Nazar ve Büyü Uygulamaları

Kaşık ile yapılan Büyü - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Kaşık ile yapılan Büyü
Sin 15:08 27.02.18
KAŞIK BÜYÜSÜ

UYARI.bilgi amaçlıdır büyü ögretilmemektedir.

Kaşık büyüsü hem aşık ettirme hem de soğutma amacıyla icra edilebilen bir büyüdür. Bu bakımdan çift ağızlı büyüler kategorisindedir. Çift ağızlı büyüler, duruma göre olumlu veya olumsuz amaçları gerçekleştirmek üzere uygulanabilen büyü demektir.

Kaşık büyüsü çok hızlı tesir göstermesi ve bozulmasının güçlüğü bakımından diğer büyülerden ayrılmaktadır. Bu büyünün bir diğer özelliği ise tılsımlı sözcüklere ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesidir.

Bu yazımızda kaşık büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozulduğu üzerine ayrıntılı bir araştırmayı sizlerle paylaşacağız.

Kaşık büyüsü hangi amaçları gerçekleştirmek üzere yapılmaktadır?

Kaşık büyüsü çok etkili bir aşık etme ve kendine bağlama büyüsüdür. Ancak büyü ritüelleri ters biçimde uygulanırsa tesirli bir soğutma ve ayırma büyüsü olarak da uygulanabilir.

Kaşık büyüsü her zaman bekar insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere uygulanmaz. Bazı durumlarda evli kişileri ayırmak veya evli birisini başka bir şahsa aşık ettirmek üzere de uygulanır. Bu durumda kaşık büyüsü kara büyü niteliği kazanır. Çünkü yuvaların dağılmasına yol açar ve pek çok insanın mağdur olmasına sebebiyet verir.

Kaşık büyüsü ilk defa nerede ortaya çıkmıştır?

Aşık etme ve soğutma büyülerinin çıktığı merkez genellikle Süryani kültürüdür. Ancak kaşık büyüsünün ortaya çıktığı yer Anadolu’dur. Ancak Anadolu’da ortaya çıkmasına rağmen bu büyünün asıl yaygınlık kazandığı coğrafya Azerbaycan yöresidir.

Kaşık büyüsü günümüzde neredeyse tüm dünyada uygulanmakta ve “Anatolia büyüsü” olarak bilinmektedir.

Kaşık büyüsü gerçekten de kaşıklarla mı yapılmaktadır?

Evet, kaşık büyüsü gerçekten de kaşıklarla icra edilmektedir. Büyü için gereken malzemeler iki adet tahta kaşık ile mavi mürekkepli bir kalem ve bir parça siyah iptir.

Son dönemlerde metal kaşıklarla da bu büyüyü icara eden medyumlar olsa da büyünün orijinal uygulamalarında tahta kaşık kullanılması esastır.

Kaşık büyüsü nasıl yapılır?

Kaşık büyüsünde öncelikle iki adet tahta kaşık alınarak kaşıkların saplarına ve yuvarlak iç taraflarına sembolik işaretler çizilir.

Erkeği temsil eden işaretler daha çok güneş motifi ile alakalı iken kadını temsil eden simgeler ay ile karşılanmaktadır. Bazı bölgelerde güneşi temsilen bir çember, ayı temsilen ise bir hilal ya da kabataslak bir C harfi çizilmektedir. Semboller mavi mürekkep ile çizilecektir. Çünkü vefk ve büyü yazılarının mavi mürekkepli kalemlerle yazılması geleneği vardır.

Kaşık büyüsündeki ikinci aşama ise kaşıkları birbirine bağlamaktır. Büyünün en önemli hususlarından birisi de budur. Eğer bağlama büyüsü yapılacaksa kaşıkların ağızları birbirini gösterecek biçimde bağlama yapılır. Eğer kaşıkların ağızları birbirine ters şekilde bağlanırsa büyü mahiyet değiştirir ve soğutma büyüsü olarak işlev görür.

Kaşıkların birbirine bağlanması sırasında mutlaka siyah ip kullanılır. Ancak iplerin bağlanması sırasında normal düğümler kullanılmaz. Büyünün kendisine has düğümleme tarzı vardır ve bu düğümleri ancak uzman medyumlar yapabilir. Zaten düğüm atma sanatı zeka ve bilgi gerektiren oldukça ilginç bir uğraş alanıdır.

