Nazar ve Büyü Uygulamaları

Yumurta Büyüsü - Tarumar-i aşiyan - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Yumurta Büyüsü - Tarumar-i aşiyan
Sin 13:22 27.02.18
YUMURTA BÜYÜSÜ

UYARI.bilgi amaçlıdır büyü ögretilmemektedir.

Yumurta büyüsü en etkili ayırma büyülerinden olup aşıkları birbirlerine dönmemek üzere ayıran kadim bir uygulamadır. Bu büyünün tesiri ile pek çok aşığın ayrıldığına dair anlatımlar vardır. Hatta sevgilileri birkaç günde düşman haline getirerek birbirinden nefret ettirir.

Yumurta büyüsü kolay icra edilen, tılsımlı sözcüklerle uygulanan ve 4 gün gibi kısa bir sürede etkisini gösterip toplamda 11 günde sonuç aldıran bir büyüdür. Bu pratik özelliklerinden dolayı en fazla tercih edilen büyülerden biri olmuştur.

Yumurta büyüsü neden "tarumar-ı aşiyan" adını almıştır?

Tarumar-ı aşiyan ifadesi "dağılmış kuş yuvası" demektir. Bu isimlendirme yumurta büyüsünün karı-kocaları ayıran ve ailelerin dağılmasına yol açan özelliğinden ileri gelmektedir.

Yumurta büyüsü bazen evli kişilere de yapılmaktadır. Bu durumda karı kocalar çocuklarını ve geçmişlerini bir kenara atar ve ayrılığı tek amaç olarak belirlerler.
İşte yumurta büyüsünün ailelerin dağılmasına neden olan bu özelliğine tarumar-ı aşiyan adı verilmektedir.

Yumurta büyüsü nerede ortaya çıkmıştır ve tarihte daha çok kimler tarafından uygulanmıştır?

Yumurta büyüsü ilk defa Kıpçak Türkleri arasında ortaya çıkmıştır. Kıpçak Türklerinin bir kısmı anayurtları olan Batı Asya'da bir kısmı ise paralı asker olarak gittikleri Mısır'da yaşamaktadır. Yumurta büyüsü Mısır'da yaşayan Kıpçak Türklerinin uyguladığı bir büyüdür.

Yumurta büyüsünde Mısır'da yaşayan Arapların ve Kıptîlerin geleneklerinden de etkiler görülmektedir. Yumurta büyüsü Mısır'dan bütün dünyaya çok kısa zamanda yayılmış ve özellikle Anadolu'da geniş bir uygulama alanı bulmuştur.

Yumurta büyüsü daha çok miras bölünmelerine engel olmak ya da saltanatın evlilikler yoluyla el değiştirmesinin önüne geçmek için uygulanmıştır.

Bu bakımdan önceleri daha çok üst tabakalardan insanların uyguladığı bir büyüdür ancak zamanla geniş halk kitleleri arasında da yayılmış ve tüm toplum tarafından uygulanmaya başlanmıştır.

Yumurta büyüsü nasıl yapılır?

Yumurta büyüsü üç aşamada icra edilmektedir. Bu aşamaların birincisi ve ikincisi birer gece, üçüncü aşama ise iki gece sürer. Yumurta büyünün tüm aşamaları gece yapılmaktadır. Gündüz herhangi bir uygulama yapılmaz.

Yumurta büyüsünün sarısını akından ayırma aşaması

Yumurta büyüsünün bu aşaması sembolik bir ritüele dayanmaktadır. Çünkü yumurtanın sarısı kadını temsil etmektedir. Erkek ise yumurtanın akı ile ifade edilmiştir.

Kadın, hayatın merkezinde durur. Ayrıca yumurtanın sarısı canlılığın devamını sağlamaktadır ve kadının doğurganlığı ile özdeş tutulmaktadır. Yumurtanın akı ise yumurtanın sarısını çepeçevre kuşatır, yani erkek, kadını dış dünyanın tehlikelerinden korur.

Renk bakımından da yumurtanın akı saydam olduğundan erkeğin mertliğini ve dürüstlüğünü yansıtır. Kadın ise renkli olanla ifade edilerek “güzellik” unsuru önce çıkarılmaktadır.

