Nazar ve Büyü Uygulamaları

Sihir Bozma - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Sihir Bozma
SiLence 14:43 06.02.17
Mümkünse 9 Pınardan veya çeşmeden dokuz tas su alıp sonra o suları bir kap içinde üzerine ;

• 30 Ayet-el Kürsî

• 3 İhlas

• 3 Felâk

• 3 Nâs

• 7 Kere de Aşağıda vereceğim duayı okuyunuz…“Bismillahi-Şafi,Bismillahi’l-Kâfi, Bismillahi’l-Muâfi, Bismillahillezi lâ yedurru measmihi şey’ün fi’l-Ardı velâ fi’s-Semâi ve hüve’s-Semiu’l-Alim.Lâ Havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azim.

Bismillahi’r-Rahmani’r-Rahim.

Bismillahi’l-Melikü’l-Hakku’l-Mübin.

Lâ ilahe ilallah Muhammedü’r-Resulullahi Sâdıku’l-Va’dü’l-Emin.

Şehidallahü ennehü lâ ilâhe illâhü.Ve’l-Melâiketü ve ülü’l-ilmi Kâimen bi’l-Kıst.

Lâ ilâhe illâ Hüve’l-Azizü’l-Hakim.

İnne’d-Dine İndellahi’l-İslâm.

Ve men lâ te’huzühü sinetün velâ nevm.

Lâ ilâhe illallâh.

Musa Kelimullah.

Lâ ilâhe illallâh

İsa Ruhullah.

Lâ ilâhe illallâh

Süleymân Emînullah

Lâ ilâhe illallâh

Adem Safiyullah

Lâ ilâhe illallâh

Muhammedür’Resulullah.Bismillâhi ve billâhi ve ilellâhi ve kefâ billâhi Hasibe.Mâ ci’tüm bihi’s-sihru.

İnnellahe seyubtılühü innellâhe Lâ yuslihu amele’l-Müfsidin.İze’ş-Şemsü Küvvirat ve ize’s-sihru batalet.

İze’n-Nücumu’n-Kedaret ve İze’s-Sihru batalet.

Ve ize’l-Cibalü süyyirat ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’l-işaru uttılet ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’l-vuhuşu huşirat ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’l-biharu süccirat ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’n-Nüfusu züvvicet ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’l-mevüdetü süilet ve ize’s-Sihru batalet.

Bi Eyyi zenbin kutilet ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’s-Semâü küşitat ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’l-Cahîmü sü’ıret ve ize’s-Sihru batalet.

Ve ize’l-Cennetü üzlifet ve ize’s-Sihru batalet.

Alimet nefsün ma kaddemet ve ahharat ve ize’s-Sihru batalet.

Ve bi hakkı’l-Hakka ve yüselü’l-Batıle.

İnne’l-Bâtıle kâne zehügâ.Allahümme inni es’elüke bi hakkı hâzihi’d-daveti’l-müstecâbeti İhfaz hamili hazihid-daveti’d-Duai min külli’l-Âfati ve’l-Belliyyat.Ve es’elüke’l-ulviyyati ve’t-tayyibati min külli Ard’ıl-Muhsinati ve’l-Âlemi ve Bi Hakkı’l-Kerim Yâ Rahim ve lâ havle velâ kuvvete velâ kudrete velâ izzete vel hidayete illâ billahi’l-Aliyyi’l-Azim.Bu duayı okuyun. Sonra bir leğenin içinde yıkanın ve önce sağ sonra sol omuzlarınıza sonra da başınızdan aşağıya doğru üç tas dökün.Yıkanma işlemi bittikten sonra yapmanız gereken o leğende yıkandığınız suyu akar bir suya veya ayak basmayacağını düşündüğünüz bir yere dökün.

Kim olursanız olun bu işlemi yaparsanız bi İznillah ne kadar sihir yapılırsa yapılsın tutmaz ve yapılan sihirlerde bozulur,ve şifaya kavuşursunuz…

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
İlkcan 09:05 13.03.17
Emeğine sağlık silen
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
spacetimereality 16:15 07.06.17
Bir hafta boyunca
Birgün 313 defa fatiha suresi
Diğer gün 313 Ayetel kürsi oku
Sonraki günler İHLAS, FELAK, NAS SURESİ 313
defa okunup, son gün BAKARA SURESİ
102. Ayet-i kerim 100 defa okunursa
YÜCE ALLAH'ın izni keremiyle,
İsterse 100 senelik sihir olsa bozulur.
Her gün aynı yer ve aynı saatte okuma yapmak
Lazımdır. Bu zikirlerde de geçerli.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Capella 11:50 20.02.18
Allah razı olsun inşallah.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Eloa 12:11 20.02.18
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
yaltin 17:42 01.03.18
Allah razı olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Taygunm 01:43 13.08.19
ihlas felak nas sureleri ayrı günlerde mi okunacak
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:bozma, sihir
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147