Nazar ve Büyü Uygulamaları

Büyücü ve medyumlar şeytan ile nasıl irtibat kuruyor? - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

1 2 
Nazar ve Büyü Uygulamaları>Büyücü ve medyumlar şeytan ile nasıl irtibat kuruyor?
Quantum 00:38 29.10.18
SAHTEKAR MEDYUM VE BÜYÜCÜLER ŞEYTAN İLE NASIL İRTİBAT KURUYOR

Sihir yapabilmek için habis bir nefis sahibi olmak gerekir. Çünkü şeytandan yardım alabilmek ve onunla münasebet kurmak için habis olmak başka bir deyişle şeytanlaşmış olmak gerekir.

Evvela büyücünün şeytan ile arkadaş olması için bazı şirk'i ve küfrü gerektiren hallerde bulunması lazım ki şeytan ona yardım etsin. Sihirbaz müşrik veya kafir olduğu zaman, şeytan onu sever beğenir, ve ona hizmet eder. Şu gerçek bilinsin ki şeytan bir sihirbaz, kafir veya müşrik olmadan veya büyük bir günah işlemeden ona yardım etmez. (Mahremi ile zina gibi v.s.) büyücü küfre düştüğü zaman şeytan onu seviyor ve ona hizmet ediyor.

Büyücü ve medyumlar şeytan ile nasıl irtibat kuruyor?

Geçmiş bazı olaylardan haber veriyor. Bazı harikulade görülmemiş işlerin olmasına sebep oluyor, iki kişinin arasının açılmasına, veya birbirlerini şiddetli bir şekilde sevmeye veya karı kocanın birbirleri ile beraber olmalarına mani olmağa... v.b. şeyler yapmaya başlıyor. Gittikçe küfür bataklığına düşüyor. Bu haller ona zevk veriyor. Artık iman etmesi veya tevbe etmesi zorlaşıyor.

Çoğu da bu hal üzere kafir olarak ölüyor. ALLAH'a sığınırız. insanın tabiatı bozulup haramdan lezzet almağa başlayınca şeytanla irtibat kurmanın yollarını arıyor. Eğer tam küfür bataklığına düşmemiş ise cinlerden arkadaş edinip onları bazı hizmetlerde kullanacağını zannediyor. Sonunda şu yollardan birisi ile şeytanla oluyor. Fakat bu hal onun imansızlığına sebep oluyor. Bu tür insanlar dünyanın en sefil en huzursuz en rezil insanlarıdır, rahat uyku uyuyamaz, sıkıntıdan kurtulamazlar.

Üstelik evlatları ve ailesi de devamlı rahatsızlık içindedirler. Büyücüler arasında şeytanla irtibat şu yollardan biri ile oluyor ki bunların hepsinde de büyücü açık bir küfre düşüyor, insanlar bu tür büyücü ile Kur'an ehlini birbirinden ayırt edemiyor. Bazen o büyücünün yanına gittiğinde kendisine Kur'an ile ilaç yaptığını zannediyor.

Onun için bu yolları izah edeceğim ki hak batıldan ayrılsın.

1) Bu usulde büyücü Kur'anı necis bir şey ile yazar veyahut yazdığı Kur'anı necis bir şey ile siler şeytan o insana gelir, Kur'andan şu ayet veya sureyi hayız kanı ile yazması karşılığında ona yardımcı olacağını söyler.
Misal verecek olursak Mısır'da tevbe etmiş büyücülerden bir tanesine sihrinde nasıl başarılı olduğunu sorarlar, o da:

(Ben yasin'i bir tabağa yazar sonra o yazıya bevl eder o sidik ile yazıyı silerdim. Bu şekilde sihrimde başarılı olurdum der. )

Bu usuller şüphesiz küfürdür. Kur'an'dan bir ayet veya bir sure ile alay etmek şüphesiz küfürdür. Kardeşlerimizden de bazıları sidik ile sihrin çözüleceğini zannederek eve kapılara domuz yağı sürülmüş o da sidik ile çözülür. Sidik ile kapıyı yıkayın diyorlar. Hatta sidik içenler olduğunu duyduğum için üzülerek yazıyorum, ve bu tür insanların bu tür hatalara düşmemelerini temenni ediyorum. Ve diyorum ki; Efendimiz (s.a.v.)'in yolundan ve ona hakkı ile tabi olanların yolundan başka şifa yoktur.