Eski dönemlerde düğüm atmayı bilmek ve düğüm çözebilmek bir zeka göstergesi kabul edilmekteydi. Büyü ile uğraşan medyum çırakları da uzun süre düğüm atma ve düğüm çözme dersleri alırlardı.

Kaşık büyüsündeki son aşama ise birbirine özel düğümlerle bağlanmış kaşıkların gömülmesi aşamasıdır. Kaşıkların gömüleceği yer konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kaşık büyüsünün İran ve Azerbaycan versiyonlarında bağlanmış kaşıklar herhangi bir mezarlık alanı içine gömülmektedir. Anadolu’da ise ölülere duyulan saygı gereği kaşıklar, mezarlıklara gömülmez. Bunun yerine kaşıklar, şehir merkezlerinden uzak ve az güneş gören herhangi bir yamaca gömülmektedir.

Aslında kaşıkların gömüldüğü yerin büyünün tesiri üzerinde çok fazla etkisi yoktur. Asıl etkiyi yaratan unsurlar kaşıklar üzerine çizilmiş semboller ile ipin düğümleniş biçimidir. Zaten büyüyü özel bir alan kılan ve normal insanların yapmasını engelleyen de bu detaylardır.

Kaşık büyüsü ne zaman etkisini gösterir?

Kaşık büyüsü en hızlı tesirini gösteren büyülerden biridir. Bu büyünün tüm uygulaması sadece bir günde bitirilebilir. Ancak büyünün tutması için 6 gün beklenir. Bu aşamaya “mayalama aşaması” adı verilir. Bu 6 gün bittikten sonra artık kişilerin birbirine karşı duygularında ilk değişimler görülmeye başlanır.

Eğer kişiler birine aşık ettirilecekse 6. günde sevgili olacak kişi “fark edilmiş” ve bazı özellikleri kişiye hoş görünmeye başlamıştır. Şayet soğutma büyüsü yapılacaksa da 6. günde artık sevilen kişinin bazı davranışları “kötü” olarak algılanmıştır.

Bu 6 günlük süreden sonra 21 gün süren bir de “kavileştirme aşaması” vardır. Kavileştirme “güçlendirme, güçlü kılma” anlamlarına gelmektedir. Bu üç haftalık sürede sevginin veya nefretin dozu gittikçe artmakta ve kişi beslediği duygulardan “emin olma”ya başlamaktadır.

Toplamda 27 günlük süre geçtikten sonra artık büyü tamamen tesirini göstermiştir. Büyüye maruz kalan kişiler gerçekten kendi iradeleri ile aşık olduklarını ya da daha önce sevdikleri kişiyi gerçekten artık çekemediklerini düşünmektedirler.

Kaşık büyüsü nasıl bozulur?

Kaşık büyüsüne maruz kalan kişiler büyü neticesinde bu tavrı gösterdiklerini kesinlikle kabul etmemektedir. Hatta kendilerine büyü yapıldığını ifade eden kişilere karşı çok sert tepkiler göstermektedirler. Bu bakımdan kaşık büyüsünün bozdurulma çabaları büyüden etkilenen şahsın desteği sağlanamadığı için epey güç olmaktadır.

Kaşık büyüsünün iki farklı büyü bozdurulma yolu vardır. Bunlardan biri arkaik metotla büyü bozma tarzı diğeri ise bazı Kuran surelerinin okunması suretiyle yapılan büyü bozma uygulamasıdır.

Arkaik yolla büyü bozma uygulamasında yine iki adet kaşığın üzerine belli semboller çizilir ve kaşıklar gür bir ateşte yakılır.

İkinci ve daha sağlam olan büyü bozma uygulamasında ise Felak ve Nas sureleri belli sayıda ve makbul zamanlarda okunarak büyü hükümsüz hale getirilir.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Afitap06 04:30 10.10.19
Sin Nickli Üyeden Alıntı:
KAŞIK BÜYÜSÜ

UYARI.bilgi amaçlıdır büyü ögretilmemektedir.

Kaşık büyüsü hem aşık ettirme hem de soğutma amacıyla icra edilebilen bir büyüdür. Bu bakımdan çift ağızlı büyüler kategorisindedir. Çift ağızlı büyüler, duruma göre olumlu veya olumsuz amaçları gerçekleştirmek üzere uygulanabilen büyü demektir.

