Nazar ve Büyü Uygulamaları

Âyetü’l-Kürsî - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Âyetü’l-Kürsî
nisa 11:29 16.08.16
Hz. Peygamber (asm) şöyle buyurmuştur:

"Âyetü'l-kürsî Kur'ân âyetlerinin şahıdır." (Tirmizî, Fedâilü'l-Kur'an, 2)

Bu âyet-i kerîmede Cenâb-ı Allah'ın yüceliği, sıfatları, kâinatta meydana gelen büyük olayların tamamen onun iradesi doğrultusunda vukû bulduğu, onun isteği ve izni olmadan hiç bir kimsenin başkasına şefaat edemeyeceği, O'nun kürsüsü, göklerde ve yerdekilerin ona ait olduğu hakkında bilgi verilmektedir.

Meâli şöyledir:

Allah (İbadete en lâyık olandır), Ondan başka ilâh yoktur. Diridir (ezeli ve ebedîdir), Kayyumdur (yaratıkların bütün işlerini düzenleyicidir. Yaratmada, rızık vermede mahlûkâtın yegane sahip ve hâkimi olup her şey onun sayesinde ayakla durur) Onu ne bir uyuklama alır, ne de uyku. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur. O'nun izni olmaksızın yanında kim şefaat edebilir? O, (bütün yaratılmışların) önlerindekini (dünyadaki bütün yaptıklarını, açıklaytp gizlediklerini), arkalarındakini (Ahirette olacak şeyi) bilir. Onun ilminden, kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kavrayamazlar. O'nun kürsüsü (ilmi) gökleri ve yeri kuşatmıştır. Ve onların (göklerin ve yerin) korunması O'na ağır gelmez. O, çok yüce çok büyüktür." (bk. Ahmed Ağırakça, Şamil İslam Ans.)

Âyetü'l-kürsi'nin Okunması Hakkında Bazı Hadisler:

"Cibril bana geldi. 'Cinden bir ifrit sana tuzak kurmak istiyor. Yatağına girdiğin zaman Âyetü'l-kürsi'yi oku. Yani yatmadan evvel Âyetü'l-kürsi'yi oku.' dedi."

"Kim farz olan her namazın ardından Âyetü'l-kürsi okursa, ondan sonraki namaza kadar mahfuz kalır." (Bu hadis sebebiyle her farz namazdan sonra Âyetü'l-kürsi okunur.)

"Kim sabah çıkınca Âyetü'l-kürsi ile 'Ha-mim tenzilül kitabi minellahil azizil alim' suresinin evvelindeki iki âyeti okursa, o gün akşama kadar (bela ve kazalardan) mahfuz kalır. Kim de akşama dahil olunca onları okursa o gece sabahlayıncaya kadar mahfuz olur."

"Uyurken Âyetü'l-kürsi okuyana şeytan yaklaşmaz."

Bakara sûresinin faziletini arttıran iki âyet vardır. Bun-lar 255. âyet olan “âyetü’l-kürsî” ve 285-286. âyetleri olan “âmenerresûlü”dür.
Âyetü’l-kürsî’nin fazileti hakkında rivâyet edilen hadislerin meâli şöyledir:

“Âyetü’l-kürsi Kur’ân’ın dörtte birine denktir.”

* * *

“Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’ân’ın zirvesi de Ba-kara Sûresidir. Bu sûrede bir âyet vardır ki, o Kur’ân sûre-lerinin efendisidir. O âyet de âyetü’l-kürsîdir.”

* * *

“Kim farz namazların sonunda âyetü’l-kürsî’yi okursa Cennete girmesine hayatta olmasından başka bir engel yoktur.”

* * *

İbni Mes’ud’un rivâyetine göre Resulullah (a.s.m.) şöyle buyurmuştur:

“Kur’ân’ın en büyük âyeti âyetü’l-kürsidir.

“En âdil (adaleti telkin eden) âyeti “İnnallahe ye'müru biladli...”dir.

