allah'a oğul isnad edenler ve etmeyenler sayısınca sevap verir Kıyamet günü her türlü sıkıntıdan emin olur. Peygamberler ile cennete girmeye hak kazanır.


Pazartesi gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Pazartesi günü kuşluk vakti, her rekatında Fatiha, İhlas ve Muavvizeteynleri okumak suretiyle iki rekat namaz kılıp,*selam verdikten sonra da on istiğfar ve on salavat getirirse, Allah Teala o kimsenin bütün günahlarını bağışlar."
Yine Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyuruyor:*"Kim pazartesi gecesi, birinci rekatta Fatiha ve İhlası on defa, ikinci rekatta yirmi, üçüncü rekatta otuz, dördüncü ise kırk defa okumak suretiyle dört rekat namaz kılar*ve selamdan sonra yetmiş defa ihlas okur, kendisi, anne ve babası için de yetmişbeş defa istiğfar eder, Allah'tan hacetini dilerse, Allah Teala her hacetini kendisine bahşeder.


Salı gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Salı günü gündüzün ortasında veya*güneş yükseldiğinde kim ki her rekatında bir Fatiha, bir Âyet el-Kürsi ve üç İhlas okumaksuretiyle on rekat namaz kılarsa
Yetmiş gün defterine günah yazılmaz. Bu yetmiş gün içinde ölürse şehit olarak ölür. Yetmiş senelik günahı da bağışlanır
Allah Resulü (s.a.v) buyuruyor: Salı gecesi her rekatında Fatiha, İhlas ve Muavvizeteynleri on beş defa okumak sureliyle iki rekat namaz kıldıktan sonra on beş defa Ayet el-Kürsi okuyup on beş defa da istiğfar eden kimseye büyük ecir ve mükafat verir."


Çarşamba gününe ait namazlar
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
"Kim ki, çarşamba günü güneş yükselince on iki rekat namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, bir Âyet el-Kürsi üç İhlas ve üç Muavvizeteyn okursa,*arşın altında bir münadi "Ey Allah'ın kulu! Geçmiş günahların bağışlandı. Allah kabir karanlığını, azabını ve kıyametin şiddetini senden kaldırdı.Artık senin için fazla amele lüzum yok diye çağırır ve o gün kendisi için bir peygamber sevabı yükselir"
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:*


"Çarşamba gecesi birinci rekatında Fatiha'yı ve on defa Felak Suresi'ni, ikinci rekatında Fatiha'yı ve on defa Nâs Suresi'ni okumak suretiyle iki rekat namaz*kıldıktan sonra on defa istiğfar eden ve Peygamber (s.a.v.) üzerine on salavat getiren kimseye sevap için her gökten yetmiş bin melek gelir. Kıyamete kadar sevabını yazmakla meşgul olurlar.

Perşembe gününe ait namazlar:*
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:*
"Perşembe günü öğle ile ikindi arası iki rekat namaz kılar, birinci rekatta yüz Fatiha ve yüz Âyet el-Kürsi ikinci rekatta yüz Fatiha ve yüz İhlas okuduktan sonra yüz salavat getirene*Allah Teala, Receb, Şaban ve Ramazan ayında oruç tutanların sevabı gibi sevap verir. Ayrıca bir hac sevabı ve Allah'a iman edenlerin sayısınca sevab alır."

Cuma gününe ait namazlar;
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor*
"Cuma gününün hepsi namaz ve ibadettir. Güneş bir mızrak boyu yükselince abdestini güzel alıp sevabına inanarak ve Allah'ın vereceğini düşünerek*
İki rekat namaz kılan kimseye Allah Teala ikiyüz sevap yazar ve ikiyüz günahını siler.Dört rekat kılana cennette dörtyüz derece, sekiz rekat kılına sekizyüz derece verir.Bütün günahlarınıda mağfiret eder oniki rekat kılana ikibin ikiyüz sevap verir. Bir o kadar da günahını siler ve cennetle derecesini yükseltir."
Yine Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:*
"Her kim cuma gecesi akşam ile yatsı arasında on iki rekat namaz kılar, her rekatında bir Fatiha, on İhlas okursa,*Gündüz oruçlu, gece namazda olmak üzere on iki sene ibadet etmiş gibi sayılır.