2) Bu usulde ise şeytan, büyücüden kendisi için bir hayvan kesilmesini ister. Bu da ekseri olarak siyah tavuk olur. Bu tür olanlardan bazılarına şahit oldum ki siyah tavuk istiyorlar. Veya başka bir hayvan, fakat siyah rengi tercih ediyorlar. Sihirbaz bu hayvanı besmele çekmeden kesiyor. Kanından da hastayı atlatıyor. Sonra o hayvanı harabe bir eve veya mekana attırıyor.

Çünkü, şeytanlar böyle mekanları sever. Orada yaşarlar. Sonra da şirk ve küfrü gerektiren azimet okuyor. Cinnin de istekleri yerine geldiği ve o habis'i sevdiği için artık onun isteklerini yerine getiriyor.
Bu büyücülere giden insan eğer cahil olur ise bunda pek sakınca göremiyor. Hatta büyücü bile küfre düştüğünü bilemiyor. Cin ile irtibat kurmak için küfür ve şirk gerektiren azimetler okuyor... ALLAH (CC)dan gayrisi için, cin için o hayvanı kesiyor ve böylece helak oluyor nitekim. Rasulullah (SAV), "Kim ALLAH (CC)dan başkası için keserse ALLAH (CC) Ona lanet etsin." buyuruyor. (Müslim)

3) Bu usulde ise herhangi bir kadın ile erkeğin birbirlerini sevmeleri ve ayrılmaları, veya kadın veya erkeği bağlamak, annesini babasını kötü göstermek, işini kötü göstermek için yapıyor. Bunu da yaparken karanlık bir odaya giriyor. Perdeleri kapatıyor, ışıkları söndürüyor. Eğer muhabbet için yapıyor ise güzel kokulu buhur yakıyor. Mesela; anber, günlük, cavi vb... Eğer ayrılık için yapıyorsa kötü kokulu buhur yakıyor. Ve bu işleri cünüp olarak yapıyor. Hatta bu işleri yaptıran kadın ile zina ediyor. Sonra cinlerin reislerine tapınır gibi tazim edip azimet okuyor. Bu okuma esnasında yanında siyah bir kedi beliriyor. Bazen bir ses duyuyor herhangi bir şey görmüyor. Sonra o şeytana emrediyor. O şeytan da yapabilirse büyücünün dilediğini yapıyor.

4.) Usulde ise büyücü küfrün en kötüsü ile küfre düşer. Sonra şeytanın arkadaşlarından, dostlarından ve sevdiklerinden olur.
Şöyle ki; sihirbaz Kur'an'ı alır helaya girer Kur'an'ı ayaklarının altına koyar, veya üstüne oturur. Küfre açık olan tılsımlar okur. Sonra çıkıp bir odaya girer. Artık şeytanın sevdiklerinden olmuştur. Burda Diyarbakırın Silvan ilcesinde bir melun büyücü var. Onun yanina hoca diye tedavi için gidiyorlar. Onun kendi itirafı şöyle
(Ben Kur'anı kıçımın altına alıp oturuyorum. Benim cinlerim bana o zaman yardım ediyorlar.) diyor.
Sen nasıl bir Müslümansın ki böyle bir insanın yanına gidiyorsun.
Sonra bu insan (SAHİR) mahremi ile zina etmeden, dine iman'a sövmeden, mürted olmadan, livata veya yabancı bir kadın ile zina etmeden şeytan bununla arkadaş olmağa razı olmuyor. Yaparsa ondan razı oluyor, isteklerini yerine getiriyor.
Sonra şeytan bu büyücüye vuruyor. Ve geceleri uyku uyuyamıyor. Hatta bazılarını felç ediyor. Bazılarıyla da alay ediyor. Çıldıracak duruma getiriyor. Şeytan bu insana çok işler yaptırıyor. Burada bir misal vereceğim gerisini siz kıyas edin. Şeytan bir erkek suretinde temesül ederek zekerini o sihirbazın ağzına, yüzüne, kulaklarına sürüyor. Bu sefer kendi kendini de kurtaramıyor. Bu tür insanların, ölümleri de çok kötü bir şekilde oluyor. Dünyada da, ahirette de perişan oluyor. ALLAH (CC) şerlerinden korusun. AMlN