Kaşık büyüsü çok hızlı tesir göstermesi ve bozulmasının güçlüğü bakımından diğer büyülerden ayrılmaktadır. Bu büyünün bir diğer özelliği ise tılsımlı sözcüklere ihtiyaç duyulmadan yapılabilmesidir.

Bu yazımızda kaşık büyüsünün nasıl yapıldığı ve nasıl bozulduğu üzerine ayrıntılı bir araştırmayı sizlerle paylaşacağız.

Kaşık büyüsü hangi amaçları gerçekleştirmek üzere yapılmaktadır?

Kaşık büyüsü çok etkili bir aşık etme ve kendine bağlama büyüsüdür. Ancak büyü ritüelleri ters biçimde uygulanırsa tesirli bir soğutma ve ayırma büyüsü olarak da uygulanabilir.

Kaşık büyüsü her zaman bekar insanlar arasındaki ilişkileri düzenlemek üzere uygulanmaz. Bazı durumlarda evli kişileri ayırmak veya evli birisini başka bir şahsa aşık ettirmek üzere de uygulanır. Bu durumda kaşık büyüsü kara büyü niteliği kazanır. Çünkü yuvaların dağılmasına yol açar ve pek çok insanın mağdur olmasına sebebiyet verir.

Kaşık büyüsü ilk defa nerede ortaya çıkmıştır?

Aşık etme ve soğutma büyülerinin çıktığı merkez genellikle Süryani kültürüdür. Ancak kaşık büyüsünün ortaya çıktığı yer Anadolu’dur. Ancak Anadolu’da ortaya çıkmasına rağmen bu büyünün asıl yaygınlık kazandığı coğrafya Azerbaycan yöresidir.

Kaşık büyüsü günümüzde neredeyse tüm dünyada uygulanmakta ve “Anatolia büyüsü” olarak bilinmektedir.

Kaşık büyüsü gerçekten de kaşıklarla mı yapılmaktadır?

Evet, kaşık büyüsü gerçekten de kaşıklarla icra edilmektedir. Büyü için gereken malzemeler iki adet tahta kaşık ile mavi mürekkepli bir kalem ve bir parça siyah iptir.

Son dönemlerde metal kaşıklarla da bu büyüyü icara eden medyumlar olsa da büyünün orijinal uygulamalarında tahta kaşık kullanılması esastır.

Kaşık büyüsü nasıl yapılır?

Kaşık büyüsünde öncelikle iki adet tahta kaşık alınarak kaşıkların saplarına ve yuvarlak iç taraflarına sembolik işaretler çizilir.

Erkeği temsil eden işaretler daha çok güneş motifi ile alakalı iken kadını temsil eden simgeler ay ile karşılanmaktadır. Bazı bölgelerde güneşi temsilen bir çember, ayı temsilen ise bir hilal ya da kabataslak bir C harfi çizilmektedir. Semboller mavi mürekkep ile çizilecektir. Çünkü vefk ve büyü yazılarının mavi mürekkepli kalemlerle yazılması geleneği vardır.

Kaşık büyüsündeki ikinci aşama ise kaşıkları birbirine bağlamaktır. Büyünün en önemli hususlarından birisi de budur. Eğer bağlama büyüsü yapılacaksa kaşıkların ağızları birbirini gösterecek biçimde bağlama yapılır. Eğer kaşıkların ağızları birbirine ters şekilde bağlanırsa büyü mahiyet değiştirir ve soğutma büyüsü olarak işlev görür.

Kaşıkların birbirine bağlanması sırasında mutlaka siyah ip kullanılır. Ancak iplerin bağlanması sırasında normal düğümler kullanılmaz. Büyünün kendisine has düğümleme tarzı vardır ve bu düğümleri ancak uzman medyumlar yapabilir. Zaten düğüm atma sanatı zeka ve bilgi gerektiren oldukça ilginç bir uğraş alanıdır.

Eski dönemlerde düğüm atmayı bilmek ve düğüm çözebilmek bir zeka göstergesi kabul edilmekteydi. Büyü ile uğraşan medyum çırakları da uzun süre düğüm atma ve düğüm çözme dersleri alırlardı.

