Nazar ve Büyü Uygulamaları

Büyü Ve Sihirin İptali İçin - Havas Okulu
Mobil Görünümdesiniz Klasik Görünüm için TIKLAYINIZ Kayıt ol
Havas Okulu
Etiketlenen Kullanıcılar

Nazar ve Büyü Uygulamaları>Büyü Ve Sihirin İptali İçin
SiLence 14:57 06.02.17
Bismillahirrahmanirrahim.1- Şah ÂH Nakşibend'in virdi ( Evradı Bahaiye )içerisinde yer alan bu dua , büyünün , sihrin ibtali için suya okunur, o suyla abdes ve gusül alınır.2-Kullanılan suyun temiz yere dökülmesi şarttır.3-Sonra bir hafta,her beş vakit namazsan sonra4-Bir bardak suya okunur , içilir. Kadın ise onunla saçını tarar:

Allâhumme fehhimnâ esrârake ve elbisnâ melâbise envârike, vağ-misnâ fî râmûz-illetâifi ve efıd aley-nâ min avârif-il-meârifi, ya Nûr-al'-envâri ya Latîfu ya Settâru

nes'eluke en tusalliye alâ Seyyi-dinâ Muhammedin, nibrâs-il'enbiyâi ve neyyir-il'evliyâi ve zibrikân-M'as-fiyâi ve yûh-is-sekaleyni ve dıyâi-l-hâfikayni ve en terfea vucûdenâ Mâ felek-il'irfâni ve tusebbite şuhû-denâ fî makâm-il'ihsâni, ya Allâhu ya Nuru ya Vâsiu ya Gafuru, ya Men-is-se-mâu bi emrihi mebniyyetun, velğab-râu bi Kudretihi medhıyyetun, veş-şevâhiku bi hikmetihi mersiyyetun, ve envâr-ul-kamereyni bi fadlihi mudîetun,nes'eluke bi İsmik-ellezî terakrakat minh-ul-hunnesu vel'ezherâni ve tebellecet minh-ul'anânu hırzen manian ve en tec'ale lenâ nûran setıan hâşian, yekâdu sena berkıhi yezhebu bil'ebsâri, yukallibullâh-ul-leyle vennehâre,

inne fî zelike leıbraten liuli-l'ebsâri. Tâ Sîn. Tâ Sîn Mîm. Ve neûzu Billâh-il'Aliyy-irAzîmi min-el-meâzifi vel'ıdati velmahtûri n velmumâhale-ti velğımâri ve min -el- ğamri ve min keyd-il-fuccâri ve min havâdis-il'asrayni ve min şerr-il'ecrayni, ya Hafîz-uhfaznâ, ya Veliyyu ya Vâlî ya Aliyyu ya Âlî, ya Men lâ ilahe illâ Huve, lâ ya'lemu ehadun keyfe Huve illâ Huve, ya Allah,ya Hayyu ya Kayyûmu ya Hakku ya Vekîlu ya Vâhidu ya Ehadu ya Ferdu ya Samedu ya Vehhâbu

ya Fettâhu ya Muhyî ya Mumîtu ya Kahhâru ya Selâmu, Selâmun kav-len mir-Rabbirrahîm, feseyekfîkehu-mullâhu ve Huv-es-Semîu-l'Alîm.

İnşa-Allah. Derdinize Deva Olur.Cunku Evradı Bahaiye Cok Etkili Sahi Nakşibend Hz lerinin Peygamberimiz SAV in maviyatta Talim Buyurduklari Evradtir.Söz Konusu Peygamberimiz S.A.V in talim Buyurdugu Bir Sey Olunca Bi-iznillah Butun Kapılar Acılır.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Facebook Twitter Google Digg LinkedIn tumblr Getpocket Reddit Email
Cevapla
İlkcan 22:48 01.04.17
Çok kişinin işine yarıcak inş
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
spacetimereality 16:07 07.06.17
Allah razı olsun bu güzel paylaşım için.

Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Sumak 02:16 22.06.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
007 12:42 22.06.17
Paylaşım için teşekkürler
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Leyal 11:15 12.08.17
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Mostar 14:40 12.08.17
Allah razi olsun.
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Eloa 19:32 17.07.18
Allah razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
polali 21:10 17.07.18
Allah'u teâlâ razı olsun
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Sihirli07 19:44 11.09.18
Amin inşallah
Dünyanın En Büyük Havas ve Gizli ilimler Sitesi
Cevapla
Etiketler:buyu, sihirin, İcin, İptali
Cevapla Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147