Cumartesi gününe ait namazlar:
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:*
"Cumartesi her rekatında bir Fatiha, üç İhlas okumak suretiyle dört rekat namaz kıldıktan sonra Âyet el-Kürsi'yi okuyan*kimseye Allah Teala her harfine karşılık bir hac, bir umre ve gündüzleri oruçlu ve geceleri de ibadetle geçirilmiş bir senelik sevap ve her harfine de bir şehit sevabı verir.Ayrıca kıyamet gününde peygamber ve şehitler ile arşın gölgesinde olur
Allah Resulü (s.a.v.) buyuruyor:
Cumartesi gecesi, akşam ile yatsı arasında on iki rekat namaz kılan*kimseye cennette bir köşk inşa edilir.Bütün mü'minlere sadaka vermiş gibi olur.*
Allah Teala'nın mağfiretini hak etmiş olur."

( güneş : Yukarıdaki paylaşımım tamamen Alıntıdır.. Aktarılmış olan bu yazı bilgi paylaşımlarında eğerki kasten eksiltilme yada bilmişlik yaparak arttırma yapan kişiler varsa Allah' (c.c.) a havale ediyorum. Şahsen ben, Peygamber Efendimiz (s.a.v.)' in ağzından çıktı denilen, sünneti şerifidir yada sevdiği huyudur denilen herşeyi uyguluyorum. Yanlış veya doğru düşünmeden sorgusuz şüphe etmeden. Olması gerektiği gibi.. Bu notu yazmaya sebep görmem eğerki yanlış bilgi varsa vebali üzerimde değildir. Allah herkese hayrını nasip etsin. Amin. )

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
zivali28 12:44 10.06.15
Frost 15:28 10.06.15
En yuksek faziletli namaz ise 12 rekatlik bi namaz vardi cshillere ogretmeyinndie onu tam yazarmisniz biliosaniz ayrintili bide sunu ekliyim duha namazlarinda ya vehhab esmasi cekilirse cok iyi olur bu namazin karsiligininncogu dunyada verilir yatsi namazindan ogle namazina kadar gecennsurede kilinir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Fatmasevvalim 01:30 25.05.16
mehmtsirin 01:51 26.07.16
Çok değişik namazlar özellikle günlere göre olanlar, teşekkürler...

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Ahmet Can 10:22 26.07.16
@guneş ebu hureyre r.a nakletığı bır hadıste farz namazlardan dan sonra en fazıletlı namazın gece namazı yanı teheccud namazı oldugunu oruç ayından sonra en fazıletlı oruç ayının da Allah ın ayı muharrem ayında tutulan oruç olduğunu buyurmuştur.

---------- Post added at 10:22 ---------- Previous post was at 10:15 ----------

theone Nickli Üyeden Alıntı:
En yuksek faziletli namaz ise 12 rekatlik bi namaz vardi cshillere ogretmeyinndie onu tam yazarmisniz biliosaniz ayrintili bide sunu ekliyim duha namazlarinda ya vehhab esmasi cekilirse cok iyi olur bu namazin karsiligininncogu dunyada verilir yatsi namazindan ogle namazina kadar gecennsurede kilinir
En fazıletlı namaz ebu hureyre nın rıvayet ettığı bır hadıs ı şerıfte şuan kıtap yanımda değil sana resım çekıp atardım.. habıbullah buyuruyor ki Farz namazdan sonra en fazıletlı namaz gece namazı yanı teheccud namazı rekat sayısında sınırlama yoktur. En fazıletlı oruç ıse Allah ın ayı muharrem ayında tutulan oruç olduğunu buyurmuştur.
Elbetteki Duha(kuşluk namazı) da fazıletlıdır ama en fazıletlı değildir. Duha namazı şöyle kılınır. Güneş bır mızrak boyu çıktıktan sonra güneşın en tepe noktasına kadardır. En az iki En çok 8 rekkat kılınır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
madlen 12:54 06.05.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
adil80 19:29 10.05.17
Emeğine saglıkkk teşekkürler

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
yasemin8606 20:54 19.06.17
Allah razı olsun muhteşem bilgiler!

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Fetih58 12:44 20.06.17
1 2