“En çok korkutan âyeti “Femen ya’mel miskale zerratin...”dir.

“En ümit verici âyeti “Kul yâ ibâdiyellezîne esrafû alâ enfüsihim...”dir.

Âyetü’l-kürsî’inin diğer âyetlerden değerli ve faziletli oluşunun en mühim hikmeti, bu âyette Cenâb-ı Hakkın i-simlerinin çok geçmiş olmasıdır. Çünkü bu âyette bazıları el-Hayy ve el-Kayyum gibi açık; bazıları da kelimelerin sonundaki zamirlerle işaret edildiği gibi Cenâb-ı Hakkın 17 ismi geçmektedir.

İmam Gazalî Hazretlerinin açıkladığı üzere, “Âyetü’l-kürsî’nin, Kur’ân âyetlerinin en değerlisi olması, Allah’ın zat, sıfat ve fiillerini içinde bulundurmasındandır. Bu â-yette bunlardan başka bir şey mevcut değildir. Allah’ın zat, sıfat ve fiillerinin bilinmesi ise, ilmin en nihâî noktası ve en yüksek gayesidir.”

Âyetü’l-kürsî’nin güzel bir tefsirini yapan Gazali, sonunda da şöyle der:

“Bu mânâlar düşünülerek bütün Kur’ân âyetleri oku-nacak olsa, hiçbir âyette toplu olarak bu mânâların bu-lunmadığı görülecektir. Resulullah (a.s.m.) Fâtiha Sûresini ‘efdal’, âyetü’l-kürsî’yi de ‘seyyid (efendi)’ gibi bir fazilet-le tanıtmıştır. Bundaki incelik, fazilet derecesinin ve çok sayıdaki çeşitlerinin bir arada toplanmış olmasındandır. Seyyidlik, bir başkasına tabi olmayı kabul etmeyen, mut-lak bir teslimiyeti gerektiren şerefe sahip olmaktır. Bu yüzden seyyid ismi bu âyete en lâyık isimdir.”

Yatmadan okuyana Allah’u Teâlâ tarafından bir koruma verilir, sabaha kadar hiçbir şeytan yaklaşamaz.

Yâ RasulULLAH (SAV) Kur’ân-ı Kerimin hangi Sû»resi(derece bakımından) daha büyüktür? Diye soran Sahabe’ye(RA), “İhlâs Sû»resi” buyurdu. O Sahabe(RA) “Kur’ân-ı Kerimde hangi Ayet(Fazilet bakımından) daha üstündür.” diye sorunca, Peygamber Efendimiz(SAV) “Ayet-el Kû»rsi’dir” buyurdu. (Darimi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim, her farz namazın arkasından Ayet-el Kûrsi’yi okursa, Cennete girmekten onu ancak hayatda olması men eder.Her kim onu yatacağı zaman okursa, Allah’u Teâlâ ona kendi evi, komşusunun evi ve etraftaki evler hakkında güvence verir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Bakara Sû»resinde bir Ayet vardır ki Kur’ân Ayetlerinin Efendisidir. Şeytan olan herhangi bir evde okunursa (şeytan) o evden çıkar. (O Ayet) Ayet-el Kû»rsi’dir.” (Beyhâki)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim farz namazın arkasında Ayet-el Kûrsi’yi okursa, diğer namaza kadar Allah’ın C.C. zimmetinde olur.” (Heysemi)

Efendimiz(SAV) buyurdu ki; “Her kim Ayet-el Kûrsi’yi ve Bakara Sûresinin sonunu sıkıntılı(kederli) anında okursa Allah C.C. ona yardım eder” (Suyuti, Dürrül Mensûr)

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Ejder 11:33 16.08.16
Allah razı olsun

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Glacial 19:56 05.11.16
Drogo 02:57 27.01.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İlkcan 22:32 03.02.17
Teşekkürler güzel paylaşımınız için

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
İnşirah 17:54 06.08.17