5) Bu usulde ise büyücü Kur'anı Kerim'den bir sureyi, harflerini tek tek olmak üzere tersten başlayarak yazmağa başlar. Ve üzerine azimet okuyarak cinle irtibat kurar. Bu tür olanlarda bazen cin ile irtibat için şu şekilde yazıyor. Ve şeytandan yardım istiyor. Bir hasta geldi. Üzerindeki muskayı bana gösterdi. Orada "Ey iblis bana yardım et" ibaresi vardı. Hastaya söylediğimde şaşırdı. Yanımda başka Arapça bilen insanlar da vardı. Onlara bu ibareyi siz de okuyun dedim. Okudular ve şaşırdılar. Onu yazana telefon ettim tevbe etmesi için kızdı ve hatasını kabul etmedi.
Uyanık olun kardeşler.

6) Bu usulde büyücü baliğ olmamış bir kız çocuğu istiyor. Sonra çocuğun avucuna bir tılsım yazıyor. Bu tılsımı bazıları tırnağına, bazıları da alnına yazıyor.

Bazıları ise tırnağa sadece mürekkep sürüyor. Sonra da azimet okumağa başlıyor. Sonra çocuğa ne gördüğünü soruyorlar. Çocuk bîr şey görmediğini söylüyor. Tekrar tekrar azimet okunuyor. Bazen büyücü okumaktan bayılacak kadar hasta düşüyor. Sonra tekrar soruyor: "Bir şey görüyor musun gelen oldu mu Sahir o cinne soruyor, cin cevap veriyor. Çocuk da hadiseyi anlatıyor. Bu tür bazı sihirbazlar da hastanın avucuna bakıyor. Avucunun içindeki çizgilerden geçmiş ve gelecek ile alakalı haberler veriyor. Bu haberleri verirken ona şeytan ilham ediyor. Bazıları bunun şeytandan olduğunu biliyor. Bazıları da altıncı his deyip kendisini bir şey zannedip beğeniyor. Bu tür insanlara gitmek ve haberlerine inanmak kesinlikle yasaklanmıştır.

7) Bu usulde büyücü, yıldızların insanlar üzerindeki tesirine inanır. Belli bir yıldıza ibadet eder ve ta'zimde bulunur. Misal facebookta trend olmus levent isminde biri O yıldızın kendisine yardım edeceğini zanneder, ve ondan istekte bulunur. Onun bu isteğine karşı bir ruhani yıldızdan iner gibi görünür,. Aslında o yıldızın o insanın kendisine ne ibadetinden ne de istediğinden haberi vardır. Şeytan o yıldızdan iniyormuş gibi görünür, ve onun emrinde, olduğunu söyler. Sonra da onu küfür bataklığında şiddetli bir şekilde vurarak bırakıp gider. İnsanları taptigı yıldıza karsi bakıp dua etmelerini telkin eder dileklerinin olacagini dualarinin hemen kabul olacagi gibi misal ben defalarca aya kesinlikle uzun sure bakmayin diye uyari vermeme ragmen bunlar bizzat bakin derler Yıldızların insanlar üzerinde hiçbir tesiri yoktur. Büyüklerinin veya küçüklerinin. Bu tür büyücülerin sihri Kur'an okunur okunmaz hemen çözülür.