Kaşık büyüsündeki son aşama ise birbirine özel düğümlerle bağlanmış kaşıkların gömülmesi aşamasıdır. Kaşıkların gömüleceği yer konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Kaşık büyüsünün İran ve Azerbaycan versiyonlarında bağlanmış kaşıklar herhangi bir mezarlık alanı içine gömülmektedir. Anadolu’da ise ölülere duyulan saygı gereği kaşıklar, mezarlıklara gömülmez. Bunun yerine kaşıklar, şehir merkezlerinden uzak ve az güneş gören herhangi bir yamaca gömülmektedir.

Aslında kaşıkların gömüldüğü yerin büyünün tesiri üzerinde çok fazla etkisi yoktur. Asıl etkiyi yaratan unsurlar kaşıklar üzerine çizilmiş semboller ile ipin düğümleniş biçimidir. Zaten büyüyü özel bir alan kılan ve normal insanların yapmasını engelleyen de bu detaylardır.

Kaşık büyüsü ne zaman etkisini gösterir?

Kaşık büyüsü en hızlı tesirini gösteren büyülerden biridir. Bu büyünün tüm uygulaması sadece bir günde bitirilebilir. Ancak büyünün tutması için 6 gün beklenir. Bu aşamaya “mayalama aşaması” adı verilir. Bu 6 gün bittikten sonra artık kişilerin birbirine karşı duygularında ilk değişimler görülmeye başlanır.

Eğer kişiler birine aşık ettirilecekse 6. günde sevgili olacak kişi “fark edilmiş” ve bazı özellikleri kişiye hoş görünmeye başlamıştır. Şayet soğutma büyüsü yapılacaksa da 6. günde artık sevilen kişinin bazı davranışları “kötü” olarak algılanmıştır.

Bu 6 günlük süreden sonra 21 gün süren bir de “kavileştirme aşaması” vardır. Kavileştirme “güçlendirme, güçlü kılma” anlamlarına gelmektedir. Bu üç haftalık sürede sevginin veya nefretin dozu gittikçe artmakta ve kişi beslediği duygulardan “emin olma”ya başlamaktadır.

Toplamda 27 günlük süre geçtikten sonra artık büyü tamamen tesirini göstermiştir. Büyüye maruz kalan kişiler gerçekten kendi iradeleri ile aşık olduklarını ya da daha önce sevdikleri kişiyi gerçekten artık çekemediklerini düşünmektedirler.

Kaşık büyüsü nasıl bozulur?

Kaşık büyüsüne maruz kalan kişiler büyü neticesinde bu tavrı gösterdiklerini kesinlikle kabul etmemektedir. Hatta kendilerine büyü yapıldığını ifade eden kişilere karşı çok sert tepkiler göstermektedirler. Bu bakımdan kaşık büyüsünün bozdurulma çabaları büyüden etkilenen şahsın desteği sağlanamadığı için epey güç olmaktadır.

Kaşık büyüsünün iki farklı büyü bozdurulma yolu vardır. Bunlardan biri arkaik metotla büyü bozma tarzı diğeri ise bazı Kuran surelerinin okunması suretiyle yapılan büyü bozma uygulamasıdır.

Arkaik yolla büyü bozma uygulamasında yine iki adet kaşığın üzerine belli semboller çizilir ve kaşıklar gür bir ateşte yakılır.

İkinci ve daha sağlam olan büyü bozma uygulamasında ise Felak ve Nas sureleri belli sayıda ve makbul zamanlarda okunarak büyü hükümsüz hale getirilir.
Büyü işte adı üstünde yapan da yaptıran da Allah katında lanetlemmiştir . Rabbim imanımızdan edip bu duruma düşürecek kadar büyük bir imtihan icine sokmasın bizleri . Zaten bu büyüler değilmidir ki tevekkul eden kulların şeytan ile sınavı . Bu büyüler degilmi ki hirsina hevasina kinine ofkesine yenilen imansizlarin ruhlarını şeytana sattıranlarlar . Rabbim yapandanda da yaptıranlardan da uzak eylesin bizleri . Aklım almıyor insanların haseti fitnesi hirsi ve hevasi icin birilerine bu kadar zarar verebilmesini . Tesbihim erken bitti bu gün duamı ettim lakin ilmi ile amel etmeyenleredir bugzum ahım . Hakkimi onlara helal etmiyorum . İki dunyada da elim yakalarinda olsun vesselam .

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Aleko18 14:46 21.10.19
tesir etmez bunlar musallatlı olan bir kişiye

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla Up