Nazar ve Büyü Uygulamaları

Kara Büyü - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Kara Büyü
Sin 15:07 27.02.18
KARA BÜYÜ

UYARI.bilgi amaçlıdır büyü ögretilmemektedir.

Kara büyü, kötülük etme amacıyla yapılan büyülerin genel adıdır. İnsanlara zarar vermeyi hedeflediğinden “kara” renginin korkutucu özelliği ile isimlendirilmişlerdir.

Kara büyü tabiri ilk defa Orta Çağ Avrupasında kadınların yaptığı korkunç büyüler için kullanılan bir tabirdir. Fakat bu büyünün asıl ortaya çıktığı ve yayıldığı yer Orta Doğu’dur.

İnsanların ruhsal ve bedensel yapılarını bozarak onları sıkıntıya sokmak kara büyülerin temel hedefidir. Yanlış kararlar aldıran, sakat bırakan, kaza yaptıran hatta ölüme kadar sürükleyen büyülerdir.

Kara büyüyü herkes yapabilir mi?

Elbette ki hayır. Kara büyülerin yapılması da bozdurulması da uzmanlık gerektirmektedir. Buradaki uzmanlık kesinlikle “medyumluk” ile karıştırılmamalıdır.

Kara büyü ile ilgilenen kişinin mutlaka bütün kutsal kitaplardan ve bu kutsal kitap gönderilen peygamberlerin sözlerinden haberdar olması gerekmektedir. Ayrıca dinlerin ve mezheplerin ritüelleri yani sembolik anlatımları hakkında da detaylı bilgileri olmalıdır.

Kara büyü ile ilgilenen zatlar sadece semavi dinler hakkında bilgi sahibi değildir. Orta Doğu’nun kadim dinlerinden olan Süryanilik ile Zerdüştlük hakkında da bilgi sahibi olmalıdırlar.

Kara büyü yapacak kişinin mutlaka eski alfabe ile yazılmış yazıları okuması gerekmektedir. Latince, Soğdca, Sanskritçe ve Akadca bilmeyen birisinin kara büyü konusunda yeterli çalışma yürütmesi neredeyse imkansızdır.

İşte bu derin dini ve kültürel bilgiye sahip olmalarından dolayı kara büyü yaptıranlara tarihte “papaz” denmiştir. Kara büyü için ise “papaz büyüsü” tabiri kullanılmıştır.

Halbuki buradaki papazlık gerçek papazlık değildir. Sadece bir lakaptır. Papaz büyüsü de kara büyülerin sadece bir türünün adıdır. Papaz büyüsünden başka birçok kara büyü örneği vardır.

Kara büyü olarak isimlendirilen büyüler hangileridir?

Kara büyü olarak adlandırılan büyülerin çok farklı türleri vardır. Bunların bir kısmı çok karmaşık aşamalara sahipken bazıları çok basit biçimde yapılabilmektedir. Fakat basit görünen kara büyülerde tılsımlı sözcükler vardır. Bu tılsımlı sözcükler hiçbir kitapta yazılmamakta sadece sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır.

Kara büyülerin en sık yapılanları ve yapılış tarzı ile amaçları şöyle sıralanabilir:

Domuz yağı büyüsü

En sık yapılan kara büyülerden biridir. Kapı eşiklerine domuz yağının sürülmesi suretiyle yapılan çok etkili bir ayırma ve karı kocayı soğutma büyüsüdür.

Nohut büyüsü

Belli sayıda nohutun alınarak bir vekf kağıdı ile birlikte toprağa gömülmesi biçiminde yapılmaktadır. Amaç insanları birbirine düşürüp aralarında husumet çıkarmaktır. “Aile dağıtan büyü” olarak da bilinir.

Sabun büyüsü

Bir kalıp sabuna iğneler batırılır ve sabun kalıbı bir kuyuya atılır. Sabun eriyip iğneler düştüğünde büyünün tesiri ortaya çıkar. Sabun kalıbı kişinin bedenini temsil eder. İğne kalıpta nereye batırılmışsa vücutta oraya denk gelen yerde bir illet (hastalık) peyda olur.

Saç büyüsü

Saç büyüsü, hem bağlama hem de kara büyü olarak iki farklı biçimde uygulanabilen bir büyüdür. Bağlama büyüsü şeklinde kullanıldığında amaç kişileri birbirine aşık ettirmedir. Bu nedenle kara büyü olarak algılanmaz. Ancak saç büyüsünün bir de ayırma ve soğutma yönlü kullanılması söz konusudur. Ayrıma büyüsü biçiminde kullanıldığında tesirli bir kara büyüdür.

Yumurta büyüsü

Yumurtanın akı ile sarısının ayrılıp birkaç gece bekletilmesi esasına dayanan bir kara büyüdür. Yumurtanın sarısı kadını, akı ise erkeği temsil etmektedir. En sık yapılan soğutma büyülerinden biridir.