8)Bu usulde büyücü hastadan bir elbisesini ister. Bazen mendilini bazen takke veya şapkasını veyahut, o hastanın üzerinde kokusu olan herhangi bir elbisesini ister. Ve onun üzerine küfri azimetler okuyarak hasta hakkında bazı malûmatlar verir Bazen ayağını bir pamuk ip ile ölçer. Ve Kur'andan Hümeze Suresini sesli olarak okur. Sonra sessiz olarak küfri bazı azimetler okur. Sonra cinne seslenir. Eğer hastalık cinden ise ipi kısaltmasını, eğer nazar ise ipin uzamasını, eğer tıbbi ise kendi haline
bırakmasını söyler. Cin de onun dediğini yapar ki cin çok yalancı olduğundan hastalar hakkında söylediğinin ancak yüzde biri doğrudur, diğerleri yalan.
Bu tür büyücülere gidip sonra bana gelen ve tedavi ettiğim hastaların çok azında cin çarpması ve sihir alameti gördüm, diğerleri hepsi evham, vesvese çoğuna da bu vesveseleri bu tür büyücüler vermişti. Ve o insanın hasta olmasına sebep olmuşlardır. Sağlam insan bu tür büyücülere gidip sağlam olduğu halde bir müddet sonra hasta olmaktadır. Şerlerinden ALLAH'a sığınırız.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Eflatun855 22:56 01.11.18
değerli bi paylaşım bu işin bu kadar fazla yol ile yapılcağını bilmezdim daha önce bazı söylentiler duymuştum tersten okuma ilgilide bu kadar çok methot olduğunu bilmezdim bukadar fazla methodun olması ise bu işe ulaşmayı kullanmayı ne yazıkki kolaylaştırıyor:C Allah doğru yoldan şaşanlara doğru yolu gösterir işallah

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Arda 21:08 20.06.19
Ellerine sağlık güzel makale hepsini okudum.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
fener 14:20 13.07.19
Cok ayrıntılı paylaşım yapmışsiniz. İnsan inanamiyor. O kadar garip ki. Ayetlerin tersten okunarak, besmelesiz okunarak büyü yapildigini duymuştum hocadan. Allah ıslah etsin yapanları da yaptiranlari da

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Caritas 19:43 13.07.19
Kuran-i kerimi tersten yazan,ayeti ayak altına alıpta wc de bu işi gören şarlatanlar var iblis ve oğulları onun hizmetkarlari

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Erdems 16:27 21.07.19
E kardesim gecen gun Yahya hoca buyu yapilmis mi diye bize bir ip al ayagini bas parmaktan itibaren olc humeze suresini okuyun dedi ne demek oluyor simdi bu @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 16:34 21.07.19
Şimdi tam olarak ne sormak istiyorsun ?

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Erdems 17:20 21.07.19
HeartLess Nickli Üyeden Alıntı:
Şimdi tam olarak ne sormak istiyorsun ?

8.maddedin sonuna dogru yazilanlari @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...] gecen gunlerde bize buyu var mi yok mu ogrenmemiz icin paylasmisti sence bu ne demek oluyor Allahin Ayetleriyle dalgami gecmia oluyoruz kotu biraey mi yapmis oluyoruz.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
HeartLess 17:59 21.07.19
Sen o ölçümü yaptıktan sonra küfür içeren şeyler mi okuyorsun ardından? @[Üye Olmadan Linkleri Göremezsiniz. Üye Olmak için TIKLAYIN...]

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Celcelutiye 18:13 21.07.19
Herkesin yoğurt yiyişi farklıdır benim bilmediğim uygulamadigim bi tertiptir

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
1 2