Yumurtanın sarısı akından ayrılır ve daha büyük bir kaba konur. Yumurtanın akı ise nispeten daha küçük bir kaba bırakılır. Burada kadını temsil eden yumurta sarısına daha büyük kabın tahsis edilme sebebi insanların daha ilk çağlardan beri “annelik” kavramını çok yüce bir değer olarak öne çıkarmalarıdır.

Gece her iki kabın üzeri de herhangi bir bezle ya da başka bir kapla iyice kapatılır ve büyünün yapıldığı mekana ertesi geceye kadar kimsenin girmemesine özellikle dikkat edilir. Çünkü büyü ile alakadar olmayan kişilerin odaya girişleri büyünün yön değiştirmesine veya tesirini kaybetmesine neden olabilir.

Yumurtanın sarısına tuz, akına şeker katma aşaması

Büyün ikinci gece uygulamasında bir gece önceden ayrılan yumurta akı ile yumurta sarısının üzeri açılarak yumurta sarısına tuz, akına ise şeker karıştırılır.

Buradaki amaç kadın ile erkeğin kişiliklerini bozmak ve her ne konuda konuşulursa konuşulsun anlaşmazlık yaratmaktır. Zaten yumurta büyüsüne maruz kalan çiftler hiçbir konuda anlaşamadıklarını ve her konuda birbirlerine muhalif olduklarını ifade ederler.

Aslında bu durum büyünün tesirinden kaynaklanmaktadır. Çünkü büyü karşıdaki ne derse tersini savunmayı kişiye güçlü biçimde telkin eder.

Yumurta büyüsüne maruz kalan çiftlerin sosyal ortamda sık sık ciddi kavgalara girişmelerinin ve “şiddetli geçimsizlik” yaşamalarının sebebi budur.

Yumurta büyüsünün tılsımlı sözcüklerle kavileştirilmesi aşaması

“Kavileştirme aşaması” denilen bu merhale iki gece sürmektedir. Kavileştirme, güçlü kılma demektir. Yani yumurta büyüsünün daha etkili olmasını sağlayan ve çiftlerin asla bir araya gelmemesini temin eden aşama budur.

Burada kadının ve kadının annesinin ismi ile erkeğin ve erkeğin annesinin isimleri anılarak tılsımlı sözcükler okunmaktadır. Eski dönemlerde büyü uygulamalarının neredeyse tamamında soy bağının anne tarafından geçtiğine inanıldığı için kişi ile birlikte annesinin adı anılmaktadır.

Şarkıya benzeyen ve kendisine has bir ezgisi olan bu tılsımlı sözcükler okunduktan sonra önceden tuz ve şeker katılmış yumurta akı ile sarısının bulunduğu kaplar alınır ve bir boş arazide toprağa gömülür.

Kaplar içindekilerle birlikte gömülürken erkeği temsil eden yumurta akı kuzey tarafa, kadını temsil eden yumurta sarısı ise güney tarafa gömülür. Her iki kap arasında en az dört adımlık mesafe olmalıdır ve derinlik bir diz boyundan az olmamalıdır.

Yumurta büyüsü ne zaman tutar?

Yumurta büyüsü 4 gece süren bir uygulama ile icra edilir. Ancak büyü yapıldıktan sonra 7 günlük bir mayalama (bekleme) süresi daha vardır. Toplamda 11 günde büyü tamamen tesirini göstermeye başlar.

Bu büyü, mahiyeti gereği kara büyü kategorisindedir. Yani amacın gerçekleşmesi için insanlara zarar veren bir büyüdür. Gerçekten de yumurta büyüsünün yapıldığı çiftlerde hayat düzeni allak bullak olmakta ve insanlar birbirinden kesin biçimde kopmaktadır.

Yumurta büyüsünün diğer ayrıma ve soğutma büyülerinden en büyük farkı ise bozdurulmasının çok güç olması ve ayırdığı çiftlerin birbirlerine bir daha dönmemesidir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
İpek 13:33 27.02.18
Allah razı olsun hocam

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up