Papaz büyüsü

İplere düğüm atılmak sureti ile yapılan kara büyülerden biridir. Kişilerin adındaki harf sayısı kadar iplere düğüm atılır ve ipler üzerinde tılsımlı sözcükler okunur. Bozdurulması en zor büyülerden biri olarak kabul edilir.

Yaprak büyüsü

Saç büyüsünde olduğu gibi hem bağlama hem de soğutma büyüsü olarak kullanılabilen etkili bir büyüdür. Diğer kara büyülerin aksine etkisi uzun süre geçtikten sonra ortaya çıkar. Bu nedenle yaprak büyüsüne “sinsi büyü” adı da verilir.

Vefkler ile yapılan kara büyüler

Vekf, büyü sözlerinin yazılı olduğu kağıt, deri ya da kumaş parçasıdır. Karmaşık alfabeler ve geometrik şekillerle yazılar yazılır. Bu yazılardaki ifadelere göre kişiler kara büyünün pençesinde türlü acılar çeker. Vefk yazılarında genellikle kare ya da oval şekiller kullanılır. Ayrıca vefklerde genellikle mavi mürekkeple yazılar yazılmaktadır.

Hüddam yolu ile kara büyü yaptırmak

Tehdit edilerek insanlara hizmet ettirilen cinlere hüddam denilmektedir. Birçok kişinin çeşitli yollarla cinlere sahip oldukları ve bu cinler sayesinde birçok zor işi rahatlıkla yaptırdıkları söylenmektedir. Yine bu cinler eliyle kara büyüler yaptırılıp insanlara zarar verildiği de iddia edilmektedir.

Kara büyüyü sonradan öğrenmek mümkün müdür?

Kara büyü hakkında araştırma yapmak isteyen bir kişi farklı platformlardan bilgilere ulaşabilir. Ancak hiçbir yazılı ya da görsel kaynaktan büyünün tüm aşamalarına vakıf olunabilecek kadar bilgiye ulaşılamaz. Çünkü bu büyü özel bir alandır ve her isteyene büyü hakkında bilgi verilmemektedir.

Zaten bu yazımızda da büyülerin nasıl yapıldığı konusunda genel bilgilere ulaşabileceksiniz fakat asıl büyünün nasıl yapıldığı konusunda bilgiye ulaşamayacaksınız.

Bu tavrı takınmamızın iki sebebi var: Birincisi büyü yapmak ve yaptırmak yasalarımıza göre suçtur ve ciddi yaptırımlarla cezalandırılır. İkinci sebep ise büyü yaptırmak dinen 7 büyük günahtan biridir ve kesinlikle uzak durulması gereken bir faaliyettir.

Kara büyü nasıl bozulur?

Kara büyülerin iki farklı yolla bozulması mümkündür. Birinci yol geleneksel yoldur. Bu yola “arkaik yol” denir ve garantili değildir. Burada büyü ile ilgilenen bir uzman çağrılarak büyü tersine çevrilmeye çalışılır. Fakat çoğu zaman büyü bozulmaz sadece yön değiştirir. Yani kişinin kendisi kara büyüden kurtulabilir ama eşi, çocukları ya da kardeşi bu sefer bu musibetle mücadele etmek zorunda kalır.

Kara büyünün bozulmasının ikinci yolu ise Kur’an’dan belli surelerin okunması suretiyle büyünün bozulmasını sağlamaktır. İşte en emin büyü bozma yolu da budur.

Kur’an surelerinin okunması ile kara büyünün bozulması

Modern dünyada insanların büyüye bakışı farklı farklı olabilir. Kimisi astroloji ve falları çok dar bir düşünce ile büyü zannetmekte kimi ise “büyüye inanmıyorum.” deyip kestirip atmaktadır. Fakat İslami anlayış bu iki uç fikirden de çok uzaktır.

İslam’a göre büyü vardır. Fakat büyü ile insanlara zarar verilip verilmemesi tamamen Allah’ın takdirine bağlıdır. Yani Allah dilemediği takdirde hiçbir büyücü insana zarar veremez. Ancak her türlü kötülük gibi büyü de insanların sınanması için bir araç olarak ortaya çıkabilir.

Bu durumda kurtuluşu Allah’ın kelamında aramak gerekmektedir. Allah’ın kelamı olan Kur’an’da büyünün bozdurulması için etkili olan sure Felak suresidir.

Felak suresi 5 ayetten oluşan ve içinde büyü yapan kişilerin şerrinden kurtuluş yolu olarak Allah’a sığınmayı tavsiye eden bir suredir.

Her kim ki 4 rekat namaz kılıp ardından Felak suresini 7 defa okursa inşallah büyünün hiçbir hükmü kalmayacaktır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147